Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dünya Tüberküloz ile Mücadele Günü Dünya Tüberküloz ile Mücadele Günü Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Robert Koch tarafından M. tuberculosis basilinin keşfedildiği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dünya Tüberküloz ile Mücadele Günü Dünya Tüberküloz ile Mücadele Günü Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Robert Koch tarafından M. tuberculosis basilinin keşfedildiği."— Sunum transkripti:

1

2 Dünya Tüberküloz ile Mücadele Günü Dünya Tüberküloz ile Mücadele Günü Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Robert Koch tarafından M. tuberculosis basilinin keşfedildiği gün olan 24 Mart 1882 gününe ithafen 1996 yılından itibaren her yıl 24 Mart tarihinde dünya genelinde “Dünya Tüberküloz Günü” etkinlikleri düzenlenmesini önermiştir.Sağlık Bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizde tüberküloz (verem) hastalığı konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalıkla ilgili dünyada yaşanılan gelişmelerin paylaşılması amacıyla düzenlenen “24 Mart Dünya Tüberküloz Günü” etkinlikleri çerçevesinde bütün yurtta çeşitli faaliyetler yürütülecektir. Dünya Tüberküloz ile Mücadele Günü Dünya Tüberküloz ile Mücadele Günü Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Robert Koch tarafından M. tuberculosis basilinin keşfedildiği gün olan 24 Mart 1882 gününe ithafen 1996 yılından itibaren her yıl 24 Mart tarihinde dünya genelinde “Dünya Tüberküloz Günü” etkinlikleri düzenlenmesini önermiştir.Sağlık Bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizde tüberküloz (verem) hastalığı konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalıkla ilgili dünyada yaşanılan gelişmelerin paylaşılması amacıyla düzenlenen “24 Mart Dünya Tüberküloz Günü” etkinlikleri çerçevesinde bütün yurtta çeşitli faaliyetler yürütülecektir.

3 Ülkemizde tüberküloz kontrolünde “Bin Yıl Kalkınma Hedefleri” ve “Tüberkülozu Durdurma Stratejisi Hedefleri”ne ulaşılması yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Bu hedefler; 2015 yılına kadar tüberküloz görülme sıklığının ve tüberkülozdan ölüm hızının 1990 seviyesinin yarısına düşürülmesidir. Ülkemizde yürütülen çalışmalar neticesinde 2015 yılı gelmeden bu hedeflere ulaşılmıştır. Dünyada tüberküloz eliminasyonu konusunda belirlenmiş olan hedef ise 2050 yılına kadar küresel tüberküloz insidansının milyonda birin altına düşürülmesidir. Bu amaca yönelik olarak bu yıl sağlık kurumlarında ve toplumda tüberküloz enfeksiyon kontrolü konusuna ağrılık verilmiş, halkı ve sağlık çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla afiş ve broşürler hazırlanmıştır.

4 Tüberkülozdan korunmanın en etkili yolu erken teşhis ve başarılı tedavidir

5 5  Verem mikrobunun insanlarda yaptığı bir hastalıktır.  En sık akciğerleri olmak üzere tüm organları tutabilir (Lenf bezleri, kemik, böbrek, beyin vb.).  Tedavi edilmezse hayatı tehdit edebilir. VEREM (TÜBERKÜLOZ) NEDİR ?

6 Akciğerler : % 60-70 Diğer Organlar : % 30-40 Akciğer zarı Lenf bezleri Beyin zarı Kemikler Böbrekler Kalp zarı ve diğer birçok organ OMURGA VEREM HASTALIĞI HANGİ ORGANLARIMIZDA GÖRÜLEBİLİR ? Hastalıklı Bölge Hastalıklı Bölge

7 İki-üç hafta veya daha uzun süreli öksürük şikayeti olan herkes en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır! başvurmalıdır! VEREM HASTALIĞINDA ERKEN TANI NASIL KONULABİLİR ? NASIL KONULABİLİR ? VEREM HASTALIĞINDA ERKEN TANI NASIL KONULABİLİR ? NASIL KONULABİLİR ?

8 2-3 haftadan uzun süren öksürük Ateş Gece terlemesi İştahsızlık, kilo kaybı Yorgunluk, halsizlik Balgam çıkarma Kan tükürme Nefes darlığı Göğüs ve sırt ağrısı VEREM HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR? En erken ve en sık belirtisi

9 Solunum yoluyla alınan verem mikrobu verem enfeksiyonuna yol açar. Bu, bir hastalık durumu değildir. Vücutta verem basilinin sessiz durduğu ve adeta hapsedildiği bir durumdur. Enfekte olan kişilerin %5’i 1-2 yıl içinde aktif verem hastası olur, %5’inde ise verem mikrobu vücutta sessiz olarak bekler. Vücut direncinin düştüğü durumlarda, vücutta beklemekte olan verem mikrobu çoğalarak verem hastalığına yol açar. VEREM HASTALIĞI NASIL OLUŞUR?

10 Verem mikrobu vücuda girdikten sonra yıllarca hastalık yapmadan akciğerlerde bekleyebilir. Verem mikrobu vücuda girdikten sonra yıllarca hastalık yapmadan akciğerlerde bekleyebilir. Vücudunda verem mikrobu taşıyanların yaklaşık % 5-10’u daha sonraki yıllarda VEREM HASTASI olur.

11 11

12 Verem mikrobunun elektron mikroskobundaki görünümü Verem mikrobu, güneş görmeyen ortamlarda havada uzun süre canlı kalabilir. Güneşten gelen ultraviyole ışınları verem mikrobunu kısa sürede öldürür.

13 DİRENÇLİ VEREM HASTALIĞI NEDİR ?  Verem hastaları ilaçlarını düzenli olarak ve yeterli süre (6-9 ay) kullanmazlarsa verem mikropları ilaçlara direnç kazanabilir.  Dirençli verem hastalarının tedavisi daha uzun sürmekte (18-24 ay), daha fazla ilaç kullanılmakta ve bazen hasta kaybedilebilmektedir. İlaç direnci olmayan hastanın bir günlük ilaç poşeti İlaç direnci olan hastanın bir günlük ilaç poşeti

14 Balgamda verem mikrobunun görüntüsü VEREM HASTALIĞININ TANISI NASIL KONULUR? Balgamın mikroskopla incelenmesi Balgam kültürü Akciğer grafisi Verem teşhisinde en önemli yöntemdir. Verem şüphesi olanlarda mutlaka yapılmalıdır. Balgamında mikrop görülen hastalar çevrelerindeki kişilere hastalığı bulaştırır.

15 AKCİĞER TÜBERKÜLOZUNDA RADYOLOJİK BULGULAR Normal akciğer Veremli akciğer

16 TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ (PPD): Özellikle çocuklarda anlamlı olan bu test, kişinin verem mikrobu ile karşılaşıp karşılaşmadığını öğrenmemizi sağlar. 16 Sol kola yapılan test 48-72 saat sonra ölçülür.

17 Verem, tedavi görmemiş veya düzenli tedavi görmeyen hastaların aksırma, öksürme ve konuşmaları sırasında havaya yayılan mikropların solunum yoluyla alınması ile bulaşır. VEREM HASTALIĞI NASIL BULAŞIR ?

18 Hastalar tarafından; Konuşma ile 0-210 damlacık, Öksürme ile 0-3.500 damlacık, Hapşırma ile 4.500-1.000.000 damlacık çıkarılır. Hastaların öksürme ve hapşırma sırasında ağızlarını mendille kapatmaları gerekmektedir.

19 Tedavi olmayan bir verem hastası her yıl yaklaşık 10-15 kişiyi enfekte eder Verem hastası

20  5 yaş altındaki çocuklar, yaşlılar,  HIV enfeksiyonu olan kişiler,  Bağışıklığı baskılayan tedavi alan kişiler,  Silikoz, diabetes mellitus, kronik böbrek yetmezliği, lösemi, lenfoma ya da baş, boyun, akciğer kanseri olanlar,  İdeal vücut ağırlığının %90’ından daha az kiloda olanlar,  Sigara içenler, ilaç bağımlılığı olanlar ya da alkol kullananlar. TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONUNUN TÜBERKÜLOZ HASTALIĞINA DÖNÜŞMESİNİ KOLAYLAŞTIRAN DURUMLAR

21 VEREM İYİLEŞİRMİ ?

22 İlaçlarını düzenli kullanan hastalar başkalarına hastalık bulaştırmaz. Verem tedavisinde kullanılan ilaçlar Verem Birimlerinde (verem savaşı dispanseri) ücretsiz olarak verilir. Verem hastalığı düzenli ilaç kullanmakla 6-9 ayda tamamen iyileşir.

23 DGT Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT): Verem ilaçlarının her gün bir sağlık personelinin ya da yetkilendirilmiş bir kişinin gözetimi altında içilmesidir. Bu sayede ilaçların düzenli kullanımı sağlanır.

24 TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR? NE OLUR? TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR? NE OLUR?

25 25 Çevresindekilere verem mikrobunu saçmaya devam eder. Yetersiz tedavi görürse, hastalığı ilaçlara karşı direnç kazanır ve daha sonra tedavi olma şansı kaybolabilir. Tedaviyi reddeden bir hasta için hayati tehlike vardır.

26 VEREM HASTALARININ YAKINLARI NE YAPMALIDIR ?  Hastanın yakınları, özellikle de aynı evde birlikte yaşayanlar mutlaka verem birimlerine (verem savaşı dispanserleri) başvurarak muayene olmalıdır.  Hasta yakınlarının taramaları dispanserlerde ücretsiz olarak yapılmaktadır.  Temaslı muayenesi sonucunda hasta olduğu tespit edilenler tedavi edilir.  Hasta olmayan fakat verem olma riski taşıyan kişilere koruyucu tedavi verilir.

27 VEREMDEN NASIL KORUNABİLİRİZ?

28 Çocukları veremden korumak için doğumdan 2 ay sonra BCG (verem) aşısı uygulanır.

29

30

31 31 Verem hastalığına yakalananların aileleri ve yakınları Verem Birimlerine davet edilerek muayene edilir. Hasta olduğu tespit edilenler tedavi edilir. Bulaştırıcı olan hastaların yakın çevresindekilere hastalığa yakalanmalarını önlemek için koruyucu ilaç verilir. Koruyucu ilaç tedavisinde 6 ay süre ile düzenli ilaç kullanımı gereklidir.

32 VEREM HASTASININ EVİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?  Tüberküloz hastalarının bulunduğu ortamları havalandırmak, bu ortamlara temiz hava sağlamak, havadaki bulaştırıcı damlacıkları seyreltir, bulaşma olasılığını azaltır.  Odanın güneş görmesi, ortamdaki basilleri öldürür.  Hastanın en azından balgamda mikrop çıkarmayana kadar ayrı bir odada kalması uygundur.

33 VEREM HASTALARI ÇEVRESİNDEKİ İNSANLARI HASTALIKTAN NASIL KORUYABİLİR?  Aksırırken, öksürürken mutlaka ağızlarını mendille kapatmalıdır.  Öksürük ve aksırık sonrasında eller yıkanmalıdır.  Bulaştırıcı verem hastaları kapalı ortamlarda, başka insanlarla birlikteyken maske kullanmalıdır.  İlaçlarını düzenli ve eksiksiz olarak kullanmaları gerekmektedir.

34 HASTALIKTAN KORKMA GEÇ KALMAKTAN KORK! HASTALIKTAN KORKMA GEÇ KALMAKTAN KORK! İLAÇLARINI DÜZENLİ KULLAN! SIK SIK ELLERİNİ YIKA! BULUNDUĞUN ORTAMI SIK SIK HAVALANDIR! ASLA SİGARA İÇME, YANINDA İÇİLMESİNE İZİN VERME! DÜZENLİ VE DENGELİ BESLEN!

35 35  Bugün, dünya nüfusunun üçte biri (yaklaşık 2 milyar kişi) vücudunda verem mikrobunu taşımaktadır.  Dünya genelinde her yıl yaklaşık 9 milyon kişi verem hastalığına yakalanmakta ve 1,3 milyon insan veremden ölmektedir. DÜNYADA VEREM

36 36 TÜRKİYE’DE VEREM

37 Bölgelere Göre Toplam TB Olgu Hızı, 2012

38

39 TEŞEKKÜRLER…


"Dünya Tüberküloz ile Mücadele Günü Dünya Tüberküloz ile Mücadele Günü Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Robert Koch tarafından M. tuberculosis basilinin keşfedildiği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları