Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MESLEKİ EĞİTİME YÖNLENDİRME (Aileler için)

2 önemlidir? Ailelerin rolü mesleki gelişim sürecinde ve
bir mesleğe yönelmede neden önemlidir?

3 Ailelerin rolü mesleki gelişim sürecinde ve bir mesleğe yönelmede neden önemlidir?
► Gözlemleri ve görüşleri ile çocuk ve gençlerin bir mesleğe yönelmelerinde ve bir mesleği seçmelerinde kolaylaştırıcı ve destekleyicidir. ► Meslek seçiminde önemli olan karar verme, amaç belirleme, plan yapma  vb. konularda  çocuk ve gençlere destek olurlar. ► Çocuk ve gençlerin mesleklere, eğitim-iş hayatı ve çalışmaya ilişkin olumlu ya da olumsuz tutum geliştirmelerine yol açarlar.  ► Aile içinde verdikleri mesajlarla çocuk ve gençlerin meslekleri keşfetme ve tanımalarına yardımcı olurlar. ► Çocuk ve gençlerin ilgi,  yetenek ve mesleki değerleri ile meslekler arasındaki ilişkileri anlamalarında önemli bir rol oynarlar. ► Çocuğun özelliklerine uygun eğitim-öğretim ortamını hazırlamada önemli rol oynarlar. ► Bir işte çalışmanın gereği ve öneminin farkına varmalarını sağlamak için çocuk ve gençlere model olurlar.

4 ? MESLEKİ GELİŞİM SÜRECİNDE VE BİR MESLEĞE YÖNELMEDE
AİLE OLARAK HANGİ NOKTALARA DİKKAT ETMELİYİM ?

5 Eğitim seçeneklerini bilmeliyim..
MESLEKİ GELİŞİM SÜRECİNDE VE BİR MESLEĞE YÖNELMEDE AİLE OLARAK HANGİ NOKTALARA DİKKAT ETMELİYİM… Çocuğumu Tanımalıyım Eğitim seçeneklerini bilmeliyim.. Eğitim seçeneklerinin çocuğuma sağladığı hakları bilmeliyim… İş ve fırsatları öğrenmeliyim….

6 Çocuğumu tanımalıyım….
MESLEKİ GELİŞİM SÜRECİNDE VE BİR MESLEĞE YÖNELMEDE AİLE OLARAK HANGİ NOKTALARA DİKKAT ETMELİYİM… Çocuğumu tanımalıyım….

7 ÇOCUĞUMU TANIMALIYIM…
Anne babalar, çocukları için her şeyin en iyisini isterler. En çok da mutlu ve başarılı olmalarını. Çocukluk ve ergenlik yılları, bireylerin kendilerini keşfettikleri, bunu yaparken anne ve babalarının rehberliğine en fazla ihtiyaç duydukları dönemlerdir. Bu dönemde iyi bir rehberlik edebilmeleri için anne babaların çocuklarını iyi tanımaları gerekir.

8 ÇOCUĞUMU TANIMALIYIM…
Her insanın özellikleri, yapabildikleri, hoşlandıkları ve öncelikleri birbirinden farklıdır.    Ergenlik yıllarından yetişkinliğe kadar kim olduğumuzu anlamaya ve tanımaya çalışırız. Bu süreçte kendimizi keşfedebilir, ilgilerimizin, yeteneklerimizin, sahip olduğumuz değerlerin, becerilerimizin, ihtiyaç ve beklentilerimizin, potansiyelimizin farkına varabiliriz. Meslek seçiminde özellikle, ilgi, yetenek ve değerlerin belirleyici rolü vardır. Çocuklarımız İlgilerine uygun, yetenekli olduğu alanlarda, değerlerimizle örtüşen mesleklerde daha başarılı, verimli ve mutlu olabilir. Unutmayalım ki, İlgiler, değerler ve yetenekler yıllar içinde gelişebilir, değişebilir ve farklılaşabilir. 

9 İLGİ NEDİR? “Neleri yapmaktan mutlu oluyorum ?” sorusunun cevabı ilgilerimizi gösterir. Mesleğimizin gerektirdiği özelliklerle ilgilerimiz benzeştiği ölçüde, meslek hayatımızda daha verimli ve mutlu oluruz. Örneğin, öğretmen insanlarla iletişim kurmaktan ve onlara bir şeyler öğretmekten mutlu olan biridir. Muhasebeci, belgeleri düzenlemekten, hesap yapmaktan, ayrıntılarla uğraşmaktan hoşlanır. Ülkedeki adalet sistemine ilgisi olan bir kişi  ise hakim, savcı veya avukat olabilir. 

10 Yetenek nedir? Yeteneklerimiz, anlamakta ve yapmakta başarılı olduğumuz alanları temsil eder. Her birimizin farklı yetenekleri vardır. Bazılarımız spora yetenekliyken, bazılarımız sayısal konularda daha yeteneklidir. Kimimiz sanatta, kimimizse yabancı dil öğrenme konusunda daha yeteneklidir. Sahip olduğumuz yetenekler, yöneleceğimiz meslekle eşleştiği zaman mesleğimizde hem daha başarılı, hem daha mutlu oluruz.

11 Değer nedir? Seçtiğimiz meslek, sadece ilgi ve yeteneklerimizle örtüştüğü kadar önem verdiğimiz değerlerimizle de tutarlı olmalıdır. Bazıları için iş hayatında parasal kazanç, toplumda saygın bir konuma sahip olmak daha önemliyken, bazıları için de aile hayatına zaman ayırmak önceliklidir.  Meslek seçimi yaparken, seçeceğimiz mesleğin değerlerimizi destekleyecek özelliklere sahip olması,  işimizi yaparken daha fazla verim almamızı ve mutlu olmamızı sağlar.

12 Eğitim Fırsatlarını tanımalıyım….
MESLEKİ GELİŞİM SÜRECİNDE VE BİR MESLEĞE YÖNELMEDE AİLE OLARAK HANGİ NOKTALARA DİKKAT ETMELİYİM… Eğitim Fırsatlarını tanımalıyım….

13 Eğitim Fırsatlarımız ►Örgün  ve yaygın eğitim fırsatları, ►Kurslar sertifika programları,  ►Eğitim sürecindeki  burs imkanları  ve ödüller

14 Ortaöğretimde örgün eğitim Genel Ortaöğretim • Lise • Fen lisesi • Anadolu lisesi • Anadolu güzel sanatlar lisesi • Anadolu öğretmen lisesi Mesleki ve Teknik Eğitim * • Endüstri meslek lisesi • Teknik lise • Anadolu teknik lisesi • Anadolu meslek lisesi • Kız meslek lisesi • Anadolu kız meslek lisesi • Kız teknik lisesi • Anadolu kız teknik lisesi • Ticaret meslek lisesi • Anadolu ticaret meslek lisesi • Anadolu iletişim meslek lisesi • Anadolu otelcilik ve turizm meslek lisesi • İmam hatip lisesi • Anadolu imam hatip lisesi • Sağlık meslek lisesi • Anadolu sağlık meslek lisesi • Çok programlı lise • İşitme engelliler meslek lisesi • Ortopedik engelliler meslek lisesi • Meslek okulu (zihinsel engelliler) *Askeri okullar (Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim öğretim kurumlarıdır) *Polis okulları (Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumlardır)

15 MESLEĞE YÖNLENDİRMEDE NELERİ BİLMELİYİM
?

16 MESLEKİ YÖNLENDİRME NEDİR?
Eğitim süreci içinde öğrencilerin ilgi, yetenek ve istekleri doğrultusunda aynı zamanda ülkenin ihtiyaç ve koşulları da dikkate alınarak, üst öğrenime, eğitim ve iş/meslek alanlarına yönlendirilmeleri konusunda yapılan hizmetlerdir.

17 MESLEK SEÇİMİ ÖNEMLİDİR

18 TEMEL KAVRAMLAR Meslek İş Kariyer

19 MESLEK NEDİR? Meslek insanlara yararlı mal veya hizmet üretmek ve karşılığında bir gelir elde etmek için yapılan belli bir eğitimle kazanılan ve kuralları toplumca belirlenmiş faaliyetler bütünüdür. Meslek hem bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve hayatlarını idame ettirebilmeleri için önemlidir, hem de toplumsal statü ve doyum sağlama aracıdır. Bu açıdan bakıldığında meslek seçimi hem bireysel hem de toplumsal bir yarar sağlar.

20 İŞ “İŞ” Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinliğe, çalışmaya denir. (Türk Dil Kurumu ) Mesleğe oranla kısa süreli bir öğrenim veya eğitimi gerektirir.

21 KARİYER Bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlıktır. "Yok, Hamlet gibi başladım. Hamlet gibi bitireceğim.Benim için bu bir kariyer meselesidir.“ Y.K. Karaosmanoğlu Bir ömür boyu yaşanan olaylar dizisi, mesleklerin ve diğer yaşam rollerinin birbirini izlemesi sonucu oluşan genel görünüm ve mesleki gelişim çizgisinde ilerleme , duraklama ve gerilemeleri ifade eden bir kavramdır (Kuzgun;2003)

22 Meslek seçimi önemlidir !

23 Meslek seçimi önemlidir/İNSAN VE MESLEK
Seçeceği meslek konusunda karar vermek kişinin belki de yaşamı boyunca vereceği ilk ve en önemli kararlardan biridir. Meslekleri ve kendi kişilik özelliklerini gözden geçirip kendini tanıdıktan sonra kendisi için en uygun olan eğitim kurumu veya meslek seçilmelidir. Meslek seçimi; beli bir zamana özgü bir olay olmayıp, aslında yaşam boyu devam eden, gelişimsel özelliklere ve ihtiyaçlara göre şekillenen bir süreçtir.

24 Meslek seçimi önemlidir/İNSAN VE MESLEK
Kendilerine uygun meslek seçmiş olan kimseler ileride mutlu, verimli, üretken ve işini seven bireyler olurken. Seçeceği meslek yeteneklerine , ilgilerine ve kişisel özelliklerine uygun olmayan bireyler mesleğinde verim düşüklüğü, mesleğini değiştirme isteği ve mutsuz bireyler olmasına neden olmaktadır.

25 MESLEKİ EĞİTİM NEDEN ÖNEMLİDİR?

26 MESLEKİ EĞİTİM Mesleki eğitim; toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde; kalifiye ve teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimdir. Mesleki eğitimin amacı, toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılmasıdır.

27 MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ
Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Kalifiye elemanların bilgi ve becerisi, ekonomik başarının temelidir. Meslek eğitimi özellikle iki amaca yöneliktir. Bir tarafta genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğer yandan ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmektir. Günümüzde, hızlı teknolojik değişme ve dünya düzeyindeki yapılaşma değişiminde Mesleki Teknik Eğitimin öneminin çok büyük olduğu herkes tarafından bilinen ve söylenen gerçektir.

28 MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ
Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirecek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında ve Ülkemizin kalkınmasında en önemli unsur haline gelmesinde Mesleki Eğitimin önemi çok büyüktür. Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak hızla gelişen endüstrimizin ihtiyaç duyduğu teknik insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla Endüstriyel Teknik Öğretim Okulları eğitim ve öğretim vermektedir.

29 MESLEKİ EĞİTİMİN TÜRKİYE’DEKİ YERİ
2005 yılında AB içinde yapılan bir araştırmada velilere "zorunlu eğitimi tamamlamış öğrenciye, genel mi, meslek eğitimi mi tavsiye edersiniz?" sorusu yöneltiliyor. İngiltere, Fransa, Finlandiya, Hollanda gibi gelişmiş ülkelerde yaşayanlar yüzde 70 gibi büyük bir çoğunlukla mesleki eğitim derken bu oran Türkiye’de çok aşağılarda kalmaktadır.

30 MESLEKİ EĞİTİMİN TÜRKİYE’DEKİ YERİ
İş piyasasına girenlerin çoğunun mesleki bir eğitimi yok. Mesleki eğitim almayan kişiyi piyasada yetiştirmek de oldukça zor. Yani sadece genel lise eğitimi almış insanlar işgücü verimliliğini arttıramıyor. Üniversite mezunlarının çoğu hayallerini kurdukları işlerde çalışamamaktadırlar. Memuriyete geçenler ve güçlü şirketlerde işe girenler üniversiteden mezun olanların mutlu azınlığını oluşturuyor.

31 MESLEKİ EĞİTİMİN TÜRKİYE’DEKİ YERİ
Türkiye 10 yıllık perspektif içinde AB’ye tam üye olacaksa, ekonomide güçlü ve yapısal bir dönüşüm gerçekleştirmek zorunda. Bu dönüşümün temelinde de verimlilik ve katma değeri yüksek ürünler üretmek ve ihraç etmek yatıyor. Bu hedefe ulaşabilmenin en önemli ön koşullarından biri, vasıflı işgücü.

32 Mesleki Eğitim Gerçekleştiren Okul ve Kurumlar

33 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
Bu okulların amacı, öğrencileri genel ortaöğretimin amaçları ile birlikte iş ve meslek alanlarına yetişmiş insan gücü olarak hazırlamaktır.

34 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
Anadolu Teknik Meslek Liseleri Anadolu Meslek Liseleri Anadolu Ticaret Meslek Liseleri Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Teknik Liseler Endüstri Meslek Liseleri Meslek Liseleri Ticaret Meslek Liseleri İmam Hatip Liseleri Adalet Meslek Liseleri Tarım Meslek Liseleri Sağlık Meslek Liseleri Meteoroloji Meslek Lisesi Çok Programlı Liselerdir.

35 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI GİRİŞ KOŞULLARI
Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Adalet Meslek Liselerine yerleştirme işlemi, ortaöğretime yerleştirme puanına ve yapmış olduğu tercihlere göre Millî Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sistemle yerleştirilir.

36 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI GİRİŞ KOŞULLARI
Teknik Liselere giriş koşulları; Genel Liseler ile Mesleki ve Teknik Orta Öğretim kurumlarının 9'uncu sınıfını birinci ders yıl sonunda başarmış olması, Dil ve Anlatım, Matematik, Fizik ve Kimya derslerinin; Her birinden ders yılı sonunda başarılı olması Bu dört dersin yıl sonu başarı ortalamasının en az 55 Puan olması, Bu dört ders dışındaki derslerden başarısızlık söz konusu ise yıl sonu genel başarı ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Teknik orta öğretim programına kayıt için gerekli koşulları taşıyan öğrenciler, derslerin kesildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde e-okul sistemine başvururlar.

37 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek Liselerine giriş koşulları; İlköğretimi tamamlamış bütün öğrenciler 9. sınıfa başvurabilirler. Genel Liseler ile Mesleki ve Teknik Orta Öğretim kurumlarının 9'uncu sınıfını birinci ders yıl sonunda başarmış olanlar, Meslek Liselerinin 10. sınıflarına alan tercihi yaparak eğitimlerine devam edebilirler.

38 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN ÖĞRENCİLERİMİZE SAĞLADIĞI HAKLAR

39 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARINA TANINAN HAKLAR
Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise, Anadolu Meslek Lisesi ve Meslek Liselerinden mezun olanlar TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler. Çok programlı liselerin de meslek eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar bu haktan yararlanabilirler. Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesi mezunları yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi almış olmanın avantajlarına sahip olurlar.

40 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARINA TANINAN HAKLAR
LGS ve LYS’ye girip 4 yıllık istedikleri bölümleri kazanabilirler. Alanlarıyla ilgili 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarına sınavsız geçiş yapabilirler Yükseköğretime devam etmeyenlerin iş bulmaları ve mesleklerinde ilerlemeleri daha kolay olmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar.

41 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARINA TANINAN HAKLAR
Mesleki ve Teknik Orta Öğretim mezunlarına, 4702 sayılı kanuna göre, doğrudan İŞYERİ AÇMA BELGESİ verilir. Mesleki ve teknik öğretim yapan okullarda eğitim görenler okul ve işyerlerinde iş eğitimi almış olmaları sebebiyle mesleğe yatkın olurlar ve meslek değiştirmek istemeleri halinde yeni mesleğe çok kısa zamanda intibak edebilirler. Eğitimleri süresince iş hayatını yakından tanıyacaklarından kendi işyerlerini kurup çalıştırabilirler.

42 İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkânlardan faydalanırlar.
MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLER İşletmelerde meslek eğitimi süresince yaşlarına uygun asgari ücretin % 30'undan az olmamak üzere ücret alırlar. İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkânlardan faydalanırlar. Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler. Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.

43 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLER
Okul atölyelerinde bulunmayan eğitim aracı, makine ve teçhizatı işletmelerde görüp kullanma imkânına sahip olurlar. Öğrenciler mesleki bilgi ve becerilerini işyerlerinde gerçek iş koşullarında geliştirerek kendilerine olan güvenleri artar. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni iş alanlarına uygun programlarla daha çok uygulama yaparak eğitilirler.

44 ÜNİVERSİTE GİRİŞ ORANLARI
Genel liselerden mezun öğrencilerin üniversite kazanma oranları yaklaşık olarak %5’dir. Hatta bazı illerde bu oran %2,5’lara kadar düşmektedir. (Basın) Genel liseden yüksek öğrenime giden öğrencilerin neredeyse tamamı istedikleri alanlara gidememektedirler. Bu bölümlerde devletin çok az atama yaptığı veya atama yapamadığı alanlardır. (Basın)

45 ÜNİVERSİTE GİRİŞ ORANLARI
Yüksek okul mezunları arasında işsizlik oranı ayrıca yüzde 30 civarındadır. Mesleki eğitimden üniversiteye gitmenin bir yolu da sınavsız geçiş yaparak meslek yüksek okullarına gitmektir. Sınavsız geçiş yapan öğrencilerin %10 ‘u da bölümleriyle ilgili alanlarına uygun 4 yıllık mühendislik ve diğer fakültelerine dikey geçiş yapabilirler.

46 Yenimahalle İlçesinde Mesleki ve Teknik Eğitim

47 YENİMAHALLE’DEKİ OKULLAR
Yenimahalle İlçemizde halen eğitim öğretimini sürdüren Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liseleri Batıkent Teknik Endüstri Meslek Lisesi İlkyerleşim Mah Cad. (Eski 10.Cad.) No:2   Batıkent-Yenimahalle/ANKARA Telefon: Fax: e-posta: Çiğdemtepe Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Çiğdemtepe Mah.Selim Cd. No:199 Yenimahalle / Ankara Gazi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Boğaziçi Sok. No: 80 Teknikokullar- ANKARA

48 YENİMAHALLE’DEKİ OKULLAR
M.Rüştü Uzel Kimya Meslek Lisesi Emniyet Mah. Bandırma Sok. No:94 Teknik Okullar – ANKARA Mimar Sinan İnşaat Teknik ve Meslek Lisesi Emniyet Mah. Milas Sok. No:82 Teknikokullar / Beşevler / Yenimahalle – ANKARA 0 (312)

49 YENİMAHALLE’DEKİ OKULLAR
Türk Telekom Teknik Endüstri Meslek Lisesi 2432. Cadde Ümitköy Yenimahalle/Ankara (312) Yenimahalle Teknik Endüstri Meslek Lisesi İvedik Cad. No:25 Yenimahalle/ANKARA (312) (312)

50 YENİMAHALLE’DEKİ OKULLAR
Kız Teknik ve Meslek Liseleri, Batıkent Kız Teknik ve Meslek Lisesi UĞUR MUMCU MH SOK (ESKİ 185.SOK) NO:2 Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Kız Teknik, Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi İvedik Caddesi Gülderen Sokak No:19 YENİMAHALLE (312) Yunus Emre Kız Teknik ve Meslek Lisesi Taner Sokak No: 70 Yenimahalle/ANKARA

51 YENİMAHALLE’DEKİ OKULLAR
Ticaret Meslek Liseleri, Yenimahalle Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi İvedik Cad. Arif Hikmet Sok. No: 5 Yenimahalle/ANKARA Batıkent Ş.Evliyagil Ticaret Meslek Lisesi, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi ve And. İletişim Mes. Lisesi Fahrikoru türk mah. 874sok.78/11 Batıkent Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Bahriye Üçok Caddesi No:2 Beşevler /ANKARA

52 Çıraklık eğitimi nedir?
Yetkili otoritelerce kabul edilmiş çıraklık standartlarına göre düzenlenmiş çırak yada kanuni vasisi ile işveren yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış bir çıraklık sözleşmesi esaslarına göre, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını çırakta, ilke olarak iş içerisinde geliştirme sürecidir.

53 Mesleki eğitim (çıraklık eğitim) merkezlerindeki mesleki eğitim
En az ilköğretim mezunu olup örgün eğitime devam etmeyenlerden, bir işyerinde çalışarak meslek öğrenmek isteyenlerin, kanun kapsamındaki herhangi bir meslek dalında, mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırmak suretiyle aldıkları eğitime mesleki eğitim denir.

54 GEREKLİ ŞARTLAR Kayıt olduğu tarihte 19 yaşından gün almayan öğrenciler; 1- İlköğretim mezunu olmak 2- Kanun kapsamında bulunan herhangi bir meslekte çalışıyor olmak, 3-Sağlık durumu pratik eğitimi yapacağı (çalışacağı) mesleğe uygun olmak, 4- Kayıt olduğu tarihte 14 yaşından küçük olan öğrenciler Aday çırak 14 yaş üstü öğrenciler ise çırak statüsünde değerlendirilir, Kayıt olduğu tarihte 18 yaşını doldurup 19 yaşından gün alan öğrenciler ; Yukarıdaki şartlara ilave olarak ; 1- Daha önce Mesleki (çıraklık) eğitimden geçmemiş olmak, 2- Askerlikle ilİşkisi bulunmamak.

55 Yenimahalle’de mesleki eğitim (çıraklık eğitim)
Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Abant sokak no:15 Gazimahallesi OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi 100.YIL Bulvarı sonu Çeşme Durağı OSTİM / YENİMAHALLE 0 (312)

56 Lütfen Dikkat -Sağlık durumu pratik eğitimi yapacağı (çalışacağı) mesleğe uygun olmak, Kaynaştırma programı kapsamındaki öğrencilerin mesleki eğitime yönlendirilmesi RAM’la işbirliği halinde ve titizlikle yapılmalıdır. Öğrencilerin işyerlerinde çalışma zorunlulukları olduğu için kendi içinde birçok risk durumu yaşanmaktadır.

57 Lütfen Dikkat Kaynaştırma Programındaki, Görme engelliler (Az gören)
İşitme engelliler Ortopedik engelliler Serabral Palsili öğrenciler Zhinsel yetersizliği olan öğrenciler (orta MR ve altı) Mesleki eğitim programlarından yararlanamamaktadırlar.

58 LÜTFEN DİKKAT 8. sınıf ta okuyan kaynaştırma programına devam eden öğrencilerin eğitimsel yönlendirmesinde RAM’la iletişime geçilmesi önemlidir…..

59 KATILIMLARINIZ /KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ…


"YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları