Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ MERKEZİ ORTAK SINAV SİSTEMİ TEOG SINAVI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ MERKEZİ ORTAK SINAV SİSTEMİ TEOG SINAVI"— Sunum transkripti:

1 2014-2015 YENİ MERKEZİ ORTAK SINAV SİSTEMİ TEOG SINAVI

2 Yeni sınav sisteminin amacı, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir. Bu amaçla kullanılacak puanlar; Merkezi Yazılı Sınavlar, -Yılsonu Başarı Puanı ,

3 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ
eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek. Ortak Değerlendirme Kapsamındaki Dersler Fen ve Teknoloji  Türkçe Matematik Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

4 Sınav test olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek. Sınav test olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

5 Öğrenciler ortak sınavlara kendi okullarında girecek.
   Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak. Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde Yapılacak.

6 Ortak sınavlarda A ve B kitapçığı olmak üzere iki çeşit kitapçık verilecektir.
Ortak sınavlara katılamayan diğer öğrenciler, mazeret durumunu gösteren belgeleri ile mazeret sınavına girme taleplerini e-posta adresine, en geç ortak sınavlar tamamlandıktan bir gün sonra göndereceklerdir

7 Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8 inci sınıf öğrencileri ayrıca PYBS’ye girmeyecek, ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı ile değerlendirilecektir. ORTAK SINAVLARA GİRMEK İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ 8 inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır.

8 ORTAK SINAVLARIN UYGULANMASI
Merkezi sınav 09.00, ve 11.20’de başlayacak ve aynı anda yapılacaktır.. Ortak sınavlar, birinci günde üç oturum, ikinci günde üç oturum olmak üzere altı oturum halinde uygulanacaktır. Sınavlarda her oturum sadece bir dersi içerecek, her ders için test 20 soru sorulacak ve her bir oturum süresi 40 dakika olacaktır.

9 Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat haricinde, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.

10 Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır
Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir. Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

11 ‘’ÖĞRENCİLER KOPYA ÇEKME TEŞEBBÜSÜNDE BULUNMAMALIDIR.‘’
Sınav sonunda bilgisayar sistemi aracılığıyla toplu kopya taraması yapılır. ‘’ÖĞRENCİLER KOPYA ÇEKME TEŞEBBÜSÜNDE BULUNMAMALIDIR.‘’

12 SInavlar hangi konularI kapsayacak?
Ortak sınavlar, öğrencilerin okullarında hâlihazırda girmiş oldukları yazılılardan bir tanesinin daha denetimli bir şekilde yapılmasıdır. Çalışma takvimine göre konu ve kazanımların dağılımını gösteren çizelgelerin uygulanmasında birinci dönemde yapılacak ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının başından birinci dönem ortak sınavın yapılacağı tarihe kadar olan konu ve kazanımlarla sınırlı olacaktır. İkinci dönemde yapılacak ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının başından ikinci dönem ortak sınavın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm konular ile sınırlı kalacaktır.

13 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI NASIL OLACAK???
Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

14 Puan hesaplamasına örnek
Katkı oranı Katkı puanı 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması 300 8. Sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı 700 Yerletirmeye esas puan 500

15 1-YILSONU BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?
6, 7 ve 8. sınıflarda, öğrencinin o yıl derslerden aldığı yılsonu puanlarının haftalık ders saati ile çarpılarak elde edilen ağırlıklı puan toplamının, haftalık ders saati toplamına bölümü ile hesaplanan puandır. Puanlama 100 üzerinden yapılacaktır. Öğrencinin derslerden aldığı YILSONU NOTLARI, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılacak ve AĞIRLIKLI YIL SONU PUANLARI elde edilecektir. Ağırlıklı yılsonu puanları haftalık toplam ders saatine bölünür ve Yılsonu Başarı Puanı elde edilir.

16 YILSONU BAŞARI PUANI (YBP) ÖRNEK HESAPLAMA…
DERSLER HAFTALIK DERS SAATİ YIL SONU NOTU AĞIRLIKLI YIL SONU NOTU TÜRKÇE 5 95 5 x 95 = 475 MATEMATİK 4 85 4 x 85 = 340 FEN VE TEKNOLOJİ 80 4 x 80 = 320 TC İNK. TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 3 3 x 95 = 285 YABANCI DİL 90 4 x 90 =360 DİN KÜLT. VE AHL. BİLG. 2 100 2 x 100 =200 GÖRSEL SANATLAR 1 1 x 100 = 100 MÜZİK 1 x 95 = 95 BEDEN EĞT. 90 x 2 = 180 TEKN. VE TAS. TOPLAM 28 2536 YILSONU BAŞARI PUANI 2535/28=90,536

17 2- AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI
Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

18 Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerin ağırlık katsayıları
Dersin adı Türkçe 4 Matematik Fen ve Teknoloji Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2 Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İngilizce Toplam 18

19 Yerleştirmeye esas puanın hesaplanması
Öğrencilerin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

20 Puan eşitliği halinde yerleştirme nasıl yapılacak?
Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan virgülden sonraki dört haneye kadar hesaplandığı için eşitlik olma ihtimali çok düşüktür. Buna rağmen puanların eşit olması durumunda; –Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, - Tercih önceliği –Özürsüz devamsız gün sayısının azlığı, öncelik sıralamasına göre yerleştirmede esas alınacaktır.

21 Ortak sınav uygulama tarihleri
Birinci dönem KASIM( Çarşamba- Perşembe) İkinci dönem NİSAN 1. GÜN OTURUMLARI TÜRKÇE, MATEMATİK, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2. GÜN OTURUMLARI FEN VE TEKNOLOJİ, TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK, İNGİLİZCE Başlama saatleri( 09:00, 10:10, 11:20) Sınav Süreleri 40 dakika

22 Sınav taktikleri  1. Sınavlar Bilgi (yorum) + Hız+ Psi. durum
2. Uzun soru karmaşık zor gelebilir. Uzun soru zor soru demek değildir. Uzun metinli sorular daha kolay çözülebilir sorulardır. İpucu fazladır. 3. TURLAMA TEKNİĞİ: Sınavda %70 normal seviyede sorular, %30 zor sorular vardır. 1. turda % 70 i yaparsınız. Çözemediğiniz sorulara ‘’x’’ işareti koyup geçmelisiniz hemen. ikinci turda ‘’ xx’’ işareti koyun. ( Bu tekniği uygulamazsanız zor sorularla gereksiz zaman harcayacak, soruların azını çözeceksiniz.)

23 4. Zor soru= kolay soru ( puanlar aynı ) Ek puan verilmiyor zor soruya
4. Zor soru= kolay soru ( puanlar aynı ) Ek puan verilmiyor zor soruya!!! ‘’ bu soruyu çözmezsem ölürüm’’  Bilip bilmediğin soru senin için kolaydır. fakat arada kalmak en kötüsüdür. 5. İlk seçenek doğru olsa da diğerlerini okuyun. 6. Paragraf sorularında ‘’önce soruyu sonra paragrafı okuyun’’ 7. İki şık arasında kaldığınızda tekrar dönüp bakın soruya tane aynı işaretlediyseniz dikkat edin. 9. Soruyu çözdükten sonra optik forma geçirin hemen.

24 10. Sınav sonunda kaydırma ve çift cevap yapmadığınızdan emin olun. 11
10. Sınav sonunda kaydırma ve çift cevap yapmadığınızdan emin olun. 11. GEÇEN SÜREYİ DÜŞÜNMEYİN KALAN SÜREYİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİN. 12. Soruya kendi mantığınızı katmayın. Sorunun mantığına göre hareket edin. Her sorunun kendine has mantığı vardır günde bir çözeceğiniz soru sayısını arttırın. 14.’’ Bu zor soru ben yapamam, bu kolay soru cevap A şıkkı’’ sorulara önyargılı yaklaşmayın.

25 15. Olumsuz ifadeyi olumlu ifade olarak okumak
15. Olumsuz ifadeyi olumlu ifade olarak okumak. Altı çizili ifadeye dikkat edin. 16. Geçmiş yıllarda çıkan soruları çözün. 17. Dikkat dağınıklığında saniye derin nefes alıp verin. Gözlerininiz kapatıp açın. 18. Soru cümlesi ‘’ kesinlikle’’ ile bitiyorsa doğru seçenek geçerli ve gerçekleşir nitelikte olur. Soru cümlesi ‘’ olabilir’’ ile bitiyorsa doğru seçenek soruda belirtilen koşullarda hem gerçekleşebilir hem de gerçekleşmeyebilir. Olasılık durumu söz konusudur. 19. Yoruma dayalı sorularda ‘’ en çok’’ ‘’ en önemli’’ ifadeleri kullanılır. Var olan doğrulardan en önemlisini bulacaksınız.

26 20. Cevap şıklarından sorunun çözümüne gitmekte test tekniğinde bir yoldur. 21. Soruları okurken hızınızı kesecek davranışlar olabilir. ‘’ sesli okuma, dudak kıpırdatma, her ifadenin altını çizme gibi’’ bunları yapmaktan kaçının. Önemli olan ipuçlarının altını çizin. 22. Sınav yerine dk önceden gidin. (Daha önceden gitmeniz heyecanınızı arttırabilir.) 23. Çok sık saate bakmayın. Sizi telaşlandırabilir. Bölümler arasında bakın. 24. Bir soruda: Bir doğru cevap, bir çeldirici,iki tanede yanlış cevap vardır.

27 SONUÇ NE OLURSA OLSUN MORALİNİZİ BOZMAYIN….
‘’ Bu sınava bir tek siz girmiyorsunuz. Orada var olan diğer kişilerinde durumu sizinki gibidir.’’ ‘’ Başarısız olmaktan korkmayın. Unutmayın korku başarıyı arttırmaktan çok azaltır. ‘’

28 Sınava doğru yapılması gerekenler
Evde kendi başınıza yapacağınız deneme sınavlarında zaman dilimini gerçek sınav ile benzer şekilde yapmaya özen gösteriniz. Gerçek sınav nasıl ki sabah saat :10 “ da başlayıp 12 “ de bitiyorsa sizde evde çözeceğiniz deneme sınavlarını bu saat dilimlerine göre ayarlayınız. AMAÇ : Biyolojik saatinizi kurmayı öğrenmek.

29 Öğrencilerin deneme sınavı sonrasında en çok kullandığı cümleler
Sınavda uzun süre kalmak bana zor geliyor. O soru da yanlış yapılır mıydı? Çok fazla işlem hatası yapıyorum. Yanımda oturanın kitapçıkta benden ilerdeki sayfada olması, sınav gözetmeninin davranışları v.s dikkatimi dağıtıyor. Sınav sırasında iki üç soru yapamadığımda moralim bozuluyor .

30 DENEME SINAVLARININ BİZLERE KAZANDIRACAKLARI
Eksik olan konuları ortaya çıkarmamızı , Sınav sistemini özümsememizi , Soru tiplerine aşinalık kazanmamızı , Sınav heyecanını yenmemizi , Vücudunuzu artık sınav süresine kurarak , zamanı kullanmayı öğreneceksiniz. Başkalarının arasındaki yerini ve durumunuzu görmenizi , Hatanızı tekrarlamamayı , Başarı grafiğinizi takip etmemizi , Gerçek sınava hazır duruma gelmemizi sağlayacaktır.

31 Sınava doğru… Deneme sınav sonuçlarını abartmayın.Bu sınavların sizin eksik olduğunuz konuları belirlemek için yapıldığını Sınava hazırlık sürecinde kendinizi başkaları ile değil ; kendi performansınız içinde değerlendirmeyi UNUTMAYIN!

32 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER… 
HERKESE SINAVDA BAŞARILAR DİLERİM…. NURŞAH HANGÜL REHBER ÖĞRETMEN


"YENİ MERKEZİ ORTAK SINAV SİSTEMİ TEOG SINAVI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları