Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERSLERE NASIL ÇALIŞMALIYIZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERSLERE NASIL ÇALIŞMALIYIZ"— Sunum transkripti:

1 DERSLERE NASIL ÇALIŞMALIYIZ
Cumhuriyet Anadolu Lisesi

2 Cumhuriyet Anadolu Lisesi
1.SÖZEL DERSLER Cumhuriyet Anadolu Lisesi

3 TÜRKÇE VE EDEBİYAT? DERSİNİ NASIL ÇALIŞMALISINIZ
Cumhuriyet Anadolu Lisesi

4 Cumhuriyet Anadolu Lisesi
• Türkçe soruları bilgi ve yorum sorularından oluşmaktadır. Bunları çözebilmek için bilgi birikimi ve okuma alışkanlığı gerekmektedir. • Paragraf sorularını çözerken öğretmeninizin öğrettiği bakış açısıyla yorumlama yapınız. Paragraf sorularında yanlışınız çok çıkıyorsa her gün bu konudan en az bir test çözmelisiniz. • Dilbilgisi sorularında başarılı olmak için konuyla ilgili sistemli bilgi edinmeli sonra soru çözmelisiniz. • Edebiyat sorularını çözerken ezber mantığının dışına çıkarak konuları öğrenmeye çalışınız. Bunun için bilgileri periyodik aralıklarla tekrar etmeli ve test çözmelisiniz. Cumhuriyet Anadolu Lisesi

5 TARİH DERSİNİ NASIL ÇALIŞMALISINIZ ?
Cumhuriyet Anadolu Lisesi

6 Cumhuriyet Anadolu Lisesi
• Öncelikle yeterli bilgi birikimine sahip olmanız gerekir. Bunun için de sınıfta dersi dikkatlice dinlemeli ve öğretilen konuyu aynı gün ve yakın aralıklarla tekrar etmelisiniz. • Konuyu tam olarak öğrenmeden test çözümüne geçmeyiniz. • Tarih ezberlenerek başarılı olunacak bir ders değildir. Ezberlemek yerine olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri ve tarihi olayların bugünkü olaylarla benzerliğini kurarak öğrenmeye çalışınız. • Çalışırken sadece okumak yerine not alarak, şema çizerek ve tarih atlasından yararlanarak yapılan çalışmaların daha verimli olduğunu unutmayınız.  Konuya farklı açılardan bakışınızı sağlamak için çok soru çözmelisiniz. Soru çözümlerinizi süre vererek yapmalısınız. Böylece hızlı düşünme becerinizi de geliştirmiş olursunuz.   Cumhuriyet Anadolu Lisesi

7 COĞRAFYA DERSİNİ NASIL ÇALIŞMALISINIZ ?
Cumhuriyet Anadolu Lisesi

8 Cumhuriyet Anadolu Lisesi
• Öncelikle derste anlatılan konuları tekrar ederek başlayınız. • Konu çalışma sıranız da derslerdeki konu işleyişine göre olmalıdır. • Tanım, kavram ve temel bilgileri çok iyi öğrenmeden soru çözümüne geçmeyiniz. • Coğrafya dersinin haritasız çalışılamayacağını unutmamalısınız. • Sebep-sonuç ilişkisi ( bitki örtüsünün iklim tipleriyle, yerşekillerinin tarım ve yerleşme ile ilgisi gibi) kurarak çalışınız. Bu sizin ezberleme yerine anlayarak öğrenmenizi sağlayacaktır. • Daire ve sütun grafiklerinin yorumlarını çok iyi öğrenip bunlarla ilgili sorular çözmelisiniz. Cumhuriyet Anadolu Lisesi

9 FELSEFE GRUBU DERSLERİNİ NASIL ÇALIŞMALISINIZ ?
Cumhuriyet Anadolu Lisesi

10 Cumhuriyet Anadolu Lisesi
• Felsefe grubu ders öğretmenleriniz sizin temel kaynağınızdır. Dersleri hiç kaçırmadan dinlemek bu derslerdeki başarının ilk koşuludur. • Öncelikle konu çalışılarak, temel kavramlar çok iyi öğrenilmelidir. Bilgi olmaksızın yapılacak temel yorumlar sınavda yanlış yapmanıza neden olacaktır. • Mantık dersini çalışırken gerekli olan kuralları çok iyi öğrenmelisiniz. • Bol soru çözerek öğreneceğiniz kuralları ve yorum gücünüzü pekiştirebilirsiniz.  Cumhuriyet Anadolu Lisesi

11 Cumhuriyet Anadolu Lisesi
2.SAYISAL DERSLER Cumhuriyet Anadolu Lisesi

12 MATEMATİK DERSİNİ NASIL ÇALIŞMALISINIZ ?
Cumhuriyet Anadolu Lisesi

13 Cumhuriyet Anadolu Lisesi
• Derse düzenli devam etmeniz ve dersi çok iyi dinlemeniz gerekir. • Kuralları çok iyi öğrenmeli anlaşılmayan yerleri mutlaka sormalısınız. Sormadığınız takdirde  konular birbiriyle bağlantılı olduğundan daha sonraki konuları anlamakta zorlanırsınız. • Matematik dersi okuyarak ve kuralları ezberlenerek başarılı olunacak bir ders değildir. Bu bakımdan kuralları ezberleyerek değil, soru çözerek öğrenmelisiniz. • Alt yapınız iyi değilse tekrara öncelikle derste yapılan örnekleri çözerek başlayınız. Bunları çözerken kendinize süre vermeyiniz ve tüm ayrıntıları gözden geçiriniz. • Alt yapınız iyi ise hemen süreli test çözümüne geçmelisiniz. • Konu tekrarlarını periyodik aralıklarla ve test çözerek yapınız.   Cumhuriyet Anadolu Lisesi

14 GEOMETRİ DERSİNİ NASIL ÇALIŞMALISINIZ ?
Cumhuriyet Anadolu Lisesi

15 Cumhuriyet Anadolu Lisesi
• Geometri kurallarla düşünmeyi ve çözüm için kuralları soruya aktarmayı gerektiren bir derstir. Konulardaki kuralları ezberlemeden, sorular üzerinde uygulayarak öğrenmelisiniz. • Konular birbiriyle ilişkilidir. Bu nedenle her konuyu öğrenerek diğer konuya geçmelisiniz. • Soruları dikkatli okuyarak, soruda verilen bilgileri şekile doğru aktararak çözüme ulaşabilirsiniz. • Var olan bilgileri soru çözümünde ne şekilde kullanacağınızı, farklı açılardan düşünerek bulabilirsiniz. • Temel bilgilerinizde eksiklikler varsa bunu çok soru çözerek giderebilirsiniz. • Geometri dersini öğrenebilmeniz için önce kararlı olmanız gerekir. Sonra öğrenmek için yeterli zaman ayırmalı ve çaba göstermelisiniz.   Cumhuriyet Anadolu Lisesi

16 FİZİK DERSİNİ NASIL ÇALIŞMALISINIZ ?
Cumhuriyet Anadolu Lisesi

17 Cumhuriyet Anadolu Lisesi
• Fizik dersinin önemli bir kısmı, temel bilgi ve kavramlarla yorum yapılması gereken sorulardır. Doğru yorum yapabilmeniz için konuyu çok iyi öğrenmeniz gerekir. • Önce konuyu kavramalı, tanımları ve kavramları öğrenmelisiniz. • Formüllerle işlem yapılmaktadır. Formülleri ezberlemeden, sorular üzerinde uygulamalar yaparak öğrenmelisiniz. • Öğrendiğiniz formülleri, küçük kağıtlara yazıp, çalışma masanızda her an görebileceğiniz yerlere asabilirsiniz. Böylece unutmayı engellemiş olursunuz. • Fizikde başarılı olabilmek için matematik ve geometri bilgilerinizin de eksik olmaması gerekir. • Bir konuyu tam öğrenmeden diğer konuya geçmeyiniz. Çünkü konular arasında bağlantılar vardır. Cumhuriyet Anadolu Lisesi

18 KİMYA DERSİNİ NASIL ÇALIŞMALISINIZ ?
Cumhuriyet Anadolu Lisesi

19 Cumhuriyet Anadolu Lisesi
• Kimyada ilk konular iyi öğrenilmemişse sonraki konuları öğrenmede güçlük yaşayabilirsiniz. Bu nedenle derste anlatılan konu sırasını takip etmelisiniz. • Sadece kavramların ve ilkelerin ezberlenmesiyle başarılabilecek bir ders olmadığını bilmelisiniz. • Kimya için gerekli olan matematik bilgilerini( oran-orantı, denklem kurma gibi) mutlaka öğrenmelisiniz. • Çalışmaya mutlaka konu tekrarı yaparak başlamalısınız. Konu ile ilgili kavramları, ilkeleri ve özellikleri yazarak çalışınız. Sonra soru çözümüne geçebilirsiniz. Cumhuriyet Anadolu Lisesi

20 BİYOLOJİ DERSİNİ NASIL ÇALIŞMALISINIZ ?
Cumhuriyet Anadolu Lisesi

21 Cumhuriyet Anadolu Lisesi
• Konuları ayrıntılarıyla öğrenmelisiniz. • Konuları özet çıkarak çalışırsanız bilgilerin kalıcı olmasını sağlarsınız. • Biyoloji dersindeki başarınız sadece konu çalışmakla mümkün değildir. Konu çalışmalarınızı test çözerek pekiştirmelisiniz. • Biyoloji sorularında, aynı soru içinde birkaç konuya ait bilgileriniz ölçülebilir. Bu nedenle başlarda çözeceğiniz testlerde yanlışlarınız fazla olabilir, bu sizi korkutmasın. Konularla ilgili bilgileriniz tamamlandığında yanlışlarınız daha az olacaktır.   Cumhuriyet Anadolu Lisesi

22 Cumhuriyet Anadolu Lisesi
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi


"DERSLERE NASIL ÇALIŞMALIYIZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları