Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ REHBERLİK SEMİNERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ REHBERLİK SEMİNERİ."— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ REHBERLİK SEMİNERİ

2 Yaşamın ilk önemli yol ayrımı; Lise Seçimi
Kendimiz için her zaman en iyiyi, en doğruyu, en güzeli isteriz. Doğru kararlar vermek bizleri hedeflerimize yaklaştırır. Karar verme sürecinde seçim yapmak zorunda kalacağımız bir çok seçenekle karşılaşırız.

3 Bunun için hem çocuğunuzu,
Okul seçiminin ve çocuğun başarısının kriteri aileden aileye farklılık gösterse de, her aile doğal olarak çocuğunun en iyi okul imkânlarından yararlanmasını ister. Çocuğunuzu ister bir devlet okulunda ister bir özel okulda okutmak isteyin, çocuğunuzun yetenek ve ilgi alanlarına uygun pek çok farklı okul arasından seçim yapmanız mümkün. Çocuğunuz yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda ne kadar erken yönlendirilebilirse o kadar iyi. Bunun için hem çocuğunuzu, hem de okulları tanımanız gerekir. İsterseniz önce okulları tanıma ile başlayalım…

4 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) ile;
Resmi ve Özel Fen Liselerine, Anadolu Liselerine, Sosyal Bilimler Liselerine, Anadolu Öğretmen Liselerine, Anadolu Teknik Liselerine, Anadolu Meslek Liselerine, Anadolu Kız Meslek Lisesine, Anadolu Ticaret Meslek Lisesine, Anadolu İmam-Hatip Liselerine, Anadolu Sağlık Meslek Lisesine, Adalet Meslek Liselerine, Tarım Meslek Liselerine, Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesine, Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesine, öğrenci seçme ve yerleştirme işlemleri yapılır.

5 FEN LİSELERİ Okulun amaçları; zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri bu alanda yüksek öğrenime hazırlamak ve yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmektir. Fen liselerine her yıl 96 öğrenci alınır. Bir sınıfta en çok 24 öğrenci bulunur. Fen liselerinde matematik ve fen derslerinin ağırlığı %60’dan az olamaz, alan/bölüm olarak sadece “Fen Bilimleri” vardır. Üniversite sınavında başarısızlık söz konusu değildir. Mezunların sınavı kazanamamak gibi endişeleri yoktur. Mezun olan 96 öğrencinin %10’u Temel Bilimlere (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji…) %10’u Tıp, %80’i de Mühendislik öğrenimine giderler.

6 ANADOLU LİSELERİ Okulun amaçları; öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır. Öğrenim süreleri 4 yıldır. Okulun amaçlarında da belirtildiği gibi Anadolu Liseleri öğrencileri yüksek öğretim programlarına hazırlayan okullardır.-Mezunların üniversitelere yerleşme oranı Fen liselerinden sonra ikinci sıradadır. Anadolu liselerinin üniversiteye yerleştirme sınavını kazanma oranı ortalama %98’dir.

7 SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca amaçlarından biri de siyaset ve bürokrasiye kültürlü; devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan, ona işlerlik kazandıracak elemanları yetiştirmektir. Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 96’yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez. Bu okullarda öğretim süresi 1 yılı hazırlık olmak üzere 5 yıldır. Sosyal Bilimler Liseleri’nin üniversite yerleştirme sınavındaki başarıları en az Anadolu liselerininki kadar yüksektir.

8 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
Okulun amaçları; öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak; öğrencilerine, öğretmenlik mesleğini sevdirmek, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmaktır. Anadolu öğretmen liselerinin öğretim süresi 4 yıldır. Anadolu öğretmen lisesi mezunlarının üniversite yerleştirme sınavlarını kazanma oranları ortalama % 97’dir. Anadolu öğretmen lisesi mezunları üniversitelerin eğitim fakültesi programlarını tercih ettiklerinde (öğretmenlik tercihi yaptıklarında) ek puan alırlar. Bu nedenle üniversitelerin eğitim fakülteleri öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu Anadolu Öğretmen Lisesi mezunudur.

9 ANADOLU TEKNİK LİSELERİ
Bu okullarda öğrencilere, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini ve en az bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, öğrencileri hem hayata, hem de yüksek öğrenime hazırlayan, programlar uygulanmaktadır. Anadolu teknik liselerinin öğretim süresi 4 yıldır. Anadolu teknik liselerinde Almanca, Fransızca, İngilizce yabancı dillerinin öğretimi yapılmaktadır. Mezunları sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksekokulu programlarına girebilmektedirler. Bu okulu bitiren öğrencilere ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarına sahip İŞ YERİ AÇMA BELGESİ verilir, ayrıca TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler.

10 ANADOLU MESLEK LİSELERİ
Anadolu meslek liselerinin öğretim süresi 4 yıldır. Anadolu meslek liselerinde İngilizce ve Almanca yabancı dillerinde öğretimi yapılmaktadır. Mezunları sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksekokulu programlarına girebilmektedirler. Bu okulu bitiren öğrencilere ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarına sahip İŞ YERİ AÇMA BELGESİ verilir, ayrıca TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler.

11 ANADOLU İMAM-HATİP LİSELERİ
Anadolu İmam-Hatip Liseleri öğrenim süresi 4 (dört) yıl olan okullardır. Ayrıca, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 32’nci maddesi hükmü gereği, imamlık, hatiplik ve Kur’an kursu öğreticiliği konularında görevli elemanları yetiştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca açılan ortaöğretim sistemi içinde yer alan, hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan ortaöğretim kurumlarıdır.

12 ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİ
Kamu ve özel sektörün muhasebe ve finansman, pazarlama ve perakende, büro yönetimi ve sekreterlik, bilişim teknolojileri alanlarında  ihtiyaç duyduğu, yabancı dil bilir, nitelikli elemanları yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan ilköğretim okulu  üzerine dört yıl eğitim  süreli  meslek liseleridir. Anadolu Ticaret Meslek Liselerinde yoğun olarak yabancı dil öğretimi yapılmaktadır. Öğrenciler; 1- Dış Ticaret,  2- Bilgisayar, 3- Mahalli İdareler,  4- Sekreterlik, 5- Turizm alanlarından birine yönlendirilerek eğitimlerini sürdürürler. Mezunları sınavsız olarak alanlarında meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler.

13 ANADOLU KIZ MESLEK LİSELERİ
Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan, öğretim yılı 1 yıl hazırlık sınıfından sonra 4 yıl olan ve mesleğe yönelik teknik elemanların yetiştirildiği okullardır. Çeşitli meslek alanlarına yönelik 21 alan/bölümde faaliyet göstermektedir. Eğitim İngilizce ve Almanca dillerinden biriyle yapılmaktadır. Bu okullardan teknisyen ünvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, isterlerse yükseköğretim kurumlarına da devam edebilirler.

14 ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
Mesleki bölümlerinde Radyoloji, Anestezi, Laboratuar, Ortopedik Cihaz ve protez, Diş Protez, İlk yardım ve Acil Bakım, Çevre Sağlığı Teknisyenliği ile Tıbbi ve Acil alanlarında mesleki yeterlilik kazandırmayı amaçlar. İş alanlarına, mesleğe ve yüksek öğretim programlarına hazırlar. Öğretim süresi 4 yıldır. Mezunları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşları ile pansiyonlu okullarda görev alabileceği gibi bütün sağlık kuruluşlarında çalışabilme imkanına sahiptirler.

15 ADALET MESLEK LİSELERİ
Adalet Meslek Liseleri, öğretim süresi 4 yıl olan okullardır. Bu liselerde, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari olarak bir genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yollarını aramak, yurdun ekonomik, soysal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda adalet alanında istihdam edilecek orta kademedeki nitelikli insan gücünün yetiştirildiği meslek liseleridir.

16 Bu okullarda meslek dersleri ağırlıklı olup, ortak dersler ile desteklenmiş öğretim adalet alanı programı uygulanmaktadır. Adalet Meslek Liseleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler.

17 ANADOLU TAPU VE KADASTRO MESLEK LİSESİ
Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Liseleri, öğretim süresi 4 yıl olan okullardır. Bu liselerde, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari olarak bir genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yollarını aramak, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda tapu, kadastro ve harita programları ile yabancı dil bilen, ara kademede meslekî ve teknik eleman yetiştirmektir.

18 ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSELERİ
Toplumların gelişmesi ülkeler arası ilişkilerin yoğunlaşması ve iletişimin ön plana çıkması sonucu önem kazanan iletişim alanında istihdam edilecek yabancı dil bilir nitelikli insan gücünü yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan okullardır. Öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda; Gazetecilik, Radyo-Televizyon, Halkla İlişkiler, Tanıtım alanları bulunmaktadır. Mezunlar, Gazetecilik, Radyo-Televizyon, Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarında faaliyette bulunan, kamu ve özel sektöre bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alabilecekleri gibi, kendi işyerlerini de kurup çalıştırabilirler.

19 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
Turizm ve bunun temel alt yapısını oluşturan konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir, nitelikli elemanları yetiştiren okullardır. Öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda; Resepsiyon, Servis, Mutfak, Kat Hizmetleri, Seyahat Acenteciliği bölümleri bulunmaktadır. Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler her yıl Ekim-Mart ayları arasında teorik ve uygulamalı eğitimlerini okulda; Nisan-Eylül ayları arasında uygulamalı (beceri) eğitimlerini bu alanda faaliyet gösteren otellerde veya diğer turistik tesislerde yapmaktadırlar. Mezunlar sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okul programlarına girebileceklerdir. Bilgisayar ve yabancı dil bilen nitelikli meslek elemanı olarak yetişen öğrenciler, geniş iş imkanına sahiptirler.

20 ANADOLU TARIM MESLEK LİSELERİ
Okulun amacı; ülke ekonomisine, tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak, tarımsal işletme ve kuruluşlarda başarı ile çalışabilecek hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme, su ürünleri, tarım alet ve makine kullanma, gıda analiz ve kontrol ile ileri tarım tekniklerini başarı ile uygulayabilecek ve yapabilecek nitelikte pratik bilgi ve beceriye sahip teknisyen yetiştirmektir. Bu okullarda; Veterinerlik, Sağlık, Makine (Tarım Makineleri), Tarım Teknolojisi, Laborant, Genel Ziraat gibi alanlarda yatılı ve gündüzlü eğitim-öğretim yapılmaktadır. Okuldan mezun öğrenciler, alanlarıyla ilgili özel tarımsal işletme ve kuruluşlarında çalışabilmekte, mesleklerini serbestçe yapabilme imkanlarına sahip olmaktadırlar. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyuldukça sınavla işe girmektedirler.

21 ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ
Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin amacı, yetenekli olan öğrencilerin yaratıcı, yapıcı ve yorum yeteneklerini geliştirmek, öğrencileri yetenekleri doğrultusunda araştırıcı ve geliştirici çalışmalara yöneltmektir. Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Sınıflardaki öğrenci sayısı kesinlikle 24 kişinin üzerine çıkamaz. Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Fonetik (Müzik), Plastik Sanatlar (Resim, Heykel) bölümleri vardır. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri’nin üniversite yerleştirme sınavlarında kazanma oranı ortalama %92’dir. Ülkemizde 53 tane Güzel Sanatlar Lisesi bulunmaktadır.

22 SPOR LİSELERİ Spor liseleri, beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu, spor lisesi programlarının uygulanabileceği kapalı spor salonu, futbol sahası ve benzeri spor alanları ile yeterli spor araç-gereci bulunan, fizikî alt yapısı uygun olan yerlerde açılır. Bu okullar, yatılı, gündüzlü ve karma eğitim yapan liselerdir. Ülkemizde 7 adet spor lisesi bulunmaktadır. Okula bir öğretim yılında alınacak öğrenci sayısı 48’i, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez. Yüksek Öğrenim Kurumları, kendi alanlarında seçecekleri fakültelere girişlerde spor liselerinin ilgili bölümlerinden mezun öğrencilere ek başarı puanı vermektedir.

23 ASKERİ LİSELER Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ ne bağlı Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulu’nda öğrenim görecekleri seçmek amacıyla sınav yapılır. Durumları, başvuru kılavuzda belirtilen maddelere uyan öğrenciler Yazılı Sınav için başvuru yapabilirler.

24 Sınavsız Öğrenci Alan Liseler
Teknik ve Meslek Liseleri Çok Programlı Liseler

25 TİCARET MESLEK LİSELERİ
4 yıl eğitim süreli meslek liseleridir. Bu okullarımızda, kamu ve özel sektörün muhasebe ve finansman, büro yönetimi ve sekreterlik, pazarlama, sigortacılık ve risk yönetimi ile bilgisayar alanlarında görev alacak, bilgi ve iletişim teknolojisini en iyi şekilde kullanabilen, girişimcilik eğitimi almış, kendi başına iş yapabilecek nitelikte insan gücü yetiştirilmektedir. Mezunları, alanları ile ilgili işyerlerinde çalışabilecekleri gibi, kendi iş yerlerini açabilirler, yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler, sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler. Mezun olan öğrenciler özel ve kamu sektöründe çalışabildikleri gibi kendi işyerlerini kurabilirler veya yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler.

26 MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI
·          Muhasebe Dalı ·          Bilgisayarlı Muhasebe Dalı ·          Bankacılık Dalı ·          Dış Ticaret Dalı ·          Borsa Hizmetleri Dalı ·          Kooperatifçilik Dalı SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ ALANI ·          Sigortacılık Dalı ·          Sigorta Satış Temsilciliği Dalı PAZARLAMA ALANI ·          Satış Yönetimi Dalı ·          Reklâmcılık ve Halkla İlişkiler Dalı ·          Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi Dalı ·          Emlâk Komisyonculuğu Dalı BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI ·          Yönetim ve Ticaret Sekreterliği Dalı ·          Hukuk Sekreterliği Dalı ·          Tıp Sekreterliği Dalı ·          Yönetici Sekreterliği Dalı ·          Büro Hizmetleri Dalı ·          Mahalli İdareler Dalı BİLGİSAYAR ALANI ·          Bilgisayar Programcılığı Dalı ·          Bilgisayar Donanımı Dalı ·          Masaüstü Yayıncılık Dalı                     Toplam 5 Alan, 21 Dal

27 TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
Bu okullarda öğrencilere, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini ve en az bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, öğrencileri hem hayata, hem de yüksek öğrenime hazırlayan, programlar uygulanmaktadır. Mezunları sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksekokulu programlarına girebilmektedirler. Bu okulu bitiren öğrencilere ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarına sahip İŞ YERİ AÇMA BELGESİ verilir, ayrıca TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler.

28 KIZ MESLEK LİSELERİ Öğretim süresi 4 yıl olan bu okullarda öğrencilere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda seçecekleri bir alanda verilen meslek eğitimi ile birlikte genel lisedeki ortak genel bilgi dersleri aynen okutulmaktadır. Bu okullardan teknisyen unvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, isterlerse yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler.

29 ÇOK PROGRAMLI LİSELER Çok Programlı Liseler; öğrenim süresi 4 yıl olan ve öğrencilere, çeşitli meslek alanlarında endüstrinin ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu mesleki formasyon verilmek suretiyle öğrencileri iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programların uygulandığı mesleki ve teknik okullarıdır. Nüfusu az ve dağınık olan küçük yerleşim birimlerinde meslek lisesi ile lise programlarının bir yönetim altında uygulandığı mesleki ve teknik orta öğretim okullarıdır.   Bu okullardan mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, kendi iş yerlerini açabilirler, yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler.   Mezun olan öğrencilere eğitimini gördükleri program türüne ait diploma verilmekte ve alanlarının devamı niteliğindeki yüksek öğretim kurumlarını tercih etmelerinde halinde de ek puan verilmektedir. Çok Programlı Liselerden mezun olanlar, sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler.

30 “Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgardan hayır gelmez.”

31 Doğru Tercih İyi Bir Yaşamın Başlangıcıdır.


"MESLEKİ REHBERLİK SEMİNERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları