Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ
ELİF ATLI GAZİ İLKOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMAN

2 BUGÜNÜMÜZÜ ÇALAN İKİ HIRSIZ VARDIR. GEÇMİŞİN PİŞMANLIKLARI; GELECEK İLE İLGİLİ KAYGILARIMIZ.”

3 HAYATINIZ KİMİN ELİNDE?
Eğer hayatınızla ilgili sorumluluğu dış dünya ve olaylara bırakırsanız, çalışmanızı ve başarınızı her zaman engelleyecek birçok sebebiniz olacaktır.

4 HERKESİN RAKİBİ KENDİSİDİR.
Geleceğin senin elinde , kendi kendine değiştirebilirsin !...

5 NİÇİN OKULA GELİYORUZ ACABA, AMACIMIZ NE?
İstediğim mesleğe sahip olmak için İyi bir meslek sahibi olmak için Kültürlü bir insan olmak için Kendi yeteneklerimi kanıtlamak için Annem babam istediği için Yapacak başka işim olmadığı için

6 GİDECEĞİ LİMANI BİLMEYEN GEMİYE HİÇBİR RÜZGAR YARDIM EDEMEZ

7 Kısa vadeli hedefler gerçekleşmeden orta ve uzun vadeli hedeflerin gerçekleşmesi mümkün değildir.
Eğer günlük, haftalık ve aylık hedeflerimizi gerçekleştiremiyorsak orta ve uzun vadeli hedeflerimizi yeniden gözden geçirmeliyiz. Kısa vadeli hedefler gerçekleşmeden orta ve uzun vadeli hedefler "Dilek"ten öteye gidemez.

8 HEDEFLERİN… Ulaşılabilir ve ulaşıldığının anlaşılabilir olması gerekir. Başka insanlara bağlı olmaması gerekir. Somut maddelere indirgenmesi gerekir. Örneğin; "daha çok çalışmalıyım" bir hedef değildir. "Matematik dersinin sayılar konusunu çalışacağım" demek bir hedeftir. Hedeflerimizi belirledikten sonra "Bunlara ulaşabilmek için ne yapmalıyım" sorusunun yanıtını bulmak gerekir. Artık sıra zamanı düzenlemeye ve plan hazırlamaya gelmiştir.

9

10 ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ C
ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ C. İŞİTSEL ÖĞRENCİ: - Çalışma grupları oluşturularak ya da çalışma arkadaşı bulunarak çalışılmalı. Bu şekilde en uygun öğrenme sağlanır. - Konular yüksek sesle tekrar edilerek okunmalı. - Kaset çalarla (okuduğunu sesli kaydedebilmek amacıyla) çalışılmalı. - Bellekte tutulması gereken (tarih,isim,formül) konular için melodik tekrar kullanılmalı. - Basamak olarak öğrenmeleri gereken şeyleri basamaklı olarak yazıp, yüksek sesle söylemeli. Bu yöntem öğrenmeyi olumlu etkileyecektir. - Önemli konu ve talimatları yüksek sesle okuyup tekrar etmeli. - Problemleri kendi sözcükleriyle ifade etmeli. İŞİTSEL STİL : ALGILAMA YOLU: *İşittiğini hatırlar. *Sözel ifadeleri takip eder. *Dinleyerek ve konuşarak öğrenir. EN İYİ ÖĞRENME: *Konuşarak, mülakat yaparak *Derse katılarak *Soru sorarak ve cevap vererek *Sözlü rapor vererek OKUDUĞUNU EN İYİ ÖĞRENME: *Seslendirme *Yüksek sesle okuma *Masal ve kitap kasetlerini dinleme *Olay ve öyküler hakkında sohbet etme A)Güçlü Yönleri: *İşittiklerini unutmazlar. *Uzun anlatımlarda bile ilk söyleneni hatırlarlar. *Bir çok kişi için hiç bir şey ifade etmeyen ses,ritim ve melodiler onların bir çok şeyi hatırlamasına neden olur. B)Zayıf Yönleri: *Az bir gürültüde dahi dikkatleri dağılır. *Okumaktansa dinlemeyi tercih ederler. *Yüzleri hatırlamakta zorlanır,isimleri kolay hatırlarlar *Bilginin sözlü verilmesi gerekir.

11 A. GÖRSEL ÖĞRENCİ: Ders çalışırken Görsel öğrencilerin çalışabilecekleri derli toplu ve karışık ve kalabalık olmayan bir yere gereksinimleri vardır. Ders notları tutmaları yararlıdır. Ders kitabında ya da yazılı metinlerdeki resimlerden çalışmak bu öğrencilere çok uygundur. Bu öğrenciler genellikle yazılı sınavlarda başarılıdır. 1. Görsel/Sözel öğrenci: - Yazarken, okurken renkli kalemler kullanmalı. Önemli konuların altını renkli kalemlerle çizmeli. - Ders dinlerken not almalı. - Anahtar sözcük kartları hazırlamalı. Bu kartlara kısa notlar yazmalı. - Problem çözerken istenenleri, verilenleri ayrı renkteki kalemlerle yazmalı. - Video ve bilgisayar programlarından yararlanmalıdır. 2. Görsel/ Resimsel öğrenci: - Anahtar noktalar için kartlar hazırlayıp bu kartlara resim ve semboller çizmeli. - Kitapların kenarlarına bir bakışta ona hatırlatacak sembol ve resimler koymalıdır. Bu durum konuları kolay hatırlamasında yardımcı olacaktır. GÖRSEL STİL : ALGILAMA YOLU: *Gördüğünü hatırlar. *Metin ve çizimleri takip eder. *İnsanları, eşyaları, resimleri gözlem yoluyla tanır/kavrar. EN İYİ ÖĞRENME: *Bilgisayar grafikleri *Görsel yap bozlar *Haritalar, grafikler, şemalar,ilan panoları OKUDUĞUNU EN İYİ ÖĞRENME: *Sessiz okuma *Resimli roman *Yazılı poster A)Güçlü Yönleri: *Gördükleri ve okuduklarını hatırlarlar. *Net ve güçlü görüntüleri, renkleri kullanırlar ve bundan zevk alırlar. *Okumaya düşkün olurlar. *Yüzleri çok iyi hatırlarlar. *Raporların veya bir olayın anlatılmasındansa yazılı olarak verilmesini tercih ederler. *Planlı programlı olmak önemlidir. B)Zayıf Yönleri: *İşittiklerini uzun müddet akıllarında tutamazlar. *Ders alırken not almazlarsa anlamakta güçlük çekerler. *Derslerin laboratuar vb. ortamlarda yapılmasından hoşlanmazlar. *Görsel materyallere dayanmayan uzun anlatımlara dayanamazlar. *Dağınıklığa tahammülleri yoktur.

12 B. KİNESTETİK /DOKUNSAL ÖĞRENCİ:
Ders çalışırken Sık sık ara vermeye gereksinim duyabilirsiniz. Öğrenirken ellerinizi kullanabileceğiniz her fırsat size yardımcı olacaktır. Ders çalışırken hareket edin. Derse başlamadan önce konsantre olabilmesi için; · Ön sıraya oturmalı. · Yazım kurallarına dikkat etmeksizin işittiklerini hatırlaması için sürekli kısa notlar tutmalı. Ders anlatımı ve çalışma sırasında; - Çalışırken elindeki kartlarla ileri geri yürüyerek yüksek sesle okumalı. Bu yöntemle öğrenme kolaylaşır. - Dersi anlatan kişi dersi mimikler ve dramalar ile desteklemeli. Bu yöntemle dersin anlaşılması kolaylaşır. - Lego, oyun hamuru, kil vb. dokunsal materyaller kullanılmalı. - Laboratuar çalışmaları için fazladan zaman ayrılmalı. - Sıralı işlemleri hatırlayabilmesi için, her bir basamağı karta yazmalı. Daha sonra kartları otomatik olarak sıraya koyacak hale gelinceye kadar sıraya koymalı. - Problemleri ve denklemleri fasulye, dama taşları, sayma çubukları kullanarak anlamaya çalışmalı. Bu yöntemle matematik ve teknik bilgilerin öğrenilmesi kolaylaşır. - Özellikle model üretebileceği bilgisayar oyunlarıyla oynamalıdır. KİNESTETİK STİL: ALGILAMA YOLU: *Yaşadıklarını hatırlar. *Oynayabildiklerini ve prova yapabildiklerini takip eder. *Fiziksel etkinlikler içinde öğrenir. EN İYİ ÖĞRENME: *Yer oyunlarını oynayarak *Eşyaları yapıp bozarak, model inşa ederek *Deney kurarak *Rol oynayarak *Şeklini alarak *Hoplayarak, koşarak OKUDUĞUNU EN İYİ ÖĞRENME: *Pandomim *Oyunlarda rol alma *Talimat okuyarak inşa etme veya bir eylem gerçekleştirme KİNESTETİK/DOKUNSALLAR: A)GÜÇLÜ YÖNLERİ: *Yapılanı hatırlarlar. *Dokunma ve hareket çok önemlidir. *Taklit ederek ve deneyerek öğrenirler. *Laboratuar ortamlarında başarılı olurlar, deneyerek öğrenirler. B)ZAYIF YÖNLERİ: *Okumayı sevmezler. *Sürekli hareket etme ihtiyacını duyarlar. *Bulundukları ortama göre davranışlarını düzenleyemezler.

13 BAZILARI DERS ÇALIŞMAKTA NİÇİN ZORLANIR?
Hepimiz tanık olmuşuzdur, "Çalışmak istiyorum ama bir türlü çalışamıyorum, bende çalışma isteği yok, çalışma isteği gelmiyor, motivasyonum düşük, motive olamıyorum. vb." türdeki yakınmalara. İsterseniz gelin bu konuda biraz daha ayrıntılı düşünelim, ders çalışma isteği denen olgunun ne olduğunu araştıralım.

14 SIRALAMAYA DİKKAT.. Başarılı olmak.
Önce ders çalışma isteğinin olması veya gelmesi Ders çalışmaya başlamak veya çalışmayı sürdürmek Başarılı olmak.

15 Bu yanılgıya düşen öğrenciler, öğretim yılının başından sonuna kadar kendilerine adeta bir ilham gibi geleceğini umdukları "ders çalışma isteğinin" gelmesini sabırla beklerler. Doğal olarak bu tür bir isteğin kendiliğinden ortaya çıkması söz konusu olmadığından, bu istek bir türlü gelmez. Öğrenci sabırla bekler, "istek" inatla gelmez.

16 Oysa ders çalışma isteğinin ortaya çıkabilmesi için yukarıda verilen sıranın şu şekilde gerçekleşmesi gerekiyor:

17 SIRALAMAYA DİKKAT… Başarılı olmak. Ders Çalışmaya başlamak veya
sürdürmek Başarılı olmak. Ders çalışma isteğinin ortaya çıkması

18 Görüldüğü gibi ders çalışma isteğinin ortaya çıkabilmesi ve artabilmesi için öncelikle isteğin gelmesini beklemeden çalışmaya başlamak ve çalışmayı sürdürmek, çalışmaların karşılığını almak (başarılı olmak) gerekmektedir.

19 DERS ÇALIŞMA DEYİNCE NELER DÜŞÜNÜYORUZ?
Acaba biz ders çalışma faaliyeti ile ders çalışma ortamını ne gibi olumsuzluklarla eşleştirmiş durumdayız? Şimdi de bu sorulara yanıt arayalım.

20 OLUMSUZ YANITLAR Sıkıcı bir faaliyettir. Zor bir faaliyettir.
Nefret edilen bir faaliyettir. Sınırlayıcıdır. Çalışılması için istek olması gerekir.

21 OLUMLU YANITLAR Çalıştıkça hoşlanılan bir faaliyettir.
Çalışmayı tamamladıktan sonra keyifleniyorum. Engelleri aşmak beni mutlu ediyor. Diğer faaliyetleri çalışma sonrasında da yapabilirim. Başarılı oldukça isteğim daha da artacak.

22 YUKARIDA SIRALANAN YANITLARDAN HANGİLERİ SİZİN YANITLARINIZA DAHA FAZLA UYUYOR?
Eğer olumsuz yanıtlar çoğunlukta ise "ders çalışma " faaliyetini olumsuzluklarla eşleştirmişsiniz demektir. Bu nedenle çalışmaya başlamanız ve çalışmayı sürdürmeniz güç olacaktır. Bunu kolaya dönüştürebilmeniz için ders çalışma ile ilgili düşünsel düzenlemeye gereksinim duymaktasınız.

23 Kendinizi odanızda ders çalışırken hayal ettiğinizde gözünüzün önüne ne tür resimler geliyor?

24 OLUMSUZ RESİMLER Adeta bir cezaevinin hücresi gibi. Karanlık Sıkıcı
Dışarısı daha eğlenceli Boğucu Hayallerimle baş başa kaldığım yer

25 OLUMLU RESİMLER Hedeflerime adım adım ulaştığım yer
Daha eğlenceli faaliyetlerin tadını çıkarabilmem için önceliklerimi gerçekleştirdiğim yer. Sorumluluklarımı yerine getirebilmem için gerekli. Yeterince aydınlık Düzenli

26 Yukarıda sıraladığımız ve daha da çoğaltılabilecek yanıtlardan hangiIeri sizin resimlerinize daha uygun? Eğer olumsuz olanlar çoğunlukta ise, gerçekten ders çalışmaya başladığınızda sıkıntıdan patlıyorsunuz demektir.

27 Hatta sık sık ara verme ihtiyacını bunun için duyuyorsunuzdur
Hatta sık sık ara verme ihtiyacını bunun için duyuyorsunuzdur. Çalışırken hayallere dalmayı bir türlü önleyememiş olmanız da bundan kaynaklanmaktadır. Bütün bu güçlükleri kolaya dönüştürebilmenin 1 yolu çalışma odanızı, çalışma masanızı yeniden düzenlemekten geçiyor. Bununla birlikte çalışma odanızla eşleştirdiğiniz olumsuzlukları olumluluklara dönüştürebilmeniz için düşünsel düzenlemeye ihtiyacınız var.

28 “UNUTMAYIN! SADECE KENDİ DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARINIZI DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ."
DENETLENEBİLİR DENETLENEMEZ ŞANS ÇABA DEĞİŞEBİLİR GÖREV GÜÇLÜĞÜ YETENEK DEĞİŞMEZ

29 ZAMANI PLANLAMA "Herhangi bir insan vaktini nasıl geçireceğini üstün bir insan ise vaktini nasıl tasarruf edeceğini düşünür." SCHOPENHAVER

30 Çaba, enerji ve zamanı en ekonomik şekilde kullanmak istiyorsak bir plana bağlanmalıyız.
Zamanı boşa geçirmek, yaşamı boşa geçirmektir. Ve boşa geçen zaman asla telafi edilemez.

31 Zamanı iyi planlamak sizin elinizdedir.
Zamanı akıllıca kullanmak sizi daha başarılı kılacak ve düşündüğünüzden daha fazla zaman yapmak istedikleriniz için size kalacaktır.

32 Unutmayın eski alışkanlıklarınız dan kurtulmak zaman alır ve planlı yaşamak başlangıçta çok zor gelebilir. Bu nedenle kendinizi zorlamanız gerekir. Katlanacağınız kısa süreli sıkıntı daha sonra sizi mutlu ve başarılı yıllara götürecektir.

33 Çalışmak için verimli saat bireylere göre değişebilir.
1- ÇALIŞMA PLANI HAZIRLANIRKEN HANGİ DERSİN HANGİ SAATE ÇALIŞILACAĞI KARARLAŞTIRILMALIDIR. Zor yada ağır öğrenilen dersler için en verimli saatlerin ayrılması uygundur. Zihnin uyanık ve canlı, konsantrasyonun en yüksek olduğu zamanlar en verimli saatlerdir. Çalışmak için verimli saat bireylere göre değişebilir.

34 2- ÇALIŞMA PLANINDA HER DERSE BELİRLİ BİR SÜRE AYRILMALIDIR.
Bu dersin zor yada kolay oluşuna, çalışılacak konunun uzunluğu veya kısalığına, öğrencinin konu ile ilgili ön bilgisine ve çalışma yöntemine ( okuma, yazma, yineleme) göre değişir. Genellikle bir saatlik dersin ödev ve çalışılması için iki-üç saat ayrılması önerilir.

35 3- ÇALIŞMA SÜRELERİNİN ÇALIŞMA PLANINDA AYNI SAATLERE YERLEŞTİRİLMESİ GEREKİR.
Böylece o saatlerde çalışma alışkanlığı kazanılacak ve çalışmaya dikkatin toplanması kolaylaşacaktır. Alışkanlık haline geldikten sonra aynı saatte çalışmayan öğrenci gerginlik duyacak ve gerginlik çalışmaya başladıktan sonra ortadan kalkacaktır.

36 4- ÇALIŞMAK İÇİN AYRILACAK ZAMAN SAPTANIRKEN DERSİN SINIFTA VERİLECEĞİ GÜN VE SAATE YAKIN OLMASINA DİKKAT EDİLMELİDİR. Dersten önce ders veya konu çalışılırsa, dersin içeriği hakkında bilgi sahibi olunur ve dersi anlamanın kolaylaşmasının yanı sıra anlaşılmayan noktalar sorulabilir. Unutmanın en aza inmesi için de dersten sonra yinelemek gerekir.

37 5- EN VERİMLİ ÇALIŞMA ARALIKLI ÇALIŞMADIR.
Ara vermeden uzun süre çalışmak kadar uzun süre dinlenme aralığı verilerek çalışmak da verimsizdir. : 1 SAAT Ç G D Ancak fen ve teknoloji ve matematik gibi dersler çalışılırken problem tam çözülmeden ara verilmemelidir.

38 6- BİRBİRİNE BENZEYEN İKİ DERS ÜST ÜSTE ÇALIŞILMAMALIDIR.
Örneğin türkçe ve sosyal bilgiler dersi yerine türkçe ve matematik dersi arka arkaya çalışılırsa daha iyi olur. Böylece öğrenilenler birbirine karışmayacağı gibi sıkıcı olmasının da önüne geçilir.

39 7- ÖĞRENME ÜZERİNDE EN AZ BOZUCU ETKİ YAPAN ETKİNLİK UYKUDUR.
Bir öğrenci yatmadan önce on dakika süreyle o gün çalıştığı dersleri tekrarlayarak uykuya geçer ve sabah güne bir önce yapmış olduğu on dakikalık tekrarı yaparak başlarsa çalıştıklarını daha iyi korur.

40 ZAMANI PLANLAMADAKİ İLK ADIM ÖNCELİKLERİN SAPTANMASIDIR.
Birey önce kendisi için neyin önemli neyin önemsiz olduğuna karar vermeli veya yapmak istedikleri ile yapmak zorunda olduklarını öncelik sırasına koymalıdır.

41 ÖRNEĞİN; Öğrencinin yapmak istedikleri Sinemaya gitmek
Geç saatte tv. deki bir programı izlemek. Arkadaşları ile buluşmak. Öğrencinin yapmak zorunda oldukları. Ders çalışmak Sınavlara hazırlanmak. Ödev hazırlamak .

42 Bu seçimler öğrencilerde çatışma yaratır
Bu seçimler öğrencilerde çatışma yaratır. Öğrenci amaçlarına ulaşmada engellenme yaratan çatışmalardan kurtulabilmek için önceliklerini belirlemeli ve şu soruları yanıtlamalıdır.

43 Benim için bu etkinlikler arasında en önemli olanı hangisidir?
Hangi etkinliklerden vazgeçebilirim? En az önemli olan etkinlikler hangisidir? Önceliklerin net bir biçimde saptanabilmesi için şöyle bir uygulama yapılabilir.

44 Gelecek bir hafta için planlarınızı düşünün
Gelecek bir hafta için planlarınızı düşünün. Yapmak istediğiniz ve yapmak zorunda olduğunuz etkinlikleri sıralayınız.

45 DERS DİNLEME VE NOT TUTMA

46 DUYMAK İLE DİNLEMEK ARASINDAKİ FARKI İYİ BİLMEK GEREKİR
"Dinleme", toplumsal yaşamın her alanında geçerli olan, çoğu zaman ihmal edilen bir iletişim becerisidir. Duymak yani işitmek, "Ses dalgalarının kulak zarına çarpması"; dinlemek ise, "duyulanı anlamak ve korumak" demektir.

47 DUYMAK İLE DİNLEMEK ARASINDAKİ FARKI İYİ BİLMEK GEREKİR
Sadece duyuyor olmamız aynı zamanda dinliyor Olduğumuz anlamına gelmez. "Dinleme" dinleyen kişi tarafından işitilenlerin anlaşılmasıdır. Bu nedenle dinIeme; okuma, konuşma, gözlem vb. gibi bir öğrenme yoludur. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde en çok kullanılan ve önemli olan bir öğrenme aracıdır. Her duyma dinleme değildir. Dinleme, anlamayı ve anlaşılan konunun gerektiğinde yazılı ve sözlü olarak ortaya konulabilmesini gerektirmektedir. Bir öğrenci, ders sırasında işittiklerini, ders sonunda anımsayamıyorsa; derste anlatılanları dinlememiş olduğu sonucu çıkarılabilir.

48 DUYMA İŞİNİN DİNLEMEYE ANLAMAYA DÖNÜŞEBİLMESİ İÇİN DÖRT ŞEYE GEREKSİNİMİMİZ VAR." DİNLEMEK İÇİN BİR GEREKÇEMİZİN OLMASI, ALGI KANALLARIMIZIN AÇIK OLMASI, İLGİLİ VE DİKKATLİ OLMAMIZ, NOT TUTARAK KATILIMCI OLMAMIZ. Öğrencinin bir ders saati içinde dinleyerek ve izleyerek öğrenebileceği bir konuyu, ders dışında kendi başına çalışarak gerektiğince öğrenebilmesi için gereken süre en az üç katına eşit olabilmektedir.

49 ETKİLİ DİNLEYİCİ OLMAK İÇİN DERS SÜRESİNCE ŞUNLAR YAPILMALIDIR.
Ders süresince kendinize sorular sorun. Aralarda konunun ana noktalarını özetleyin. Sonuçları kendi kendinize çıkartın. Ana düşünceyi ayrıntılardan ayırınız. Derste geçen düşüncelerin yaşamla ilişkisini kurunuz. Bildiklerinizi, yeni öğrendiklerinizle karşılaştırın. İyi bir dinleyici, konuşanın sadece sözlerini anlamaya çalışmaz; aynı zamanda onun mimik ve jestlerini, ses tonunu da beraberce takip eder. Sınıfta sürekli öğretmeni takip ediniz.

50 NOT TUTMAK Tuttuğunuz notları kısa ve öz bir şekilde yazınız.
Başkasından fotokopi ile not alıp çalışmayınız. Sürekli kendi notunuz olsun. Tuttuğunuz not; öğretmenin anlattığı konunun ana fikrini tam olarak yansıtmalıdır. Derste tuttuğunuz notları evde düzenleyerek tekrar yazınız. Kitap okurken sürekli elinizin altında kağıt, kalem bulundurunuz. Okuduğunuz yerlerle ilgili not alınız.

51 NOT TUTMANIN YARARLARI
Bir şeyi duyduktan hemen sonra yazmak anlamayı ve akılda tutmayı kolaylaştırır. Not tutmak, derse aktif katılımı sağlar, uyanıklığı ve dikkati arttırır, motivasyonu yükseltir. İyi not tutan öğrenci, sınavlarda çıkacak soruları daha çok tahmin eder. Dersi derste öğrenmek boş zaman etkinliklerine zaman ve imkan sağlar. İyi bir dinleyici olmanın ön şartları; bir önceki dersin notlarını gözden geçirerek derse zamanında gelmektir.

52 BİR ARAŞTIRMA Öğrenme konusunda yapılan bir araştırmaya göre;
1- Bir öğrenci okuduğunun yaklaşık %20’sini hatırlar. 2-Eğer önce okunur sonra dinlerse, hatırlama düzeyi % 40’a çıkmaktadır. 3- Okunduktan sonra dinleyen ve aynı zamanda yazıldığı takdirde hatırlama oranı % 60’lara çıkmaktadır.

53 DÜZENLİ TEKRAR Sistemli tekrarın en önemli özelliği; öğrenme, düşünme ve hatırlama konusundaki birikim sağlayıcı etkisidir. Daha önce öğrenilmiş olan bilgiler çok az hatırlandığı için, sanki yeni bir bilgiymiş gibi yeniden öğrenilmek zorunda kalınır. Bu durum bir taraftan öğrenmek için harcanan zamanın ziyan olmasına, diğer taraftan da öğrenmek için yeniden zaman ayırmak zorunluluğuna neden olur. Sürekli olarak tekrarlanarak, bir kısır döngü haline gelen bu durum, öğrenme isteğinin kırılmasına ve öğrenme konusunda genel bir umutsuzluğa yol açar. Çünkü her defasında bu bilgileri yeniden edinmek çok daha sıkıcı hale gelir. “TAŞI DELEN, SUYUN GÜCÜ DEĞİL; DAMLALARIN SÜREKLİLİĞİDİR.”

54

55

56 Günlük Tekrarlar: O gün içinde derslerde işlenen konuların ve tutulan notların kısa bir tekrarının yapılması demektir. Haftalık Tekrarlar: O hafta içinde derslerde işlenen konuların ve tutulan notların öncelik sırasına göre gözden geçirilmesidir. Aylık Tekrarlar: O ay içinde derslerde işlenen konuların ve tutulan notların gözden geçirilmesidir. Öğrencilerimizin "Zaman mı var bu tekrarlan yapmak için?" sorusunu sorduklarını duyar gibiyiz. Ancak bu tekrarların amacı, iyi anladığınız bilgilerin hafızanıza yerleşmesini sağlamak, onları yeniden öğrenmek için fazla ve gereksiz zaman harcamanızı önlemektir. Söz konusu tekrarlar yapılmadığında öğrendiğimizi zannettiğimiz bilgilerin büyük çoğunluğunu kısa bir süre sonra unuturuz. Zaten planlı ve programlı çalışmadan kastedilen de düzenli tekrar programıdır.

57 DÜZENLİ TEKRAR YAPILMAZSA NE OLUR?
Yapılan araştırmalar öğrenilen bilginin %70'inin 24 saatte unutulduğunu göstermektedir. Bu nedenle günlük tekrar çok önemlidir. Tekrar yapılmadan biriktirilen bilgi, altından kalkılması çok güç olan bir "yığın" gibidir. Bu yığının karşısında durup baktığınızda çaresizliğe düşebilirsiniz. Oysa yapılacak olan bir tekrar programı ile bu yığını eritmek ve bilgiyi ihtiyaçlar doğrultusunda kullanmak mümkün olacaktır. Tekrar yapmayı geciktirdiğinizde, öğrenmiş olduğunuz şeyleri yeniden öğrenmek için ikinci bir çaba sarf eder ve zaman harcarsınız.

58 BİLGİLERİN UZUN SÜRELİ HAFIZAYA AKTARILMASI
Çevreden beyne devamlı olarak çeşitli uyarıcılar gelir.  Çevreden gelen bu uyarıcılar hafızaya yerleşir. İnsan hafızası "kısa süreli"ve "uzun süreli" hafızalar olmak üzere ikiye ayrılır. Uyarıcılar ilkönce kısa süreli hafızaya gelir. Örneğin; yeni öğrendiğiniz bir telefon numarasını çevirdiğinizde meşgul çalarsa telefonu yeniden aramak için telefon fihristine bakma gereksinmesi duyabilirsiniz.   Oysa bilginin uzun süreli hafızaya geçmiş şekli daha önemlidir. Uzun süreli hafıza günlerle, haftalarla sınırlıdır.   Bilginin kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya geçmesi, düzenli tekrarların yapılmasıyla sağlanabilir.   Bilgilerinizi tekrar etmediğinizde karşılaşacağınız durum "unutma" tekrar ettiğinizde ise "hatırlama" olacaktır.

59 İNANDIĞINIZ ZAMAN AKLINIZ O ŞEYİ YAPMANIN YOLUNU BULUR
Bir şeyin imkansız olduğuna inanırsanız aklınız bunun neden imkansız olduğunu ispatlamak üzere çalışmaya başlar. Ama bir şeyin yapılabileceğini inandığınızda, gerçekten inandığınızda aklınız onu yapmak üzere çözümler bulmanıza yardım etmek için çalışmaya başlar.

60 SON OLARAK EĞRİ OTURALIM DOĞRU KONUŞALIM
DERS ÇALIŞIRKEN NE TÜR HATALARA DÜŞÜYORUZ BİR GÖZ ATALIM

61 ÇALIŞMA MASASI DIŞINDA DEĞİŞİK YERLERDE ÇALIŞMA ALIŞKANLIĞI
Tebdil-i mekanda ferahlık vardır deseler de inanma!Değişik yerlerde çalışmamaya çalış! "Neden?"dersen;çalışma bir şartlanma gerektirir.Aynı zamanlarda, aynı mekanda Ders çalışmak, çalışmaya daha kısa sürede adapte olmanı sağlar.O masaya sadece Çalışmak için oturduğunu hissetmelisin

62 DAĞINIK ODA / DAĞINIK ZİHİN
Dağınıklık, insanın kendisini derbeder ve rahatsız hissetmesine neden olacağı için böyle bir ortamda çalışmaya çalışmak boşa zaman harcamaktır.Siz iyisi mi düzenli, dikkatinizi dağıtacak fazla obje olmayan sade bir odada, mümkünse boş bir duvara dönük çalışın.İlginizin sadece ve sadece çalıştığınız konuya yönelmesi ancak bu şekilde gerçekleşecektir.

63 ÇALIŞMA KÖŞESİ Sıcacık bir oda, engin hayal denizlerine götürecek rengarenk posterlerle süslü duvarlar, kulaklarında walkmen, yumuşacık koltuk veya divan, sağında ve solunda yumuşacık minderler ve elinde ders notları varsa "ne mutlu sana" demeyeceğiz. Çünkü bu ortam ve şartlarda güzelce uyunur veya dinlenilir.Amacın ders çalışmak ise bunun için daha farklı bir ortama ihtiyacın var. 18-20 derece oda ısısı, derli toplu bir oda, sessiz ve ışığı yeterli düzeyde bir çalışma masası ve malzemelerin düzenli bir şekilde masanın üzerinde ise ders çalışmaya hazırsın demektir.

64 YATARAK, UZANARAK ÇALIŞMAK
Yan gelip yatarak ders çalışırsanız, başarı da sizin için yan gelip yatacaktır.Sizin istediğiniz sonuç bu ise, sorun yok.Ama değilse bir kez daha çalışma pozisyonunuzu gözden geçirmenizi öneririz.Not almak, altını çizmek gibi ders çalışmanın gereklerini yatarak da yapabiliyorsanız sorun yok.Ama siz siz olun, yine de yatağı sadece uyumak için kullanın.

65 ÇALIŞIRKEN BİR ŞEYLER ATIŞTIRMAK
Ölçülerinizi ve formunuzu korumayı istediğinizi biliyoruz;öyleyse çalışmaya başlamadan tüm fiziksel ihtiyaçlarınızı gidermeli ve ders çalışırken kesinlikle atıştırmamalısınız.(çünkü insan birşeyler yerken yaptığı işteki konsantrasyonunu yitirdiği gibi oturduğu yerde kilo almak tehlikesi ile de karşı karşıya kalır.)Çok acıkmışsanız çalışmaya ara vermelisiniz.Böylece her şeyi zamanında yapma alışkanlığı kazanma fırsatını da yakalarsınız

66 ÖNEMSİZ İŞLERLE, VERİMLİ SAATLERİ HARCAMAK
Verimli saatleri(günün en zinde, uyanık olduğunuz saatleri)ders çalışmaya ayırmak için zamanı mümkün olduğunca ekonomik kullanmalısın.Bunun için benzer işleri birleştirerek yapmayı ve 5-15 dakikalık küçük zaman dilimlerini değerlendirmeyi öğrenmelisin. Telefon görüşmelerini yaptıktan sonra, gazete okurken müzik dinleyebilir, kalan zamanda da odanın düzenini sağlayıp, masanı ders çalışmaya hazır hale getirebilir ve "tam zamanında" masa başına geçebilirsen.

67 TELEFON VE ARKADAŞLARA "HAYIR" DİYEMEMEK
Arkadaşlarının, senin ders çalışma programına sızmak gibi bir gaflete düşmeleri halinde onları uyarmalı, ancak boş zamanlarında onlara zaman ayırabileceğini kesin bir dille anlatmalısın.Yine de ısrarla davrananlar olursa çalışırken telefonu fişten çekebilirsin.Seni gerçekten seven arkadaşlarının seni bu kadar zorlayacağını da sanmıyoruz!!!

68 ÇALIŞMAYI SÜREKLİ ERTELEME ALIŞKANLIĞI
Çok iyi bildiğiniz gibi üniversite sınavlarını erteleme şansınız yok.Yaşamı ertelemek gibi bir şansınızda olduğunu sanmıyoruz.Öyleyse neyi erteliyorsunuz?Zaman akıp gidiyor;sürekli geri sayımdasınız.Aylar var derken bir de bakarsınız ki sadece günler kalmış ve tren kaçmış…Bu hataya bilinçli hiçbir gencin düşeceğini sanmıyoruz fakat, yinede uyarıyoruz.

69 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları