Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ"— Sunum transkripti:

1 BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

2 Ancak KİMYASAL YOLLA AYRILABİLİR
bileşikler İki yada daha fazla elementin belirli oranda birleşerek kimyasal yolla oluşturduğu yeni özellikteki saf maddeye BİLEŞİK DENİR Ancak KİMYASAL YOLLA AYRILABİLİR örnek : CO NH H O BELLİ KOŞULLARDA ERİME VE KAYNAMA NOKTALARI SABİTTİR NOT NOT

3

4 İYONİK BAĞLI BİLEŞİKLER
Yukarıda Na elementi ile CI elementi arasında oluşan bileşik gösterilmiştir.Bu bileşikle Na(+) iyonu ile CI(-) zıt yüklü olup birbirlerini çeker ve bu iki iyon birbirine değecek kadar yakın durur yani NaCI bileşiğinde Na ile CI arasında iyonik bağ bulunur.Bu tür bileşikler iyonik bağlı veya iyonik yapılı bileşikler olarak adlandırılır.

5 Bütün bileşikler formülle gösterilebilir.

6 İyonik bağlı bileşikler moleküller halinde bulunamaz.

7 Aynen elementlerin sembollerinde olduğu gibi bileşik formülleri de bilimsel anlamda iletişim kolaylığı sağlamak için kullanılır.Örneğin NaCI formülünü gören her kimyacı bunun yemek tuzunu ifade ettiğini bilir.

8 KOVALENT BAĞLI BİLEŞİKLER
Son katmanlarında 5,6 veya 7 elektron bulunan elementlerin kendi aralarında kimyasal bağ oluştururken elektron alışverişi yapamadıklarını ancak son katmanlarındaki bazı elektronları ortaklaşa kullanırlar.Hidrojen son katmanında 1 elektron olmasına rağmen elektron ortaklaşması yapan istisna elementlerdendir.bu şekilde elektron ortaklaşması ile oluşan bileşikler moleküller halinde bulunur.bu şekilde oluşan bileşikler de molekül yapılı bileşikler olarak adlandırılır.

9 H atomu F atomu HF bileşiği

10 Şekilde H ile F arasında kimyasal bağ oluşurken H son katmanından bir elektronunu F atomuna verirse F atomu oktete ulaşıyor ama H atomu ne oktete ne dublete ulaşabilir.bunun yerine H ve F atomları son katmanlarından birer elektronlarını ortaklaşa kullanır.böylece H atomunun son katmanında 2 elektron olup dublete ulaşır.F atomunun son katmanında ise 8 elektron olup oktete ulaşır.bu şekilde oluşan bileşiklere molekül yapılı bileşikler veya kovalent bağlı bileşikler denir.

11 BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ
Tüm bileşiklerin yapılarında en az iki tür atom bulunur.Ancak bileşikler tek cins molekülden oluşur. Bileşikler formülle gösterilir.Bazı önemli bileşiklerin formülleri ve türleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bileşikler oluşurken bileşiği oluşturan elementler özelliğini kaybedip yeni özellikler kazanır. Örn:su molekülü 2 atom hidrojen ile 1 atom oksijenin birleşmesi sonucu oluşur.Hidrojen elementi patlayıcı,oksijen elementi yakıcı bir gaz iken bunlardan oluşan su söndürücü özelliğe sahiptir. Bileşikler saf maddeler olup kaynama,erime noktaları özkütle gibi ayırt edici özellikleri sabittir.

12 İYONİK YAPILI BİLEŞİKLER
Formül Bileşiğin adı Günlük hayatta bilinen adı NaCI Sodyum klorür Yemek tuzu CaO Kalsiyum oksit Kireç taşı Ca(OH)2 Kalsiyum hidroksit Kireç suyu Na2CO3 Sodyum karbonat Soda FeO Demir oksit Demir pası KCI Potasyum klorür

13 MOLEKÜL YAPILI BİLEŞİKLER
Formül Bileşiğin adı Günlük hayatta bilinen adı H2O Su CO2 Karbondioksit SO2 Kükürt dioksit NH3 Amonyak CH3COOH Asetik asit Sirke C6H12O6 Glikoz Şeker

14

15

16 Bileşikler moleküllerden oluşmuşsa bu moleküllerdeki atomlar arasında
kovalent bağ vardır.

17 Bu Bileşikler Molekül Yapıda Değildirler

18 Moleküler yapıda olmayan bileşikleri oluşturan atomlar arasında iyonik bağ vardır

19 ŞİMDİ YAPBOZ ZAMANI


"BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları