Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL SÜTÜ PROGRAMI MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL SÜTÜ EĞİTİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL SÜTÜ PROGRAMI MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL SÜTÜ EĞİTİMİ."— Sunum transkripti:

1 OKUL SÜTÜ PROGRAMI MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL SÜTÜ EĞİTİMİ

2 OKUL SÜTÜ PROGRAMI 2013

3 YASAL DAYANAĞI 2013 YILI OKUL SÜTÜ PROGRAMI Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkındaki 10.10.2012 Tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2012/3741 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 15.11.2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2012/75) doğrultusunda uygulanacaktır.

4 OKUL SÜTÜ Doğanın insana verdiği ilk içecek olan ve canlıların büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan mineralleri, proteinleri, vitaminleri, enzimleri ve antikorları bünyesinde barındıran gıda SÜT

5 HANGİ SÜT DAĞITILACAK Yağlı, sade, net 200 ml. UHT İçme Sütü OKUL SÜTÜ

6 UHT SÜT NEDİR? NASIL ÜRETİLİR?  Kısa süreli yüksek sıcaklığın aralıksız akışını içeren 135 °C’den az olmayan uygun sıcaklık-zaman kombinasyonunda,  Aseptik olarak kapatılmış ambalajlarda,  Oda sıcaklığında muhafaza edildiğinde işlenmiş üründe canlı mikroorganizma veya gelişim kabiliyetine sahip sporların olmadığını ve uygulanan ısıl işlemin yeterliliğini gösteren,  Kapalı ambalajların 30 °C’de 15 gün veya 55 °C’de 7 gün inkübasyonundan veya farklı bir yöntemin uygulanmasından sonra ürünlerin mikrobiyolojik olarak stabil kaldığını garanti eden işlemdir. Ultra yüksek sıcaklık/ UHT SÜT

7 7 Özel okullar dahil anasınıfları ve ilkokul öğrencilerine uzun ömürlü içme sütü dağıtarak  Çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlamak  Süt Tüketim Alışkanlığı kazanılmasını sağlamak AMAÇ OKUL SÜTÜ PROGRAMI

8 NEDEN OKUL SÜTÜ ÖĞRETİR   BAŞARIYI  ARTIRIR  GÜÇLÜ VE  ZİNDE KILAR   R

9 9 DÜNYADA OKUL SÜTÜ  Dünyada 80’den fazla ülkede değişik dönemlerde okul sütü projeleri uygulandı.  ABD’de üretilen sütün %6 sı Okul Sütü Programlarında değerlendiriliyor.  Danimarka (1902), İsveç (1903) okul beslenme programlarının uygulanması için il yöneticilerine yasal sorumluluklar yüklemiş.  Çin, Romanya, Mısır, Portekiz, İran, Tayland, Guatemala, Vietnam gibi pek çok ülkede okul sütü programı başarıyla yürütülüyor.

10 10  Avrupa Birliği ülkelerinde, çocuk beslenmesinin öncelikli konuları arasında yer alıyor ve 30 yılı aşkın süredir çeşitli şekillerde uygulanıyor.  2006-2007 eğitim ve öğretim yılında 22 Üye Devlet, 305.000 ton süt dağıtımı yaptı.  2007-2008 eğitim ve öğretim yılında 27 Üye Devlet, 300.000 ton süt dağıtımı yaptı.  Okul Sütü Programları, Avrupa Birliği Ülkelerinde tarımsal subvansiyonlar sınıfına alınarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumlarınca uygulanıyor. AVRUPA BİRLİĞİNDE OKUL SÜTÜ

11 11  İlk defa okullarda süt dağıtımı Amerika yardımı ile başladı. Bu uygulamada süt tozu dağıtıldı.  İkinci uygulama SYDF bütçesinden 2000-2003 yılları arasında oldu. 4 ilde uygulandı.  Üçüncü uygulama Ulusal Süt Konseyince 2009- 2010 yıllarında 4 ilde sınırlı okullarda yapıldı.  Değişik İl ve İlçelerde Mahalli İdareler tarafından uygulamalar yapıldı.  Kapsamlı uygulama 2012 yılında başladı. TÜRKİYE’DE OKUL SÜTÜ

12 DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE SIVI SÜT TÜKETİMİ (milyon ton) FİNLANDİYA157,0 İNGİLTERE100 İSVEÇ128,0 İTALYA63,0 BREZİLYA70,8 AVRUPA ORTALAMASI70,0 ABD92,1 AVUSTRALYA100,3 SUUDİ ARABİSTAN51,0 TÜRKİYE26,2

13 13 OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI HAKKINDAKİ BAKANLAR KURULU KARARI 10 EKİM 2012 OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ15 KASIM 2012 OKUL SÜTÜ İHALESİ09 OCAK 2013 EĞİTİCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ12-13 OCAK 2013 İL OKUL SÜTÜ KOMİSYONLARININ EĞİTİMİ16 OCAK 2013 TANITIM BASIN BİLGİLENDİRME 16 OCAK 2013 KAMUOYU TANITIM FAALİYETLERİ YIL BOYU ÖĞRETMENLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ15 OCAK 2013 – 21 OCAK 2013 EĞİTİM15 OCAK 2013 – DÖNEM BOYU OKUL SÜTÜ ÜRETİMİ20 OCAK 2013 DAĞITIM04 ŞUBAT 2013 - 30 MAYIS 2013 DENETİMSÜREKLİ İCMALLERİN HAZIRLANMASIDAĞITIMI TAKİP EDEN AYIN 5. GÜNÜ HAKEDİŞLERİN ÖDENMESİDAĞITIMI TAKİP EDEN AYI İÇİNDE Program Takvimi

14 ÖRNEK UYGULAMA:İRAN  En kapsamlı süt programlarından biri  Okul öncesi ve ilkokul öğrencisi 13 milyon çocuk  Haftada 3 kez UHT süt dağıtımı  Devlet bütçesi

15 2012 OKUL SÜTÜ ÖZET BİLGİ

16 OKUL SÜTÜ AMBALAJI

17 PROGRAMIN AMACI Özel okullar, anasınıfından itibaren dördüncü sınıf öğrencileri dahil olmak üzere; okul öncesi ve ilkokulu öğrencilerine uzun ömürlü kutu süt dağıtılarak, çocukların dengeli beslenmesini sağlamak suretiyle gelişme oranlarını arttırmaktır. *Bağımsız anaokullarına dağıtılmayacaktır.

18

19  Okul Sütü Komisyonu’nun sekretarya görevinin yürütülmesi,  Sütlerin okullara ulaştırılmasının kontrolü, uygun şartlarda muhafazası, tüketilmesi ve atık kutuların geri dönüşümünün sağlanması için Okul Sütü Komisyonu ile gerekli işbirliğinin yapılması,  Öğrencilerin gelişme oranları ve süt tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklerin tespiti konularında il sağlık müdürlükleri ile koordinasyon içerisinde çalışılması,

20  Dağıtımı yapılan okul sütüne ilişkin aylık olarak il okul sütü komisyonunca düzenlenecek valilik onaylı mal muayene ve kabul komisyonu raporunu (ek-1) takip eden ayın 5. iş gününde yükleniciye bildirmek.  İlçe millî eğitim müdürleri ile okul müdürlerine eğitim verilmesi,

21  Programının okullarda uygulanmasının takip ve kontrolü,  Aylık ilçe icmali nin il milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesi,ilçe icmali

22  Okullarda en az üç kişilik “Okul Sütü Kabul Komisyonu” oluşturulması Okul Sütü Kabul Komisyonu: Okul müdürü başkanlığında bir müdür yardımcısı, en az bir öğretmen ve okul aile birliği başkanı veya üyesi, Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında müdür yetkili öğretmenin başkanlığında iki öğretmen, öğretmen sayısı yetersizse muhtar veya azalardan birinden oluşturulur

23  Afişleri öğrencilerin görebileceği uygun yerlere asılması,  Veli, Öğretmen ve öğrencilere program konusunda eğitim verilmesi,  Program hakkında velilere bilgilendirme yapılması ve dağıtım öncesinde veli izninin okul sütü dağıtımı izin formu (ek-3) doldurulmasını sağlamak.

24  Veli izni olmayan öğrencilerin bilgilerini e-Okul sistemine işlenmesi,  Herhangi bir öğrencide süt alerjisi ve/veya süt içilmesinden kaynaklanan rahatsızlıkların gelişmesi durumunda 112 Acil Yardım Merkezinin aranması veya velisinin bilgisi dahilinde en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi,

25  Süt alerjisi ve/veya süt içilmesinden kaynaklanan rahatsızlıkların gelişmesi durumunda sınıf öğretmeni tarafından Süt İçilmesi Sonrası Oluşan Şikayet Formu ’ (ek-4) nun doldurulması,Süt İçilmesi Sonrası Oluşan Şikayet Formu ’ (ek-4) *Sınıftaki bütün öğrencilere doldurulacak.  Velileri ve sağlık uzmanları aracılığıyla süt alerjisi ve/veya laktoz intoleransı olduğu tespit edilen öğrencilerin, il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilmesi ve bu öğrencilerin program dışında tutulması,

26  Süt içim zamanının belirlenmesi ve öğretmen nezaretinde içilmesinin sağlanması,  Aylık okul icmali (ek-5) nin düzenlenmesi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesi,okul icmal

27 27  İl Milli eğitim müdürlükleri tarafından il icmallerine esas teşkil edecek teslim alma tutanakları (ek-6) ile birlikte aylık okul icmallerini(ek-5) düzenleyerek her ayın ilk iş günü il/ilçe MEM’lere elektronik ortamda ve yazı ile göndermek,  Karşılaşılan diğer sorunların Okul Sütü Komisyonuna iletilmesi,  Okul sütü kolilerinin birbirine zarar vermeyecek şekilde güvenli, serin, kuru ve güneş almayan ortamlarda muhafaza edilmesi ve depolanması,

28 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ SÜT DAĞITIMI YAPILAN SINIFLARIN ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ 1. Öğrencileri süt hakkında bilgilendirmek, 2. Süt hassasiyeti tespit edilen öğrencileri okul idaresine bildirmek ve dağıtım programının dışında tutmak, 3. Dağıtım öncesi okul sütlerinin kullanım tarihini kontrol etmek,

29 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ SÜT DAĞITIMI YAPILAN SINIFLARIN ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ 4. Ambalajlarla ilgili Teknik Şartnamede yer alan fiziksel kontrolü yapmak, bombaj, delik, yırtık ve ezik gibi ambalaj bütünlüğünün zarar gördüğü durumlarda bu sütleri dağıtmayarak okul idaresine teslim etmek, 5. Veliler tarafından doldurulan Okul Sütü Dağıtımı İzin Formunu (Ek- 3) e-Okul sistemine kaydetmek, 6. Süt İçilmesi Sonrası Oluşan Şikayet Formunu (Ek- 4) gününde doldurarak e-okul sistemine kaydetmek,

30 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ SÜT DAĞITIMI YAPILAN SINIFLARIN ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ 7. Öğrencilerin dağıtılan sütleri sınıfta ve ders boyunca içmelerini sağlamak, açılmış ve bir ders boyunca bitirilmemiş sütleri içirmemek, 8. Kampanya boyunca öğrenci ve velileri bilgilendirmek, eğitim materyallerinden faydalanmalarını sağlamak.

31

32  Yüklenici firma tarafından getirilen sütlerin; kutularının kontrol edilmesi (akma sızma yönünden), sayılması, tutanakla ve sevk irsaliyesi ile teslim alınması,  Her bir parti sütten en az 5’er adet şahit numune alınması, 72 saat sonuna kadar gerektiğinde analiz edilmek üzere saklanmasını analiz gerektirmeyen durumlarda numuneleri program dahilinde dağıtmak,

33 DA Dağıtıcı firma okula getirdiği sütleri okul müdürünün göstereceği yere indirmek zorundadır. 33

34 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKÜRLER


"OKUL SÜTÜ PROGRAMI MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL SÜTÜ EĞİTİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları