Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYDAR AKIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYDAR AKIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 HAYDAR AKIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
BİLGİLENDİRME VE PAYLAŞIM TOPLANTISI H O Ş G E L D İ N İ Z

2 PAYLAŞIM KONULARI Sınıf Geçme Devam Devamsızlık Kılık Kıyafet
Okulda Uyulması Gereken Kurallar

3 SINIF GEÇME

4 SINIF GEÇME Dönem puanı MADDE 51- (1) Bir dersin dönem puanı; a) Sınavlardan alınan puanların, b) Performans çalışması puanının/puanlarının, c) Varsa proje puanının, ç) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

5 SINIF GEÇME Bir dersin yılsonu puanı MADDE 53- (1) Bir dersin yılsonu puanı; a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. b) Bir dönem puanının bulunmaması hâlinde dönem puanı ile telafi programı sonunda belirlenen puanın aritmetik ortalaması; iki dönem puanının bulunmaması hâlinde ise telafi programı sonunda belirlenen puandır. c) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalaması ile yılsonu beceri sınavı puanının aritmetik ortalamasıdır.

6 SINIF GEÇME Doğrudan sınıf geçme MADDE 57- (1) Ders yılı sonunda; a) Tüm derslerden başarılı olan, b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. (2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/ derslerden sorumlu geçer.

7 SINIF GEÇME Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması MADDE 58- (1) Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

8 SINIF GEÇME Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı MADDE 59- (1) Öğrencilerden; a) Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır.Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.

9 “Meslek Derslerinden” belirlenmiş olan ders,
SINIF GEÇME “Dil ve Anlatım” dersi ve “Meslek Derslerinden” belirlenmiş olan ders, Yıl sonu başarı ortalaması ile geçilemez.

10 DEVAM DEVAMSIZLIK

11 DEVAM DEVAMSIZLIK Öğrenciler, okula devam etmek zorundadır. Devamsızlığı bulunan öğrencilerle ilgili olarak aşağıdaki hükümler doğrultusunda işlem yapılır; İlk derse girmeyenlerle ilk derse girdiği halde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün bir gün kabul edilir.

12 DEVAM DEVAMSIZLIK b. Ders yılı içinde toplam 10 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır. c. Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. d. Özürlü devamsızlık belgeleri; özrü takip eden 5 iş günü içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir.

13 DEVAM DEVAMSIZLIK Lütfen okula kayıt esnasında veli cep telefonu olarak bildirmiş olduğunuz telefon bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde okula bildirmeyi ihmal etmeyiniz. VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ -SMS SERVİSİ Servise Üye olmak için: ÖĞRENCİ TC KİMLİK NUMARASINI YAZ 8383'e GÖNDERİN. BİLGİLER MESAJ OLARAK GELSİN

14 Öğrenci devamsızlık, Not v.b. takip;
DEVAM DEVAMSIZLIK Öğrenci devamsızlık, Not v.b. takip; “e-okul - Veli Bilgilendirme Sistemi” ile yapılabilir. Okul tarafından yapılan duyurular için takip; “www.haydarakinatl.meb.k12.tr” okul internet sitesinden yapılabilir.

15 KILIK KIYAFET

16 KILIK KIYAFET a)Kız Öğrenciler: Okul yönetimince ilan edilen kıyafetleri giyerler, saçlar temiz ve düzgün taranmış olup, uzun olması halinde örülür veya arkaya toplanarak bağlanır.

17 KILIK KIYAFET b)Erkek Öğrenciler: Okul yönetimince ilan edilen kıyafetleri giyerler, sıcak mevsimde sadece tişört giyerler. Okul içinde baş açık, saçlar kısa ve temiz olur. sakal ve bıyık bırakılmaz.

18 OKULDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

19 OKULDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR;
ÖĞRENCİLERİMİZİN; Ders esnasında cep telefonunu kapalı konumda tutmasını, Okula fazla miktarda para veya değerli eşya getirmemesini, Okula yada yakın çevresine dışarıdan arkadaş davet etmemesini, Ders araç ve gereçlerini yanında bulundurmasını, Öğretmen, arkadaş ve diğer okul çalışanlarına karşı davranışlarında ve saygılı ve ölçülü olmasını, Okula zamanında gelmesini,

20 OKULDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR;
Kavgaya sebebiyet verecek söz ve davranışlardan kaçınmasını, Topluluk içinde oturma ve konuşmasına dikkat etmesini, Etkinliklerde belirlenen kurallara uymasını, Kılık kıyafet kurallarına uymasını, Okul ve kendi malzemesini temiz ve özenli kullanmasını, Bizler öğrencilerimize ilettik, Lütfen sizler de veli olarak bu kurallara uyması için çocuklarınızla daha yakından ilgileniniz.

21 SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ!…
HAYDAR AKIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLGİLENDİRME VE PAYLAŞIM TOPLANTISI SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ!…


"HAYDAR AKIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları