Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ."— Sunum transkripti:

1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

2 LİDERLİK TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI SÜREÇLER ÇALIŞANLAR İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR STRATEJİ Çalışanlarla İlgili Sonuçlar Toplumla İlgili Sonuçlar Öğrenci /Velilerle İlgili Sonuçlar GİRDİ KRİTERLERİSONUÇ KRİTERLERİ YENİLİKÇİLİK VE ÖĞRENME 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 MEB Eğitimde Kalite Ödülü Modeli

3 Boyut Kriter No Kriterler Kriter Puanı Kriter % Boyut % Girdiler 1 Liderlik 10010 40 2 Okulun/Kurumun Planı 10010 3 İnsan Kaynakları Yönetimi 10010 4 İşbirlikleri ve Kaynakların Yönetimi 10010 İşlemler 5 Süreç Yönetimi 100101010 Sonuçlar 6a.1 Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 40 15015 50 6a.2 Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 30 6b6b Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları 80 7a7a Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 60 13013 7b7b Çalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları 70 8a8a Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Performans Sonuçları 505 9a9a Finansal Sonuçlar 50 17017 9b9b Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar 120 Toplam1000100

4 9 ANA KRİTER, ( Girdi ve İşlemler Kriteri) 39 Alt Kriter ( Sonuç Kriteri) + 114 Gösterge 153 bulunur. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ MODELİ GENEL YAPISI

5 1e 1d 1d GİRDİ KRİTERLERİ ALT KRİTERLER “ NASIL ?” sorusuna cevap aramaktadır. Liderlik Okul/Kurum Planı İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi Süreçler 1234512345 1c 1b 1a 5e 5d 5d 5c 5b 5a

6 GİRDİ VE İŞLEMLER KRİTERLERİ DEĞERLENDİRME MANTIĞI Tasarım Mevzuata uygunluk Yaklaşımın anlaşılır bir temele dayanması Yaklaşımın paydaşların gereksinimlerine odaklanması Bütünleşik Yaklaşımın strateji ile uyum içinde olması Uygulama ve Sistematiklik Yaklaşımın ilgili alanlarda uygulanması Yaklaşımın zamanında, yapısal ve gerektiğinde ilgili alanlarda değişikliklerin yönelebileceği biçimde yayılması Ölçme Yaklaşımın ve yayılımın verimliliğinin ve etkililiğinin düzenli olarak ölçülmesi Seçilen ölçümlerin uygunluğu Öğrenme Öğrenme faaliyetlerinin, kurum içi ve dışı iyi uygulamaların ve iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi amacıyla kullanılması İyileştirme ve Yenileşim Ölçme ve öğrenme sonuçlarının; iyileştirmelerin belirlenmesi önceliklendirilmesi, planlanması ve uygulanması amacıyla kullanılması Yaratıcılık çabalarının sonuçlarının değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi ve kullanılması

7 DEĞERLENDİRME SONUCUNDA İKİ TEMEL SONUÇTAN BİRİNE ULAŞILIR: Kriterin alt göstergesi 1- İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANDIR (İAA) veya 2- KUVVETLİ YÖN (KY) dür.

8 GİRDİ VE İŞLEMLER KRİTERLERİ DEĞERLENDİRME MANTIĞI

9

10

11

12

13 SONUÇ KRİTERLERİ “NE” elde edildiğini incelemektedir. Olumlu eğilimlerin varlığı Hedeflere erişim Sonuçların okul/kuruma ait olması Karşılaştırma (İl Ortalamaları, Türkiye Ortalaması ve En İyilerle) Kriter göstergelerinin tamamını kapsaması Alanla ilgili olanları kapsaması 6a 6b 9a 9b 6 ÖĞRENCİ, VELİ VE HİZMETTEN YARARLANANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR 9 FİNANSAL VE TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI

14 SAYISAL SONUÇ 2-3 YILLIK KRİTER GÖSTERGESİ SONUÇLARI SONUÇLARIN OKUL/KURUMA AİT OLMASI BÜTÜNSELLİK-YAKLAŞIMDAN KAYNAKLANMA SONUÇLARIN GÜVENİLİR ve DOĞRU OLMASI GİRDİLERLE SONUÇLARIN İLİŞKİLENDİRİLMESİ SONUÇ KRİTERLERİ DEĞERLENDİRME MANTIĞI

15 HEDEF HEDEFİN BELİRLENMİŞ OLMASI HEDEFE ERİŞME HEDEF UYGUNLUĞUEĞİLİM OLUMLU EĞİLİMLERİN VARLIĞI İYİ PERFORMANSIN SÜRDÜRÜLMESİ SONUÇ KRİTERLERİ DEĞERLENDİRME MANTIĞI

16 KARŞILAŞTIRMA TEMEL SONUÇLARIN DIŞ KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI KURUM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRMA VERİLERİNE GÖRE İYİ DURUMDA OLMASISÜRDÜREBİLİRLİK SONUÇLARIN UYGUN BİÇİMDE KIRILIMLANDIRILMASI OLUMLU PERFORMANSIN GELECEKTE DE SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN GÜVEN VERMESİ SONUÇ KRİTERLERİ DEĞERLENDİRME MANTIĞI

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Bu kategoride başvuracak okul/kurumlar, yaptıkları çalışmaları aşağıda sıralanan başlıkları ve açıklamaları dikkate alarak 40 sayfayı geçmeyecek şekilde raporlaştıracaklardır. Raporlarda Times New Roman harf karakteri ve 11 punto ile 1,15 satır aralığı kullanılır. Okul/kurumla ilgili varsa fotoğraf, video kaydı vb. ilaveler raporun sonuna konabilir. Bu ilaveler 40 sayfalık rapor limitinin dışındadır.

26  OKUL/ KURUM RAPORU ARA BAŞLIKLARI  İl/İlçe:  Okulun/Kurumun bulunduğu il ve ilçe adını belirtiniz.  Okul/Kurum Adı:  Okulun/Kurumun adını belirtiniz.  Adres:  Okulun/Kurumun posta adresini belirtiniz.

27  İletişim Kurulacak Kişinin Adı, Soyadı, Telefonu, E-Posta Adresi:  Okul/Kurum müdürü ile ekip liderinin adı, soyadı, telefonu (varsa cep telefonu) ve e-posta adresini belirtiniz.  Okulun/Kurumun Tarihçesi ve Bugünkü Durumu (kısa)  Bu bölümde okulun kuruluşundan bugüne kadar geçen süreç kısaca özetlenir. Bugünkü durumu anlatılırken; okulun yerleşim yeri, bina durumu, okulda yürütülen programlar vb. genel bilgilere yer verilir.

28 EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ EKİP RAPORU DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE KRİTERLERİ

29 Okul/Kurumlar;  15 sayfayı geçmeyecek şekilde raporlaştırma.  Raporlarda Times New Roman harf karakteri ve 11 punto ile 1,15 satır aralığı kullanılması.  Yapılan iyileştirmelerle ilgili varsa fotoğraf, video kaydı vb. ilaveler raporun sonuna konabilir. Bu ilaveler 15 sayfalık rapor limitinin dışındadır.

30  İl/İlçe: Okulun/Kurumun bulunduğu il ve ilçe adını belirtiniz.  Okul/Kurum Adı: Okulun/Kurumun adını belirtiniz.  Adres: Okulun/Kurumun posta adresini belirtiniz.  İletişim Kurulacak Kişinin Adı, Soyadı, Telefonu, E-Posta Adresi: Okul/Kurum müdürü ile ekip liderinin adı, soyadı, telefonu (varsa cep telefonu) ve e-posta adresini belirtiniz.  Ekibin Adı: Ekibin kendisine verdiği ismi belirtiniz.  Ekip Üyelerinin Adı, Soyadı ve Unvanı: Ekip üyelerinin tamamının adı, soyadı ve unvanını belirtiniz.  Yaptığı Çalışmanın Adı: Ekibin yaptığı çalışmanın adını belirtiniz.

31 1. Bölüm: Seçilen problemin / iyileştirme konusunun okul/kurum için önem derecesi o Konuyu nasıl belirlediniz? o Öz-değerlendirme çalışması sonuçları veya stratejik plan ya da çalışanların paydaşların şikayetleri, beklentileri ile bir bağlantısı var mıdır?

32 2. Bölüm: Problemin (İyileştirme Konusunun) Tanımı ve Analizi a)Problemin ya da iyileştirme konusunun ana nedenleri ve alt nedenleri nelerdir? b)Analiz çalışmalarında problem çözme teknikleri yerli yerinde ve doğru biçimde kullanılmış mıdır? c)Seçilen Problemin ya da iyileştirme konusunun analizinde toplanan veriler nelerdir? d)Analiz sürecinde yapılan inceleme sonuçları nelerdir?

33 3. Bölüm: Problem Çözme (İyileştirme) Sürecinin Kısa Özeti a.Problemin çözümüne ilişkin geliştirilen öneriler nasıl belirlendi? b.Öneriler nasıl değerlendirildi? c.Önerilerin seçimi ve uygulamaya geçilmesi sürecinde neler yapıldı? d.Ekip Çalışma planı var mı?

34 4. Bölüm: Elde Edilen Sonuçlar a.İyileştirme ya da problem çözme çalışmasının sayısal sonuçları önceki durumla karşılaştırıldığında bir fark ortaya çıkmış mıdır? b.Problemin ya da iyileştirme sonuçlarına yönelik memnuniyet var mıdır? memnuniyet algıları nasıl ölçülmüştür? c.Sonuçların getirdiği maddi kazanç veya tasarruf (varsa) nelerdir? d.Sonuçlar; (doğrudan etkiliyorsa) eğitim ve öğretime, çalışana, öğrencilere ve eğitimin diğer paydaşlarına ne katkı sağlamıştır?

35 Kriter Sıra No DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Kriter Puanı Verilen Puan VERİLEN PUANLA İLGİLİ AÇIKLAMA I II III IV V 1 Seçilen problemin / iyileştirme konusunun okul/kurum için önem derecesi (Özdeğerlendirme ile ilgisi, paydaş şikayet veya isteklerinde yer alması, stratejik plân ile ilişkisi) 10 2 Seçilen problemin / iyileştirme konusunun okulun/kurumun misyonu ile ilişkisi (ana hizmet, destek hizmet) 10 3 Problemin/iyileştirme konusunun tanımlanmasındaki yeterlilik ile Problem çözme/kalite geliştirme tekniklerinin doğru ve yerinde kullanılma derecesi 15 4 Problemin çözüm seçeneklerinin /iyileştirme adımlarının belirlenmesi, seçimi ve iyileştirme adımlarının uygulanması için yapılan plânlama 12 5 Belirlenen hedeflerin gerçekleşme derecesi / problemin çözümünde ya da iyileştirme çalışmasındaki başarı 18 6 Çözümün ya da iyileştirmenin okula / kuruma, hizmet götürülen kesime, çalışana vb. sağladığı katma değer 17 7 Ekip ruhunun çalışmalardaki etkisi 8 8 Problemin çözümünde / iyileştirmedeki orijinallik (etki gücü ve özgünlük), başka kurumlar/okullar için örnek ve model olma özelliği 6 9 İyileştirmenin sürdürülebilirlik özelliği 2 10Yapılan çalışmanın raporlama kalitesi 2 TOPLAM PUAN 100

36 1.Seçilen problemin / iyileştirme konusunun okul/kurum için önem derecesi (Özdeğerlendirme ile ilgisi, paydaş şikayet veya isteklerinde yer alması, stratejik plân ile ilişkisi)  Seçilen Problemin/İyileştirme Konusunun Özdeğerlendirme Sonuçlarında İyileştirilmeye Açık Alan Olarak Yer Alma Durumu (+2 Puan)  Seçilen Problemin/İyileştirme Konusunun Özdeğerlendirme Sonuçlarında Öncelikli İyileştirilmeye Açık Alan Olarak Yer Alma Durumu (+4 Puan)  Seçilen Problemin/İyileştirme Konusunun Stratejik Planda(Okul/Kurumdaki kurul ve komisyonlarda yer alması) Yer Alma Durumu (+2 Puan)  Seçilen Problemin/İyileştirme Konusunun Okul/Kurum Paydaşlarının Dilek-Şikâyetlerinde Yer Alma Durumu (+2 Puan) Kuvvetli Yönler İyileştirmeye Açık Alanlar 12345678910

37 2. Seçilen problemin / iyileştirme konusunun okulun/kurumun misyonu ile ilişkisi (ana hizmet, destek hizmet)  Seçilen Problemin/İyileştirme Konusunun Okul/Kurumun Ana Hizmetidir (10 Puan)  Seçilen Problemin/İyileştirme Konusunun Okul-Kurumun Destek Hizmetidir (3 Puan)  Seçilen Problemin/İyileştirme Konusu Dolaylı Olarak Ana Hizmet Süreçlerini Etkilemektedir (4-8 Puan) Kuvvetli Yönler İyileştirmeye Açık Alanlar 12345678910

38 3. Problemin/iyileştirme konusunun tanımlanmasındaki yeterlilik ile problem çözme/kalite geliştirme tekniklerinin doğru ve yerinde kullanılma derecesi  Seçilen Problem/İyileştirme Konusu hakkında yapılan bilimsel çalışmaların araştırılarak iyi örneklerden kendi çalışmalarında yararlanılma Durumu (+3 Puan)  Problemin Yaşanmasına Neden Olan Durumların(Alt Nedenler) Tanımlanma Durumu (+2 Puan)  Alt Nedenlerle İlgili Sayısal Bilgilerin Varlığı (+2 Puan)  Problem Çözme/kalite Geliştirme Tekniklerinin Yerinde ve Doğru Kullanılma Durumu (4+4 Puan ) Kuvvetli Yönler İyileştirmeye Açık Alanlar 123456789101112131415

39 4-Problemin çözüm seçeneklerinin /iyileştirme adımlarının belirlenmesi, seçimi ve iyileştirme adımlarının uygulanması için yapılan plânlama  Problemi Çözmesi Beklenen Öneri/Önerilerin Seçiminde Uygun Yöntemin Kullanılması (+1 Puan)  Problem Çözümüne İlişkin Birden Çok Çözüm Önerisinin Geliştirilme Durumu (+1 Puan)  Problemi Çözmesi Beklenen Öneri/Önerilerin Seçiminde Başarı (+2 Puan)  Uygulama Planının Yapılma Durumu (+1 Puan)  Planda, Faaliyetlerin Ve Sorumluların Belirlenme Durumu (+1 Puan)  Planda, Problemle Uyumlu Genel ve Faaliyetler ile Uyumlu Alt Sayısal Hedeflerin Varlığı (2+2 Puan)  Planın, Ne Zaman Ve Nasıl İzlenip Değerlendirileceğinin Belirlenmesi Durumu (+1 Puan)  Planda, Muhtemel Risklerin Ve Karşı Tedbirlerin Belirlenme Durumu (+1 Puan) Kuvvetli Yönlerİyileştirmeye Açık Alanlar 123456789101112

40 5- Belirlenen hedeflerin gerçekleşme derecesi / problemin çözümünde ya da iyileştirme çalışmasındaki başarı  Uygulama Planında Yer Alan Hedeflere Ulaşma Durumu (+2 Puan)  Problemin Öncesi ve Sonrasına ilişkin Karşılaştırma Tablolarının Varlığı (+2 Puan)  Problemin Alt Nedenleri ile ilgili Önceden Toplanan Sayısal Verilerde Uygulama Sonrası Yaşanan Değişim (+5 Puan)  Problemin Çözülme Derecesi (+3 Puan)  Uygulama Öncesi ve Sonrası yapılan ölçmelerde örneklemin evreni temsil etme durumu(+2 puan)  Kullanılan ölçme araçlarının Geçerliliği ve Güvenirliği (2+2 Puan) Kuvvetli Yönler İyileştirmeye Açık Alanlar 123456789101112131415161718

41 6- Çözümün ya da iyileştirmenin okula / kuruma, hizmet götürülen kesime, çalışana vb. sağladığı katma değer  Tarafların (Öğrenci, Öğretmen, Veli vb.) Yapılan İyileştirme Çalışması ile İlgili Algılarının Ölçülme Durumu (+5 Puan)  Tarafların Yapılan Çalışmayı Destekleme Düzeyleri (+5 Puan)  Ele Alınan Konu ile İlgili Tarafların Uygulama Öncesi ve Sonrası Memnuniyet Düzeylerinin Verilme Durumu (+7 Puan) Kuvvetli Yönler İyileştirmeye Açık Alanlar 1234567891011121314151617

42 7- Ekip Ruhunun çalışmalardaki Etkisi  Ekibin oluşum biçimi(Gönüllülük) (+ 2 puan)  Ekibin Problemle ilgili bilgi birikimi(+2 puan)  Ekibin yetkinliklerine uygun işbölümünün varlığı(+2 puan)  Ekip ruhunun varlığı(Moral ve motivasyon gücü) (+2 puan) Kuvvetli Yönler İyileştirmeye Açık Alanlar 12345678 Puan

43 8- Problemin çözümündeki / iyileştirmedeki orijinallik (etki gücü ve özgünlük), başka kurumlar/okullar için örnek ve model olma özelliği  Problemin Çözümünde, Orijinal Uygulama/Çözüm Geliştirme Düzeyi (+3 Puan)  Uygulamanın, Benzer Problemi Yaşayan Okul-Kurumlar İçin Örnek Olma Durumu (+3 Puan) Kuvvetli Yönler İyileştirmeye Açık Alanlar 123456 Puan

44 9- İyileştirmenin Sürdürülebilirlik Özelliği  Sorun Çözme Yaklaşımının Sistematik hale getirilmesi (+2 Puan) Kuvvetli Yönler İyileştirmeye Açık Alanlar 12 Puan

45 10- Yapılan Çalışmanın Raporlama Kalitesi  Rapor Dilinin Uygun, Açık ve Anlaşılır Olması (+2 Puan) Kuvvetli Yönler İyileştirmeye Açık Alanlar 12 Puan


"MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları