Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Professor Kay Livingston İstanbul. İskoçya’daki 1 + 2 Dil Politikası Avrupa Birliği’nin 1+2 modeline dayalı olarak okullarda dil öğretimi ile ilgili bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Professor Kay Livingston İstanbul. İskoçya’daki 1 + 2 Dil Politikası Avrupa Birliği’nin 1+2 modeline dayalı olarak okullarda dil öğretimi ile ilgili bir."— Sunum transkripti:

1 Professor Kay Livingston İstanbul

2 İskoçya’daki 1 + 2 Dil Politikası Avrupa Birliği’nin 1+2 modeline dayalı olarak okullarda dil öğretimi ile ilgili bir normun geliştirilmesi Anadillerine ilaveten iki dil.

3 Tavsiyeler Erken yaşlarda dile erişim. İlköğretim düzeyinde çocuklara dil eğitimi İlk ve orta öğretim okulları arasındaki ortaklıkların geliştirilmesi * Teknolojinin daha yoğun ve daha etkin bir şekilde kullanılması Gençlerin dil öğrenimi ve diğer kültürlere olan ilgisinin arttırılması yönünde anadili o dil olan ve akıcı olarak o dili konuşanlara düzenli erişimin sağlanması İskoçya Raporu 2012’de Yer Alan 1 + 2 Dil Politikası

4 İlkokulun ilk yılları için tavsiyeler Şarkılar, oyunlar, doğrudan öğrenme, ikili ve grup faaliyetleri gibi farklı farklı yaklaşımları kullanarak sesleri tanıtma. Öğrencilerin bir konuyu ya da konunun bir kısmını yabancı dil aracılığıyla ve iki amaç ile öğrenmesi: İçerikle birlikte aynı anda başka bir dil öğrenilmesi. Dil öğrenimine yönelik okulun tamamının kapsandığı yaklaşımlar.

5 Küçük çocuklara (5 yaşından itibaren) yabancı dil öğretimine başlanması. Kabiliyet gözetmeksizin bütün çocuklara yabancı diller öğretilmesi. Anadili farklı çocuklara yabancı diller öğretilmesi. Öğretmen bilgi ve uzmanlığı ile:

6 ‘Yabancı dil öğretmenlerinin’ dil ve pedagojik becerileri yabancı dil öğretimi için yeterli değildi.’ ‘Öğrenenlerin kaliteli yabancı dil öğretimine erişimi konusunda hakkaniyet olmaması.’ Araştırmada belirlenen değişiklikleri yapmanın güçlükleri

7 Değişimin uygulanması sürecindeki güçlükler Araştırmaya göre : İstenilen İngilizce dil öğrenimi çıktıları ile mevcut ölçme değerlendirme uygulamaları arasındaki tutarsızlık’. Ölçme değerlendirme uygulamaları ile sınav sistemleri dil programlarının amaçları ile uyuşmamaktadır.’ ‘İngilizce dil eğitim reformu; ölçme ve değerlendirme sistemi programlarla uyumlu hale getirilmezse, başarısız olacak gibi görünmektedir.

8 Öğretmenler ve okul yöneticilerinin süreçle ilgili yaşadıkları güçlükler Uyum Ölçme değerlendirme süreçlerinin eğitim hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi. Müfredat Ölçme değerlendirme Pedagoji Öğretmen eğitiminin uyumlu hale getirilmesi

9 Öğretmenlerin kimlikleri ve inançları...ve değerlerine ile ilgili güçlükler Pek çok öğretmene göre ihtiyaç duyulan değişiklikler aşağıdaki unsurların yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir: Öğretim yaklaşımlarının etkin öğrenme için ne denli olduğuyla ilgili derinden işlemiş görüşler ve Öğretmenin tanımı ve 21. yy’ın öğrenme ortamlarında “öğretim”in ne anlama geldiği.

10 (Glasgow Üniversitesi, 2010) Bireysel Öğrenme İhtiyaçlarının Anlaşılması Program değişim sürecinde İHTİYAÇLARIN SÜREKLİLİĞİ Değişime hazır ve adapte olabilme Öğrencilerin eğitim ve öğrenim süreçlerini kolaylaştırabilme Eğitim ve öğretimin anlaşılması Ortaklıklar halinde çalışmaya hevesli olma ve çalışabilme Değişimden korkma Öğretmen kimliğinin anlamını yitirmesi İzlemeye dayalı açık bir program yapısına duyulan ihtiyaç Değerlendirmelere dayalı Öğrencilerin kontrolünü kaybetme hissi Etkili öğrenmeyi neyin sağladığı ile ilgili farklı inançlar (Livingston, 2012)

11 Öğretmenlerin kalitesi önemlidir Ek diller de dahil olmak üzere dil sürecine dahil olan yüksek kalitedeki öğretmenler, 1+2 dil politikasının uygulanma sürecinin merkezinde yer almaktadır. Dolayısıyla, Yüksek kalitede öğretmen eğitimi önemlidir...

12 21. Yüzyılda Öğretmenler...aynı programların, çoğunlukla aynı faaliyetlerle tüm çocuklara verilmesi yaklaşımından uzaklaşan....

13 Öğrenme sürecine aktif olarak katılan öğrenciler Yapıcı : çünkü çocuklar kendi bilgi ve becerilerini aktif olarak kendileri oluşturuyorlar, Kendi kendini düzenleyen: öğrenmek için strateji kullanma sürecine aktif olarak dahil olan çocukları kapsıyor, Özetten çok içeriğe uygulanan iyi yerleştirilmiş ve en iyi şekilde anlaşılarak uygulanan bir süreç Tek kişilik yerine işbirliğine dayalı bir faaliyet (De Corte, 2010).

14 Öğrenenler olarak öğretmenler Yapıcı : çünkü öğretmenler kendi bilgi ve becerilerini aktif olarak kendileri oluşturuyorlar, Kendi kendini düzenleyen: öğretmenler öğrenmek için strateji kullanma sürecine aktif olarak katılıyor, Özetten çok içeriğe uygulanan iyi yerleştirilmiş ve en iyi şekilde anlaşılarak uygulanan bir süreç Tek kişilik yerine işbirliğine dayalı bir faaliyet (De Corte, 2010).

15 (Timperley et al, 2007) Etkin Öğretmen Öğrenimi Yeni bilgilerin gözden geçirilerek geliştirilmesine yönelik tekrarlanan olanaklar Yeni bilgilerin/uygulamaların geliştirilmesine yönelik faaliyetler /destek ve güçlükler Yeni öğrenmeye başlamak için katalizör Yeni Öğrenme Yeni öğrenmenin anlam kazanması ve uygulamaya konmasına yönelik faaliyetler ve gerekli destek

16 Herkes her beden giyemez! Mesleki gelişimin anlaşılması; öğretmenler için planlanan ve öğretmenlere verilen kurslar, seminerler, çalıştaylar ve faaliyetlerin ötesine ulaşmalıdır. Öğretmenlerin mesleki gelişiminin kendi mesleki öğrenme ihtiyaçları ve öğrencilerinin ihtiyaçları ile daha uyumlu hale gelmesi. (Livingston, 2013)

17 İletişim Bilgileri Profesör Kay Livingston Glasgow Üniversitesi Sosyal Bilimler Koleji Eğitim Okulu St Andrew’s Building 11 Eldon Street Glasgow G3 6NH Scotland, UK kay.livingston@glasgow.ac.uk


"Professor Kay Livingston İstanbul. İskoçya’daki 1 + 2 Dil Politikası Avrupa Birliği’nin 1+2 modeline dayalı olarak okullarda dil öğretimi ile ilgili bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları