Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOMUN YAPISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOMUN YAPISI"— Sunum transkripti:

1 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOMUN YAPISI
HAZIRLAYAN FEYZA ÖZSAĞLICAK

2 ATOM NEDİR? Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir.  Atom, içinde organize tanecikler bulunan ve bunlara bölünebilen maddenin temel yapı taşı olarak bilinen bir birimdir.

3 ATOMUN YAPISI Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir.
Bunlar; negatif yüklü elektron, pozitif yüklüolan proton, nötr parcacık nötron.

4 ATOMUN YAPISI Atom iki kısımdan oluşur 1-Çekirdek 2-Katmanlar
Çekirdekte proton ve nötronlar bulunur. Elektronlar ise çekirdek çevresindeki katmanlarda bulunur.

5

6 ATOMUN TANECİKLİ YAPISI
Çekirdekte bulunan protonlar, atomun tüm kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirler. Proton sayısı atomlar için ayırt edici özelliktir. Elektronların bulunma olasılığının olduğu bölgelere elektron bulutu denir.

7 FORMÜLLERİMİZ Nötr bir atom için; elektron sayısı= proton sayısı
Atom numarası= proton sayısı =çekirdek yükü Kütle numarası=atom numarası+nötron sayısı Atom numarası=yük+elektron sayısı

8 Örnek : Çekirdeğinde 17 proton ve 18 nötron bulunan nötr bir atomun kütle numarasını bulunuz.
Cevap: P = 17 n = KN = ? KN = P + n    KN =   KN = 35  olur.

9 Örnek : Kütle numarası 235 olan Uranyumun atom numarası 92 dir
Örnek : Kütle numarası 235 olan Uranyumun atom numarası 92 dir. Uranyum atomunun çekirdeğinde kaç nötron bulunur? Cevap : K.N =235   A.N = 92  n = ?         A.N = P.S =92          n = KN – P n = 235 – 92         n = 143   olur.

10 ATOM MODELLERİ

11 DEMOCRİTUS ATOM MODELİ
 Bütün maddeler aynı tür atomlardan oluşur. Maddelerin farklı olmasının nedeni maddeyi oluşturan atomların sayı ve dizilişi biçiminin farklı olmasıdır.  Atom görülemez. Atom görülemediği için bölünemez. 

12 DALTON ATOM MODELİ Maddenin en küçük yapı taşı atomdur.
Atom parçalanamaz. Atom içi dolu küre şeklindedir. Bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşmuştur. 

13 THOMSON ATOM MODELİ Atom küre şeklindedir.
Atomda (+) ve (–) yüklü tanecikler bulunur. Thomson’a göre atom; üzümlü keke benzer.

14 RUTHERFORD ATOM MODELİ
Atomdaki pozitif yüklere proton denir. Elektronların bulunduğu hacim çekirdeğin hacminden büyüktür. Çekirdekteki proton sayısı, elektron sayısına eşittir. Çekirdekteki (+)yüklerin kütlesi yaklaşık atom kütlesinin yarısına eşittir.

15  BOHR ATOM MODELİ  Elektronlar çekirdek etrafında belirli uzaklıklardaki katmanlarda dönerler, rasgele dolanmazlar.

16 MODERN ATOM TEORİSİ Günümüzde kullanılan atom modelidir.
Bu teoriye göre elektronlar çok hızlı hareket ettikleri için belirli bir yerleri yoktur.  Elektronların sadece bulunma ihtimalinin olduğu bölgeler bilinebilir ve elektronların bulunma ihtimalinin olduğu bölgelere elektron bulutu denir.

17 KAYNAKÇA www.karmabilgi.net http://tr.wikipedia.org/


"MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOMUN YAPISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları