Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATAKUM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATAKUM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 ATAKUM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
[ ] Eğitim-Öğretim Yılı SINIF GEÇME ve SINAV YÖNETMELİĞİ Recep TEMİZ Rehber Öğretmen KASIM 2012

2 Konu Düzey Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
Orta Öğretim Kurumları 9, 10, 11, 12 sınıf KASIM 2012

3 Madde 6 — Orta öğretim ( lise ) kurumlarında;
ortak dersler, alan/dal dersleri ile seçmeli derslerden oluşur. KASIM 2012

4 HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
Ortak Dersler Ortak dersler, öğrencilerin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ DERSLER 9. SINIF 10. 11. 12. ORTAK DERSLER DİL VE ANLATIM 2 TÜRK EDEBİYATI 3 TARİH - T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK 4 GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİLG İSİ 1 FELSEFE YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ/ GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK TRAFİK VE İLK YARDIM TOPLAM 26 12 9 KASIM 2012

5 MESLEK DERSLERİ DERS KATEGORİLERİ DERSLER 9. SINIF 10. 11. 12.
Alan/Dal Dersleri Alan/dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği yüksek öğrenim programlarına veya mesleğe, iş alanlarına yönelten derslerdir. DERS KATEGORİLERİ DERSLER 9. SINIF 10. 11. 12. MESLEK DERSLERİ KUR’AN-I KERİM 6 7 4 MESLEKİ ARAPÇA 5 TEMEL DİNİ BİLGİLER 2 - SİYER FIKIH TEFSİR KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ HADİS KELAM HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA İSLAM TARİHİ TOPLAM 13 14 15 19 KASIM 2012

6 DERS KATEGORİLERİ DERSLER SINIF
Seçmeli Dersler Seçmeli dersler; öğrencilerin yöneldiği alan/dalda gelişmelerine imkân sağlayan derslerdir. DERS KATEGORİLERİ DERSLER 9. SINIF 10. 11. 12. SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI - 13 12 11 REHBERLİK ve YÖNLENDİRME 1 TOPLAM DERS SAATİ 40 KASIM 2012

7 Ders Seçimi MADDE 11 –Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır. KASIM 2012

8 Not Düzeni Notlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puan Not Derece Pekiyi İyi Orta Geçer ————————————————————— Geçmez Etkisiz KASIM 2012

9 Sınavlara Katılmayanlar
Madde 22 — Sınavlara katılmayan, 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır, Özürsüz olarak sınavlara katılmayan, öğrenciye sıfır (0) puan verilir. KASIM 2012

10 Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Madde 23 — Öğretmenler, sınav sonuçlarını 15 gün içinde öğrenciye duyurulur. KASIM 2012

11 Bir Dersin Yıl Sonu Puanı ve Notu
Madde 29 — Bir dersin yıl sonu puanı; a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. ÖRNEK : Öğrencinin 1. dönem notu 2, 2. dönem notu 3 olsun. 2+3=5 5/2=2, c) Ders yılı sonunda belirlenen yıl sonu notu ile ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarında alınan notun aritmetik ortalamasıdır. ÖRNEK : Öğrencinin yıl sonu notu 1, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarında alınan not 3 olsun. 1+3=4 4/2=2 KASIM 2012

12 Bir Dersin Ağırlığı ve Ağırlıklı Notu
Madde 30 — Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen not, o dersin ağırlıklı notudur. ÖRNEK : Türk Dili ve Edebiyatı dersi için; Öğrencinin yıl sonu notu 1 olsun, ders saati 4 tür. 1*4=4 ağırlıklı not 4 ( yıl sonu ortalama hesabı için gerekli) KASIM 2012

13 84/29 = 2,89 ( yıl sonu başarı ortalaması )
Yıl Sonu Başarı Ortalaması (ÖRNEK HESAPLAMA) Madde 31 — Öğrencinin yıl sonu başarı ortalaması, derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen nottur. DERSLER DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ TARİH COĞRAFYA MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİLGİSİ YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ 9. SINIF SAAT 2 3 1 4 YIL SONU NOT 2 3 5 4 AĞIRLIKLI NOT 4 9 5 6 8 10 * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = 84/29 = 2,89 ( yıl sonu başarı ortalaması ) 29 (Çarpımı toplamları) 84 KASIM 2012

14 Teşekkür için yeterli puan
Teşekkür ve Takdir Hesaplama yöntemi Teşekkür için = ,99 puan Takdir için = puan Örnek hesaplama 1.Dönem VEYA 2. Dönem DERSLER DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ TARİH COĞRAFYA MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİLGİSİ YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ 9. SINIF SAAT 2 3 1 4 DÖNEM PUANI 60 puan 82 100 58 75 60 70 65 80 94 AĞIRLIKLI NOT 120 246 100 116 150 240 140 130 160 188 180 200 * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = 2120/29 = 73,10 Teşekkür için yeterli puan * = * = 29 (Çarpımı toplamları) 2120 KASIM 2012

15 Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma
Madde 32 — Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; a) İkinci dönem notunun, en az "Geçer ( 2 )" ancak birinci dönem notu "Etkisiz ( 0 )" ise ikinci dönem notunun en az "Orta ( 3 )", ÖRNEK 1 : Öğrencinin 1. dönem notu 1, 2. dönem notu 2 olsun. 1+2=3 3/2=1, ÖRNEK 2: Öğrencinin 1. dönem notu 0, 2. dönem notu 3 olsun. 0+3=3 3/2=1, ÖRNEK 3: Öğrencinin 1. dönem notu 3, 2. dönem notu 1 olsun. 3+1=4 4/2=2 fakat geçmez. KASIM 2012

16 Ortalama ile Sınıf Geçme
Doğrudan Sınıf Geçme Ders yılı sonunda, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer. Ortalama ile Sınıf Geçme Anadolu türü liseler ile önünde yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan liselerde 3.00, KASIM 2012

17 Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması
Madde 34 — Doğrudan veya yılsonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9. sınıfta en fazla 3, 10. ve 11. sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dâhil edilmez. Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar. KASIM 2012

18 Sınıf Tekrarı Madde 36 — Öğrencilerden; a) Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçemeyenler, b) Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler, c) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince bir defa yapılır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanların dışındaki mezun olamayan son sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar, istemeleri hâlinde başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar ederler. Bunlardan sınıf tekrar etmek istemeyenler, sınıf tekrarı yapmadan sorumluluk sınavlarına girebilirler. KASIM 2012

19 Devam-Devamsızlık Madde 40 — Öğrenciler, okula devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devamsızlıkları hesaplanırken normal öğretim yapılan okullarda sabah ve öğleden sonraki süreler yarımşar gün, ikili öğretim yapılan okullarda bu süreler bir gün sayılır. Devamsızlığı bulunan öğrencilerle ilgili olarak aşağıdaki hükümler doğrultusunda işlem yapılır; a) İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği hâlde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün bir gün kabul edilir. b) Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır. c) Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Kaza, ölüm, doğal afet, yangın, göz altına alınma, tutuklanma ve uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık nedeniyle yapılan devamsızlıkların özürlü devamsızlıktan sayılabilmesi için özrün, resmî kurumdan alınacak belge veya resmî/özel sağlık kurum veya kuruluşlarınca düzenlenecek raporla belgelendirilmesi ve özrü takip eden 5 iş günü içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir. Zorunluluk hâllerinde özrün bildirim süresi okul yönetimince uzatılabilir." d) Doğal afet, yangın, sağlık kurulu raporuna dayalı uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi nedenlerle özürlü ve özürsüz devamsızlık süresini aşan öğrenciler; 1) Özrünü belgelendirmek, 2) İki dönem notu almış bulunmak kaydıyla devam eden öğrenciler gibi işleme tabi tutulur. e) Yurt içinde ve yurt dışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre için izinli sayılır ve bu süre devamsızlıktan sayılmaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince, yurt dışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise mahallin mülkî idarî amirliklerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem notu almış olmaları gerekir. KASIM 2012

20 Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları
Madde 41— Öğrenciler ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları döneminde; a) Devam ettikleri ve öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ve başarısız olunan en fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına, b) Önceki yıllardan sorumlu olunan derslerden sorumluluk sınavına alınırlar. Bu sınavlar, ders kesiminden bir hafta sonra başlar ve süresi üç haftayı geçmez. Sorumlu ders/dersleri bulunan öğrenciler, eylül ayının ilk haftası ile ikinci dönemin ilk haftasında da sorumluluk sınavlarına alınırlar. Sınav Programı Madde 44 —"Sınavlardan önce hazırlanan sınav programı 5 iş günü öncesinden okulda ilân edilir. KASIM 2012

21 Sınavlarda Başarılı Sayılma
Madde 53 — Sınavlarda bir dersten en az "Geçer" not alan öğrenci, o dersten başarılı sayılır. Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına girilmeyen derslerin yıl sonu notlarında değişiklik yapılmaz. Öğrencilerin dersten başarılı olma, sınıf geçme ve alan/dala yönelme hakları sınavlardan önceki hâliyle saklı tutulur. Ancak sınavda aldıkları notlara göre yıl sonu notları ile yıl sonu başarı ortalamaları yeniden tespit edilir. KASIM 2012

22 Hepinize Başarılar Dileriz!
KASIM 2012


"ATAKUM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları