Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ONDALIK KESİRLER. Ondalik kesir nedir ? Paydası 10 veya 10’un kuvveti olacak şekilde genişletilebilen kesirlere ondalık kesir denir.Yada virgüllü olarak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ONDALIK KESİRLER. Ondalik kesir nedir ? Paydası 10 veya 10’un kuvveti olacak şekilde genişletilebilen kesirlere ondalık kesir denir.Yada virgüllü olarak."— Sunum transkripti:

1 ONDALIK KESİRLER

2 Ondalik kesir nedir ? Paydası 10 veya 10’un kuvveti olacak şekilde genişletilebilen kesirlere ondalık kesir denir.Yada virgüllü olarak gördüğümüz ifadelere ondalık sayı denir.Bazı kitaplarda ondalık kesir veya ondalık sayı kullanılır.

3 Örne ğ in ;  3,74 ondalık kesrindeki 3’e tam kısım, 74’e kesir kısım denir.

4 Ondalık kesirlerde sıralama yaparken önce tam kısımlara bakılır.Tamı büyük olan büyüktür.Eğer tam kısımlar eşitse hemen bir sağdaki onda birler basamağına bakılır.Onda birler basamağı büyük olan büyüktür.Buda eşitse hemen bir sağdaki yüzde birler basamağına bakılır.Yüzde birler basamağı büyük olan büyüktür.Buda eşitse hemen bir sağdakine bakılır.Sıralamada izlenecek yol bu şekilde devam eder.

5  Çözümleme yaparken virgülün sağı kesir kısım,virgülün solu tam kısım olduğu unutulmamalıdır.  Örnek: 245,326 ondalık kesrini çözümleyelim.  (2x100)+(4x10)+(5x1)+(3x0,1)+(2x0,01)+(6 x0,001)  200+40+5+0,3+0,02+0,006 = 245,326

6 Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken, verilen basamağın sağındaki ilk rakam ile 5 arasında karşılaştırma yapılır. 1-) Sağdaki rakam 5'e eşit yada 5’ten büyükse verilen basamaktaki rakam 1 arttırılır, sağındaki diğer sayılar atılarak ondalık kesir yazılır. 2-) Sağdaki rakam 5’ten küçükse verilen basamaktaki rakam değişmez, sağındaki diğer sayılar atılarak ondalık kesir yazılır. 3-) Eğer tam sayı olarak yuvarlarsa derse birler basamağına bakarız.Kurallar buradada geçerlidir.

7 Ö rnek: 0,54 ondalık kesrini onda birler basama ğ ına göre yuvarlayalım. V erilen basamakta 5 var. 5’in sa ğ ına bakarız. 4<5 oldu ğ undan ekleme yapılmaz.Di ğ erleri atılır.Yuvarlanmış hali ise 0,5 olur. Ö rnek: 0,287 ondalık kesrini yüzde birler basama ğ ına göre yuvarlayalım. V erilen basamakta 8 var. 8’in sa ğ ına bakarız. 7>5 oldu ğ undan 1 ekleme yaparız.Di ğ erleri atılır.Yuvarlanmış hali ise 0,29 olur. Ö rnek: 16,51 ondalık kesrini tam sayı olarak yuvarlayalım. V erilen basamakta 6 var. 6’nın sa ğ ına bakarız. 5=5 oldu ğ undan 1 ekleme yaparız.Di ğ erleri atılır.Yuvarlanmış hali ise 17 tam olur.

8 O NDALIK K ES İ RLERDE T OPLAMA VE Ç IKARMA İ ŞLEMLER İ Ondalık kesirler toplanırken veya çıkarılırken, virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve doğal sayılarda toplama - çıkarma işleminde olduğu gibi toplama - çıkarma işlemi yapılır. Sonuç, virgüllerin hizasından virgülle ayrılır.

9 Ondalik kesİrlerde çarpma İşlemİ Ondalık kesirlerin çarpımı yapılırken, virgül yokmuş gibi çarpma işlemi yapılır. Çarpılan sayıların virgülden sonraki basamak sayılarının toplamı kadar, sonuçtaki sayıda o kadar sağdan sola doğru virgülle ayrılır.

10 Ondalik Kesİrlerde Bölme  Ondalık kesirlerin bölme işlemi yapılırken, bölen virgülden kurtulacak biçimde 10 un kuvveti ile çarpılır. Bölünen de aynı 10 un kuvveti ile çarpılarak normal bölme işlemi yapılır.Burada her iki sayıda virgülden kurtarılır.  Ondalık kesirlerde 10, 100, 1000 ile kısa yoldan çarpma işlemleri yapmak için sıfır sayısı kadar virgül sağa kayar.Virgülün bittiği yerde sıfır ilave edilir.  Ondalık kesirlerde 10, 100, 1000 ile kısa yoldan bölme işlemleri yapmak için sıfır sayısı kadar virgül sola kayar. Virgülün bittiği yerde sıfır ilave edilir.


"ONDALIK KESİRLER. Ondalik kesir nedir ? Paydası 10 veya 10’un kuvveti olacak şekilde genişletilebilen kesirlere ondalık kesir denir.Yada virgüllü olarak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları