Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ."— Sunum transkripti:

1 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
ÖZEL GÜVENLİK 58. SINAV SORU VE CEVAPLARI

2 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
1. Özel güvenlik görevlisi Servet, görev alanındaki binadan hırsızlık yaparken gördüğü şüpheliyi yakalamak amacıyla kovalamış, şüpheli ise ÖGG Servet’in görev alanı dışına çıkıp kaçmaya devam etmiştir. Bu durumda ÖGG Servet’in aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? Görev alanı dışında yetkilerini kullanamayacağından takibi bırakır Sorumlu amirinin yanına giderek bilgi verdikten sonra vereceği talimata göre hareket eder İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibi sırasında kullandığı güzergâh görev alanı sayılacağından takibe devam ederek şüpheliyi yakalamaya çalışır Görev arkadaşlarını beklemeden takibe devam etmesi mümkün olmadığından takibi bırakır Takip tutanağı düzenlenmesini bekler

3 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
2. Özel güvenlik görevlisi terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma yetkisini hangi kanundan alır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

4 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
3. Zor kullanmaya ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Silah kullanma bir zor kullanmadır Görevin yapılmasını engelleyenlere karşı zor kullanılabilir Zor kullanma gerektiği ölçüde ve uygun yöntemler kullanılarak uygulanmalıdır Sadece meşru savunma kapsamında zor kullanılabilir Direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde, kademeli olarak artan nispette zor kullanılmalıdır

5 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
4. Suç işleyen bir kişi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Özel güvenlik görevlisi tarafından yakalanabilir Herkes tarafından yakalanabilir Genel kolluk tarafından yakalanabilir Ancak hâkim kararıyla yakalanabilir Yakalandıktan sonra derhal genel kolluğa bilgi verilir

6 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
5. Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisinin yapmış olduğu görevin türü aşağıdakilerden hangisidir? Önleyici görev İdari görev Özel kolluk görevi Genel kolluk görevi Adli görev

7 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
6. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir? Olay yerindeki delilleri toplamak Önleyici görev yapmak Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek Arama sırasında ele geçirdiği suç teşkil eden eşyayı emanete almak Koruduğu alana girmek isteyenlerin eşyalarını X-Ray cihazından geçirmek

8 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
7. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hiçbir şartla sınırlandırılamaz Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir Cumhuriyet başsavcısının emriyle sınırlandırılabilir Ancak kanunla sınırlandırılabilir Vali ya da kaymakam gerektiğinde sınırlandırabilir

9 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
8. Görev alanı içerisinde bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi ne yapar? Suça el koyar Suçun devamını engeller Şüpheliyi etkisiz hale getirir ve yakalar Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder Hepsi

10 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
9. Aşağıdakilerden hangisine kelepçe takılmaz? 65 yaş ve üzerindeki şahıslara 18 yaşından küçüklere Hamile bayanlara Suç işleyen kamu personeline Hiçbiri

11 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
10. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangi ifadeler gelmelidir? “Hukuka aykırı arama ……………. ele geçirilenler……………..” yapılabilir, ancak / delil olarak geçerlidir yapılamaz / delil olarak kabul edilir suçtur / delil olarak kullanılamaz emri mülki amir tarafından verilirse yapılmalıdır / delil olarak kullanılır adli bir arama türüdür / önemlidir

12 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
11. Aşağıdakilerden hangileri zor kullanmanın unsurlarıdır? Dengeli olma Gereksiz olma Zorunlu olma Süratli olma Yasaya uygun olma Yalnız I I-III-V II-III-IV III-IV-V Hepsi

13 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
12.Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerin hangisinde güzergâh boyu görevli sayılır? İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde Para ve kıymetli eşya naklinde Cenaze töreninde Kişi korumada Hepsi

14 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
13. Özel güvenlik görevlisi bir derneğe üye olmak istemektedir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Üye olamaz Güvenlik firmasının uygun görmesi durumunda olabilir Mülki amir izin verirse olabilir Üye olabilir Güvenlik komisyonu karar verirse olabilir

15 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
14. Aşağıdakilerden hangisi aranması özel hükme bağlı olanlardan değildir? Noterler Diplomatlar Devlet sanatçıları Milletvekilleri Hiçbiri

16 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren özel güvenlik eğitim kurumları hangi makamlar tarafından denetlenir? Cumhuriyet savcısı ve hâkimler Milli Eğitim Bakanlığı ve il milli eğitim müdürlükleri Sayıştay Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığı ve valilikler

17 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
16. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler hakkında verilen cezalar iki misli artırılarak uygulanır Görevi nedeniyle suç işleyen özel güvenlik görevlisine ceza verilmez Özel güvenlik görevlileri, görev yerlerinde olmak kaydıyla görevli olmadıkları zaman olsa dahi arkadaşlarına destek amacıyla ÖGG yetkilerini kullanabilirler Hepsi

18 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
17. Soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı olan bir suçun çocuklara karşı işlenmekte olması halinde özel güvenlik görevlileri ne yapmalıdır? Mağdur şikâyetçi değilse şüpheliyi salıvermeli Mağdur şikâyetçi ise genel kolluğa müracaat için yönlendirmeli Şikâyete bakılmaksızın şüpheliyi yakalamalı Amirinin vereceği emre göre hareket etmeli Konu takibi şikâyete bağlı olduğu için hiçbir işlem yapmamalı

19 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
18. Özel güvenlik görevlisi Naci, görev yaptığı hastanenin bahçesinde elinde bir bayan çantası ile hızla koşmakta olan erkek şahsı hırsızlık şüphesi ile yakalamıştır. Genel kolluğa bilgi verdikten sonra çantanın yakalanan şahsın annesine ait olduğunun anlaşılması üzerine yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Genel kolluğa bilgi verdiği için ekip gelinceye kadar şahsı bekletmelidir Şahsı özel güvenlik ofisine götürerek ifadesini aldıktan sonra salıvermelidir Hırsızlık suçu işlememiş olsa bile genel asayişi bozduğundan bir daha böyle yapmaması için şahsı makul bir süre tutmalı daha sonra salıvermelidir Amirinin olay yerine gelmesini beklemeli ve onun vereceği emre göre hareket etmelidir Yakalama gerekçesinin ortadan kalkması nedeniyle, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu oluşmaması için hemen salıvermelidir

20 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
19. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır Özel güvenlik birimleri özel kanunlarında sayılan yetkilerini görev alanlarında ve görev süresinde kullanabilirler Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar Özel güvenlik görevlileri grev yapamazlar Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla görevden uzaklaştırılabilirler Özel güvenlik personeli, 5188 sayılı kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamazlar

21 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
20. Özel güvenlik kimlik kartı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine bin TL idari para cezası verilir Kimlik kartı valiliklerce verilir Kimlik kartı üzerinde bulunmayan özel güvenlik görevlisi yetkilerini kullanamaz Kimlik kartı görev alanı ve süresi içinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır Hepsi

22 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
21. “Önleyici kolluk yaklaşımlarından en önemli uygulamalarından olan ve hizmetleri, yasadışı olaylara karşı ilk savunma hattı, suç ve suçlularla mücadelede kolluk kuvvetlerinin gözü, kulağı ve elidir.” Yukarıda boş bırakılan yerlere gelmesi gereken uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? Devriye-nokta Kontrol-tutanak İhbar-yakalama Adli-trafik Yakalama-gözaltı

23 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
22. Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir? Mahalle Polis bölgesi Devriye güzergâhı Belediye sınırları Kontrollü bölge

24 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
23. Özel güvenlik görevlisi Veli kendisine verilen devriye görevi öncesi kaza geçiren kardeşinin ameliyata alınacağı haberini alır. Bu haber, yapacağı devriye görevi için isteksizlik duymasına ve motivasyon eksikliğine yol açmıştır. Veli görevine hangi açıdan hazır değildir? Bedensel Psikolojik Zihinsel Fiziksel Teknik

25 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
24. “Kendisine devriye görevi verilen Ahmet görevini yerine getirdikten sonra devriye bölgesini yeterince kontrol edemediğini, uzağında meydana gelecek olaylara müdahale edemeyeceğini ifade etmiştir.” Özel güvenlik görevlisi Ahmet’e verilen devriye görevi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Gece devriyesi Gündüz devriyesi Motorize devriye Yaya devriye Plansız devriye

26 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
25. Aşağıdakilerden hangisi araç kontrol noktasında araçların aranma sebebi değildir? Çalıntı malların taşınması Mobil bomba Uyuşturucu madde kaçakçılığı Haklarında tutuklama kararı olan kimselerin yakalanması Zincir ve çekme halatı kontrolü

27 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
26. Aşağıdakilerden hangisi not tutma kurallarından değildir? Boş sayfa bırakılmalı Her sayfa numaralandırılmalı Tüm kayıtlar belli aralıklarla olmalı Hiçbir şey silinmemeli Karalama kâğıdı gibi kullanılmamalı

28 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
27. “Özel güvenlik görevlisi Selim görev arkadaşı ile birlikte araç kontrol noktasındaki görevi sırasında şüphelendiği bir aracı durdurur. Araçta bulunan sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirerek aracın içerisini hızlıca kontrol eder. Sonra sürücüden anahtarı isteyerek kendisi bagajı açar ve bagaj içini kontrol eder. Sürücüye araçla ilgili bir takım teknik sorular sorarak heyecan durumunu ve araç ile ilgili bilgisini kontrol eder. Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol eder.” Selim ve arkadaşı kontrol sırasında hangi hataları yapmışlardır? Sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirmeleri ve Selim’in bagajı kendisinin açması Bagajı kontrol etmesi Şüphelendikleri aracı durdurmaları Sürücüye araç ile ilgili sorular sorması Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol etmesi

29 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
28. Aşağıda boş bırakılan yerlere hangi ifadeler gelmelidir? “En ciddi tehlike halkın yerler, binalar, önemli tesisler ile önemli kişilerin bulunduğu yerlerde arabalara konulan bombanın patlamasıdır güvenlik önlemlerinin alındığı yerlerde araçların araştırılması, tehlike oluşturabilecek araçların girmesini ancak tamamen önleyememektedir.” Olmadığı-koruyucu-güçleştirmekte Olmadığı-izleyici-kolaylaştırmakta Yoğun olduğu-koruyucu-güçleştirmekte Yoğun olduğu-koruyucu-kolaylaştırmakta Yoğun olduğu- adli- kolaylaştırmakta

30 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
29. Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir? Tespit tutanağı İhbar tutanağı Suçüstü tutanağı Müracaat tutanağı Devriye tutanağı

31 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
30. Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? İhbar ciddiye alınmaz Emniyet hattı oluşturulur Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için olay yerinde tutulur Bomba imha uzmanı talimatlarına uyulur

32 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
31. Şüpheli şahısla konuşma sırasında kişinin hangi davranışından şüpheli olduğu anlaşılmaz? Yüzünün rengi değişir Şüphe sebebi ile ilgili bilgi almak ister Aşırı terleme olur Bakışları kaçırma eğilimindedir Sorulara net cevap vermez, zaman kazanmaya çalışır

33 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
32. “Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir? İhbar Eşkâl Bombalı paket Biyolojik tehdit Devriye

34 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
33. Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz? Adam öldürme Trafik kural ihlali Gasp Kapkaç Çete oluşturanlar

35 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
34. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tespitinde yararlanılacak hususlardan değildir? Yüz tipi Ses tonları Pantolon markası Meslekle alakalı olabilen üzerine sinen ayırt edici kokular Göz, burun ve ağız tipi

36 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
35. Bir suçun işlendiğini veya işlenmekte olduğunu yetkililere bildirilmesi amacıyla tutulan tutanağa ne denir? Yer gösterme tutanağı Tespit tutanağı İhbar tutanağı İfade tutanağı Nöbet devir teslim tutanağı

37 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
36. Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur? Suç sebebi Yakalanma zamanı ve yeri Bilirkişi ifadesi Ne şekilde yakalandığı Zor kullanılmış işe doktor raporu

38 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
37. “Resmi makamlarca verilen görev ile ilgili veya görevli olduğu yer ve zaman içinde görevi ile ilgili öğrendiği bilgi, müdahale ettiği olay veya meydana gelmiş olaya ait öğrenmiş olduğu bilgileri, sorumlu olduğu makamları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan yazıdır.” Yukarıdaki tanımla anlatılmak istenen nedir? Not Rapor Senet Eşkâl Fezleke

39 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
38. Kamu güvenliğini sağlamak ve korumakla görevlendirilen kolluk kuvvetlerince görev sırasında görülen ve işitilenleri tespit etmek, gerektiğinde yasal işleme konu olması amacıyla düzenlenen ve imzalanan resmi belgeye ne denilir? Belge Tutanak Bilirkişi raporu Adli belge Hiçbiri

40 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
39.Tutanağın düzenlenmesine “konu olan olayın ne şekilde öğrenildiği, tarih ve zaman, görev veren makam, yetkinin kaynağı, olay yeri, haber alma şekli, olay yerine varış ve müdahale bilgileri bulunur” ifadesi tutanağın hangi bölümünü anlatır? Başlık Giriş Metin Özel Resmi

41 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
40. Önceden meydana gelmiş olaylarda, olay yerine giden güvenlik personeli tarafından, olay yeri hakkında gördüklerini tespit etmek amacıyla düzenlenen tutanağa ne ad verilir? Olay tutanağı Buluntu mal tutanağı Olay yeri görgü ve tespit tutanağı Arama tutanağı Nöbet devir teslim tutanağı

42 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
41. Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri algılar? Kameralar IR sistemleri Metal detektörleri PIR detektörleri X-Ray cihazları

43 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
42. Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için aşağıda belirtilen hangi uygulama yanlıştır? Ziyaretçinin kimlik bilgileri alınıp kayda geçirilmelidir Ziyaretçinin eşyaları kontrol edilmemelidir Ziyaretçi kartı verilmelidir Gerektiğinde ziyaretçinin yanına refakatçi verilmelidir Ziyaret edilecek kişiyle görüşülüp teyit alınmalıdır

44 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
43. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistemlerinde kullanılan bir cihaz değildir? Kapalı devre kamera sistemi Kartlı geçiş sistemi Kapı detektörü Telsiz El detektörü

45 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
44. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılamaz? Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) Duvar Tel örgü Demir parmaklık X-Ray cihazı

46 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
45. Speed Dome kamera özelliği ne anlama gelir? Ölçü aletli kamera Hareket edebilen kamera Siyah beyaz kamera Renkli kamera Harmonik ölçen kamera

47 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
46. İlk yardım hangi amaçla yapılır? Hasta/yaralının bilincini korumak Hasta/yaralının yaşamsal işlevlerinin sürdürülmesini sağlamak Hasta/yaralının durumunun kötüye gitmesini önlemek Hasta/yaralının iyileşmesini kolaylaştırmak Hepsi

48 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
47. Ülkemizde ilk yardım gerektiren bir durumda aranması gereken numara aşağıdakilerden hangisidir? 112 155 110 114 118

49 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
48. İlk yardımcı ile ilgili aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır? Temel ilk yardım eğitimine katılmıştır İlk yardımcı sertifikası almaya hak kazanmıştır Hasta/yaralıya ortamda bulunan araç ve gereçlerle müdahale eder Hasta/yaralının durumu kötüleştiğinde ilaçla müdahale eder Kendinin ve çevredeki kişilerin güvenliğini sağlar

50 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
49. İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Koruma, Bildirme, Kurtarma Koruma, Kurtarma, Tedavi Bildirme, Tedavi, Koruma Kurtarma, Bildirme, Tedavi Koruma, Bildirme, Önleme

51 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
50. Kanamanın ciddiyeti aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? Kanamanın hızına Vücutta kanın aktığı bölgeye Kişinin kan grubuna Kanayan damarın çapına Kanamanın miktarına

52 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
51. Bilinci kapalı bir kişi ile karşılaştığınızda solunum yolunu en çok kapatan unsur olarak öncelikle neye dikkat etmeniz gerekir? Kırılan dişlere Gıdalara Kravatın sıkmasına Dile Ağza alınan para, oyuncak gibi küçük cisimlere

53 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
52. En sık rastlanan zehirlenme yolu hangisidir? Solunum Sindirim Deri Dolaşım Boşaltım

54 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
53. Hayvan ve böcek ısırmaları ile ilgili aşağıda verilen şıklardan hangisi yanlıştır? Kedi-köpek gibi hayvan ısırmalarında hafif yaralanmalarda yara 5 dakika boyunca sabun ve soğuk suyla yıkanır Kedi-köpek gibi hayvan ısırmalarında hasta kuduz ve/veya tetanos aşısı yaptırması konusunda uyarılır Arı-akrep-yılan sokmalarında yaraya soğuk uygulama yapılır Arı-akrep-yılan sokmalarında yara yeri hemen emilir Akrep sokmalarında hasta yatay pozisyonda tutulur

55 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
54. Vücudumuzda oksijensiz kalmaya en hassas organımız hangisidir? Beyin Göz Karaciğer Böbrekler Pankreas

56 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
55. Komadaki hastada aşağıdakilerden hangisi kaybolur? Solunum Dolaşım Nabız Bilinç Ateş

57 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
56. Hangi yangın türünde köpük ve su kesinlikle kullanılmaz? Elektrik Petrol Katı Metal Sıvı

58 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
57. Portatif yangın söndürücü tüplerini en etkili şekilde kullanmak için, aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? Tüpleri bitene kadar sıkınız, yarım bırakmayınız Yangının çıkış noktasından müdahale ediniz Rüzgâra karşı durarak tek tek, art arda kullanınız Rüzgârı, istikametine göre arkanıza alınız Tüpleri aynı anda değişik yönlerden beraberce kullanınız

59 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
58. Giysileri tutuşan bir insana nasıl müdahale edilir? Su dökülür Köpüklü Portatif Söndürücü kullanılır Bir örtü ile sıkıca sarılır Kuru Kimyasal Tozlu Portatif Söndürücü Hepsi

60 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
59. Buharlaşınca ateşle temas etmesi durumda kapalı yerlerde patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir? Benzin Mazot Zeytinyağı Tiner Gazyağı

61 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
60. Kapalı alanlarda doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir? Tavanda Zeminde Suda Derin yerlerde Her yerde

62 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
61. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Yangına su ile müdahale etmek Yangının oksijen ile ilgisini kesmek Yangını bölmelere ayırmak Yanan cismi uzaklaştırmak Yangını soğutarak söndürmek

63 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
62. Yoğun dumanlı bir yangın ortamında tahliye işleminde hangi davranışlar yapılır? Ağız ve burun ıslak bez kapatılarak dizler üzerinde emekleyerek çıkılır Koşarak çıkılır Üst katlara kaçılır Camları açarak seslenilir Lambaları yakarak yol aranır

64 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
63. Yanmakta olan yağın üzerine su dökülünce hangi olay meydana gelir? Söner Yağ patlaması Gaz patlaması Yanmaya devam eder Hiçbiri

65 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
64. Esrar uyuşturucu maddesinin argoda ve kullanıcılar arasında isimlendirilmesi ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? Aşk otu Çalı Gogo Dinamit Kubar

66 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
65. Genel olarak uyuşturucu maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sinir sistemi üzerinde etki ederek akli, fiziki ve psikolojik dengeleri bozar Fert ve toplumsal hayatta iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getirir Kullanıcılarda alışkanlık ve bağımlılık meydana getirir Birçok ülkede alımı satımı ve kullanılması kanunlarla yasaklanmıştır Ülkemizde sentetik uyuşturucuların tıbbi amaçla dahi olsa reçeteli satışı kesinlikle yasaktır

67 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
66. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma amaçlarından biri değildir? İhtiyaç karşılamak Paylaşımda bulunmak Etki altında bırakmak Yönlendirmek Tartışmak

68 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
67. Kaynağın (verici) yolladığı mesaja hedefin (alıcı) verdiği cevap anlamına gelen iletişim süreci öğesi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaz? Dönüt Yansıma Geri bildirim Kanal Geri besleme

69 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
68. Kişiler arası yüz yüze iletişimde karşı tarafa verilen mesajların etkisini en çok arttıran iletişim öğesi hangisidir? Fiziksel temas Mekân kullanımı Beden dili Araçlar Kelimeler

70 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
69. Aşağıdakilerden hangisi beden dili öğelerinden değildir? Sözcükler Vücut duruşu Mimikler Jestler Göz teması

71 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
70. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden değildir? İletişim süreci bir bütündür Etkili iletişim, iletişim kuranların aktif olması ile gerçekleşir İletişim kişiye değil kişiyle yapılır İletişim tek yönlü bir süreçtir İletişimde hem sözel hem de sözel olmayan mesajlar vardır

72 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
71. Özel güvenlik görevlisi Ali, çalışmakta olduğu AVM’nin arıza nedeniyle kapalı olan A kapısında görev yapmaktadır. A kapısından giriş yapmak üzere gelen müşterileri, B kapısından giriş yapmaları için yönlendirmesi gerekmektedir. Etkili iletişim ilkeleri çerçevesinde Ali nasıl hareket etmelidir? Hiçbir şey söylemeyerek müşterilerin anlamasını beklemelidir Arızaya ilişkin kısa bir bilgilendirme yaparak, B kapısını tarif etmelidir A kapısından giriş yapılamayacağını söylemelidir Beden diliyle B kapısını tarif etmelidir A kapısına barikat çekerek kenarda beklemelidir

73 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
72. Aşağıdakilerden hangisi empatinin ilk aşamasıdır? Kendimizi anlatmaya çalışmak Olayı karşı tarafın anladığı gibi anlamaya çalışmak Karşıdakini etkili bir şekilde dinlemek Karşıdakini anladığımızı ifade etmek Kendimizi beden diliyle ifade etmeye çalışmak

74 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
73. Aşağıdakilerden hangisi suçlayıcı, genelleyici ve çözümden uzaklaştıran kendini ifade etme türüdür? Ben dili kullanmak Empati Sempati Sen dili kullanmak Eleştiri

75 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
74. Etkili dinleme sürecindeki bir dinleyici aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Söz keser Son sözü söyleme çabasında olur Hem sözel hem de sözel olmayan mesajlara dikkat eder Karşılık vermeden önce düşünmez Dinlerken ne söyleyeceğinin provasını yapar

76 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
75. Özel güvenlik görevlisi Orhan, davranışlarından rahatsız olduğu vardiya amiriyle ilgili şikâyetlerini operasyon müdürüne iletir, operasyon müdürü de genel müdür yardımcısına iletir. Bu silsile sayesinde Orhan`ın şikâyeti en üst yönetim kademesine ulaşır ve sonunda çözüme ulaşılır. Yukarıdaki durumda bahsedilen iletişim türü hangisidir? Kişiler arası iletişim Örgüt içi iletişim-Dikey iletişim Empatik iletişim Kişi içi iletişim Örgüt içi iletişim-Yatay iletişim

77 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
76. Stres insanlar üzerinde kısa ve uzun dönemde farklı etkiler gösterebilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi stresin uzun dönem etkilerine örnek olabilir? Kalp çarpıntısı Aşırı terleme Ses titremesi Kronik hastalıklar Kızgınlık

78 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
77. Ayşe özel güvenlik eğitimi alarak, özel güvenlik görevlisi olmak istemektedir. Tanıdıkları aracılığıyla özel güvenlik kurslarını araştırmaya başlayarak bir an önce kayıt yaptırmayı hedeflemektedir. Kızılay’da dolaşırken daha önce hiç fark etmediği özel güvenlik kurslarına ait tabelalar gözüne çarpmaya başlar. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi bazı uyaranların ilgi alanımıza girdikten sonra özellikle dikkatimizi çekmeye başlamasına ne ad verilir? Antipati Dikkat Algıda seçicilik Mobbing Bilişsel çelişki

79 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
78. Aşağıdakilerden hangisi grup türleri değildir? Paniğe kapılmış grup Atılgan grup Saldırgan grup Amaçlı grup Anlamlı grup

80 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
79. Toplumsal yapıya yön veren ve topluma bir kişilik kazandıran ortak davranışların kalıbına …… denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir? Ortak hareket Kollektif davranış Toplum Grup Kültür

81 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
80. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkta panik oluşmasının sebeplerinden biri değildir? Tehlikenin hissedilmesi Kaçma imkânı konusunda belirsizlik Kaçış yollarının kapanması Ön ve arka bağlantısının kesilmesi Hiçbiri

82 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
81. Bir topluluğa girerek grubu suça teşvik eden onları tahrik eden kimselere ne ad verilir? İhtiyatlı Atılgan Provokatör Gönüllü Tesir altında kalan

83 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
82. Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik etkilerine göre zehirleyici kimyasal maddelerden değildir? Sinir gazları Yakıcı gazlar Boğucu gazlar Göz yaşartıcı gazlar Kan zehirleyici gazlar

84 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
83. “Dağılıyor görünüp tekrar toplanma” aşağıdaki hususlardan hangisini kapsar? Olayların hazırlık safhasıdır Olayları başlatma usullerindendir Olayları bitirme usullerindendir Yasadışı olaylarda polise karşı uygulanan eylem taktikleri Hepsi

85 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
84. Büyük grupları küçük gruplara bölmek ve yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri, kışkırtıcı ve suçluları yakalamak, topluluk içerisinden yolu açmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir? Hat düzeni Kama düzeni Çember düzeni Grup düzeni Hepsi

86 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
85. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda gösteriye katılan gruplardaki psikolojik özelliklerden birisidir? İrade zayıflığı Duygusallık Özenti Taklit Hepsi

87 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
86. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik kuvvetlerinin topluluklara müdahale ederken uymak zorunda olduğu ilkelerden biri değildir? Profesyonel olma Paniği önleme Tahriklere engel olma Taraf tutma Teknolojiden faydalanma

88 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
87. Gözaltına alınacak bir topluluğu çevirmek ve topluluğa katılımların olmasını engelleme amacı ile kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir? Çember düzeni Ekip düzeni Kama düzeni Hat düzeni Hepsi

89 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
88. Koruma görevlisi “Zeynep” koruduğu insanı yönelik bıçaklı saldırı yapılacağı ihbarını alır. Zeynep kalabalıkta öncelikle neye dikkat etmelidir? İnsanların ellerine İnsanların eşkâline İnsanların kıyafetine İnsanların gözlerine İnsanların yüzüne

90 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
89. Koruma Çemberinde “iç halka” da aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? VIP (Önemli Kişi) Koruma müdürü Özel kalem müdürü VIP’nin eşi İl sağlık müdürü

91 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
90. Aşağıdakilerden hangisi VIP aracına binebilir? Koruma amiri VIP VIP’nin eşi VIP’nin misafiri Hepsi

92 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
91. Bir koruma için aşağıdakilerden hangisi tehdit unsurudur? Çiçek Yumurta Tabanca Boya Hepsi

93 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
92. Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır? Korunanın (VIP) beden bütünlüğünü korumak Korunanın iyi uyumasını sağlamak VIP’nin ofis düzenini sağlamak VIP’nin telefon trafiğini takip etmek VIP’nin ulaşımını sağlamak

94 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
93. Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir? Planlama Hedef Seçimi Keşif Kaçış Delillere el koyma

95 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
94. Korunan kişi aracı ile program yerine geldiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır? Tüm korumalar yerlerini aldıktan sonra VIP araçtan indirilir VIP’nin kapısını koruma amiri açar Araç kullanıcısı aracı kesinlikle terk etmez VIP konaklama yerine gidene kadar aracın kapısı kesinlikle kapatılmaz. Hepsi

96 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
95. Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir? Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek arkadaşlarını uyarması Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve en kısa sürede yere yatarak hedef küçültmek Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve uyanık olmak Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçmek

97 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
96. Koruma neden güneş gözlüğü takmalıdır? Baktığı yerin anlaşılmaması için Topluluktaki kişilerle direk göz temasında bulunmamak için Koruma yorgun olabilir, anlaşılmaması için Korumanın ciddiyetini ve vakarını etraftakilere göstermek için Hepsi

98 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
97. Hastanede çalışan özel güvenlik görevlisi Ali, görev yaptığı hastanede doktora saldırarak yaralayan şahsı yakaladı. Şahısla ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisini yapması yanlıştır? Şahsı yakalayarak suçun devamını önler, yetkili genel kolluğa bildirir Suç delillerini koruma altına alır Doktora şikâyetçi olup olmadığını sorar Şahsı ve delilleri tutanakla genel kolluğa teslim eder Hiçbiri

99 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
98. Polis ve jandarmanın görev alanlarının belirlenmesi görev bakımından değil, coğrafi olarak yer bakımındandır. Özel güvenlik görev alanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Özel güvenlik alanı polis bölgesinde olabilir Özel güvenlik alanı jandarma bölgesinde olabilir Özel güvenlik alanının belirlenmesinde polis veya jandarma bölgesinde olması fark etmez Özel güvenlik alanının belirlenmesinde kamu hürriyetleri dikkate alınır Özel güvenlik alanı genel güvenlik kapsamında korunmanın mümkün olduğu yerlerde olabilir

100 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
99. AVM’de görevli özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini genel kolluğa bildirir? Güvenlik kontrolünden geçmek istemeyenleri Elektrik kesilmesi durumunu AVM içerisinde dilencilik yapanları Tüketici haklarını ihlal eden işyerini Birbirini darp ederken yakaladığı fakat şikâyetçi olmadıklarını söyleyen şahısları

101 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
100. Özel güvenlik görev alanında can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü anlaşıldığında mülki idare amirinin genel kolluğu görevlendirmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Özel güvenlik görevlileri mülki idare amiri emrine girer Özel güvenlik görevlileri genel kolluk amirinin emrine girer Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri genel güvenliğinin bozulduğu hallerde derhal genel kolluğa bildirir Genel kolluk özel güvenlik alanında görev aldıktan sonra özel güvenliğin görevi sona erer Genel kolluğun emrine göre hareket eder

102 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
SİLAHSIZ ADAYLAR İÇİN TEST BİTMİŞTİR. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SİLAHLI ADAYLAR SONRAKİ SAYFADAKİ SİLAH SORULARINI CEVAPLAYINIZ.

103 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun çerçevesinde silah ruhsatı alınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 18 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 5 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler 21 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 5 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler 21 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 2 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler 18 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 3 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler 20 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 5 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler

104 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
2.Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? Fişeğin, şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere…………………..denir. Çap Rampa Yiv Set Çıkarıcı.

105 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
3.İlk dolduruşu atıcı tarafından yapıldıktan sonra, tetik çekili tutulduğu sürece kendi kendine fişek yatağına fişek süren ve boş kovan atan silahlara ne ad verilir? Makinalı silah Yarı otomatik silah Tam otomatik silah Otomatik silah Yarı makinalı silah

106 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
4.Aşağıdakilerden hangisi kesici silahlar içerisinde yer almaz? Kama Hançer Saldırma, Sustalı Çakı Muşta

107 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
5.Aşağıdakilerden hangisi tabancanın parçaları arasında yer almaz? Çerçeve (gövde) Sürgü (kapak) Namlu İcra yayı ve icra mili Kundak

108 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
6.Aşağıdakilerden hangisi tabancaların sürgü (kapak) kısmında yer almaz? Gez-arpacık Kovan atma boşluğu Tırnak Şarjör İğne ve yayı

109 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
7.Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? Horoz yada ateşleme iğnesinin darbesiyle patlayarak sevk barutunu ateşlemek amacıyla, çok hassas maddelerden üretilen parçaya ………………denir. Çekirdek Kapsül Kovan Barut Fişek

110 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
8.Gaz tabancaları hangi grup silahlar arasında yer alır? Ateşli silahlar Ateşsiz silahlar Biyolojik silahlar Nükleer silahlar Kimyasal silahlar

111 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
9.“……………...özelliği nedeniyle öldürücü, yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı vb. etkilere sahip silahlara ………………silahlar denir.” ifadesindeki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ? Kimyasal-Kimyasal Biyolojik -Biyolojik Biyolojik-Kimyasal Kimyasal-Ateşli Biyolojik-Ateşsiz

112 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
10.Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir? Hazne Namlu Sürgü Harbi Horoz

113 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
11.Uzman personel tarafından yapılan ve gerektiğinde parça değişen bakım aşağıdakilerden hangisidir? Kapsamlı bakım Zorunlu bakım Haftalık bakım Uzman bakım Atış sonrası bakım

114 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
12.İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Tabanca dolduruş yapamaz Fişek ateşlenemez Tabanca emniyete alınamaz Horoz düşmez Tetik çalışmaz

115 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
13.Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir? Yiv Set Rampa Hazne Rayyür

116 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
14.Bazı ateşli silahlarda bulunan kilitleme makaralarının görevi nedir? Fişeğin düz gitmesini sağlar Fişeğin namludan çıkışını sağlar Barut gazı basıncından azami derecede faydalanmayı sağlar İğneyi sabitler Geri tepmeyi engeller

117 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
15.Ateşleme sırasında şarjörde fişek bitmesine rağmen sürgünün geride kalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Gerdel’in arızalı olması İcra yayının kırık olması Horozun kırık olması Tırnağın kırık olması Fişeğin arızalı olması

118 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
16.Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin aşınması sonucu hangisi meydana gelmez? Fişeğin hedef üzerindeki delici gücü artar Hedefte nişan alınan noktaların dışına taşma olur Çekirdek havada takla atarak gider Atış menzili kısalır İlk hız düşer

119 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
17.Boş kovan dışarı atılamıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir? İğne kırıktır Şarjör iyi takılmamıştır Tırnak veya tırnak yayı kırıktır İğne yayı esnekliğini kaybetmiştir Şarjör ağzı kenarları deforme olmuştur

120 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
18.Fişeği oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru verilmiştir? Gömlek – kurşun – bakır – barut Barut – kapsül – çekirdek – kovan Kovan – kapsül – tırnak - çıkarıcı Tırnak – kapsül – gömlek - kurşun Barut – kapsül – gömlek – çekirdek

121 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
19.Ateşli silahlarda tetiğin görevi, hem horozu kurmak hem de düşürmek ise bu silahlar nasıl silahlardır? Tam otomatik Tek hareketli silah Makinalı silah Çift hareketli silah Yarı otomatik

122 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
20.Barut gazı basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini hangi parça sağlar? Gez Namlu Tetik İcra yayı Horoz

123 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
21.Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönünceye kadar namlu içerisinde aldığı yola (mesafeye)………………denir. Yiv Mesafe Hatve Menzil İlk hız

124 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
22.MP-5 Makineli tabanca da atış anında elimizin yanmasını önleyen parça hangisidir? Kabza Kovan atma boşluğu El kundağı Şarjör Alev gizleyen

125 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
23.Tek hareketli sisteme sahip olan tabanca hangisidir? CZ-75B Tabanca Smith Wesson toplu tabanca, Beretta FS 92 Kırıkkale Tabanca 14 lü Browning HP

126 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
24.Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir? Mermi yolu Etkili menzil Azami menzil İlk Hız Hedef

127 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
25.Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Kimyasal silahlar Ateşli silahlar Biyolojik silahlar Ateşsiz silahlar Yarışma silahları

128 EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
TEST BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ


"EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları