Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

7. Bölüm ©2010  Worth Publishers Tam Rekabet. 1.Tam rekabetçi piyasa ve özellikleri 2.Fiyat-alıcı bir üretici ve kar maksimizasyonu sağlayan çıktı miktarı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "7. Bölüm ©2010  Worth Publishers Tam Rekabet. 1.Tam rekabetçi piyasa ve özellikleri 2.Fiyat-alıcı bir üretici ve kar maksimizasyonu sağlayan çıktı miktarı."— Sunum transkripti:

1 7. Bölüm ©2010  Worth Publishers Tam Rekabet

2 1.Tam rekabetçi piyasa ve özellikleri 2.Fiyat-alıcı bir üretici ve kar maksimizasyonu sağlayan çıktı miktarı 3.Karlılık nasıl değerlendirilir? Öğreneceklerimiz

3 Tam rekabet ve Fiyat-alıcılar  Fiyat-alıcı bir üretici ürettiği ürünün piyasa fiyatı üzerinde hiçbir etkisi olmayan üreticidir.  Fiyat-alıcı bir tüketici satın aldığı ürünün piyasa fiyatı üzerinde hiçbir etkisi olmayan tüketicidir.  Tam rekabetçi piyasa tüm katılımcılarının fiyat alıcısı olduğu piyasadır.  Tam rekabetçi endüstri tüm üreticilerin fiyat alıcısı olduğu piyasadır.

4 Tam Rekabet İçin Gerekli İki Koşul 1)Bir endüstrinin tam rekabet olabilmesi için, hiçbirinin büyük bir pazar payına sahip olmadığı çok sayıda üreticinin bulunması gerekir. Pazar payı endüstride üretilen toplam çıktının bir bölümüdür. 2)Tüketiciler, endüstrideki üreticilerin ürünleri arasında kayıtsızsa o endüstri tam rekabettir. Farklı üreticilerin ürünleri aynı ise, o mal bir standart maldır, diğer adıyla meta.

5 Serbest Giriş ve Çıkış  Bir endüstriye serbest giriş veya endüstriden serbest çıkış üreticilerin kolaylıkla endüstriye girebilmelerini ya da terk edebilmelerini ifade eder.  Serbest giriş ve çıkış: Endüstrideki çok sayıda üreticinin piyasanın değişen koşullarına uyum sağlamalarını sağlar ve Üreticilerin diğer firmaları endüstri dışında tutmalarına engel olur.

6 Üretim ve Kar 6 Domates miktarı Toplan Gelir TR Toplam Maliyet TC Kar TR - TC 0014-14 11830-12 236 0 3544410 4725616 5907218 61089216 712611610 Domates miktarı Toplan Gelir TR Toplam Maliyet TC Kar TR - TC 0014-14 11830-12 236 0 3544410 4725616 5907218 61089216 712611610

7 Gelir ve Kar Toplam Gelir = Fiyat * Miktar Kar = Toplam Gelir – Toplam Maliyet

8 Marjinal Gelir ve Marjinal Maliyet Yaklaşımı  Marjinal Gelir ilave satılan çıktının oplam gelirde meydana getirdiği değişimdir. output. MR = ∆TR/∆Q Marjinal Gelir Toplam Gelirde Değişme Üretim Miktarında Değişme

9 Optimal Çıktı Kuralı  Optimal çıktı kuralına göre üretici sattığı son ürünün marjinal geliri ile o ürünün marjinal maliyeti birbirine eşit olduğunda karını maksimize eder MR = MC Kar maksimizasyonu aynı zamanda maliyet minimizasyonudur

10 Kısa Dönem Dengesi Domates Miktarı Değişken Maliyet VC Toplam Maliyet TC Marjinal Maliyet MC=∆TC/∆Q Marjinal Gelir MR Net Kazanç MR - MC

11 Kısa Dönem Dengesi  Optimal çıktı kuralına göre MR = MC ise kar maksimizasyonu gerçekleşir.  Marjinal gelir eğrisi çıktı değiştikçe marjinal gelirin nasıl değiştiğini gösterir.  Not: Firma fiyat alıcısı ise MR eğrisi yatay eksene paralel bir doğrudur (sonsuz elastik)

12 Tam Rekabette Kısa Dönem Dengesi MR = MC koşulunun sağlandığı üretim seviyesi (5) karı maksimize eden üretim seviyesidir. (E noktası) 76543210 $24 20 18 16 12 8 6 Fiyat Miktar MC MR= P E Kar- maksimizasyon miktarı Optimal nokta Piyasa fiyatı

13 Maliyetler  Economik kar: Firmanın gelirleri eksi kaynakların fırsat maliyeti  Açık maliyetler: Gerçek para çıkışını içeren maliyetler  Örtük maliyetler: Gerçek para çıkışı gerektirmeyen, vazgeçilen değeri ifade eden maliyetler.  Muhasebe karı: Firmanın gelirleri eksi açık maliyetler (ekonomik kardan genellikle büyüktür)

14 Üretim Ne Zaman Karlıdır?  TR > TC, ise firma karlıdır.  TR = TC, ise başabaş noktası.  TR < TC, ise firma zarardadır.  Karlılık piyasa fiyatının minimum ortalama toplam maliyetten (ATC) çok ya da az olmasına bağlıdır.

15 Kısa Dönem Ortalama Maliyetler Domates Miktarı Değişken Maliyet VC Toplam Maliyet TC Ortalama Değişken Maliyet AVC=TVC/Q Ortalama Toplam Maliyet ATC=TC/Q

16 Kısa Dönemde Maliyetler ve Üretim 76543210 $30 18 14 MC ATC MR= P C Başabaş fiyatı Minimum- maliyet çıktı Fiyat Domates miktarı Minimum ortalama toplam maliyet C noktasında (minimum ortalama toplam maliyet) piyasa fiyatı 14 ve çıktı 4 birim (minimum-maliyet çıktı) MC, ATC’yi minimum noktasında keser. Bu nokta firmanın başabaş fiyat noktasıdır.

17 Karlılık ve Piyasa Fiyatı Firma, fiyat (18) minimum ortalama toplam maliyeti aştığından karlıdır. Firmanın optimal çıktı tercihi (E)  5 birim çıktı. E ve Z arasındaki dikey mesafe: Firmanın birim başına karıdır: $18.00 − $14.40 = $3.60 Toplam kar:5 × $3.60 = $18.00 76543210 MC Kar ATC MR= P C Z E Piyasa Fiyatı = $18 14 14.40 $18 Fiyat Domates miktarı Minimum ortalama toplam maliyet Başabaş fiyatı

18 Karlılık ve Piyasa Fiyatı Firma zarardadır. Çümkü fiyat minimum ortalama toplam maliyetin altındadır. Firmanın optimal çıktı tercihi (A)  3 birim çıktı. A ve Y arasındaki dikey mesafe: Firmanın birim başına zararını gösterir: $14.67 − $10.00 = -$4.67 Toplam kar :3 × $4.67 = $ -14.00 76543210 MC Zarar ATC MR= P C A Y Piyasa Fiyatı = $10 14 10 $14.67 Fiyat Domates miktarı Minimum ortalama toplam maliyet Başabaş fiyatı

19 Kar, Başabaş, Zarar  Fiyat alıcısı firmanın başabaş fiyatı sıfır kar meydana getiren piyasa fiyatıdır.  Piyasa fiyatının minimum ortalama toplam maliyeti aştığı her yerde kar vardır. P > min ATCKar  Piyasa fiyatı ortalama toplam maliyete eşit ise üretici başabaş noktasındadır. P = min ATCBaşabaş  Piyasa fiyatının minimum ortalama toplam maliyetten küçük olduğu her yerde zarar vardır. P < min ATC Zarar

20 Kar – Bir diğer yol  ∏ = TR – TC  TR = P*Q  TC = ATC*Q  ∏ = (TR/Q – TC/Q)*Q ya da  ∏ = (P – ATC)*Q

21 Firmanın Kısa Dönem Arz Eğrisi Firmanın kısa dönem arz eğrisi, sabit maliyet veri iken, optimal çıktı miktarının piyasa fiyatına bağlı olduğunu ortaya koyar. Bir firma kısa dönemde piyasa fiyatı kapatma fiyatının ( minimum ortalama değişken maliyet) altına inerse endüstriyi terk edecektir. 765433.5210 $18 16 14 12 10 MC ATC AVC C B A E Minimum ortalama değişken maliyet Kısa dönem arz eğrisi Kapatma fiyatı Fiyat Domates miktarı

22 Kısa Dönem Üretim Kararı  Sabit maliyetler kısa dönemde değiştirilemediğinden ilgisizdir.  Kapatma fiyatı: minimum ortalama değişken maliyete eşit fiyat düzeyi  Batık maliyet: Halihazırda katlanılmış, geri getirilemeyen maliyet. Üretim kararına dahil edilmez.  P > AVC ise üretime devam edilir.  P < AVC ise kapatılır.

23 Uzun Dönem Endüstri Arz Eğrisi  Bir piyasa, endüstriye giriş çıkış için yeterli zamanın ardından, arz miktarının talep miktarına eşit olduğu zaman uzun dönem dengesindedir.  Tüm firmalar optimal uzun dönem tercihlerine adapte olmuşlardır.  Giriş ve çıkış için herhangi bir motivasyon yoktur.

24 Uzun Dönem Piyasa Dengesi Bir piyasa, endüstriye giriş çıkış için yeterli zamanın ardından, arz miktarının talep miktarına eşit olduğu zaman uzun dönem dengesindedir. Domates miktarı 6544.530 $18 16 14 1,0007505000 $18 16 14 D E C D Y Z MC ATC A B (a) Piyasa(b) Bireysel Firma 14.40 E D C MKT S 1 S 3 S 2 Fiyat Domates miktarı Fiyat Başabaş fiyatı MKT


"7. Bölüm ©2010  Worth Publishers Tam Rekabet. 1.Tam rekabetçi piyasa ve özellikleri 2.Fiyat-alıcı bir üretici ve kar maksimizasyonu sağlayan çıktı miktarı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları