Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LAMİA KARER İLKOKULU OKUL EL KİTABI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LAMİA KARER İLKOKULU OKUL EL KİTABI"— Sunum transkripti:

1 LAMİA KARER İLKOKULU OKUL EL KİTABI

2 İÇİNDEKİLER SIRA NO İÇERİK/KONU SAYFA 1 ÖNSÖZ / BAŞLARKEN 2
OKULUMUZUN TARİHÇESİ 3 LAMİA KARER İLKOKULUNUN GÖREVLERİ 4-5 4 OKULUMUZUN HAK VE SORUMLULUKLARI 6-7 5 OKULUMUZUN MİSYONU 8 6 OKULUMUZUN VİZYONU 9 7 DEĞERLERİMİZ VE İLKELERİMİZ 10 ÖRGÜTSEL YAPI 11 KAMU HİZMETLERİ SUNUMU STANDARTLARI 12-13 ÖĞRETMENLERİMİZ 14-15 ÖĞRENCİLERİMİZ/ HAKLARI VE SORUMLULUKLARI 16-21 12 VELİLERİMİZ/ HAKLARI VE SORUMLULUKLARI 22-24 13 AİLE BİRLİĞİ VE EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ 25 14 OKUL İLETİŞİM BİLGİLERİ 26 15 ÇALIŞMA TAKVİMİ 27-30 16 ZAMAN ÇİZELGESİ 31

3 Sayın ÖĞRETMENLERİMİZ, DEĞERLİ VELİLER, SEVGİLİ ÖĞRENCİLER!
BAŞLARKEN Sayın ÖĞRETMENLERİMİZ, DEĞERLİ VELİLER, SEVGİLİ ÖĞRENCİLER! Bu el kitabı, Lamia Karer İlkokulu ailesine katılan tüm veli ve öğrencilerimizin, okulumuzu, okulumuzdaki uygulamaları ve kuralları tanımaları ve öğrenmeleri amacı ile hazırlanmıştır. Ayrıca, bu el kitabı sizlere okulun işleyişiyle ilgili bilgileri sunmaktadır. Lamia Karer İlkokulu olarak öğrencilerimizi; Atatürk ilke ve İnkılâplarına, milli ve manevi değerlerimize bağlı, hukuk ve insan haklarına saygılı, çevreye duyarlı, yenilik ve değişime açık, görev ve sorumluluklarını bilen, olumlu davranışlar kazanmış, özgüvene sahip bireyler olarak yetiştirmelerini sağlamaktır. Çocuğu yalnız okul yetiştirmez. Okulun, aile ve çevrenin çocuğun yetişmesinde ortak sorumlulukları vardır. Özellikle okul dışı zamanlarda velinin bu sorumluluğu daha da fazladır. Çocuğunuzun okulumuzdaki öğrenim hayatı boyunca bu sorumluluğu, işbirliği içinde birlikte taşıyacağız. Okulumuzun kurum kültürü, akademik başarısı, önemsediğimiz ilke ve değerlerimize sahip çıkmak, düzenli ve planlı olmamıza, kendi iç disiplinimize bağlı olduğunu unutmayalım. Okulumuza ait uygulamaların ve kuralların gerek sizler gerekse öğrencilerimiz tarafından aynı bakış açısı ve anlayışla algılanacağına ve sorumlulukların eksiksiz olarak yerine getirileceğine olan inancımız sonsuzdur. Sizler de çok sevdiğiniz çocuklarınızın yetkili ve güvenilir ellerde olacağına inanmalısınız. Hazırladığımız bu kitapçık, Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve siz değerli velilerimize rehber olacaktır.  Ali CARANOĞLU Okul Müdürü

4 OKULUMUZUN TARİHÇESİ Cumhuriyetin ilanı olan 1923 yılında bir Rum evinde 3 sınıflı tek öğretmenli bir ilkokul açılmıştır.1936 yılına kadar burada eğitim ve öğretim yapılmıştır. 1979 yılında Şemlikler ilkokulunda ilk eğitim öğretime başlanmıştır. Aynı yıl kendi okuluna taşınmıştır. Okulun ilk ismi Mürşide Akyüz İlkokuludur. Daha sonra okula bahçe kısmını bağışlayan “Lamia Karer” isimli vatandaşın adını almıştır. 8 derslikli bina yetersiz kalınca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1989 yılında temeli atılan 6 derslikli ek bina 1990 yılında eğitim-öğretime başlamıştır.2007 yılında ise 14 derslikli üçüncü binamız açılarak 27 dersliğe ulaşılmıştır. da, çevredeki kaçak yapıların yıkılmasıyla, çok sayıda aile başta örnek köy olmak üzere diğer semtlere göç etmişlerdir. Öğrenci sayımız 400’e kadar düşmüştür. Derslik ihtiyacının azalmasıyla,1990 yılında 6 derslikle hizmete alınan B Blok, Müdürlüğümüzün önerisi, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün oluru ve bulduğu Polat ÇELİKDEMİR adındaki hayırseverin yatırımı ile bağımsız Okul Öncesi Eğitim Kurumu olarak düzenlenmiş. Polat ÇELİKDEMİR Anaokulu olarak 2011 yılından bu yana hizmet vermektedir.2012 de İlköğretimin yerine,4+4+4 düzenlemesine gidilmesi ile, İlkokula dönüşen okulumuz, Girne Ortaokulu ile eşleşmiş,5,6,7,8.sınıf öğrencilerini bu okula yönlendirirken, Girne ortaokulundan da sınıf öğrencilerinin bir kısmı Lamia KARER ilkokuluna, bir kısmı da Şemlikler İlkokuluna yönlendirilmiştir. Girne Ortaokulu kayıt bölgesinden bize yönlendirilen öğrenciler, bir yolunu bularak başka okullara gidince öğrenci sayımız 185 e düşmüştür. Öğrenci sayımızdaki bu hızlı düşüş derslik ihtiyacımızı bir kez daha azaltmıştır.1979 yılında 7 derslikle hizmete başlayan A Blok ihtiyaç fazlası olarak ilçe milli Eğitim Müdürlüğümüze bildirilmiş. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz İZKA ile İlçemizdeki tüm okul Öncesi Eğitim çağındaki çocukların eğitimine yönelik bir proje hazırlamış ve onaylanmasını beklemektedir. Proje onaylanırsa A blok yaklaşık TL yatırımla adeta yeniden yapılacak ve 7 farklı tema sınıfı oluşturularak Okul Öncesi Eğitim çağındaki çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetişmelerine büyük katkı sağlayacaktır. Biz ise Lamia KARER İlkokulu olarak eğitim öğretim yılında 185 öğrenci,12 derslik ve 14 öğretmen ile yolumuza devam etmekteyiz.

5 LAMİA KARER İLKOKULU’NUN GÖREVLERİ
Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda; Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak, Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak, Öğrencilerin, milli ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak, Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek, Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak, Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak,

6 LAMİA KARER İLKOKULU’NUN GÖREVLERİ
Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak kişisel sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplumun sağlığını korumak için gerekli bilgi ve beceri, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında bilimsel geçerliliği olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığını kazandırmak, Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak, Öğrencileri kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek, Öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, meslekleri tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara yöneltmek, Öğrencileri derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmak, Öğrencileri ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler olarak yetiştirmek, Doğayı tanıma, sevme ve koruma, insanın doğaya etkilerinin neler olabileceğine ve bunların sonuçlarının kendisini de etkileyebileceğine ve bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazandırmak, Öğrencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini öğretmek,

7 Okulun hakları ve sorumlulukları
Destekleyici, güvenli ve etkili bir ortamda çalışmak Okul toplumundan ve çevreden saygı ve destek görmek Okulda alınan tüm kararlara ve okul kurallarına uyulmasını istemek Okula Özgü Haklar Planlanmış eğitim etkinliklerinin yer, zaman ve içeriğini en az bir hafta önceden haber vererek değiştirmek. Veli ve öğrenciye yönelik istenilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve zamanında okula ulaştırılmasını isteme Veli ve öğrencilerin okul personeline karşı saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşımlarını istemek Okulun gelişimini sağlamak üzere okul toplumundan ve diğer çevreden katkıda bulunmalarını isteme

8 Okulun hakları ve sorumlulukları
Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek materyal, ekipman ve teknolojik donanım sağlamak. Okulda olumlu bir kültür yaratmak, Öğrenci, veli ve çalışanlar arasında ayrım yapmamak. Eğitim ve öğretim sürecini okulun duvarlarıyla sınırlamamak. Öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri fırsatlar yaratmak. Okulun güvenilir ve temiz olmasını sağlamak. Öğrenciler için iyi bir model olmak. Okulun ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişmek, Okulda etkili öğrenmeyi destekleyecek bir ortam yaratmak Okul - toplum ilişkisini geliştirmek, Öğretmen, öğrenci ve veli görüşmelerini düzenlemek ve ilgilileri zamanında bilgilendirmek, Okul çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim seminerleri düzenlemek. Okul çalışanlarının ihtiyaçlarını belirleyerek giderilmesi için çözümler üretmek. Okulun işleyişi ve yönetimi konusunda ilgili tarafları düzenli aralıklarla bilgilendirmek, Veli ve öğrenci hakkında ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak, değerlendirmek, sonuçlarını ilgililerle paylaşmak ve gizliliğini sağlamak, Veli toplantılarının belirli aralıklarla ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak, Okul ve çevresinde şiddet içeren davranışlara kesinlikle izin vermemek

9 OKULUMUZUN MİSYONU Lamia Karer İlkokulu olarak öğrencilerimizi; Atatürk ilke ve İnkılâplarına, milli ve manevi değerlerimize bağlı, hukuk ve insan haklarına saygılı, çevreye duyarlı, yenilik ve değişime açık, görev ve sorumluluklarını bilen, olumlu davranışlar kazanmış, özgüvene sahip bireyler olarak yetiştirmek.

10 OKULUMUZUN VİZYONU Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda, Her bireyin öğrenmesine ve gelişmesine yardımcı olan, Değişim ve gelişime açık, Tercih edilen bir okul toplumu olmak

11 Değerlerimiz ve İlkelerimiz
     Atatürk ilke ve inkılâpları ve cumhuriyetin temel ilkeleri bağlı olmak Dürüst, saygılı,tarafsız ve güvenilir olmak Adil olmak Sevgi dolu ve hoşgörülü olmak     İletişime açık olmak     Öğrenci odaklı olmak   Çözüm üretmek   Önerilere açık olmak  Sürekli iyileştirme çabasında olmak   Yenilikçi olmak       Kurum kültürünü oluşturmak   Yaşam boyu öğrenme anlayışına yerleştirmek   “Önce insan’’anlayışına sahip olmak  İyi insan, iyi yurttaş yetiştirmek.

12 ÖRGÜTSEL YAPI OGYE MÜDÜR Ali CARANOĞLU Okul-Aile Birliği
Müdür Yrd Bahar SOYKAN Büro Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Zümre Öğret. Sınıf Öğret. Branş Öğret. Öğrenci Kulüp. Komisyonlar: Satın Alma Komisyonu Muayene ve Teslim Alma Komisyonu Eser İnceleme Komisyonu Demirbaş Sayımı Komisyonu Kurullar: Öğretmenler Kurulu Şube Öğretmenler Kurulu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Komisyonu Sosyal Etkinlikler Kurulu

13 HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
LAMİA KARER İLKOKULU KAMU HİZMETLERİ SUNUMU STANDARTLARI A-Öğrenci işleri SIRA NO HİZMET ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Kayıt Kabul 1.T.C. Kimlik numarası 2.Şehit ve Gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar durumlarını gösterir belge 3- Öğrenci kayıt formu (Okuldan Alınacak) veli tarafından doldurulacak 4- Okul öğrenci-veli sözleşmesi(Okuldan Alınacak)veli tarafından imzalanacak 30 DAKİKA 2 Kayıt erteleme 1- Veli dilekçesi (Birinci sınıfta e okul aday kaydı olan öğrencilerden aylık olanlar veli dilekçesiyle kaydını bir yıl erteleyebilirler) 3 Nakil ve Geçişler 1.TC Kimlik numarası 2.Veli Dilekçesi 3.Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için durumlarını gösteren belge 4. Öğrenci kayıt formu (Okuldan Alınacak) veli tarafından doldurulacak 4 Denklik ile kayıt 1.Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak denklik belgesi 2. Öğrenci kayıt formu (Okuldan Alınacak) veli tarafından doldurulacak 5 Öğrenim Belgesi 1.Dilekçe 2.Öğrenim bilgileri (En son sınıfı, okul numarası, ayrıldığı tarih) 6 Diploma kayıt örneği Veli (İsteyen reşit ise kendisi) kimlik bilgileriyle başvuracaktır BİR İŞ GÜNÜ 7 Öğrenci İzin İsteme 1.Veli Dilekçesi. 5 DAKİKA

14 LAMİA KARER İLKOKULU KAMU HİZMETLERİ SUNUMU STANDARTLARI B- Personel işleri
SIRA NO HİZMET ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Hastalık Raporlarının İzne Çevrilmesi 1. Dilekçe 2. Rapor 30 DAKİKA 2 Mazeret İzni 1.İzin Formu 3 Ücretsiz İzin İsteme 1-Dilekçe 2-Mazeretini gösterir belge 4 Göreve başlama ve ayrılma 1-Kararname 2- Personel Nakil Bildirimi Aynı Gün 5 Görev yeri belgesi 1. Sözlü başvuru 10 DAKİKA 6 Hizmet Cetveli ve Hizmet Puanı 7 Hizmet içi Eğitim Başvurusu 1. Mebbis üzerinden elektronik başvuru Başvuru esnasında Öğrenci ve Personel İşlerinde yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda Okul Müdürlüğüne başvurunuz.

15 ÖĞRETMENLERİMİZ ADI SOYADI ÜNVANI/GÖREVİ SINIFI/BRANŞI Açıklamalar 1
SIRA NO: ADI SOYADI ÜNVANI/GÖREVİ SINIFI/BRANŞI Açıklamalar 1 Ali CARANOĞLU Okul Müdürü Sınıf Öğretmeni 2 Bahar SOYKAN Müdür Yardımcısı 3 Emine ERTUĞ Öğretmen 1/A Sınıf Öğretmeni 4 İlknur ÖZÇELİK 1/B Sınıf Öğretmeni 5 Elif ÖZER (İlçe MEM Görevlendirme) 1/C Sınıf Öğretmeni 6 Türkan TAHTA 2/A Sınıf Öğretmeni 7 Canan POLAT 2/B Sınıf Öğretmeni 8 Gülsüm DEĞİRMEN 2/C Sınıf Öğretmeni 9 Ayşe KARAKAŞ 3/A Sınıf Öğretmeni 10 Yelda TUNÇ 3/B Sınıf Öğretmeni 11 Gülfer CANOĞLU 3/C Sınıf Öğretmeni 12 Zelal MERNEKLİ 3/D Sınıf Öğretmeni ÜCRETSİZ İZİNDE 13 Gaye ÇALIŞIYOR 4/A Sınıf Öğretmeni 14 Özlem SEPİCİ 4/B Sınıf Öğretmeni 15 Nermin UĞUROL İngilizce Öğretmeni 16 Rabiye ÖZDEMİR MAVİŞEHİR İ.O GÖREVLENDİRME

16 ÖĞRETMENLERİMİZ Öncelikle yönetim tarafından kendilerine verilen ders yada sınıfın derslerini okuturlar. Boş geçen dersler nöbetçi öğretmenlerce yada sınıflarında branş öğretmeninin dersi olan sınıf öğretmenlerimizce doldurulur. Ders defteri sınıf öğretmenince , dersin başında ayrıntılı olarak işlenir. Ders boş ise dersi dolduran öğretmen tarafından yoklama alınır ve defter imzalanır. Öğretmenlerimiz haftada 1 gün en az derslerinin olduğu gün nöbet tutarlar.Nöbet görevi dersler başlamadan 20 dakika önce başlar, Sınıf ve şube rehber öğretmenleri ,sene başında kendilerine rehberlik servisince verilen plan doğrultusunda çalışmalarını sürdürürler. Yılda 3 kez.(1.dönem başında ,2.dönem başında ve yıl sonunda) aynı sınıfı okutan sınıf ve alan öğretmenlerinin katılımıyla zümre öğretmenleri toplantısı yapılır. Öğretmenlerimiz, Pazartesi sabah ve Cuma öğleden sonra yapılan bayrak törenlerine ve resmi törenlere katılır. Yılda bir kez okul müdürü ve maarif müfettişlerince ders ziyareti yapılarak denetlenirler.

17 ÖĞRENCİLERİMİZ Öğrenci kayıtları 15 Haziranda başlar ve yıl boyunca devam eder.Adresi kayıt kabul sorumluluk alanımızda olan , 66 ayını dolduran öğrencilerin kayıtları ,sistem üzerinden otomatik olarak yapılır. Öğrencilerin okula devamı zorunludur. Ders saatlerine ek olarak okulumuzda etüt saatleri yoktur. 4. Sınıfı bitirenler adreslerine göre Ortaokula e okul sisteminden kayıt olurlar, diploma verilmez. Diploma sadece 12. sınıfı bitirenlere verilir. Öğrenci karneleri e-Okul sisteminde yer alan puan çizelgeleri bilgilerine göre birinci ve ikinci dönem sonunda düzenlenir. Öğrencilere dağıtılan karneler geri alınmaz. Kolsuz ve vücut hatlarını ortaya çıkaran giysiler hariç kılık kıyafet serbesttir. İsteyen okul forması da giyebilir. Her sınıf yılda en az 2 kez geziye çıkar (Sosyal, kültürel) Gezi ve diğer etkinlikler öğrenci duyuru panosundan duyurulur. 13 yaşına kadar ilköğretimi bitiremeyenlerin kayıtları silinerek yaygın eğitime veya açık ortaokula kayıtları yapılır.

18 ÖĞRENCİLERİMİZ İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir. İlkokul 4 üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir. İlkokul 4 üncü sınıfta dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir. İlkokul 4 üncü sınıfta haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz. Sınav sonuçları en geç 10 iş günü içinde duyurulur.

19 ÖĞRENCİLERİMİZ Ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışları, Davranış Puanı Ölçütleri kullanılarak sınıf öğretmeni tarafından "(1) Geliştirilmeli", "(2) İyi", "(3) Çok iyi"; şeklinde değerlendirilir. Okulda ilk derse girdiği hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devamsızlığı yarım gün sayılır. Öğrencilerin devamsızlıkları, e-Okul sistemine işlenir ve öğretmenler ile yöneticiler tarafından takip edilir. Öğrenciler ve veliler e-Okul sisteminden notlarını ve devamsızlıklarını görebilirler. Öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir öğretim yılı içerisinde 15 güne kadar izin verilebilir. Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile kuruma devam edebilirler.

20 Öğrenci hakları ve sorumlulukları
Düşüncelerini özgürce ifade etme, Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunma, Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililerle tartışabilme, Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması, Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme, Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması, Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma, Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma, Okul yönetiminde temsil etme ve edilme,

21 Öğrenci hakları ve sorumlulukları
Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı gösterir, Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanır, Arkadaşlarının ve okulun eşyalarına zarar vermez; zarar verdiği takdirde bu zararın bedelini karşılar, Sınıfça belirlediğimiz kurallara uyar, Okul kurallarına uyar, Okul yönetimine (fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarımla) katkıda bulunur, Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranır, Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmaz,

22 Öğrenci hakları ve sorumlulukları
ÖĞRENCİNİN OKULA ÖZGÜ SORUMLULUKLARI Okul bahçesinin güzelleştirilmesine katkıda bulunur, Okulun panolarına resim, yazı ve fotoğraflarla katkıda bulunur, Okulda düzenlenecek eğitim semineri ve toplantılarda gelen konuklara ilgili birimlere ulaşmaları için rehberlik eder, Velinin izni olmadan ve okul idaresinden izin almadan okulu terk etmez. İdare tarafından kabul edilebilir Önemli bir gerekçe olmadığı sürece derslerine devamsızlık yapmaz. Okul idaresi tarafından verilen bilgilendirme, değerlendirme ve toplantı çağrı yazılarını velisine zamanında ulaştırır. Okul eşyalarına hiçbir şekilde zarar vermez, zarar verenleri uyararak ilgililere bildirir. Derslerin işlenişi sırasında sınıfta oluşturulan kurallara uyar. Dersin akışını bozucu, arkadaşlarının ve öğretmenin dikkatini dağıtıcı davranışlardan kaçınır. Okul dışındaki davranışlarıyla okulumuzu en iyi şekilde temsil eder. Ödev, proje vb. çalışmalarımı zamanında yapar. Okulun Kılık-Kıyafet kurallarına ve yönetmeliklere uygun kıyafet ile kurallara uyar.

23 VELİLERİMİZ Eğitim ve öğretim süresince her öğrencinin bir velisi bulunur.  Öğrenci velisi, öğrencinin anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişidir. ve 4. sınıflarda sınıf öğretmenlerince bir Veli Temsilcisi seçilir(Sınıf Anne/Babası) Her veli Okul Aile Birliği genel kurulu üyesidir ve Okul Aile Birliği seçimlerinde oy kullanır,aday olabilir. Sınıf ve şube rehber öğretmenlerimiz gün ve saatini önceden duyurarak,yıl içinde en az 3 kez (Sene başı, 2. dönem başı ve Yıl sonuna yakın) gerek gördüğü kadar veli toplantısı yapar. Sınıf, ders ve şube rehber öğretmenlerimiz, veli görüşmeleri için en uygun gün ve saati tespit ederek okul yönetimine ve öğrenci velilerine bildirir. Veli öğretmen görüşmeleri bu gün ve saatler dışında yapılmaz. Veliler okul yönetimiyle mesai saatleri içinde her zaman görüşebilirler. Kütüphanemiz öğrenci veli ve tüm ihtiyaç duyanlar için sabah 9:00 – Akşam 17:00 saatlerinde açıktır. Velilerimiz öğrencisinin notlarını ve devamsızlık durumunu e okul veli bilgilendirme modülünden görebilirler. Ders saatleri içinde öğrencilere velisi olmadan izin verilmez ve eve gönderilmez. Velilerimiz güncel telefon bilgilerini iletişimi sağlamak ve e okula işlenmek üzere sınıf öğretmenlerine verirler.

24 Veli hakları ve sorumlulukları
Çocuğunun eğitimiyle ilgili tüm konularda bilgilendirilmek, Adil ve saygılı davranışlarla karşılanmak, Çocuğuna okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulacağını bilmek. Düzenli aralıklarla okulun işleyişi hakkında bilgilendirilmek, Okul yönetimine ve aile birliğine katılmak, Çocuğunun okuldaki gelişim süreciyle ilgili olarak düzenli aralıklarla bilgilendirilmek.

25 Veli hakları ve sorumlulukları
Çocuğunu her gün okula zamanında, öğrenmeye hazır, okulun kılık-kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı olur. Okulun öğrenciler için düzenleyeceği ders dışı etkinliklerde görev alır. Okulun duyuru ve yayınlarını takip eder. Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve formu doldurup zamanında geri gönderir. Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) ve Okul-Aile Birliği seçimlerine ve toplantılarına katılır. İhtiyaç duyduğunda öğrencisinin ödevlerine katkı sağlar, Gerekli açıklamaları yapar ancak; öğrencisinin kendi yapması gereken ödevleri asla yapmaz. Öğrencisinin okumaya, araştırmaya daha fazla zaman ayırması için televizyon seyretme ve oyun oynama saatlerini düzenlemesine yardımcı olur. Evde, o gün okulda yaptıklarını paylaşarak günün değerlendirmesini çocuğuyla birlikte yapar. Çocuğun uyku ve dinlenme saatlerine dikkat eder. Okulun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılır. Çocuğuna yaşına uygun sorumluluklar verir. (Örneğin odasını toplama, ev işlerine yardım etme, alışveriş yapma gibi). Okul yönetiminin okul-aile ilişkilerini geliştirmek amacıyla yapacakları ev ziyaretlerini kabul eder. Çocuğunun, disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri alır. Çocuğunun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulu zamanında bilgilendirir. Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin vermez. Okul rehberlik servisi ile işbirliği içinde çocuğunun gelişimini takip ederek yapılacak olan çağrıya uyar. Okul yönetimine ve aile birliğine çalışmalarına katılır,

26 AİLE BİRLİĞİMİZ VE EĞİTİME DESTEK
Okul Aile Birliği: Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ile okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, okulun ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulur. Okulun Yöneticileri, öğretmenleri ve tüm velileri aile birliğinin üyesidir. Her yıl ekim ayında üyelerin katılımıyla yapılan genel kurulda; seçimle yönetim ve denetim kurulu oluşturulur. AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ; Arzu ÇAYTAŞ (Bşk) Sevil ŞENARSLAN (Bşk. Yrd) Fatma BAĞ (Sayman) Sibel BAĞ (Sekreter) DESTEK HİZMETLERİ ; Satılmış ŞİMŞEK (Hizmetli) Nilgün YAVUZ (Hizmetli)

27 İLETİŞİM Elektronik Posta : 715561@meb.k12.tr Tel : 0 232 330 44 58
Fax : Web : lamiakarerio.meb.k12.tr

28 2015–2016 ÖĞRETİM YILI LAMİA KARER İLKOKULU OKUL ÇALIŞMA TAKVİMİ
Sıra KONU /FAALİYET TARİH- AÇIKLAMA 1 SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI 02–03 EYLÜL 2015 ( OKUL MD. UYGUN GÖRECEĞİ BİR GÜNDE ) 2 2014–2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRETMENLERİN, a) GÖREVE BAŞLAMALARI b) MESLEKİ ÇALIŞMALARI 01 EYLÜL 2015 SALI GÜNÜ 01–11 EYLÜL 2015 3 OKULÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİME HAZIRLANMASI-UYUM EĞİTİMİ 07–11 EYLÜL 2015 4 ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARINDA 2014–2015 ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI 14 EYLÜL 2015 PAZARTESİ 5 MEB TARAFINDAN GÖNDERİLEN ÜCRETSİZ DERS KİTAPLARININ DAĞITILMASI 6 İLKÖĞRETİM HAFTASI 14-18 EYLÜL 2015 7 KURBAN BAYRAMI 23 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT:13.00’DE BAŞLAR 27 EYLÜL PAZAR GÜNÜ AKŞAMI SONA ERER. 8 HER TÜR VE DERECELİ OKULLARDA I. DÖNEM I.VELİ TOPLANTISI 1-13 EKİM 2015 TARİHLERİ İÇERİSİNDE 9 CUMHURİYET BAYRAMI 28 EKİM 2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT:13.00’DE BAŞLAR 29 EKİM 2015 PERŞEMBE GÜNÜ AKŞAMI SONA ERER.

29 2015–2016 ÖĞRETİM YILI LAMİA KARER İLKOKULU OKUL ÇALIŞMA TAKVİMİ
Sıra KONU /FAALİYET TARİH- AÇIKLAMA 10 İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA; a) Okul Öğrenci Meclislerinin Oluşturulması 19–23 EKİM 2015 11 ATATÜRK HAFTASI 10-13 KASIM 2015 12 ÖĞRETMENLER GÜNÜ 24 KASIM 2015 SALI 13 HER TÜR VE DERECELİ OKULLARDA I.DÖNEM 2.VELİ TOPLANTISI. 11 ARALIK 2015 CUMA 4.SINIFLARA ARA KARNE VERİLMESİ 14 YILBAŞI TATİLİ 01 OCAK 2016 CUMA 15 ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARINDA 1. KANAAT DÖNEMİNİN SONA ERMESİ 22 OCAK 2016 CUMA 16 YARIYIL TATİLİ 25 OCAK – 07 ŞUBAT 2016 17 2. KANAAT DÖNEMİN BAŞLAMASI 08 ŞUBAT 2016 PAZARTESİ 18 2.DÖNEMİN BAŞINDA YAPILACAK OLAN ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI 11 ŞUBAT 2016 PERŞEMBE

30 2015–2016 ÖĞRETİM YILI LAMİA KARER İLKOKULU OKUL ÇALIŞMA TAKVİMİ
Sıra KONU /FAALİYET TARİH- AÇIKLAMA 19 HER TÜR VE DERECELİ OKULLARDA II. DÖNEM 1.VELİ TOPLANTISI 2016 MART AYI İÇERİSİNDE 20 OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİNİN KURULMASI (TOPLAM KALİTE) 21 OKULLARDA II. DÖNEM 2.VELİ TOPLANTISI 16 NİSAN 2016 CUMA 4.SINIFLARA ARA KARNE VERİLMESİ 22 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI: 23 NİSAN 2016 CUMARTESİ 23 EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 01 MAYIS PAZAR 24 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 19 MAYIS 2015 PERŞEMBE 25 4.SINIFTAN 5.SINIFA GEÇEN ÖĞRENCİLERİN SEÇMELİ DERSLERİ SEÇMELERİ, ÖĞRETMENLERİNCE E OKUL SİSTEMİNE İŞLENMESİ 09 MAYIS -10 HAZİRAN 2016 26 ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİ PUAN, DERS VE ETKİNLİKLERE KATILIM, DAVRANIŞ NOTLARINI VE OKUDUĞU KİTAPLARI E-OKUL SİSTEMİNE GİRMELERİ 03 HAZİRAN 2016 CUMA GÜNÜNE KADAR 27 2015–2016 DERS YILININ SONA ERMESİ VE KARNELERİN DAĞITILMASI 10 HAZİRAN 2016 CUMA

31 2015–2016 ÖĞRETİM YILI LAMİA KARER İLKOKULU OKUL ÇALIŞMA TAKVİMİ
Sıra KONU /FAALİYET TARİH- AÇIKLAMA 28 OKULLARIN YILSONU REHBERLİK ÇALIŞMA RAPORLARININ REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİNE GÖNDERİLMESİ HAZİRAN 2016 SONUNA KADAR 29 DERS YILI SONU ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI 13 HAZİRAN 2016 PAZARTESİ 30 İLKÖĞRETİM VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA YILSONU MESLEKİ ÇALIŞMALAR 13–30 HAZİRAN 2016 31 ÖĞRETİM YILI OKUL ÖNCESİ VE 1. SINIF KAYITLARININ BAŞLAMASI 21 HAZİRAN 2016 PAZARTESİ BAŞLAR 32 YAZ TATİLİ 1 TEMMUZ 2016 CUMA GÜNÜ BAŞLAR, 31 AĞUSTOS 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ BİTER 33 RAMAZAN BAYRAMI 4 TEMMUZ 2016 PAZARTESİ DE BAŞLAR, 7 TEMMUZ 2016 PERŞEMBE AKŞAMI BİTER 34 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI BOYA-BADANA VE ONARIM İŞLERİOKUL İHTİYAÇLARININ TEMİNİ 11 TEMMUZ-1 EYLÜL 2016 35 2016–2017 ÖĞRETİM YILI ÖĞRETMENLERİN; a) GÖREVE BAŞLAMALARI b) MESLEKİ ÇALIŞMALAR 01 EYLÜL 2016 PERŞEMBE 01 – 16 EYLÜL 2016 36 2016–2017 ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI 19 EYLÜL 2016 PAZARTESİ

32 Okul zaman çizelgesi YAPILACAK ÇALIŞMALAR DERSLER SAAT BAŞLAR BİTER
SÜRESİ DAKİKA DERSLER YAPILACAK ÇALIŞMALAR SAAT BAŞLAR BİTER 10’ HAZIRLIK VE PLANLAMA 08.50 09.00 40’ 1.DERS 09.40 20’ BESLENME VE DİNLENME 10.00 2.DERS 10.40 DİNLENME 10.50 3.DERS 11.30 11.40 4.DERS 12.20 YEMEK VE DİNLENME 13.00 5.DERS 13.40 13.50 6.DERS 14.30


"LAMİA KARER İLKOKULU OKUL EL KİTABI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları