Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Arge Merkezi KAMU HİZMET STANDARTLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Arge Merkezi KAMU HİZMET STANDARTLARI."— Sunum transkripti:

1 Ankara Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Arge Merkezi KAMU HİZMET STANDARTLARI

2 Ankara Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Arge Merkezi KAMU HİZMET STANDARTLARIverimli şeffaf vatandaş beyanına güvenen hesap verebilir etkin İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki tüm eğitim kurumlarında kamu hizmetlerinin hizmet alanlara en yakın birimlerde verilmesi, işlemlerin ilk başvuru yapılan yerde tamamlanması, usullerin sadeleştirilmesi, bürokratik kademelerin azaltılması, gereksiz bilgi ve belge istenmesinin önüne geçilmesi için kamu hizmet standartları geliştirildi.

3 STANDART DOSYA PLANI(Genelge 2005/7) Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek, ihtiyaç halinde bu belgelere kolay ve hızlı bir şekilde erişim imkanı sağlamak amacıyla, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda "Standart Dosya Planı" çalışmaları başlatılmış ve kamu kurum ve kuruluşlarının kendi "Ana Hizmet Birimlerine İlişkin Dosya Planı"nı hazırlamaları, 11/06/2002 tarih ve B.02.0.PPG sayılı yazı ile talimatlandırılmıştır. Ayrıca; tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından ortaklaşa kullanılacak olan, kurumların yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimlerine ait dosya planlarının da Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanması öngörülmüş ve bu çalışma sonuçlandırılarak, Genelge ekinde bulunan "Ortak Alanlara Ait Dosya Planı“ hazırlanmıştır. Söz konusu talimat doğrultusunda "Ana Hizmet Birimlerine İlişkin Dosya Planı"nı hazırlayan kamu kurum ve kuruluşları, bu dosya planlarına "Ortak Alanlara Ait Dosya Planı"nı da eklemek suretiyle dosya planlarını oluşturmuş olacaklar ve Genelgenin yayımı tarihinden itibaren uygulamaya başlayacaklardır. Ana hizmet birimlerine ilişkin dosya planlarını henüz hazırlamamış bulunan kurum ve kuruluşlar ise bu yükümlülüklerini en kısa sürede yerine getirecekler, ancak ortak alanlarda belirtilen faaliyetler için "Ortak Alanlara Ait Dosya Planı"nı uygulamaya başlayacaklardır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan (25 MART 2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

4 İLGİLİ MEVZUATLAR KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29/6/2009 No : 2009/15169 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 31/7/2009 No : Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemektir. Sayı : B.10.0.SGB /703/01-03/ Konu : Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme GENELGE 2010/ 71 Bilindiği üzere kamu idareleri, hizmet sunumu için örgütlenmiş kuruluşlardır. Kuruluş amaçlarına uygun olarak sundukları hizmetlerin önündeki engelleri kaldırarak erişimi kolaylaştırmalar ı, hizmet yar ışı mantığı içerisinde hangi hizmeti, nerede, hangi şart ve sürede sunacaklarına dair kurumsal taahhütlerde bulunmaları ve taahhütlerine uymaları, çağdaş yönetim anlayışının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Bürokrasinin azaltılması ve idari işleyiş in basitleştirilmesinin dayanağını oluşturan söz konusu yönetmelik ile; etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen, şeffaf bir kamu yönetimi oluşturularak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesi hedeflenmektedir.

5 İLGİLİ MEVZUATLAR

6 SİSTEM ÜZERİNDEN ALINACAK BELGELER T.C. Kimlik No Adli Sicil Beyanı Dilekçe Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Adli Sicil Kaydı İkametgah Belgesi

7 STANDART DOSYA PLANI ÇALIŞMALARI Company Logo Standart dosya planı, belgelerin konularına göre sınıflandırılmasını amaçlayan desimal dosyalama sistemidir. Standart Dosya Planı üç bölümden oluşmakta olup, ve sayısal aralığında ele alınan bölümler, kurum ve kuruluşların özellikle yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından; sayısal aralığında ele alınan bölümler ise, ana hizmet birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda YÖK ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından müşterek hazırlanmıştır. Başbakanlık, 2005 yılında çıkarmış olduğu 2005/7 sayılı Standart Dosya Planı Genelgesi ile kamu kurumları bürolarında üretilen belgelerin düzenlenmesi için dosya planı uygulamasını 01 Nisan 2010 tarihinden itibaren zorunlu hale getirdi.

8 TANIMLAR  Dosya: Aynı konuyu ihtiva eden yazılar grubudur.  Tümleşik Dosya(Klasör): Her bir işlem için açılan ve işlemle ilgili tüm belgelerin bir arada tutulduğu dosyayı ifade eder. Tümleşik dosyalar bir işlem, kişi ya da proje ile ilgili olabilir (Personel Dosyaları, Dava Dosyaları, Proje Dosyaları, İhale Dosyaları vb.)  Dosya Planı: Kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri sonucunda teşekkül eden belgelerin, sistemli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak üzere önceden hazırlanmış konu ve konu numaraları envanteridir.

9 TEXT Aynı konudaki belgelerin kamu kurum ve kuruluşlarında aynı numaralarla kodlanması sağlanmış olacaktır. Standart dosya numaraları bütün kamu kurum ve kuruluşlarında aynı konuyu ifade edeceğinden, aranılan bilgi ve belgeye kolay, doğru ve hızlı bir şekilde ulaşılabilecektir. Kurumlar arasında düzenli, süratli, etkili ve verimli bir evrak, dosya ve haberleşme sisteminin kurulmasında bütünlük ve kolaylık sağlayacaktır. Kurumlar arasında evrak ve yazışmaların otomasyonu ve bilgi ağlarının oluşturulması çalışmalarına alt yapı oluşturacaktır. HEDEFLER

10 STANDART DOSYA PLANI  Olmak üzere 4 başlık altında toplam 19 Ana Konuya bölünmüştür. GENEL KONULAR 1 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 2 DANIŞMA-DENETİMLE İLGİLİ FAALİYETLER 3 YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER 4

11 KLASÖR SIRT ETİKETİ KURUM ADI BİRİM KODU DOSYA NUMARASI KONU ADI YILI T.C. ANKARA VALİLİĞİ..İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MEM AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ 2011

12 Alt Konulara Ait Kayıtların Genel Konu Altında Tek Dosyada Toplanması İZİNLER YURT DIŞI YURT DIŞI ÜCRETSİZ ÜCRETSİZ MAZERET MAZERET SIHHİ SIHHİ YILLIK YILLIK

13 Örnek Personel Özlük İşleri 903 Terfi İzinler Görevlendirmeler Atamalar Atamalar DOSYA NUMARASI ÖRNEĞİ

14 KURUM KODU VE STANDART DOSYA NUMARASI KULLANIMI KOD NUMARASI DOSYA NUMARASI EVRAK KAYIT NO A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH.-JJ.-KK. B.08.4.MEM B.YÜRÜTME 08.MEB 4.TAŞRA MEM 0.TAŞRA MERKEZ İL KODU İLÇEDE:40-64 ARASI İLÇE KODU İLDE:1-39 ARASI BİRİM KODU İLÇEDE:BİRİM KODU İLDE:ALT BİRİM KODU DOSYA NUMARASI (ANA KONU) 1.ALT KONU 2.ALT KONU SAYI :B.08.4.MEM – /430 KONU:AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ

15 ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ KURUM KODLARI ANA BİRİM ALT BİRİMBİRİM KODUBÖLÜM ADI 1 1B.08.4.MEM Özel Kalem 2 2B.08.4.MEM Eğitim Müfettişleri Baş. ve İnc. Sor. Değer. Bölümü 3 3B.08.4.MEM Hukuk Mevzuat Bölümü 4 B.08.4.MEM Yatırım ve Tesisler Bölümü 4B.08.4.MEM İlköğretim Yatırım ve Tesisler Bölümü 5B.08.4.MEM Ortaöğretim Yatırım ve Tesisler Bölümü 6B.08.4.MEM Emlak Kamulaştırma Bölümü 5 7B.08.4.MEM Eğitime %100 Destek Bölümü 6 B.08.4.MEM Eğitim-Öğretim Bölümü 8B.08.4.MEM Eğitim-Öğretim, Öğrenci İşleri Bölümü 9B.08.4.MEM Taşımalı Eğitim Bölümü 7 10B.08.4.MEM Sağlık İşleri Bölümü 8 11B.08.4.MEM Program Geliştirme Bölümü 9 B.08.4.MEM Atama Bölümü 12B.08.4.MEM Yönetici Atama Bölümü 13B.08.4.MEM Şef Atamaları ve Denklik İşlemleri Bölümü 14B.08.4.MEM Branş- Sınıf Öğretmenleri Atama Bölümü 15B.08.4.MEM Norm Kadro Bölümü 16B.08.4.MEM Okul Öncesi Öğretmenleri Atama Bölümü

16 ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ KURUM KODLARI 10 17B.08.4.MEM Kültür Bölümü 11 B.08.4.MEM Özlük Bölümü 18B.08.4.MEM Özlük (Terfi – Kadro) Bölümü 19B.08.4.MEM Özlük (Ön İşlem) Bölümü 12 B.08.4.MEM Özel Öğretim Kurumları Bölümü 20B.08.4.MEM Özel Dershaneler Bölümü 21B.08.4.MEM Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Bölümü 22B.08.4.MEM Özel Çeşitli Kurslar Bölümü 23B.08.4.MEM Özel Okullar Bölümü 24B.08.4.MEM Özel Hizmet İçi Eğitim Merkezleri Bölümü 25B.08.4.MEM Özel Etüd Merkezleri Bölümü 26B.08.4.MEM Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Bölümü 13 27B.08.4.MEM Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü 14 28B.08.4.MEM Hizmet İçi Eğitim Bölümü 15 29B.08.4.MEM Yurtlar ve Burslar Bölümü 16 B.08.4.MEM Muhasebe Bölümü 30B.08.4.MEM Muhasebe Bölümü (Genel) 31B.08.4.MEM Muhasebe Bölümü (Özel Bütçe) 32B.08.4.MEM Muhasebe Bölümü (Mutemetlik)

17 ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÖLÜMLERİ KURUM KODLARI 17 B.08.4.MEM Personel Bölümü 33B.08.4.MEM Personel ve İşletmeler Bölümü 34B.08.4.MEM Sözleşmeli Personelle (4C) İlgili İş ve İşlemler 18 35B.08.4.MEM Arşiv ve İdare Bölümü 19 B.08.4.MEM Eğitim Araçları ve Donatım ve Ders Kitapları Bölümü 36B.08.4.MEM Eğitim Araçları ve Donatım Bölümü 37B.08.4.MEM Araçlar ve Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtım Bölümü 20 38B.08.4.MEM Yaygın Eğitim Bölümü 21 39B.08.4.MEM Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitim Bölümü 22 40B.08.4.MEM İstatistik Bölümü 23 41B.08.4.MEM Türk Cumhuriyetleri Öğrenci İşleri Bölümü

18 ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÖLÜMLERİ KURUM KODLARI 24 B.08.4.MEM Strateji Geliştirme Bölümü 42B.08.4.MEM Strateji Geliştirme Bölümü (AR-GE) 43B.08.4.MEM Strateji Geliştirme Bölümü (Projeler Koordinasyon) 25 B.08.4.MEM Beden Eğitimi Spor, İzcilik ve Protokol Bölümü 44B.08.4.MEM Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve Protokol Bölümü 45B.08.4.MEM İzcilik ve Öğrenci Kampları Bölümü 26 46B.08.4.MEM Okul Öncesi Eğitim Bölümü 27 47B.08.4.MEM Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Bölümü 28 48B.08.4.MEM Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Bölümü 29 49B.08.4.MEM Sivil Savunma Hizmetleri Bölümü 30 50B.08.4.MEM Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü 31 51B.08.4.MEM Sokakta Yaşayan Çocuklara Hizmet Bölümü 32 52B.08.4.MEM Pasaport İle İlgili İş ve işlemler

19 1B.08.4.MEM AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2B.08.4.MEM ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 3B.08.4.MEM AYAŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 4B.08.4.MEM BALA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 5B.08.4.MEM BEYPAZARI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 6B.08.4.MEM ÇAMLIDERE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 7B.08.4.MEM ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 8B.08.4.MEM ÇUBUK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 9B.08.4.MEM ELMADAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 10B.08.4.MEM ETİMESGUT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 11B.08.4.MEM EVREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 12B.08.4.MEM GÖLBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ KURUM KODLARI

20 13B.08.4.MEM GÜDÜL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 14B.08.4.MEM HAYMANA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 15B.08.4.MEM KALECİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 16B.08.4.MEM KAZAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 17B.08.4.MEM KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 18B.08.4.MEM KIZILCAHAMAM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 19B.08.4.MEM MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 20B.08.4.MEM NALLIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 21B.08.4.MEM POLATLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 22B.08.4.MEM PURSAKLAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 23B.08.4.MEM SİNCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 24B.08.4.MEM ŞEREFLİKOÇHİSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 25B.08.4.MEM YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ KURUM KODLARI

21 GENEL AÇIKLAMALAR  Saklama Kodlarının Açılımı A : Devlet Arşivlerine Gönderilir A1 : Örnek Yıllar Gönderilir A2 : Örnek Seçilenler Gönderilir A3 : Özellikli Olanlar DAGM'ne Gönderilir B : Kurumunda Saklanır C : Ayıklama İmha Komisyonunca Değerlendirilir D : Devlet Arşivlerine Gönderilmez  Planda geçen saklama süreleri, dosyanın kapandığı tarihten itibaren geçen süreyi ifade eder.  sayısal aralığında tanımlanmamış ana hizmet faaliyetleri için ortak olanlardaki dosya kodları ve saklama süreleri dikkate alınacaktır.  Dosya Planının 2. ve 3. alt bölünmelerinde ihtiyaç halinde "99 Diğer" adıyla dosya açılabilecektir.  MEB EK-1 ve MEB EK-2'de belirlenen okul ve kurul özel kodları, ihtiyaç duyulduğu hallerde köşeli parantez "[ ]" içinde kullanılabilecektir.

22 ÖRNEKLER 205[04] (İlk Öğretim Okulları kayıt kabul işleri) [05] (Liseler için il dışı okul gezisi) [101] (Talim Terbiye Kurulu Kararları) [101] (Talim Terbiye Kurulu Mütalaaları) [105] (Öğretmenler Kurulu Kararları) [114] (Müdürler Komisyonu Tutanakları)

23 KURUL, KOMİSYON VE TOPLANTI ÖZEL KODLARI 101 Talim Terbiye Kurulu 102 Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu 103 Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu 104 Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurulu 105 Öğretmenler Kurulu 106 Zümre Başkanları Kurulu 107 Zümre/Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu 108 Sınıf/Şube Öğretmenler Kurulu 109 Öğrenci Kurulu 110 Öğrenci-Veli Toplantıları 111 Değerlendirme Kurulu (Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenciler) 112 Mahalli Heyet Koordinasyon Kurulu 113 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 114 Müdürler Komisyonu 115 İl Milli Eğitim Komisyonu 116 Okul Aile Birliği

24 OKUL ÖZEL KODLARI Company Logo 01 Anasınıfları 02 Ana Okulları 03 Uygulama Sınıfları 04 İlk Öğretim Okulları 05 Liseler 06 Anadolu Liseleri 07 Fen Liseleri İşleri 08 Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri 09 Spor Liseleri 10 Sosyal Bilimler Liseleri 11 Endüstri Meslek Liseleri/Meslek Liseleri 12 Teknik Liseler 13 İkili Mesleki Eğitim Merkezleri 14 Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri 15 Anadolu Meslek Liseleri 16 Anadolu Teknik Liseleri 17 Pratik Sanat Okulları 18 Kız Meslek Liseleri/Meslek Liseleri 19 Anadolu Kız Teknik Liseleri/Anadolu Teknik Liseleri 20 Kız Teknik Liseleri/Teknik Liseler

25 21 Anadolu Kız Meslek Liseleri/Anadolu Meslek Liseleri 22 Çok Programlı Liseler (Erkek Teknik, Kız Teknik, Ticaret Turizm) 23 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri (Erkek Teknik, Kız Teknik, Ticaret Turizm) 24 Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüleri 25 Pratik Kız Sanat Okulları 27 Ticaret Meslek Liseleri 28 Anadolu Ticaret Meslek Liseleri 29 Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 30 Anadolu İletişim Meslek Liseleri 31 Adalet Meslek Liseleri 32 Turizm Eğitim Merkezleri 33 Öğretmen Liseleri İşleri 34 Anadolu Öğretmen Liseleri 35 İmam Hatip Liseleri 36 Anadolu İmam Hatip Liseleri 37 Özel Ana Okulları İşleri 38 Özel Kreşler 39 Özel İlk Öğretim Okulları İşler 40 Özel Orta Öğretim Liseleri İşleri OKUL ÖZEL KODLARI

26 Company Logo 41 Özel Teknik Öğretim Liseleri İşleri 42 Özel Kız Teknik Liseleri İşleri 43 Meslek Eğitim Merkezleri İşleri 44 Halk Eğitim Merkezleri İşleri 45 Yurt Dışı İlköğretim Okulları 46 Yurt Dışı Anadolu Liseleri 47 Yurt Dışı Anadolu Kız Meslek Liseleri 48 Yurt Dışındaki Özel Okul İşleri 49 İşitme Engelliler İlköğretim Okulu İşlemleri 50 İşitme Engelliler Meslek Liseleri İşlemleri 51 Görme Engelliler İlköğretim Okulu 52 Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulları İşlemleri 53 Ortopedik Engelliler Meslek Liseleri İşlemleri 54 İlköğretim Okulu ve İş Okulu (Eğitilebilir Zihin Engelliler) 55 Eğitim-Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi (Öğretilebilir Zihin Engelliler) 56 İş Eğitim Merkezleri (Bağımsız-Öğretilebilir Zihin Engelliler) 57 Bilim ve Sanat Merkezleri 58 Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri 59 Hastane İlköğretim Okulları 60 Görme Engelliler Basımevi ve Akşam Sanat Okulu 61 Rehberlik ve Araştırma Merkezi OKUL ÖZEL KODLARI

27 Ankara Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Arge Merkezi Kamu Hizmet Standartları Kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın yerde sunulması ve sonuçlandırılması amacıyla hazırlanan Kamu Hizmet Standartları Müdürlüğümüz resmî web sayfasında yayınlanarak Müdürlüğümüz binasına asılmıştır.

28 Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARAŞTIRMA EKİBİ /120 TEŞEKKÜR EDERİZ…


"Ankara Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Arge Merkezi KAMU HİZMET STANDARTLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları