Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU HİZMET STANDARTLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU HİZMET STANDARTLARI"— Sunum transkripti:

1 KAMU HİZMET STANDARTLARI
Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Merkezi

2 KAMU HİZMET STANDARTLARI
verimli şeffaf vatandaş beyanına güvenen hesap verebilir etkin İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki tüm eğitim kurumlarında kamu hizmetlerinin hizmet alanlara en yakın birimlerde verilmesi, işlemlerin ilk başvuru yapılan yerde tamamlanması, usullerin sadeleştirilmesi, bürokratik kademelerin azaltılması, gereksiz bilgi ve belge istenmesinin önüne geçilmesi için kamu hizmet standartları geliştirildi. Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Merkezi

3 STANDART DOSYA PLANI(Genelge 2005/7)
Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek, ihtiyaç halinde bu belgelere kolay ve hızlı bir şekilde erişim imkanı sağlamak amacıyla, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda "Standart Dosya Planı" çalışmaları başlatılmış ve kamu kurum ve kuruluşlarının kendi "Ana Hizmet Birimlerine İlişkin Dosya Planı"nı hazırlamaları, 11/06/2002 tarih ve B.02.0.PPG sayılı yazı ile talimatlandırılmıştır. Ayrıca; tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından ortaklaşa kullanılacak olan, kurumların yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimlerine ait dosya planlarının da Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanması öngörülmüş ve bu çalışma sonuçlandırılarak, Genelge ekinde bulunan "Ortak Alanlara Ait Dosya Planı“ hazırlanmıştır. Söz konusu talimat doğrultusunda "Ana Hizmet Birimlerine İlişkin Dosya Planı"nı hazırlayan kamu kurum ve kuruluşları, bu dosya planlarına "Ortak Alanlara Ait Dosya Planı"nı da eklemek suretiyle dosya planlarını oluşturmuş olacaklar ve Genelgenin yayımı tarihinden itibaren uygulamaya başlayacaklardır. Ana hizmet birimlerine ilişkin dosya planlarını henüz hazırlamamış bulunan kurum ve kuruluşlar ise bu yükümlülüklerini en kısa sürede yerine getirecekler, ancak ortak alanlarda belirtilen faaliyetler için "Ortak Alanlara Ait Dosya Planı"nı uygulamaya başlayacaklardır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan (25 MART 2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

4 İLGİLİ MEVZUATLAR KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK           Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 29/6/2009   No : 2009/15169           Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi     : 31/7/2009   No : 27305                         Amaç              MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemektir. Sayı : B.10.0.SGB /703/01-03/ Konu : Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme GENELGE 2010/ 71 Bilindiği üzere kamu idareleri, hizmet sunumu için örgütlenmiş kuruluşlardır. Kuruluş amaçlarına uygun olarak sundukları hizmetlerin önündeki engelleri kaldırarak erişimi kolaylaştırmalar ı, hizmet yar ışı mantığı içerisinde hangi hizmeti, nerede, hangi şart ve sürede sunacaklarına dair kurumsal taahhütlerde bulunmaları ve taahhütlerine uymaları, çağdaş yönetim anlayışının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Bürokrasinin azaltılması ve idari işleyiş in basitleştirilmesinin dayanağını oluşturan söz konusu yönetmelik ile; etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen, şeffaf bir kamu yönetimi oluşturularak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesi hedeflenmektedir.

5 İLGİLİ MEVZUATLAR

6 SİSTEM ÜZERİNDEN ALINACAK BELGELER
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Adli Sicil Kaydı İkametgah Belgesi T.C. Kimlik No Adli Sicil Beyanı Dilekçe

7 STANDART DOSYA PLANI ÇALIŞMALARI
Standart dosya planı, belgelerin konularına göre sınıflandırılmasını amaçlayan desimal dosyalama sistemidir. Standart Dosya Planı üç bölümden oluşmakta olup, ve sayısal aralığında ele alınan bölümler, kurum ve kuruluşların özellikle yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından; sayısal aralığında ele alınan bölümler ise, ana hizmet birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda YÖK ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından müşterek hazırlanmıştır. Başbakanlık, 2005 yılında çıkarmış olduğu 2005/7 sayılı Standart Dosya Planı Genelgesi ile kamu kurumları bürolarında üretilen belgelerin düzenlenmesi için dosya planı uygulamasını 01 Nisan 2010 tarihinden itibaren zorunlu hale getirdi. Company Logo

8 TANIMLAR Dosya: Aynı konuyu ihtiva eden yazılar grubudur.
Tümleşik Dosya(Klasör): Her bir işlem için açılan ve işlemle ilgili tüm belgelerin bir arada tutulduğu dosyayı ifade eder. Tümleşik dosyalar bir işlem, kişi ya da proje ile ilgili olabilir (Personel Dosyaları, Dava Dosyaları, Proje Dosyaları, İhale Dosyaları vb.) Dosya Planı: Kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri sonucunda teşekkül eden belgelerin, sistemli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak üzere önceden hazırlanmış konu ve konu numaraları envanteridir.

9 HEDEFLER TEXT TEXT TEXT TEXT
Aynı konudaki belgelerin kamu kurum ve kuruluşlarında aynı numaralarla kodlanması sağlanmış olacaktır. Standart dosya numaraları bütün kamu kurum ve kuruluşlarında aynı konuyu ifade edeceğinden, aranılan bilgi ve belgeye kolay, doğru ve hızlı bir şekilde ulaşılabilecektir. Kurumlar arasında düzenli, süratli, etkili ve verimli bir evrak, dosya ve haberleşme sisteminin kurulmasında bütünlük ve kolaylık sağlayacaktır. Kurumlar arasında evrak ve yazışmaların otomasyonu ve bilgi ağlarının oluşturulması çalışmalarına alt yapı oluşturacaktır. TEXT TEXT TEXT TEXT

10 STANDART DOSYA PLANI 1 2 3 4 GENEL KONULAR ANA HİZMET FAALİYETLERİ
DANIŞMA-DENETİMLE İLGİLİ FAALİYETLER 3 YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER 4 Olmak üzere 4 başlık altında toplam 19 Ana Konuya bölünmüştür.

11 ..İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ
KLASÖR SIRT ETİKETİ KURUM ADI BİRİM KODU DOSYA NUMARASI KONU ADI YILI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ..İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MEM AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ 2011

12 Alt Konulara Ait Kayıtların Genel Konu Altında Tek Dosyada Toplanması
YILLIK MAZERET ÜCRETSİZ YURT DIŞI SIHHİ 903.05 İZİNLER

13 Örnek DOSYA NUMARASI ÖRNEĞİ Personel Özlük İşleri 903 Atamalar
İzinler 903.05 Görevlendirmeler 903.07 Terfi Atamalar 903.02 Atamalar Örnek

14 KURUM KODU VE STANDART DOSYA NUMARASI KULLANIMI
SAYI :B.08.4.MEM – /430 KONU:AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ KOD NUMARASI DOSYA NUMARASI EVRAK KAYIT NO A. BB. C. DDD. E. FF. GG. HH.- JJ.- KK. B. 08. 4. MEM. 0. 06. 00. 00.- 805. 02. 00075 B.YÜRÜTME 08.MEB 4.TAŞRA MEM 0.TAŞRA MERKEZ İL KODU İLÇEDE:40-64 ARASI İLÇE KODU İLDE:1-39 ARASI BİRİM KODU İLÇEDE:BİRİM KODU İLDE:ALT BİRİM KODU DOSYA NUMARASI (ANA KONU) 1.ALT KONU 2.ALT KONU

15 ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ KURUM KODLARI
ANA BİRİM ALT BİRİM BİRİM KODU BÖLÜM ADI 1 B.08.4.MEM Özel Kalem 2 B.08.4.MEM Eğitim Müfettişleri Baş. ve İnc. Sor. Değer. Bölümü 3 B.08.4.MEM Hukuk Mevzuat Bölümü 4 B.08.4.MEM Yatırım ve Tesisler Bölümü B.08.4.MEM İlköğretim Yatırım ve Tesisler Bölümü 5 B.08.4.MEM Ortaöğretim Yatırım ve Tesisler Bölümü 6 B.08.4.MEM Emlak Kamulaştırma Bölümü 7 B.08.4.MEM Eğitime %100 Destek Bölümü B.08.4.MEM Eğitim-Öğretim Bölümü 8 B.08.4.MEM Eğitim-Öğretim, Öğrenci İşleri Bölümü 9 B.08.4.MEM Taşımalı Eğitim Bölümü 10 B.08.4.MEM Sağlık İşleri Bölümü 11 B.08.4.MEM Program Geliştirme Bölümü B.08.4.MEM Atama Bölümü 12 B.08.4.MEM Yönetici Atama Bölümü 13 B.08.4.MEM Şef Atamaları ve Denklik İşlemleri Bölümü 14 B.08.4.MEM Branş- Sınıf Öğretmenleri Atama Bölümü 15 B.08.4.MEM Norm Kadro Bölümü 16 B.08.4.MEM Okul Öncesi Öğretmenleri Atama Bölümü

16 ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ KURUM KODLARI
10 17 B.08.4.MEM Kültür Bölümü 11 B.08.4.MEM Özlük Bölümü 18 B.08.4.MEM Özlük (Terfi – Kadro) Bölümü 19 B.08.4.MEM Özlük (Ön İşlem) Bölümü 12 B.08.4.MEM Özel Öğretim Kurumları Bölümü 20 B.08.4.MEM Özel Dershaneler Bölümü 21 B.08.4.MEM Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Bölümü 22 B.08.4.MEM Özel Çeşitli Kurslar Bölümü 23 B.08.4.MEM Özel Okullar Bölümü 24 B.08.4.MEM Özel Hizmet İçi Eğitim Merkezleri Bölümü 25 B.08.4.MEM Özel Etüd Merkezleri Bölümü 26 B.08.4.MEM Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Bölümü 13 27 B.08.4.MEM Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü 14 28 B.08.4.MEM Hizmet İçi Eğitim Bölümü 15 29 B.08.4.MEM Yurtlar ve Burslar Bölümü 16 B.08.4.MEM Muhasebe Bölümü 30 B.08.4.MEM Muhasebe Bölümü (Genel) 31 B.08.4.MEM Muhasebe Bölümü (Özel Bütçe) 32 B.08.4.MEM Muhasebe Bölümü (Mutemetlik)

17 ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÖLÜMLERİ KURUM KODLARI
17 B.08.4.MEM Personel Bölümü 33 B.08.4.MEM Personel ve İşletmeler Bölümü 34 B.08.4.MEM Sözleşmeli Personelle (4C) İlgili İş ve İşlemler 18 35 B.08.4.MEM Arşiv ve İdare Bölümü 19 B.08.4.MEM Eğitim Araçları ve Donatım ve Ders Kitapları Bölümü 36 B.08.4.MEM Eğitim Araçları ve Donatım Bölümü 37 B.08.4.MEM Araçlar ve Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtım Bölümü 20 38 B.08.4.MEM Yaygın Eğitim Bölümü 21 39 B.08.4.MEM Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitim Bölümü 22 40 B.08.4.MEM İstatistik Bölümü 23 41 B.08.4.MEM Türk Cumhuriyetleri Öğrenci İşleri Bölümü

18 ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÖLÜMLERİ KURUM KODLARI
24 B.08.4.MEM Strateji Geliştirme Bölümü 42 B.08.4.MEM Strateji Geliştirme Bölümü (AR-GE) 43 B.08.4.MEM Strateji Geliştirme Bölümü (Projeler Koordinasyon) 25 B.08.4.MEM Beden Eğitimi Spor, İzcilik ve Protokol Bölümü 44 B.08.4.MEM Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve Protokol Bölümü 45 B.08.4.MEM İzcilik ve Öğrenci Kampları Bölümü 26 46 B.08.4.MEM Okul Öncesi Eğitim Bölümü 27 47 B.08.4.MEM Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Bölümü 28 48 B.08.4.MEM Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Bölümü 29 49 B.08.4.MEM Sivil Savunma Hizmetleri Bölümü 30 50 B.08.4.MEM Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü 31 51 B.08.4.MEM Sokakta Yaşayan Çocuklara Hizmet Bölümü 32 52 B.08.4.MEM Pasaport İle İlgili İş ve işlemler

19 ANKARA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ KURUM KODLARI
1 B.08.4.MEM AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2 B.08.4.MEM ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 3 B.08.4.MEM AYAŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 B.08.4.MEM BALA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 5 B.08.4.MEM BEYPAZARI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 6 B.08.4.MEM ÇAMLIDERE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 7 B.08.4.MEM ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 8 B.08.4.MEM ÇUBUK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 9 B.08.4.MEM ELMADAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 10 B.08.4.MEM ETİMESGUT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 11 B.08.4.MEM EVREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 12 B.08.4.MEM GÖLBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

20 ANKARA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ KURUM KODLARI
13 B.08.4.MEM GÜDÜL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 14 B.08.4.MEM HAYMANA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 15 B.08.4.MEM KALECİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 16 B.08.4.MEM KAZAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 17 B.08.4.MEM KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 18 B.08.4.MEM KIZILCAHAMAM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 19 B.08.4.MEM MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 20 B.08.4.MEM NALLIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 21 B.08.4.MEM POLATLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 22 B.08.4.MEM PURSAKLAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 23 B.08.4.MEM SİNCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 24 B.08.4.MEM ŞEREFLİKOÇHİSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 25 B.08.4.MEM YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

21 GENEL AÇIKLAMALAR u v w x Saklama Kodlarının Açılımı
A : Devlet Arşivlerine Gönderilir A1 : Örnek Yıllar Gönderilir A2 : Örnek Seçilenler Gönderilir A3 : Özellikli Olanlar DAGM'ne Gönderilir B : Kurumunda Saklanır C : Ayıklama İmha Komisyonunca Değerlendirilir D : Devlet Arşivlerine Gönderilmez v Planda geçen saklama süreleri, dosyanın kapandığı tarihten itibaren geçen süreyi ifade eder. w sayısal aralığında tanımlanmamış ana hizmet faaliyetleri için ortak olanlardaki dosya kodları ve saklama süreleri dikkate alınacaktır. x Dosya Planının 2. ve 3. alt bölünmelerinde ihtiyaç halinde "99 Diğer" adıyla dosya açılabilecektir. MEB EK-1 ve MEB EK-2'de belirlenen okul ve kurul özel kodları, ihtiyaç duyulduğu hallerde köşeli parantez "[ ]" içinde kullanılabilecektir.

22 ÖRNEKLER 205[04] (İlk Öğretim Okulları kayıt kabul işleri)
821.04[05] (Liseler için il dışı okul gezisi) [101] (Talim Terbiye Kurulu Kararları) 045.02[101] (Talim Terbiye Kurulu Mütalaaları) [105] (Öğretmenler Kurulu Kararları) [114] (Müdürler Komisyonu Tutanakları)

23 KURUL, KOMİSYON VE TOPLANTI ÖZEL KODLARI
101 Talim Terbiye Kurulu 102 Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu 103 Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu 104 Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurulu 105 Öğretmenler Kurulu 106 Zümre Başkanları Kurulu 107 Zümre/Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu 108 Sınıf/Şube Öğretmenler Kurulu 109 Öğrenci Kurulu 110 Öğrenci-Veli Toplantıları 111 Değerlendirme Kurulu (Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenciler) 112 Mahalli Heyet Koordinasyon Kurulu 113 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 114 Müdürler Komisyonu 115 İl Milli Eğitim Komisyonu 116 Okul Aile Birliği

24 OKUL ÖZEL KODLARI Anasınıfları 01 Ana Okulları 02 Uygulama Sınıfları
03 Uygulama Sınıfları 04 İlk Öğretim Okulları 05 Liseler 06 Anadolu Liseleri 07 Fen Liseleri İşleri 08 Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri 09 Spor Liseleri 10 Sosyal Bilimler Liseleri 11 Endüstri Meslek Liseleri/Meslek Liseleri 12 Teknik Liseler 13 İkili Mesleki Eğitim Merkezleri 14 Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri 15 Anadolu Meslek Liseleri 16 Anadolu Teknik Liseleri 17 Pratik Sanat Okulları 18 Kız Meslek Liseleri/Meslek Liseleri 19 Anadolu Kız Teknik Liseleri/Anadolu Teknik Liseleri 20 Kız Teknik Liseleri/Teknik Liseler Company Logo

25 OKUL ÖZEL KODLARI Anadolu Kız Meslek Liseleri/Anadolu Meslek Liseleri
21 Anadolu Kız Meslek Liseleri/Anadolu Meslek Liseleri 22 Çok Programlı Liseler (Erkek Teknik, Kız Teknik, Ticaret Turizm) 23 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri (Erkek Teknik, Kız Teknik, Ticaret Turizm) 24 Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüleri 25 Pratik Kız Sanat Okulları 27 Ticaret Meslek Liseleri 28 Anadolu Ticaret Meslek Liseleri 29 Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 30 Anadolu İletişim Meslek Liseleri 31 Adalet Meslek Liseleri 32 Turizm Eğitim Merkezleri 33 Öğretmen Liseleri İşleri 34 Anadolu Öğretmen Liseleri 35 İmam Hatip Liseleri 36 Anadolu İmam Hatip Liseleri 37 Özel Ana Okulları İşleri 38 Özel Kreşler 39 Özel İlk Öğretim Okulları İşler 40 Özel Orta Öğretim Liseleri İşleri

26 OKUL ÖZEL KODLARI 41 Özel Teknik Öğretim Liseleri İşleri 42
Özel Kız Teknik Liseleri İşleri 43 Meslek Eğitim Merkezleri İşleri 44 Halk Eğitim Merkezleri İşleri 45 Yurt Dışı İlköğretim Okulları 46 Yurt Dışı Anadolu Liseleri 47 Yurt Dışı Anadolu Kız Meslek Liseleri 48 Yurt Dışındaki Özel Okul İşleri 49 İşitme Engelliler İlköğretim Okulu İşlemleri 50 İşitme Engelliler Meslek Liseleri İşlemleri 51 Görme Engelliler İlköğretim Okulu 52 Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulları İşlemleri 53 Ortopedik Engelliler Meslek Liseleri İşlemleri 54 İlköğretim Okulu ve İş Okulu (Eğitilebilir Zihin Engelliler) 55 Eğitim-Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi (Öğretilebilir Zihin Engelliler) 56 İş Eğitim Merkezleri (Bağımsız-Öğretilebilir Zihin Engelliler) 57 Bilim ve Sanat Merkezleri 58 Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri 59 Hastane İlköğretim Okulları 60 Görme Engelliler Basımevi ve Akşam Sanat Okulu 61 Rehberlik ve Araştırma Merkezi Company Logo

27 Kamu Hizmet Standartları
Kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın yerde sunulması ve sonuçlandırılması amacıyla hazırlanan Kamu Hizmet Standartları Müdürlüğümüz resmî web sayfasında yayınlanarak Müdürlüğümüz binasına asılmıştır. Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Merkezi

28 İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARAŞTIRMA EKİBİ /120 TEŞEKKÜR EDERİZ…


"KAMU HİZMET STANDARTLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları