Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENTOG ve DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENTOG ve DEĞİŞİM PROGRAMLARI"— Sunum transkripti:

1 ENTOG ve DEĞİŞİM PROGRAMLARI
Op. Dr. Mustafa Kemal ÖZEL ANTALYA EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TJOD, Mayıs 2015

2 ENTOG – EBCOG nedir? European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology European Board College of Obstetrics and Gynaecology TTOG: Turkish Trainees of Obstetrics and Gynaecology ENTOG Avrupa’da uzmanlık eğitimi alan asistanları temsil eder. EBCOG ise Avrupa’daki KHD uzmanlarını temsil eder. Desteğin büyük bir kısmı yıllar boyunca, bugün güçlü bir bağa ve iyi bir ilişkiye sahip olunan EBCOG tarafından sağlanmıştır. ENTOG, EBCOG ile yakın işbirliği içinde çalışmakta ve EBCOG ‘un en önemli daimi komitesi olarak sunulmaktadır. Bu oluşumun eski adı ülkemizde ENTOG Türkiye olarak geçmekteydi. Geçtiğimiz yıldan itibaren TTOG adını alan bir oluşum haline geldik. ENTOG Türkiye’den önce ise uluslararası düzeyde ancak bireysel olarak temsil ediliyorduk.

3 EBCOG Burada EBCOG’da ülkemizi temsil eden Cansun ve Ali hocalarımızı görüyoruz.

4 ENTOG- Kuruluş 1992, asistan hekimlerin birbirlerini anlaması ve farklılıkları farketmesi amaçlı bir toplantı 1997, resmi, bağımsız bir organizasyon EBCOG ENTOG TJOD TTOG 1992′den beri toplanmakta olan Avrupalı asistanlar, ancak 1997 yılında bağımsız bir organizasyon olarak kurulmuşlardır. Bu organizasyon uzmanlık alanımızdaki asistanların işbirliğinin artması ile sonuçlanmıştır. ENTOG, eğitim programlarının uyumlu hale getirilmesi ve Avrupa genelinde eğitim standartlarını geliştirmeye yönelik büyük çaba göstermiştir. 1992’ den bu yana Avrupalı asistanlar arasında değişim ve etkileşimin kolaylaştırılması her zaman gündemin üst sıralarında yer almış ve yıllık ENTOG değişim programı yapılmasını sağlamıştır.  ENTOG bağımsız ve kar amacı gütmeyen sivil toplum derneğidir.

5 ENTOG Yönetimi Başkan Maud van de Venne (UK)
Genel sekreter Anna Aabakke (DK) Mali sorumlu Laurids Bune (DK) Üyeler Ziga Jan (SL) Alexandra Kristufkova (SK) Mayıs 2014, Glasgow Başkan, genel sekreter, mali sorumlu ve üyeler olmak üzere 5 asistan veya genç uzman kişiden oluşur. ENTOG yönetim kurulu İKİ YILDA BİR SEÇİMLE değişir. Organizasyon  EBCOG gibi her biri konseyde temsil edilen üye ülkelerden oluşturulmuştur. Üye ülkelerin sayısı son on yılda iki katına çıkmış ve şu anda Avrupa Birliği içinde ve dışında 29 ÜLKE tarafından temsil edilmektedir.

6 Amaçlar EBCOG’da temsil edilen ulusal düzeydeki dernekleri hedefleyerek: Uzmanlığını almış ve yan dalını tamamlamış her hekimin yeterliliğini sağlamak Asistan eğitiminin iyileştirilmesi ve standardizasyonu Asistanlar ve eğitim kurumları arasındaki iletişimi arttırmak Sorunlara çözüm yolları aramak; birlik ve dayanışma oluşturmak Genç uzmanlarla aralarında bir iletişim ağı oluşturmak Değişim programı düzenlemek EBCOG kongreleri ve toplantılarında asistan hekimleri temsil etmek Asıl hedef KHD eğitiminin mümkün olan en yüksek standartlara ulaştırılması ve dolayısıyla kadınlar ve bebeklere verilen tıbbi bakımın kalitesinin gelişmesini sağlamak. Avrupa’nın değişik ülkelerinde jinekoloji-obstetri eğitimin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için, karşılaştırılabilir bir STANDART eğitim sağlamaya yardımcı olmak. Asistanların hem kendi aralarında hem de eğitim kurumları ile olan İLETİŞİMİni artırmak.

7 ENTOG Aktiviteleri 29 üye ülke temsilcilerinin katıldığı yıllık konsey toplantısı Her yıl ENTOG YK tarafından belirlenen bir Avrupa ülkesinde kısa dönem asistan değişim programı ve ardından toplantı İki yılda bir EBCOG kongrelerinde toplantı Bu değişim programları ve toplantılara ülkemizden de her yıl asistan doktorlar gönderilmektedir.

8 ENTOG Faaliyetleri Avrupa ülkelerinde asistanlara yönelik kuruluşlara öncülük etmek Tüm Avrupa ülkelerinde eğitimin içeriğini ve kalitesini incelemek Uzmanlık eğitimi için gerekli standartların oluşturulması ve bu standartların korunması konusunda tavsiyelerini almak üzere EBCOG ile işbirliği yapmak Uzmanlık eğitimi veren merkezlerin uyması gereken kriterler konusunda tavsiyelerini almak üzere EBCOG ile işbirliği yapmak

9 ENTOG Faaliyetleri Uzman hekimlerin bilgi ve becerilerinin düzenli aralıklarla geliştirilmesini ve güncellenmesini sağlamak Asistanlar arasında çok merkezli Avrupa projeleri dâhil, araştırmaları teşvik etmek Eğitimlerinin sağlanması ve eğitim kalitesinin artırılması için asistan değişimini kolaylaştırmak

10 ENTOG Faaliyetleri Asistanlık eğitimi boyunca nelerin yapılması gerektiğini planlayan Asistan karnesi

11 ENTOG’un Gücü ENTOG, EBCOG’un bütün toplantı, çalışma ve komisyonlarında yer alır. ENTOG, EBCOG’un YK’nda yer alır ve 1 oy hakkı bulunur.

12 Türkiye’de Değişim Programları
TurkMSIC - IFMSA Erasmus+ Farabi Mevlana Bilateral anlaşmalar, direkt yazışmalar TJOD Asistan Okulu Farabi– iç Erasmus Mevlana– Alternatif Erasmus… Türki Cumhuriyetler TJOD Asistan okulu her ne kadar bir değişim programı olmasa da, TJOD’un organize ettiği ve geri bildirimlerinin çok olumlu olduğu bir asistan eğitim programı

13 Değişim Sonrası Kazanımlar
Tecrübe Başkasının gözünden bakabilme (farklı sağlık sistemi veya farklı eğitim yaklaşımı) Yeni, özel beceriler kazanabilme Problemlere farklı bir yaklaşım sergileyebilme Çevre edinme Yabancı bir dile akıcı olarak hakim olabilme Hedef asistan eğitim şartlarını iyileştirebilmek ve mümkün olan en yüksek standartları yakalamak iken Kadın hastalıkları ve doğum bölümü asistanlarının bu tarz bir TECRÜBEnin onlara katacağı: BAŞKASININ gözünden bakabilme(farklı sağlık sistemi veya farklı eğitim yaklaşımı), YENİ özel beceriler kazanabilme, PROBLEMLERE farklı bir yaklaşım sergileyebilme, ÇEVRE edinme ve YABANCI bir dile akıcı olarak hakim olabilme gibi kazanımlardan oldukça faydalanacaklarını düşünüyoruz. ÇÜNKÜ bu tarz bir yurt dışı rotasyona dahil olmuş asistanların hepsi bu deneyimin çok değerli olduğunu ifade etmişlerdir.

14 ENTOG Exchange 2014 (Glasgow) 2013 (Slovakya) 2012 (Estonya)
2011 (Birleşik Krallık) 2010 (Belçika) 2015 Hollanda 2016 Türkiye 2017… 1992’ den bu yana Avrupalı asistanlar arasında değişim ve etkileşimin kolaylaştırılması her zaman gündemin üst sıralarında yer almış ve yıllık ENTOG değişim programı yapılmasını sağlamıştır. ENTOG yıllardır sayısız yerel organizasyon ve komite ile çalışarak bu başarılı programları kurup asistanların kendi ülkeleri dışında deneyim kazanmalarına izin vermiştir.

15 ENTOG Fellowship İlk değişim 2012 3 aylık program, Avrupa’dan 3 kişi
EBCOG tarafından 3000 € burs Genel jinekoloji, perinatoloji, üreme tıbbı, ürojinekoloji ya da jinekolojik onkolojiyi içerebilir. Tek şart hala KHD asistanı olmak. ENTOG değişim programına Avrupa’dan 3 kişi seçildi. Bunlardan biri TJOD’nin asistan grubunda da yer alan Seçkin Tuna Kaplan. Değişim programına, Belçika’ya gidecek.

16 Yıllık ENTOG toplantılarına ülkemizi temsilen katıldık.

17 24th EUROPEAN MEETING AND EXCHANGE PROGRAM OF
TRAINEES IN OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY Glasgow, Scotland May 5th – 9th 2014 ENTOG, European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology Yasemin

18 25th EUROPEAN MEETING AND EXCHANGE PROGRAM OF
TRAINEES IN OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY Utrecht, Holland June 8th – 12th 2015 ENTOG, European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology Etlik: Bora COŞKUN Şişli Etfal: Pınar BOLAT ÇAPA: Bahar YÜKSEL

19 ENTOG @EBCOG ENTOG exchange programı ENTOG oturumu
ENTOG konsey toplantısı TTOG ENTOG değişim programı da ülkemizde yapılacaktır. Bu değisim programı kapsamında Avrupa’nın cesitli ülkelerinden gelen asistanlar hastanelerimizde kısa süreli eğitime katılacaklar. TTOG ekibi tarafından gerçekleştirilecek. TTOG bu organizasyon için büyük özveri ile çalışmakta.

20 Teşekkürler…


"ENTOG ve DEĞİŞİM PROGRAMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları