Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Polikistik Over Sendromunda İnsülin Hassaslaştırıcılar Ne Kadar Etkili? Dr. Murat Bakacak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Polikistik Over Sendromunda İnsülin Hassaslaştırıcılar Ne Kadar Etkili? Dr. Murat Bakacak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları."— Sunum transkripti:

1 Polikistik Over Sendromunda İnsülin Hassaslaştırıcılar Ne Kadar Etkili? Dr. Murat Bakacak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı 1 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 13 Mayıs 2015, Antalya 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 13 Mayıs 2015, Antalya

2 Plan  İyi bilinenler ve halen araştırılanlar.  PCOS-insülin direnci ilişkisi.  Metforminin PCOS’de etki mekanizmaları.  Klinik kullanımda Metforminin etkileri.  İnositoller.  Eve gidecek mesajlar. 2

3 İnsülin Hassaslaştırıcılar  Metformin  İnositoller (Myo-inositol, D-Chiro inositol)  Pioglitozone  Troglitozone  Rosiglitazone 3

4 Üzerinde Tartışılmayanlar PCOS  Patogenezinde insülin rezistansının önemli bir rol aldığı sistemik bir hastalıktır.  Anovulasyona ve infertiliteye yol açar.  İnsülin rezistansının düzeltilmesi tek başına veya diğer ovulasyon indüksiyonu ajanlarıyla kombine olarak ovulasyonu ve gebelik oranlarını artırır. Nestler et al. Fertil Steril 2002 KI Cheang & JE Nestler, RBM Online 2004 4

5 Hala Tartışılan ve Araştırılanlar  IVF’teki etkileri (oositlere ve gebelik sonuçlarına) ?  İmplantasyon ve endometriuma etkileri?  Düşükleri ve kötü gebelik sonuçlarını önlemede etkililer mi?  Gebelikte kullanımı güvenilir mi?  PCOS’nin uzun dönem komplikasyonlarınından korunmada etkililer mi? 5

6 PCOS ve İnsülin Direnci  İnsülin direnci ve sekonder hiperinsülinemi PCOS hastalarının % 65-70’inde görülür. DeUgarte CM et al. Ferti Steril 2005  PCOS ile hiperinsülinemi arasında ilişki olduğu 1980 yılında ilk kez tespit edilmiş. Burghen et al. J Clin Endocrinol Metab 1980  PCOS hastalarında Metformin kullanımının insülin direncini azaltarak siklüsü düzenleyebileceği ve ovulasyonu artırabileceği ilk kez 1994 yılında tespit edilmiş. Valezquez et al. Metabolism 1994  PCOS hastaları BMİ’lerinden bağımsız olarak normal insanlara göre daha fazla insülin direncine, yetersiz postprandial insülin cevabı ve daha yüksek insülin düzeylerine sahiptir. Dunaif A et al. Diabetes 1992 Holte J et al. Endocrinol Metab 1995 6

7 Palomba et al. Endocrine Reviews 2009 PCOS ve İnsülin Direnci 7

8 İnsülin Direnci İnfertilite İlişkisi HipofizLH pulsatil salınımını bozar. KaraciğerSHBG yapımını azaltarak serbest dolaşımdaki androjen miktarını artırır. IGFBP-I düzeyini azaltarak IGF-Ive IGF-II düzeylerini artırır. Bunlar da Teka hücrelerinden androjen yapımını artırır. OverPrematür foliküllerde atrezi, antral foliküllerde arrest (LH, sitokrom p450-17 α hidroksilaz, androjenlerin lokal etkileri, FSH ve LH sekresyonuna etkiler). EndometriumGlycodeline ve IGFBP-1 azalması ve implantasyon bozulması ve düşükler. SürrenalLH bağımsız CYP450-17α hidroksilaz aktivite artışı ve androjen artışı. KasAzalmış mitokondrial oksidatif metabolizma. 8

9 Metformin  Biguanid grubu antihiperglisemik.  1922’de sentezlendi.  1957’de ilk kez DM’da kullanıldı.  Halen dünyada en sık kullanılan ve Tip 2 DM’de ilk basamakta kullanılması önerilen ilaçtır. 9

10 Palomba et al. Endocrine Reviews 2009 Metformin Etkileri 10

11 Metforminin Klinik Etkileri: (Menstrüel siklüs)  PCOS’luların %80-100’ünde siklüs düzensizlikleri görülür. Goldzieher et al. Fertil Steril 1963  Metformin kullananlarda belirgin siklüs düzelmeleri gözlenebilir. Bu hem ovulasyonu artırıcı etkisinden hem de direkt endometriuma etkisi sonucu gelişebilir Tang et al. Cohrane review 2012 Moghetti et al. J Clin Endocrinol Metab 2000 11

12  Hirsutizm hiperandrojeneminin temel klinik özelliklerindendir ve PCOS’lilerde % 75 görülür. Azziz et al. J Clin Endocrinol Metab 2004  Metformin kullanımı plaseboya göre daha etkili ancak OKS, spiranolakton ve anti- androjenlerden daha etkili değil. Palomba et al. Endocrine Reviews 2009 Metforminin Klinik Etkileri: (Hirsutizm) 12

13  Plaseboyla karşılaştırıldığında Metformin kilo vermede daha etkili değil. Tang et al. Cohrane review 2012  Tek başına değil ama yaşam tarzı değişiklikleri ile kombine edildiğinde iyi bir seçenek olabilir. Palomba et al. Endocrine Reviews 2009 Metforminin Klinik Etkileri: (Kilo verme) 13

14 Birinci basamakta  Klomifen sitrata Metformin eklenmesi tek başına CC veya tek başına Metforminden daha başarılı ovulasyon sağlamaz. Palomba et al. Endocrine Reviews 2009 CC rezistansında  Tek başına etkisi plasebodan farklı değil. Palomba et al. Endocrine Reviews 2009  CC ile kombinasyonu tek başına CC’den daha etkili. Bu etki obeslerde ve uzun süreli kullanımda daha fazla. Kashyap et al. Hum Reprod 2004 Creanga et al. Obstet Gynecol 2008 Metforminin Klinik Etkileri: (Ovulasyon-1) 14

15 Non IVF Gonadotropinlerle  Metformin ilavesi gonadotropin kullanım dozunu ve uygulama süresini azaltır.  Monoovulasyonu artırır, siklüs iptallerini azaltır. Palomba et al. Endocrine Reviews 2009 IVF’te Gonadotropinlerle OHSS görülme oranını azaltır. Costello et al. Hum Reprod 2006 Metforminin Klinik Etkileri: (Ovulasyon-2) 15

16 Klinik gebelik oranı Metforminin Klinik Etkileri: (IVF) Metformin treatment before and during IVF or ICSI in women with polycystic ovary syndrome (Review) Tso LO The Cochrane Library 2014, Issue 11 16

17 Metforminin Klinik Etkileri: (IVF) Metformin treatment before and during IVF or ICSI in women with polycystic ovary syndrome (Review) Tso LO The Cochrane Library 2014, Issue 11 Canlı doğum oranı 17

18 OHSS görülme oranı Metforminin Klinik Etkileri: (IVF) Metformin treatment before and during IVF or ICSI in women with polycystic ovary syndrome (Review) Tso LO The Cochrane Library 2014, Issue 11 18

19 Myoinositol ve D Chiro İnositol B8 vitamin kompleksinin bir parçası 6 karbonlu şeker alkolleridir. Hücre yapısında, hücre membranlarında ve hücre büyümesinde rol alırlar. İnsülin direncini azaltırlar. Croze et al. Biochimie 2013 İnositoller 19

20 İnositoller 20

21  Myoinositol Ca+2 iyonlarının intrasellüler geçişini düzenleyerek maymun oositlerinde mayoz bölünmede etkili olabilir. Chiu et al. Hum Reprod 2003  İnsan folikül sıvısındaki myoinositol miktarı ne kadar fazlaysa iyi kalite oosit elde ihtimali o kadar fazla. Chui et al. Hum Reprod 2002 İnositoller 21

22 İnositoller 22

23 Sonuç: ‘Çok iyi klinik sonuçlar ve azalmış siklüs iptali ve bunların sonucunda klinik gebelik oranlarında iyileşme sağlar’ ??? İnositoller 23

24 İnositoller 24 ?

25 İnositoller 25

26 Eve Gidecek Mesajlar-Metformin 1  Menstrüel regülasyonda OKS kadar etkili değil. Ama obes, oligomenoreiklerde ilk seçenek olabilir.  Daha önce tedavi almamışlarda ilk başta kombine tedavi verme.  İlk basamakta CC ve metformin etkinliği benzer. Çabuk etki isteniyorsa tercih CC, zamanı varsa metformin olmalı. 26

27  CC rezistansında tedaviye metformin ilave edilmeli.  Non IVF gonadotropin kullanımında monoovulasyonu artırır, siklüs iptalini azaltır, gonadotropin kullanım süre ve dozunu azaltır.  IVF’te OHSS riskini azaltır. Eve Gidecek Mesajlar-Metformin 2 27

28  Düşükleri önlemede gebelik öncesi kullanımının faydası var diyebilmek için yeterli kanıt yok.  GDM, PIH ve PE insidansı metformin kullanımıyla azalabilir. Ama bunlardan korunmak için gebelikte rutin kullanımını önermek için yeterli kanıt yok. Eve Gidecek Mesajlar-Metformin 3 28

29  Hirsutizmde etkisi OKS’lerden fazla değil. OKS’lerle kombine edilebilir.  Kilo vermek için ilk seçenek yaşam tarzı değişiklikleri olmalı. Bunlara ilaveten kullanıldığında faydalı olabilir. Eve Gidecek Mesajlar-Metformin 4 29

30 PCOS hastalarında kullanımı metabolik parametreleri düzeltebilir. IVF ve non-IVF ovulasyon indüksiyonunda oosit kalitesini artırabilir. IVF’te OHSS riskini azaltabilir. Eve Gidecek Mesajlar-İnositol 1 30

31 Metabolik etkileri Metforminle karşılaştırılabilecek düzeyde. Maliyeti metforminin 12 katı. PCOS hastalarında kullanımının rutine girmesi için daha fazla kanıta ihtiyaç var. Eve Gidecek Mesajlar-İnositol 2 31

32 32 Teşekkür Ederim


"Polikistik Over Sendromunda İnsülin Hassaslaştırıcılar Ne Kadar Etkili? Dr. Murat Bakacak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları