Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2.ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. * Cisimden cisme elektrik yüklerini taşıyan negatif yüklü elektron,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2.ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. * Cisimden cisme elektrik yüklerini taşıyan negatif yüklü elektron,"— Sunum transkripti:

1 2.ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. * Cisimden cisme elektrik yüklerini taşıyan negatif yüklü elektron,

2 * Elektronların yükünü dengeleyen aynı sayıda ama pozitif yüklü olan proton, * Elektrik yükü taşımayan nötr parcacık nötron.

3 NÖTRON SAYISI+ATOM NUMARASI=KÜTLE NUMARASI ATOM NUMARASI=PROTON SAYISI=ÇEKİRDEK YÜKÜ

4

5 1. Dalton Atom Modeli Dalton’ a göre; • Maddenin en küçük yapı taşı atomdur. (Maddeler çok küçük, bölünemez, yok edilemez berk taneciklerden oluşur.) • Atom parçalanamaz. • Atom içi dolu küre şeklindedir. • Bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşmuştur.

6 2.Thomson Atom Modeli • Thomson atom modeli bir karpuza ya da üzümlü keke benzer. Thomson’ a göre; • Atom küre şeklindedir. (Çapı 10–8 cm) • Atomda (+) ve (–) yüklü tanecikler bulunur. elektron Pozitif yükler Thamson atom modeli

7 3. Rutherford Atom Modeli
Atom kütlesinin tamamına yakını merkezde toplanır, bu merkeze çekirdek denir. Elektronların bulunduğu hacim çekirdeğin hacminden çok büyüktür. Atomdaki pozitif yüklere proton denir. çekirdek Gezegensel yörüngeler elektron Rutherfort atom modeli

8 Rutherfort’un altın levha deneyi

9 4.Bohr Atom Modeli Bohr atom teorisi hidrojenin yayınma spektrumuna dayanılarak açıklanır. Bohr’ a göre; Elektronlar çekirdek etrafında belirli uzaklıklardaki katmanlarda dönerler, rasgele dolanmazlar. elektronlar Kuantulaşmış bölgeler çekirdek Bohr atom modeli

10 De Broglie Atom Teorisi :
Bu modele göre farklı elektron yörüngeleri çekirdeğin etrafında kapalı dalga halkalarıoluşturmaktaydı. çekirdek elektron Elektrona eşlik eden dalga De broglie’un atom modeli

11 3.Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler
ELEKTRON ALIŞVERİŞİ VE SONUÇLARI: Helyum(2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde

12 4.Kimyasal Bağlar Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının birleşmesiyle meydana gelmiştir

13 Atomların son yörüngelerini 8 elektrona tamamlamalarına oktete ulaşma adı verilir. İki elektronlu helyuma benzemeye ise dublete ulaşma adı verilir.

14 İyonik bağ (+) ve (–) yüklü taneciklerin (iyonların) elektriksel çekim kuvvetinden doğan bağa iyonik bağ denir. İyonik bağ yapan atomlardan elektron veren (+) yüklü, elektron alan (–) yüklü iyon olur. Yemek tuzu iyonik bağlı bir bileşiktir ve kristal yapıdadır

15 Kovalent Bağ Elektronların ortaklaşa kullanılması ile oluşan bağa denir.
Hidrojen gibi bir çok ametal başka ametallerle birleşerek ametal bileşik oluştururlar. CO, H2O, NO2, CO2 bunlardan bazılarıdır.

16 5.BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ
Elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik oluştururlar.Bu maddeye bileşik adı verilir. Bileşikler, kendini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler ve kendini oluşturan elementlerden tamamen farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere yani kimliklere sahiptir

17

18 Karışım Birden çok element veya bileşiğin kimyasal özelliklerini kaybetmeden bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir. Solduğumuz hava; içtiğimiz gazoz, süt, çorba, şerbet, karışık meyve suları, çay; yeraltındaki petrol; deniz suyu; kireçli su, zeytinyağlı su, böcek ilaçları, deodorant, lehim, sel suyu, kolonya, çelik… günlük hayatta karşılaştığımız birkaç karışımdır.

19 madde Saf madde element bileşik karışımlar homojen heterojen

20 Homojen karışımlar Her tarafında aynı özelliği gösteren,tek bir madde gibi olan karışımlara denir.Homojen karışımlara genel olarak çözeltiler de denir. Tuzlu su,hava,kolonya,24 ayar altın örnektir.Metallerin eritilip karıştırılmasıyla oluşan homojen karışımlara ise alaşım denir. Pirinç, lehim, tunç, bilezik, çelik…

21 Heterojen (Adi) karışım:
Maddeler karışımın her yerine eşit olarak dağılmamasına Heterojen (Adi) karışım denir.Her yerinde aynı özelliği göstermezler.Kum su karışımı örnek olarak gösterilir.

22 Çözücü: karşımı oluşturan maddelerden miktarı çok olana denir
Çözücü: karşımı oluşturan maddelerden miktarı çok olana denir. Çözünen: karışımı oluşturan maddelerden miktarı az olana denir. Seyreltik: bir çözeltide çözünen madde miktarı, diğer bir çözeltide bulunan çözünen madde miktarından daha az ise seyreltik denir. Derişik: bir çözeltide çözünen madde miktarı diğer bir çözeltide bulunan çözünen madde miktarından daha fazla ise derişik denir.

23 Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
1.Çözücü ve çözünen maddenin iç yapısı 2.Sıcaklık 3.Basınç 4.Ortak iyon etkisi


"2.ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. * Cisimden cisme elektrik yüklerini taşıyan negatif yüklü elektron," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları