Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİKKAT ! ORTA Ö Ğ RET İ M KURUMLAR YÖNETME Ğİ NDE S İ Z İ İ LG İ LEND İ REN ÖNEML İ DE ĞİŞİ KL İ KLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİKKAT ! ORTA Ö Ğ RET İ M KURUMLAR YÖNETME Ğİ NDE S İ Z İ İ LG İ LEND İ REN ÖNEML İ DE ĞİŞİ KL İ KLER."— Sunum transkripti:

1 DİKKAT ! ORTA Ö Ğ RET İ M KURUMLAR YÖNETME Ğİ NDE S İ Z İ İ LG İ LEND İ REN ÖNEML İ DE ĞİŞİ KL İ KLER

2  Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.  DİKKAT!  Devamsızlık süresi 45 günden30 güne indirilmiştir  Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir ORTA ÖĞRETİM KURUMLAR YÖNETMEĞİNDE SİZİ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

3  Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.(6 saat derse girmeyen tam gün 6 saatten az derse girmeyen yarım gün yok yazılır.) ORTA ÖĞRETİM KURUMLAR YÖNETMEĞİNDE SİZİ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

4  Nakil ve Geçişler  Nakil ve geçiş başvurusu, her ayın ilk iş gününden son iş gününe kadar veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. ORTA ÖĞRETİM KURUMLAR YÖNETMEĞİNDE SİZİ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

5  Yazılı ve uygulamalı sınavlar  MADDE 47- Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Öğrenciler her dersten en az iki yazılı sınava katılmak zorundadır.  (ikinci yazılılara girmeyerek dönem kapatma ihtimali ortadan kalkmıştır) ORTA ÖĞRETİM KURUMLAR YÖNETMEĞİNDE SİZİ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

6  Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınavdan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir. Sınava girmek isteyen öğrencilerin yazılı başvurusu alınır.(zayıf dersi olan öğrencilerin sınava girme zorunluluğu kalkmıştır.) ORTA ÖĞRETİM KURUMLAR YÖNETMEĞİNDE SİZİ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

7  Sınavlara katılmayanlar  1-Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerden, özrünü 36 ncı maddenin yedinci fıkrasına göre belgelendirenlerin mazeret sınavı ilgili zümrenin belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak bir defaya mahsus yapılır. Performans çalışması veya projesi kabul edilir.  -Öğrenciler raporlu ve izinli oldukları günlerde yazılı ve uygulamalı sınavlara alınmazlar

8  Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller  MADDE 164- (1) Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiillerde şu değişiklik olmuştur  DİKKAT!  Öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında bilişim araçları ile meşgul olmak ve dersin akışını bozmak  Millî ve manevi değerlere, genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışlarda bulunmak”, ORTA ÖĞRETİM KURUMLAR YÖNETMEĞİNDE SİZİ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

9  Okul değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar bölümünde şu değişiklik olmuştur  ‘’Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretimi engellemek, kişilere ağır derecede maddi ve manevi zarar vermek,” ORTA ÖĞRETİM KURUMLAR YÖNETMEĞİNDE SİZİ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

10  Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar bölümünde şu değişiklik olmuştur  Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak, bunları çoğaltmak, yaymak ve ticaretini yapmak.” ORTA ÖĞRETİM KURUMLAR YÖNETMEĞİNDE SİZİ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER


"DİKKAT ! ORTA Ö Ğ RET İ M KURUMLAR YÖNETME Ğİ NDE S İ Z İ İ LG İ LEND İ REN ÖNEML İ DE ĞİŞİ KL İ KLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları