Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF REHBER ÖĞRETMENLERİNİN YAPABİLECEKLERİ ÇALIŞMALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF REHBER ÖĞRETMENLERİNİN YAPABİLECEKLERİ ÇALIŞMALAR"— Sunum transkripti:

1 SINIF REHBER ÖĞRETMENLERİNİN YAPABİLECEKLERİ ÇALIŞMALAR

2 Sınıf rehber öğretmenlerİnİn görevlerİ
Rehberlik hizmetlerinin etkili ve verimli olabilmesi, görev ve sorumlulukları çerçevesinde okul yöneticilerinin ve sınıf rehber öğretmenlerinin sürece aktif katılımları ile mümkündür. Sene başında sınıf rehber öğretmenlerinin kendi sınıfları için öğrencilerinin gelişim özelliklerini; okulun, velilerin ve öğrencilerinin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak yıllık rehberlik çalışma planı hazırlamaları ve bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletmeleri gerekmektedir.

3 Okul çağı, çocuğun öğretmenini model alma ve ondan etkilenme açısından kritik dönemdir. Bu nedenle rehberlik anlayışına sahip, çocukla sıcak ve etkili bir iletişim kuran sınıf öğretmeninin onu olumlu etkileme yönünden büyük bir gücü vardır.

4 Sınıf rehber öğretmeninden beklenen davranışlar
Öğrencilere saygılı olması ve onlara güvenmesi. Öğrencileri önyargısız olarak sabırla dinleyebilmesi. Öğrenciye yardım etmeye gönüllü içten ve istekli olması. Çevresiyle barışık ve insancıl bir tutuma sahip olması.

5 Olumlu değer yargılarını kazandırması ve geliştirmesi.
Çoğulcu düşünceye sahip, geniş görüşlü ve hoşgörülü olması. Kişinin güçlü olduğuna; kendisine yardım edildiğinde problemlerin üstesinden geleceğine ve başarılı olacağına inanması.

6 Sınıf rehber öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar:
Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın yıllık çalışmalarını plânlar ve bu plânlamanın bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine verir. Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür. Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği yapar. Sınıfa yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile iş birliği içinde inceler, değerlendirir.

7 Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların gizliliğini korur.
Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine iletir. Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmeleri konusunda psikolojik danışmanla iş birliği yapar. Okul müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer görevleri yapar. İlköğretimde 1"inci sınıftan 5"inci sınıfa kadar olan sınıfları okutan öğretmenler de bu görevleri kendi sınıflarında; üst sınıflardaki sınıf rehber öğretmenleri gibi, öğrencilerinin yaş, gelişim, eğitim durumları, bireysel özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda, rehberlik ve psikolojik danışma servisinin eş güdümünde yürütürler.

8 Sınıf rehber öğretmenleri etkinliklerin uygulanması sırasında empati, saygı, koşulsuz kabul ve saydamlık gibi hümanist bir öğretmenin benimsemesi gereken tutumları sergileyerek öğrencilerin sınanma kaygıları olmadan kendilerini çekinmeden ifade edebilecekleri, rahat ve güvenli hissedecekleri bir ortam oluşturulmalıdır.

9 Öğrencilerle etkileşim süreçlerinde birbirlerinin paylaşımlarına ilişkin yorumlarının yapıcı olmasına dikkat edilmeli ve etkinlikler sırasında uyulacak kuralları ve dikkat edilecek noktaları ilk başta detaylı bir şekilde, örnekler vererek ve öğrencileri de sürece katarak belirtmek gerekir.

10 Sınıfta öğrencilere bu konuda sorumluluk verilir ve aşağıdakilere benzer kurallar birlikte oluşturulabilir. Böylece daha sonraki günlerde sadece küçük hatırlatmalarla çalışmalara devam edilebilir ve sınıf kendi otokontrolünü oluşturabilir.

11 Etkinlikle ilgili yönergeleri iyi dinlemeliyiz,
Anlamadığımız konularda soru sormaktan çekinmemeliyiz, Söz almadan konuşmamalıyız, Konuşan kişiyi can kulağıyla dinlemeliyiz, Kimsenin sözü kesmemeliyiz, Kimse için aşağılayıcı, küçük düşürücü, yargılayıcı ifadeler kullanmamalıyız,

12 Kimseyle alay etmemeli ve ad takmamalıyız,
Her birimiz etkinliklerde aktif olmaya çalışmalıyız, Konu ile ilgili söyleyeceklerimizi söylemekten çekinmemeliyiz, Konuşmalarımızın konu ile ilgili olmasına özen göstermeliyiz, Etkinlikler sırasında sınıftaki paylaşımlarda gizlilik ilkesine uymalıyız, Etkinliklerle ilgili önceden yapmamız gereken araştırmaları yapmaya özen göstermeliyiz, Kimse ile kişisel çatışmalara girmemeliyiz, vb.

13 HAZIRLAYAN Ayşe ŞİMŞEK


"SINIF REHBER ÖĞRETMENLERİNİN YAPABİLECEKLERİ ÇALIŞMALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları