Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri 2015-2019 STRATEJİK PLANI Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı Silivri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri 2015-2019 STRATEJİK PLANI Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı Silivri."— Sunum transkripti:

1 İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri 2015-2019 STRATEJİK PLANI Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı Silivri

2 İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri STRATEJİK PLAN HAZIRLANIRKEN TAKİP EDİLECEK ADIMLAR ŞUNLARDIR Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı Silivri EKİPLERİN KURULMASI Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Teknik Ekibin Kurulması Stratejik Plan Hazırlama Ekibi DURUM ANALİZİ 1.Tarihi Gelişim 2.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 3. Faaliyet Alanları İle Urun ve Hizmetlerin Belirlenmesi 4.Kuruluş İçi Analiz

3 İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı Silivri 5. Paydaş Analizi 6. GZFT Analizi 7. Dış Cevre Analizi GELECEĞE BAKIŞ Vizyon, Misyon, İlkeler ve Değerlerimiz Stratejik Amac ve Hedefler İZLEME VE DEĞERLENDİRME 1. Plan Gelişiminin İzlenmesi 2. Performans Değerlendirmesi

4 İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı Silivri 4- KURUM İÇİ ANALİZ Kurumun organizasyon yapısı, yönetim şeması, norm kadro durumu, mevcut personel durumu, fiziki yapısı, sahip olduğu bahçesi, spor alanları, kantin ve servis durumu, sosyal ve kültürel faaliyetler, açılan kurslar, yarışmaya katılım durumları, kütüphane durumu, öğrencilerle ilgili durumlar (devamsızlık, başarı, mevcut gibi) vs. analizi yapılır.

5 İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı Silivri 5- PAYDAŞ ANALİZİ Paydaş analizi şu aşamalardan oluşur: Paydaşların tespiti, Paydaşların önceliklendirilmesi, Paydaşların değerlendirilmesi, Görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi.

6 İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı Silivri Paydaş Kurum faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlar Çalışanlar, Müşteriler, Stratejik Ortaklar, Temel Ortaklardır.

7 İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri 7 Stratejik ortak Gönüllülük vardır. Vizyona ulaşabilmek için onlarla ortaklık yapmak gerekir. “Kazan Kazan” yaklaşımı. ÖRNEK: Medya

8 İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri 8 Temel ortak Kanunla bağlı olduğumuz. Hiçbir zaman ayrılamayacağımız. İşbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar. ÖRNEK: Genel müdürlük için MEB, İl milli eğitim müdürlükleri için Valilik

9 İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri 9 Müşteri (Yararlanıcı, Hedef kitle) Kurumun ürettiği hizmetleri ve/veya malları kullanan, alan ve bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlar

10 İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı Silivri 6. GZFT Analizi Güçlü Yanlar: Kurum içinde kendiliğinden olan olumlu durumlardır. Örnek: Öğretmen norm kadrosunun tamam olması. Zayıf Yanlar: Kurum içinde kendiliğinden olan olumsuz durumlardır. Örnek: Okul-Aile Birliği bütçesinin yetersiz olması. Fırsatlarımız: Kurum dışında kendiliğinden bulunan ve müdahale alanımızda olmayan olumlu durumlardır. Örnek: Toplu ulaşıma yakın olması. Tehditlerimiz: Kurum dışında kendiliğinden bulunan ve müdahale alanımızda olmayan olumsuz durumlardır. Örnek: Boşanmış velilerin çokluğu.

11 İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı Silivri 7. Dış Cevre Analizi Politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik yönden çevre analizi yapılarak, önemli ve hemen harekete geçirilmesi gereken faktörleri tespit etmek ve olumlu veya olumsuz etkilerini ortaya çıkarmak için yaptığımız bir analizdir. Örneğin: Belediyeler, STK’lar gibi kuruluşlardan nasıl yararlanırız. Türkiye, İl, İlçe de bulunan okullara göre durum karşılaştırması yapılması.

12 İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı Silivri Vizyon, Misyon, İlkeler ve Değerlerimiz

13 İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı Silivri Vizyon; Örgüt üyelerinin inanç ve bağlılığını etkileyen olaylar, konular ve gelecekle ilgili durumları yaratabilme, bunlara ilişkin yaklaşımlar geliştirme ve ilerletme kapasitesi olarak tanımlanabilir. Kısaca; Kuruluşun, işletmenin gelecekte ne olmak istediğini belirleyen bildiridir.”

14 İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı Silivri MİSYON Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel oluşturur. Misyon bildirimi, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır.

15 İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı Silivri Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Kuruluşun çalışma felsefesi nedir? Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden ilkeler, standartlar ve idealler nelerdir? Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir?

16 İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı Silivri 1.Hedeflerle ilgili değerler: Kaliteye bağlılık, hizmet odaklılık, büyüme, gelişme, teknoloji kullanma 2.İlişkilerle ilgili değerler: İşbirliği, biz duygusu, adalet, hoşgörü 3.Organizasyon ve kontrolle ilgili değerler: Açık kapı politikası, görünür üst yönetim, meslek etiği, yatay hiyerarşi 4.Sosyal değerler: Açıklık, saygınlık, dayanıklılık, vefakar, estetik 5.Stil ve karakterlerle ilgili değerler: Araştırmacı, çalışkanlık, çözüm odaklılık, fırsatları değerlendirmek, disiplin,gelişmeci 6.Yönetim felsefesi ile ilgili değerler: Liderlik, görevine bağlılık, sorumluluk, bilimsellik Değerler ALTI Grupta İncelenebilir

17 İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı Silivri Stratejik Amac ve Hedefler Stratejik Amaç: Stratejik amaç genel ifadedir. Sonuç içerir. Kısaca yazılır. Detay içermez. Örneğin: Öğrenci devamsızlık oranını azaltmak.

18 İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı Silivri Stratejik Hedefler: Stratejik amaca göre belirlenir. Sayısal ifadeler, kesinlik gibi netlikler içerir. Cümleler zaman, oran, sayı gibi ifadelerden oluşur. Stratejik amaç altında birden fazla bulunabilir. Örneğin: 2014-2015 eğitim öğretim yılında 10-20 gün arası devamsızlık oranını %10 azaltmak.

19 İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı Silivri

20 İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı Silivri

21 İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı Silivri İzleme-Değerlendirme Plana alınan amaçları sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Raporlamada bir, üç, altı aylık periyotlarda bilgi alınabilir. İzleme değerlendirme forma dayandırılır. İzleme değerlendirme kurumsal öğrenmeyi öğretir ve buna bağlı olarak da sürekli iyileştirme sağlar. Hesap verme sorumluluğunu oluşturur.

22 İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı Silivri Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Teknik Ekibin Kurulması, Stratejik Plan Hazırlama Ekibi tekrardan gözden geçirilecektir. Bu ekipler için kaymakamlık onayı alınacaktır.

23 İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı Silivri Teşekkürler….


"İstanbul MEM 2015-2019 Stratejik Plan Uygulamaları Semineri 2015-2019 STRATEJİK PLANI Silivri İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı Silivri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları