Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş Sağlığı ve Güvenliği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş Sağlığı ve Güvenliği"— Sunum transkripti:

1 İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Veysel Özbulur

2 Yönetim Sistemi Nedir? ISO Nedir? CEN ve EN Nedir?
Yönetim sistemleri; kuruluşların faaliyetlerinin, genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesini amaçlar. ISO Nedir? Standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standardizasyon Kuruluşudur. CEN ve EN Nedir? CEN, Avrupa Standardizasyon Komitesidir. EN (European Norm), Avrupa Standardlarının kısaltmasıdır. EN, Avrupa Birliğinde standardlar arasında harmonizasyonu sağlamak için oluşturulmuştur.

3 Yönetim Sistemleri OHSAS 18001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9000
Kalite Yönetim Sistemi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ILO OHS 2001 ILO İSG Yönetim Sistemi BS (İngiliz Standardı) İş sağlığı ve güvenliği yönetim rehber standardı

4 YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KİLİT ÖĞELERİ
Yetki ve sorumluluklar, Departmanlar arası ilişkiler, Spesifik görevler için prensip ve uygulamalar Performans ölçümleri Kayıt ve raporlama alışkanlıkları Bunların objektif tetkiki

5 YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KİLİT ÖĞELERİ
POLİTİKALARI BELİRLE, PLANLA, UYGULA, KONTROL ET, ÖNLEM AL

6 Proses Yaklaşımı Planla, Uygula, Kontrol et , Önlem al ,
Olarak bilinen (PUKO) metodolojisi, Bütün proseslere uygulanabilir.

7 PLANLA İş Sağlığı ve Güvenliği açısından amacın belirlenmesi ( neyi başarmak istiyoruz, nerede, ne zaman ) Mevcut durumu analiz etme Hedeflerin belirlenmesi Kayıtların analizi Tehlikelerin Belirlenmesi Risk değerlendirme metotlarının belirlenmesi Detaylı plan hazırlaması ( uygulama planı ) İç talimatlar hazırlama

8 UYGULA Riskleri Değerlendirme
Risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme Kontrol Önlemlerinin seçimi ve uygulaması Her bölümdeki İlgili kişileri bilgilendirme, eğitme Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme Uygulama sonuçlarını yakın takip etme

9 KONTROL ET Hedef veya hedeflere ulaşıldı mı?
İç talimatlar ve yönergeleri gözden geçirme Olası sapmaları tespit etme ve kaydetme İlgili kişileri bilgilendirme

10 ÖNLEM AL Kalıcı bir denetleme sistemi kurma
Etkili önlemleri standartlaştırma Gerekli yönlendirmeleri sağlama

11 YÖNETİM SİSTEMLERİNİN FAYDALARI
Anahtar faaliyetlerin düzenliliği ve sürekliliği. Zayıf noktaların sistematik teşhisi. İyileştirmeye yönelik yaklaşım. Gerektiğinde ulaşılabilecek kayıtlar. Değişikliklerde yönetime yardımcı olmak. Sorumluluklar hakkındaki şüpheleri ortadan kaldırmak.

12 AMAÇ; KİŞİLERİN DEĞİL, SİSTEMİN TETKİKİDİR !

13 ISO 9000 Standartları ISO 9000 Standartlarının Gelişimi
1963’te MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde) 1968’de AQAP (Allied Quality Assurance Publications) Standardları (NATO üyesi ülkelerde) 1979’da BS 5750 (İngiltere’de) 1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından) 1988’de EN standardları (CEN tarafından) 1994’de ISO tarafından revize edildi. 1996’da EN serisi, EN-ISO 9000 olarak yayınlandı. 2000’de ISO tarafından revize edildi ve ISO 9000:2000 olarak yayımlandı. 2008’de ISO ve EN tarafından revize edildi ve EN- ISO 9000:2008 olarak yayımlandı.

14 EN-ISO 9000:2008 Serisi Üç temel standarttan oluşmaktadır:
EN-ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar EN-ISO 9004:2008 Kalite Yönetim Sistemi-Performansın İyileştirilmesi İçin Kılavuz

15 Toplam Kalite Yönetimi
Tamamen müşteriye odaklanmış bir işletme kültürünü oluşturan tam bir yönetim sistemidir. Toplam Kalite Yönetimi, bir grup etkinliğidir ve bireysel olarak gerçekleştirilemez. Toplam Kalite Yönetiminde hataları önlemek ve kaliteye ulaşmak, üst yönetimden işçilere, tedarikçilere ve üretim sürecinde görev alan tüm çalışanlara kadar herkesin sorumluluğudur.

16 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
ÇEVRE POLİTİKASI Üst yönetim, çevre yönetim sisteminde tanımlanan ve bunu politikaları uygulamayı garanti eden bir çevre politikası oluşturmalıdır:

17 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKALARI

18

19 OHSAS STANDARDI OHSAS 18001, BSI (British standarts Institute) tarafından yayınlanmış olan "İş Sağlığı ve Güvenliği" standardıdır. OHSAS 18001; ISO 9000 ve ISO gibi bir ISO standardı değildir. OHSAS diğer uluslararası standartlardan farklı olarak bazı ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir. –1996’da BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemleri Rehberi –1997’de Technical Report NPR 5001 –Nisan 1999’da BS tarafından OHSAS (İngiltere’de) –Kasım1999’da ise OHSAS yayınlanmıştır. –9 Nisan2001’de TSE tarafından TS olarak yayınlandı

20 OHSAS 18001-İSG Yönetim Sisteminin Yararları:
Tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınması sağlanır, Çalışanlar işyerinin olumsuz etkilerinden korunur, Rahat ve güvenli bir ortamda çalışmaları sağlanır, İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıpları önlenir, oldukça yüksek maliyetleri en aza indirilir. Çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve üretim maliyetlerinde azalma sağlanır. Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmalar ortadan kaldırılır, işletme güvenliği sağlanır. Resmi makamlar önünde, iş güvenliğine karşı duyarlı olduğu kanıtlanır ve yasal ceza riski azaltılır. OHSAS 18001, ISO 9000:2000 ve ISO ile uyumludur, var olan alt yapı geliştirilir ve daha kapsamlı hale getirilir. Çalışanların sağlık ve güvenliği korunur, dolayısı ile verimlilik ve üretim artar.

21

22

23

24 Yönetimin Gözden Geçirmesi
Yönetim, İSG yönetim sistemini gözden geçirirken; İç tetkik sonuçları ile kuruluşun uymakla yükümlü olduğu yasal ve diğer şartlara uygunluğun değerlendirilmesi, Kuruluşun İSG performansı, Hedeflere ulaşma derecesi, Olayların araştırılmasının, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu, Önceki YGG’ye ait faaliyetlerin izlenmesi, İSG ile ilgili yasal ve diğer şartlardaki gelişmeler ve değişen durumlar, İyileştirme ile ilgili tavsiyeler.

25 TEŞEKKÜRLER…


"İş Sağlığı ve Güvenliği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları