Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLANI Silivri İlçe MEM Stratejik Planı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLANI Silivri İlçe MEM Stratejik Planı"— Sunum transkripti:

1 2015-2019 STRATEJİK PLANI Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı

2 STRATEJİK PLAN HAZIRLANIRKEN TAKİP EDİLECEK ADIMLAR ŞUNLARDIR
Silivri STRATEJİK PLAN HAZIRLANIRKEN TAKİP EDİLECEK ADIMLAR ŞUNLARDIR EKİPLERİN KURULMASI Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Teknik Ekibin Kurulması Stratejik Plan Hazırlama Ekibi DURUM ANALİZİ 1.Tarihi Gelişim 2.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 3. Faaliyet Alanları İle Urun ve Hizmetlerin Belirlenmesi 4.Kuruluş İçi Analiz Silivri İlçe MEM Stratejik Planı

3 Vizyon, Misyon, İlkeler ve Değerlerimiz Stratejik Amac ve Hedefler
Silivri 5. Paydaş Analizi 6. GZFT Analizi 7. Dış Cevre Analizi GELECEĞE BAKIŞ Vizyon, Misyon, İlkeler ve Değerlerimiz Stratejik Amac ve Hedefler İZLEME VE DEĞERLENDİRME 1. Plan Gelişiminin İzlenmesi 2. Performans Değerlendirmesi Silivri İlçe MEM Stratejik Planı

4 Silivri 4- KURUM İÇİ ANALİZ Kurumun organizasyon yapısı, yönetim şeması, norm kadro durumu, mevcut personel durumu, fiziki yapısı, sahip olduğu bahçesi, spor alanları, kantin ve servis durumu, sosyal ve kültürel faaliyetler, açılan kurslar, yarışmaya katılım durumları, kütüphane durumu, öğrencilerle ilgili durumlar (devamsızlık, başarı, mevcut gibi) vs. analizi yapılır. Silivri İlçe MEM Stratejik Planı

5 Paydaş analizi şu aşamalardan
Silivri 5- PAYDAŞ ANALİZİ Paydaş analizi şu aşamalardan oluşur: Paydaşların tespiti, Paydaşların önceliklendirilmesi, Paydaşların değerlendirilmesi, Görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi. Silivri İlçe MEM Stratejik Planı

6 Silivri Paydaş Kurum faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlar Çalışanlar, Müşteriler, Stratejik Ortaklar, Temel Ortaklardır. Silivri İlçe MEM Stratejik Planı

7 Stratejik ortak Gönüllülük vardır.
Vizyona ulaşabilmek için onlarla ortaklık yapmak gerekir. “Kazan Kazan” yaklaşımı. ÖRNEK: Medya 7

8 Temel ortak Kanunla bağlı olduğumuz. Hiçbir zaman ayrılamayacağımız. İşbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar. ÖRNEK: Genel müdürlük için MEB, İl milli eğitim müdürlükleri için Valilik 8

9 Müşteri (Yararlanıcı, Hedef kitle)
Kurumun ürettiği hizmetleri ve/veya malları kullanan, alan ve bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlar Şirketler için müşterileri tespit etmek kolaydır. Kamu kurumlarında vatandaşların bir kısmı veya tamamı müşteri olabilir. ÖRNEK: MEB için öğrenci ve veliler, Üniversiteler, Sanayi Kuruluşları İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI Müşterileri 9 9

10 Silivri 6. GZFT Analizi Güçlü Yanlar: Kurum içinde kendiliğinden olan olumlu durumlardır. Örnek: Öğretmen norm kadrosunun tamam olması. Zayıf Yanlar: Kurum içinde kendiliğinden olan olumsuz durumlardır. Örnek: Okul-Aile Birliği bütçesinin yetersiz olması. Fırsatlarımız: Kurum dışında kendiliğinden bulunan ve müdahale alanımızda olmayan olumlu durumlardır. Örnek: Toplu ulaşıma yakın olması. Tehditlerimiz: Kurum dışında kendiliğinden bulunan ve müdahale alanımızda olmayan olumsuz durumlardır. Örnek: Boşanmış velilerin çokluğu. Silivri İlçe MEM Stratejik Planı

11 Silivri 7. Dış Cevre Analizi Politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik yönden çevre analizi yapılarak, önemli ve hemen harekete geçirilmesi gereken faktörleri tespit etmek ve olumlu veya olumsuz etkilerini ortaya çıkarmak için yaptığımız bir analizdir. Örneğin: Belediyeler, STK’lar gibi kuruluşlardan nasıl yararlanırız. Türkiye, İl, İlçe de bulunan okullara göre durum karşılaştırması yapılması. Silivri İlçe MEM Stratejik Planı

12 Vizyon, Misyon, İlkeler ve Değerlerimiz
Silivri Silivri İlçe MEM Stratejik Planı

13 Silivri Vizyon; Örgüt üyelerinin inanç ve bağlılığını etkileyen olaylar, konular ve gelecekle ilgili durumları yaratabilme, bunlara ilişkin yaklaşımlar geliştirme ve ilerletme kapasitesi olarak tanımlanabilir. Kısaca; Kuruluşun, işletmenin gelecekte ne olmak istediğini belirleyen bildiridir.” Silivri İlçe MEM Stratejik Planı

14 Silivri MİSYON Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel oluşturur. Misyon bildirimi, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır. Silivri İlçe MEM Stratejik Planı

15 Silivri Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Kuruluşun çalışma felsefesi nedir? Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden ilkeler, standartlar ve idealler nelerdir? Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir? Silivri İlçe MEM Stratejik Planı

16 Değerler ALTI Grupta İncelenebilir
Silivri Değerler ALTI Grupta İncelenebilir 1.Hedeflerle ilgili değerler: Kaliteye bağlılık, hizmet odaklılık, büyüme, gelişme, teknoloji kullanma 2.İlişkilerle ilgili değerler: İşbirliği, biz duygusu, adalet, hoşgörü 3.Organizasyon ve kontrolle ilgili değerler: Açık kapı politikası, görünür üst yönetim, meslek etiği, yatay hiyerarşi 4.Sosyal değerler: Açıklık, saygınlık, dayanıklılık, vefakar, estetik 5.Stil ve karakterlerle ilgili değerler: Araştırmacı, çalışkanlık, çözüm odaklılık, fırsatları değerlendirmek, disiplin,gelişmeci 6.Yönetim felsefesi ile ilgili değerler: Liderlik, görevine bağlılık, sorumluluk, bilimsellik Silivri İlçe MEM Stratejik Planı

17 Stratejik Amac ve Hedefler
Silivri Stratejik Amac ve Hedefler Stratejik Amaç: Stratejik amaç genel ifadedir. Sonuç içerir. Kısaca yazılır. Detay içermez. Örneğin: Öğrenci devamsızlık oranını azaltmak. Silivri İlçe MEM Stratejik Planı

18 Silivri Stratejik Hedefler: Stratejik amaca göre belirlenir. Sayısal ifadeler, kesinlik gibi netlikler içerir. Cümleler zaman, oran, sayı gibi ifadelerden oluşur. Stratejik amaç altında birden fazla bulunabilir. Örneğin: eğitim öğretim yılında gün arası devamsızlık oranını %10 azaltmak. Silivri İlçe MEM Stratejik Planı

19 Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı

20 Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı

21 İzleme-Değerlendirme
Silivri İzleme-Değerlendirme Plana alınan amaçları sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Raporlamada bir, üç, altı aylık periyotlarda bilgi alınabilir. İzleme değerlendirme forma dayandırılır. İzleme değerlendirme kurumsal öğrenmeyi öğretir ve buna bağlı olarak da sürekli iyileştirme sağlar. Hesap verme sorumluluğunu oluşturur. Silivri İlçe MEM Stratejik Planı

22 Silivri Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Teknik Ekibin Kurulması, Stratejik Plan Hazırlama Ekibi tekrardan gözden geçirilecektir. Bu ekipler için kaymakamlık onayı alınacaktır. Silivri İlçe MEM Stratejik Planı

23 Silivri Teşekkürler…. Silivri İlçe MEM Stratejik Planı


"STRATEJİK PLANI Silivri İlçe MEM Stratejik Planı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları