Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Hayatboyu Öğrenme Programı COMENIUS 2007-2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Hayatboyu Öğrenme Programı COMENIUS 2007-2013."— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Hayatboyu Öğrenme Programı COMENIUS 2007-2013

2 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2 PROGRAMA DAHİL OLAN ÜLKELER 27 AB Üyesi Ülke Norveç Lihtenştayn İzlanda TÜRKİYE(2004'ten itibaren)

3 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 3 EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI Birinci Safha : 1995-1999 ikinci Safha : 2000-2006 Üçüncü Safha: 2007-2013

4 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 4 COMENIUS PROGRAMININ HEDEFLERİ Öğrencilere ve eğitim personeline Avrupa'daki farklı kültürleri, dilleri ve düşünce yapılarını tanıtmak Öğrencilere kişisel gelişimleri, gelecekteki kariyerleri ve aktif bir Avrupa vatandaşı olmaları yolunda gerekli olan temel yaşam becerilerini elde etmeleri için yardım etmek Okullar ve öğretmen yetiştiren kurumlar arasında uluslararası işbirliği ve değişimi teşvik etmek

5 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 5 Pedagojik metodlar ve materyaller geliştirmeyi teşvik etmek Okulların idaresine yönelik güzel çalışmaların ve yeniliklerin uluslararası boyutta yaygınlaştırılmasını desteklemek Eğitimde dışlanma ve okulda başarısızlıkla mücadele etmek. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin entegrasyonunu sağlamak ve eğitimin bütün sektörlerinde fırsat eşitliğini sağlamak için yöntemler geliştirmek ve bunları yaygınlaştırmak

6 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 6 Okul eğitiminde ve okul eğitiminde görev yapan personelin eğitiminde BİT (ICT) (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) kullanımını teşvik etmek Modern yabancı dillerin öğretimini teşvik etmek Dil öğretmenlerinin pedagojik yeteneklerini geliştirmek En az kullanılan ve öğretilen dillerin öğretmenlerinin dil yeteneklerini geliştirmek Öğretilen yabancı dil çeşitliliğini artırmak Bütün öğretmen ve öğrencilerin konuşabildikleri yabancı dil sayısını artırmak ve konuşma düzeylerini yükseltmek

7 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 7 Değişik kültürlere yönelik farkındalığın geliştirilmesini teşvik etmek Okul eğitimi sektöründe kültürler arası eğitim girişimlerini geliştirmek Kültürler arası eğitim alanında öğretmenlerin yeteneklerini geliştirmek Irkçılık ve yabancı korkusu/düşmanlığıyla mücadeleyi desteklemek Göçebe işçi, mesleki gezgin, çingene ve seyyah çocuklarının eğitimini geliştirmek

8 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 8 COMENIUS PROGRAMININ KİMLER KATILABİLİR İlk ve Orta Öğretim düzeyindeki okullar Bu okullarda yer alan öğrenciler, öğretmenler ve diğer okul personeli Dernekler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve okul eğitiminde yer alan diğer kuruluşlar Eğitimden sorumlu yerel, bölgesel ve ulusal kamu kuruluşları Araştırma merkezleri ve hayatboyu öğrenme alanıyla ilgili kurumlar

9 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 9 Yüksek eğitim kurumları Rehberlik, danışmanlık ve bilgi hizmetleri sağlayan kurumlar

10 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 10 COMENIUS PROGRAMININ ALT FAALİYETLERİ

11 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 11 COMENIUS REGIO Okul eğitiminin herhangi bir alanından sorumlu kurumların bölgeler arası işbirliğini güçlendirmek amaçlanır. 2009 yılında uygulanmaya başlanacaktır.

12 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 12 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN HAREKETLİLİĞİ Maksimum 1 eğitim dönemi Ortaöğretim öğrencileri düzeyinde Sadece Comenius Okul Ortaklıklarında yer alan okullar arasında 2009 yılında uygulanmaya başlanacaktır.

13 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 13 HIZMET-İÇİ EĞİTİM Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Bir katılımcı ülkede altı haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak okul eğitiminin kalitesinin artırılmasına yardımcı olur. Katılımcıların pratik öğretme bilgi ve becerilerini geliştirmeleri ve Avrupa okul eğitimi hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmalarını teşvik eder. Detaylı bilgi için: www.ua.gov.tr

14 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 14 COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI

15 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 15 ÇOK TARAFLI ORTAKLIKLAR Biri AB üyesi olmak üzere, en az 3 ülkeden okulların katılımı ile gerçekleşmektedir. Öğrenci Odaklı: Öğrenci ve öğretmenlerin ortak bir konu üzerinde birlikte çalışarak hazırladıkları, öğrencilerin aktif katılımını sağlayan ortaklıklar. Okul Odaklı: Okul yönetiminin ve pedagojik yaklaşımların geliştirilmesine yönelik kurulan ortaklıklar

16 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 16 ÇOK TARAFLI ORTAKLIKLAR Çok Taraflı Ortaklıklardaki Hareketlilik Türleri: Proje Toplantısı: Projenin planlaması, organizasyonu, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi vb. amaçlarla, projeye ortak okulların öğrenci ve öğretmenlerinin gerçekleştirdiği bir toplantıdır. Öğretmen Değişimi: Bir öğretmenin projedeki ortak okulda öğretme etkinliklerinde bulunduğu bir ziyarettir.

17 ÇOK TARAFLI ORTAKLIKLAR AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 17 Okul Müdürü Çalışma Ziyaretleri: Projelerin yürütülmesinde okul yönetiminin rolünü artırmak, okul yönetimi konusunda bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirilebilir.

18 ÇOK TARAFLI ORTAKLIKLAR AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 18 Proje süresince, seçilen proje tipine göre belirlenmiş minimum hareketlilik sayısının (en az 4, 8, 12 veya 24) sağlanması gerekmektedir. Ortaklık süresi 2 yıldır.

19 İKİ TARAFLI ORTAKLIKLAR AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 19 Biri AB üyesi 2 ülkeden, 2 okulun katılımı ile gerçekleşmektedir. Öğrenci Odaklı: Öğrenci ve öğretmenlerin dil öğrenimine yönelik olarak hazırlanmış ve öğrencilerin aktif katılımını sağlayan ortaklıklar

20 İKİ TARAFLI ORTAKLIKLAR AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 20 İki Taraflı Ortaklıklardaki Hareketlilik Türleri: ■Proje Toplantısı: Sınıf değişimi gerçekleştirilmeden önce her iki ortak okuldan birer öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilir. Bu toplantıda sınıf değişimine yönelik hazırlıklar da yapılır. ■Sınıf Değişimleri: En az 12 yaşında, en az 10 günlüğüne ortak okul öğrencilerinin karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret ettiği ve proje faaliyetlerini yürüttüğü hareketlilik turudur.

21 İKİ TARAFLI ORTAKLIKLAR AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 21 Proje süresince, seçilen proje tipine göre belirlenmiş minimum hareketlilik sayısının (en az 12 veya en az 24) sağlanması gerekmektedir. Ortaklık süresi 2 yıldır.

22 AVRUPA ÖNCELİKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 22 ■Anadilde iletişim, ■Yabancı dilde iletişim, ■Matematik, bilim ve teknoloji, ■Dijital yeterlilik, ■Öğrenmeyi öğrenme, ■Sosyal yeterlilik,

23 AVRUPA ÖNCELİKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 23 ■Girişimcilik, ■Kültürel farkındalık, ■Sosyo ekonomik dezavantajları ortadan kaldıran, ■Erken okul terkini azaltan, ■Yaratıcılığı ve yeniliği teşvik eden, ■Spor faaliyetleri aracılığıyla eğitime katılımı artıran

24 ULUSAL ÖNCELİKLER AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 24 Öğrenci hareketliliği olan projeler, Mesleki ve/veya teknik olmayan okulların projeleri, Devlet okulları,

25 ULUSAL ÖNCELİKLER AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 25 Her bir okulun sadece bir proje başvurusu, Her bir projede sadece bir Türk okulun projesi olan okullar

26 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 26 1. Proje fikri oluşturulmalıdır; Okul y ö netiminin ve ö ğretmenlerinin proje yapma isteğini ortaya koyması gerekmektedir. Proje fikrini okul y ö netimi, ö ğretmenler ve ö ğrenciler ortaklaşa tartışmalı ve istenen bir konu ü zerinde karara varılmalıdır. Karara varılan proje konusunun ilişkilendirileceği m ü fredat alanları tespit edilmelidir. Proje konusuna g ö re proje t ü r ü ve hareketlilik sayısı belirlenmelidir. ADIM ADIM PROJE HAZIRLANMASI

27 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 27 2. Programa Katılan Ü lkelerden Ortak Bulunmalıdır Ortak bulmanın birden fazla yolu vardır: ■Kişisel bağlantılarınızı kullanmak irtibat Seminerlerine katılmak (duyurulara www.ua.gov.tr adresinden ulaşılmaktadır) ■ Arama motorları (yahoo, google vb.) ADIM ADIM PROJE HAZIRLANMASI

28 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 28 Ortak arama siteleri; http://www.eun.org/portal/index.htm http://partbase.programkontoret.se vb. Web sayfamızın Faydalı Linkler b ö l ü m ü nde diğer ortak arama sitelerini bulabilirsiniz ADIM ADIM PROJE HAZIRLANMASI

29 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 29 Proje fikrinizi belirlediniz,

30 ADIM ADIM PROJE HAZIRLANMASI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 30 Proje tipine karar verdiniz, Çok Taraflı iki Taraflı

31 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 31 Ortak/ortaklar buldunuz, ADIM ADIM PROJE HAZIRLANMASI

32 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 32 Web sayfamızda yayınlanan Başvuru Formu Doldurma Kılavuzunu ve Bilgilendirme Dokümanlarını dikkatlice Okudunuz, ADIM ADIM PROJE HAZIRLANMASI

33 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 33 Koordinatör okul iseniz on-line başvuru formunu doldurup çıktılarını aldınız, Ortak okul iseniz proje koordinatörü ülkenin doldurduğu on-line formun çıktılarını aldınız, ADIM ADIM PROJE HAZIRLANMASI

34 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 34 ve web sayfasında yer alan Uygunluk Kriterlerimin tamamını sağladığınızdan eminsiniz, o zaman

35 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 35 ADIM ADIM PROJE HAZIRLANMASI Başvuru belgelerinizi en geç 15 Şubat 2008 tarihine kadar postaya veriniz ya da elden Başkanlığımıza teslim ediniz.


"AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Hayatboyu Öğrenme Programı COMENIUS 2007-2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları