Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin görevleri ve görev bölümleri 18 Kasım 2012 tarih ve 28471 Sayılı Resmi Gazetede belirlenmiştir. Buna göre; İlçe Milli Eğitim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin görevleri ve görev bölümleri 18 Kasım 2012 tarih ve 28471 Sayılı Resmi Gazetede belirlenmiştir. Buna göre; İlçe Milli Eğitim."— Sunum transkripti:

1

2 İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin görevleri ve görev bölümleri 18 Kasım 2012 tarih ve 28471 Sayılı Resmi Gazetede belirlenmiştir. Buna göre; İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin görevleri; Bakanlığın Eğitim politikaları ve Stratejik planlarını, Mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde sürdürmektir. Yönetmelikte tespit edilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde bulunması gereken başlıca bölümler şunlardır. 1. Temel Eğitim, 2.Ortaöğeretim, 3. Mesleki ve Teknik Eğitim, 4.Din Öğretimi, 5.Özel Eğitim ve Rehberlik, 6.Hayat Boyu Öğrenme, 7. Özel Öğretim Kurumları, 8. Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri, 9. Strateji Geliştirme, 10. Hukuk, 11.İnsan Kaynakları, 12. Destek Eğitimi ve 13. İnşaat ve Emlak’ tır. Bölümler, İlçenin Milli Eğitim Şube Müdürü kadro sayısına göre tek tek veya hizmet benzerliğine göre birleştirerek veya ayrılarak şubeler şeklinde oluşturulur. Bu görevler Şube Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülür ve hizmetin gerektirdiği hallerde yeni bölümler kurulabileceği gibi bölümlere yeni görevler de ilave edilebilir. Bu düzenlemeler Şube Müdürü sayısına göre İlçe Milli Eğitim Müdürlerince yapılır.

3 Eğitim Öğretim süreci içinde; Özgüven duygusu gelişmiş, iletişim araçlarını gerektiğinde Eğitim-Öğretim çalışmalarının her aşamasında seri kullanabilen, ekip çalışmasını benimseyen, yenilikçi yöntem ve teknikleri kullanan, gelişime açık kaliteli bir kurum olabilmek. Toplumlumuzun; tarihsel süreç içerisinden süzülerek bu günlere ulaşan öz değerleri doğrultusunda eğitim dışındaki kurumlarla da işbirliği yaparak, Eğitim-Öğretim hizmetlerinden yararlanan kitlenin beklentilerini karşılayan ve onları geleceğe hazırlayan kaliteli eğitimi ve hizmeti sunmak. Böylece ilçemizin Eğitim-Öğretim, Kültür, Sanat ve Turizm alanlarında gelişimini sağlamak.

4

5  İlçemizde bulunan okul ve kurumların listesi aşağıdaki gibidir.  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü.  Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü.  Derebucak Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü.  Şehit Hüseyin Albaşgil İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü.  Şehit Hüseyin Albaşgil İlkokulu.  Şehit Hüseyin Albaşgil Ortaokulu Müdürlüğü.  Çamlık ilkokulu.  Çamlık Ortaokulu Müdürlüğü.  Gencek Şehit Orhan Parlakkaya İlkokulu.  Gencek Şehit Orhan Parlakkaya Ortaokulu Müdürlüğü.  Yukarıkayalar ilkokulu.  Yukarıkayalar Ortaokulu Müdürlüğü.  Pınarbaşı Barbaros İlkokulu.  Pınarbaşı Barbaros Ortaokulu Müdürlüğü.  Durak Ömer Akkanat İlkokulu.  Durak Ömer Akkanat Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlüğü.

6  İlçemizde bulunan özel ve resmi öğretim kurumlarının listesi aşağıdaki gibidir.  96 Öğrenci Kapasiteli Derebucak Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğrenci Yurdu  36 Öğrenci kapasiteli Özel Başpınar Ortaöğrenim Kız Öğrenci Yurdu.  Şu andaki mevcut öğrenci sayısı : 32  53 Öğrenci Kapasiteli Özel Derebucak Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu.  Şu andaki mevcut öğrenci sayısı : 50  22 Öğrenci kapasiteli Özel Gencek Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu.  Şu andaki mevcut öğrenci sayısı : 22  32 Öğrenci kapasiteli Özel Yukarıkayalar Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu.  Şu andaki mevcut öğrenci sayısı : 32

7  Kurumumuz; Hükümet Konağının 3. katında çalışmalarını sürdürmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şube Müdürü Şef VHKİMemur Şef ŞoförHizmetli Memur

8 İlçe Milli eğitim Müdürlüğümüzün kuruluş şeması aşağıdaki gibidir. Yahya AKKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ Yusuf KARABACAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ Mehmet BALCI ŞEF Abdullah ÖZDEMİR ŞEF Ahmet DÖNMEZ ŞEF Ali KIZILDAĞ VHKİ Fatih YILDIZ MEMUR Abdullah YÜKSEKKAYA MEMUR Kadir ÇİFTÇİ HİZMETLİ Himmet ÜRÜN HİZMETLİ Ali SARIKAYA HİZMETLİ Ramazan DALKILIÇ ŞOFÖR

9  Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Hükümet Konağı 4. Katındadır.  Müdür (1) Yahya Kemal SAVDIR  Müdür Yardımcısı: Sevgi ÇAĞLAR  Öğretmen: 1  Personel : Yok.

10 4.İLÇEMİZE BAĞLI OKULLARA AİT BİLGİLER 1-Okul/Kurum Sayfası A-Yaygın Eğitim Halk Eğitim Merkezi (1) B-Genel Ortaöğretim Kurumu (Yok) C-Mesleki ve Teknik Eğitim (1) D- Okul Öncesi Eğitim Kurumu (Yok) E-İlköğretim Kurumu (İlkokul) (6) F-İlköğretim Kurumu (Ortaokul)(5) G- İmam Hatip Ortaokulu (1) H-YBO (1)

11 2-Personel Okul/Kurumlar A- Müdür 1- Kadrolu :2 2- Vekil :6 B- Müdür Yardımcısı 1- Kadrolu :(Yok) 2- Vekil :4 C- Öğretmen Okul Öncesi :5 Sınıf :18 Branş Öğretmeni :55 Ücretli öğretmen :4 Şef :3 VHKİ :1 Memur :4 Şoför :2 Hizmetli (İççi+Geçici) :19

12

13 S.NOOKUL ADIKIZERKEKTOPLAM 1.Şehit Hüseyin Albaşgil İlkokulu7411 2.Gencek Şehit Orhan Parlakkaya İlkokulu41014 3.Yukarıkayalar İlkokulu4610 4.Çamlık İlkokulu5914 5.Pınarbaşı Barbaros İlkokulu000 6.Durak YBO6612 GENEL TOPLAM263561 2014-2015 YILI OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİ SAYISI

14 Okul Öncesi: Okul öncesi eğitimin amacı; Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, çocukların bedensel, zihinsel, duygusal yönlerden gelişimlerine, onların iyi alışkanlıklar kazanmalarına katkıda bulunarak ilköğretime hazırlanma koşulları uygun olmayan eğitim bölgelerinden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı oluşturarak; Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasını ayrıca ilköğretime geçişi kolaylaştırmayı sağlamaktır. İlçemiz genelinde son 8 yılda ana sınıfına devam eden öğrenci sayılarına yönelik grafik aşağıdaki gibidir.

15 İlkokul: İlköğretim, 6–10 yaş grubundaki çocukların Eğitim-Öğretimini kapsar. İlköğretimin amacı; Millî Eğitimin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak, her Türk çocuğunun iyi birer vatandaş olabilmesi için, gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlık kazanmasını, Millî ahlâk anlayışına uygun olarak yetişmesini, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmasını sağlamaktır. İlçemiz genelinde son 6 yılda İlköğretim okullarına devam eden öğrenci sayıları ile 2012- 2013 Eğitim-Öğretim yılında ise 12 yıllık zorunlu eğitim yasasına göre ayrıştırılan ilköğretim okulları sonucunda ortaya çıkan İlkokula devam eden öğrenci sayılarına yönelik grafik aşağıdaki gibidir.

16 Ortaokul: İlköğretim, 10–14 yaş grubundaki çocukların Eğitim-Öğretimini kapsar. İlköğretimin amacı; Millî Eğitimin genel ve özel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, her Türk çocuğunun iyi birer vatandaş olabilmesi için, gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlık kazanmasını, Millî ahlâk anlayışına uygun olarak yetişmesini, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmasını sağlamaktır. İlçemiz genelinde son 6 yılda İlköğretim okullarına 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında ise 12 yıllık zorunlu eğitim yasasına göre ayrıştırılan ilköğretim okulları sonucunda ortaya çıkan Ortaokula devam eden öğrenci sayılarına yönelik grafik aşağıdaki gibidir.

17 Mesleki ve Teknik Eğitim : Ortaöğretim; İlköğretime dayalı, en az dört yıllık genel, Mesleki ve Teknik Öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Ortaöğretimin amaç ve görevleri; Millî eğitimin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak, öğrencilere asgarî ortak bir genel kültür vermek, birey ve toplum sorunlarını tanıtmak ve çözüm yollarını aramak, ülkeni sosyo -ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci kazandırarak öğrencileri ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda hem yüksek öğretime hem de mesleğe veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. İlçemiz genelinde son 8 yılda Ortaöğretime devam eden öğrenci sayılarına yönelik grafik aşağıdaki gibidir.

18 Yaygın Eğitim, Örgün Eğitim ile birbirini tamamlayacak, gereğinde aynı vasıfları kazandırabilecek ve birbirinin her türlü imkânlarından yararlanacak biçimde bir bütünlük içinde düzenlenir. Yaygın eğitim; Halk Eğitimi, Mesleki Eğitim ve uzaktan Eğitim yoluyla gerçekleştirilmektedir. Aşağıdaki tabloda ilçemizde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan kurslara katılım sayıları yıllara göre yazılmıştır.

19 KÖYLER1.Sınıf2.Sınıf3.Sınıf4.Sınıfİlkokul Toplam 5.Sınıf6.Sınıf7.sınıf8.SınıfOrtaokul TOPLAM Genel Toplam Durak25942036221333 SHÇEK00000000000 Tepearası100452303813 Uğurlu00101012034 Taşlıpınar00000000000 Diğer (Derebucak dışından Veli İsteği ile gelen Öğrenciler) 0011226672123 GENEL TOPLAM 351192871610124573

20 OKULLARIMIZERKEKKIZTOPLAM Durak Ömer Akkanat Yatılı Bölge Ortaokulu 000 Durak Ömer Akkanat YBO Yukarıkayalar İlkokulu Yukarıkayalar Ortaokulu 000 Şehit Hüseyin Albaşgil İlkokulu Şehit Hüseyin Albaşgil Ortaokulu 202 Gencek Şehit Orhan Parlakkaya İlkokulu Gencek Şehit Orhan Parlakkaya Ortaokulu 000 Çamlık İlkokulu Çamlık Ortaokulu 426 Pınarbaşı Barbaros İlkokulu Pınarbaşı Barbaros Ortaokulu 000 GENEL TOPLAM628

21 KurumMd Md.V. Şube Md. Şef Md. Yrd V. H.K. İ. Mem. Okul Önce si Öğrt. Sınıf Öğrt Zih. Engelli Branş Öğrt. ÜcretliHizmetliŞöforToplam İlçe MEM11222210 Halk Eğitimi Merkezi Md.11 Derebucak ÇPL117 1 10 Şehit Hüseyin Albaşgil Or.1112115 Çamlık Ortaokulu178 Durak Ömer Akkanat YBO1101113 Gencek Şehit Orhan Prlk. Ortaokulu 1528 Yukarıkayalar Ortaokulu167 Pınarbaşı Barbaros Ortaokulu 77 Şehit Hüseyin Albaşgil İmam Hatip Ortaokulu 11 Durak Ömer Akkanat İlkokulu 11215 Şehit Hüseyin Albaşgil İlkokulu 145 Çamlık İlkokulu123 Gencek Şehit Orhan Paralakkaya İlkokulu 1157 Yukarıkayalar İlkokulu123 Pınarbaşı Barbaros İlkokulu123 Genel Toplam18123215195536106 İlçemiz Merkez, Kasaba ve Köylerimizde Görev Yapan Yönetici, Öğretmen ve Personel Sayıları:

22 Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan tüm personel ; bilgisayar kullanım Sertifikasına sahiptir. Bilgi ve Teknoloji alanında ortaya çıkan yenilikler Personel tarafından yakından takip edilip kuruma uyarlanmaktadır. Halen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Personelin hizmetine sunulan 6 adet Masaüstü, 6 Adet Dizüstü (Laptop) Bilgisayar, 2 adet yazıcı, 1 adet Tarayıcı ve 2 adet Fotokopi makinesi kullanılmaktadır. Her personele yetecek kadar Bilgisayar bulunmaktadır. Teknolojiyi takip etme anlamında bir problem yoktur. Bu durum ise kurumumuz için hem güçlü yön hem de önemli fırsattır. Okullarımızda ise teknolojik imkanlar gün geçtikçe gelişmektedir. Okullarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm okullarımızda Kamara sistemi kurulmuştur. Okullarımızda BT sınıflarımızdaki var olan Bilgisayarların büyük çoğunluğu kullanım ömrünü tamamladığı için sistem dışı bırakılmıştır. Ancak; Durak YBO, Şehit Hüseyin Albaşgil İlk/Ortaokulu ve Derebucak Çok Programlı Lisesinin BT sınıfları açık tutulmakta, öğrenci ve velilerimizin hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca her okulun ADSL, Telefon ve Web sayfaları bulunmaktadır.

23 Türk Millî Eğitiminde kaynakların; gerçek verilere dayanılarak ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirilmesi zorunluluğu yanında, çeşitli nedenlerle kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması sorunlarının da yaşandığı bilinmektedir. Son yıllarda nüfus artış hızı; düşmüş olmasına rağmen Bakanlığımız kaynaklarının büyük bir bölümü nüfus yoğunluğunun artış gösterdiği, dershane yetersizliği sonucu ikili öğretim yapılan bölgelerdeki yeni okulların yapımına harcanmaktadır. Bu nedenlerle; okullarımızın ihtiyaç duyduğu küçük onarım ödenekleri yetersiz kalmaktadır. Merkezi yönetim bütçe uygulamasına geçilmesiyle, bütçe sistemi uluslararası standartlara uygun bir kapsama kavuşurken, çok yıllı bütçeleme sisteminin bütçe sistemine entegre edilmesiyle de, daha saydam ve öngörülebilir bir bütçe politikası uygulamaya konulmaktadır. Ancak; Okullarımızın küçük onarımları için istenen onarım ödenekleri okullar bazında hiçbir yıl yeterli olmamış bu nedenle de okullarımızı küçük onarım işlemleri bitirilememiştir.

24  İlçemiz merkez ve merkeze bağlı Mahalle okullarımıza ilk defa atanan öğretmen ve personel için Aday Eğitimi (Temel Eğitimi, Hazırlayıcı eğitimi) seminerleri yapılmıştır.  Ortaöğrenimdeki öğrenci taşıma işlemini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan 60 Erkek, 36 Kız öğrencimizi barındıracak kapasitede Ortaöğrenim Öğrenci Yurdu Yapım çalışmaları bitirilmiştir.  180.000,00 TL ödenek gelmiş. Devlet Malzeme Ofisinden malzeme listesi gönderilerek malzeme istenmiştir.  Okulsuz yerleşim birimi olan Tepearası mahallesindeki İlkokul öğrencilerinin Durak YBO ilkokuluna taşınmaları ile ilgili gerekli çalışmalar başlatılmış ve bitirilmiştir.  «Geriye Dönüşüm ve Eğitime Katkı Projesi» kapsamında, İlçemiz Malmüdürlüğü ile Seydişehir Endüstri Meslek Lisesi Müdürlükleri ile işbirliği içinde ilçemiz merkez ve merkeze bağlı Mahalle okullarında TİF den düşürülen yaklaşık 600’ e yakın sıra, masa, dolap vb. gibi karışık araç ve gerekleri onararak ihtiyaç duyulan okullara dağıtmak amaçlı bu Proje 28/03/2013 tarihinde başlatılmış çalışmalar devam etmektedir. Projenin bitiş tarihi 09/07/2014 ‘dür.  İlçemiz Merkez ve Mahalle okullarımızda öğrenim gören öğrenciler arasında Futbol, Voleybol, Masa tenisi ve Satranç karşılaşmaları düzenlenmiştir.  İlçemiz okullarına gönderilen Yakacak, Temizlik ve Kırtasiye ödenekleri ile müdürlüğümüze gönderilen ödeneklerin ihaleleri yapılarak okullarımıza dağıtımı gerçekleştirilmiştir.  Hayırsever bir vatandaşın desteği ile Çamlık İlk/Ortaokulu’nun yıpranmış ve kullanılmaz durumdaki 21 Adet kapılar yenilenmiştir.  İlçemizde TEOG sınavları gerçekleştirilmiştir.

25  Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü daha hızlı, etkin, verimli ve teknolojiyi daha iyi kullanan bir kurum haline getirmek.  Derebucak İlçesinde okulöncesi eğitimde beş yaş grubu okullaşma oranını plan dönemi sonunda % 100’e çıkartmak.  Toplumda okur-yazarlık oranını % 100 yapmak.  Toplumsal talep ve iş alanlarının ihtiyaçları doğrultusunda istihdama yönelik Mesleki ve Teknik eğitim kursları düzenlemek.  Aile eğitimi konusunda gerekli çalışmaları yapmak.  Ekonomik yetersizliği bulunan öğrencilere yönelik sınav merkezli yardımcı kurslar düzenlemek.  Ortaöğretim (ÇPL)Yurdu öğrenci kapasitesini yükseltmek.  Orta öğrenim kurumlarına sınavla öğrenci yerleştirmede %82 olan oranımızı %90’a çıkarmak.  Ortaokullarda İmam Hatip öğrenci sayısını artırmak.  ÇPL bünyesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı (sınıfı) açmak.  Öğretmenlerimizin kullanabileceği bir öğretmenevi yaptırmak.

26

27  İlçemiz okul ve kurumlarımızdaki temel sorunlar şu şekilde sıralanmaktadır.  Okullarda Kadrolu Müdür ve Müdür Yardımcısı eksikliği.  İlçemiz merkez ve merkeze bağlı mahallelerinde çağ nüfusunda olup, aileleri ile birlikte yurt dışında yaşadıkları için e-okulda kayıtları olmayan öğrenciler nedeni ile okulöncesi, İlk ve Orta Öğretim kurumlarımızdaki okullaşma oranlarının düşük olması.  Öğretmenlerimizin kullanabileceği bir Öğretmenevi.

28  Velilerimizin; okullar ve öğrencileri ile daha çok ilgilenmeleri için Yönetici ve öğretmenlerimizin gerekli gördüğü tarihlerde okul ve öğrencileri ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmaları yönetici ve öğretmenlerinde bir plan çerçevesinde öğrenci ailelerini ziyaret ederek onların ekonomik, sosyal kültürel, psikolojik sorunlarını yerinde tespit ederek var olan sorunların çözümüne katkı sağlama çalışmalarını özenli bir şekilde sürdürmeleri,  Okullarımızın yönetici, memur, kaloriferci, sağlık memuru, ambar görevlisi gibi kadrolarının atama yoluyla doldurulmasının sağlanması için gerekli çalışmaların Milli Eğitim Bakanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılması,  4+4+4 eğitim siteminin uygulanacağı 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilçemiz merkez ve mahallelerinde okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz içinde Durak Ömer Akkanat YBO dışında engelli öğrenci bulunmamasına rağmen gelecek yıllar için bu özelliklere sahip öğrencilerin yararlanabileceği engelli rampası ve engelli WC yapılabilmesi için istenen ödeneklerin gönderilmesinin sağlanması.  Tüm yönetici ve öğretmenlerimizce; öğrencilerimizin her şeyden önce iyi bir ÖĞRENCİ, iyi bir YUTTAŞ ve iyi bir İNSAN olmalarını sağlamak amacıyla etik değerler üzerinde titizlikle durmaları konuşma davranış özellikleriyle öğrencilerine örnek olmaları. 21/01/2015 Yahya AKKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü


"İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin görevleri ve görev bölümleri 18 Kasım 2012 tarih ve 28471 Sayılı Resmi Gazetede belirlenmiştir. Buna göre; İlçe Milli Eğitim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları