Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Veysel Özbulur. Yüksekte Çalışmalarda İSG-2013 Yönetim Sistemi Nedir? Yönetim sistemleri; kuruluşların faaliyetlerinin, genel stratejileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Veysel Özbulur. Yüksekte Çalışmalarda İSG-2013 Yönetim Sistemi Nedir? Yönetim sistemleri; kuruluşların faaliyetlerinin, genel stratejileri."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Veysel Özbulur

2 Yüksekte Çalışmalarda İSG-2013 Yönetim Sistemi Nedir? Yönetim sistemleri; kuruluşların faaliyetlerinin, genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesini amaçlar. ISO Nedir?  Standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standardizasyon Kuruluşudur. CEN ve EN Nedir?  CEN, Avrupa Standardizasyon Komitesidir.  EN (European Norm), Avrupa Standardlarının kısaltmasıdır. EN, Avrupa Birliğinde standardlar arasında harmonizasyonu sağlamak için oluşturulmuştur.

3 Yüksekte Çalışmalarda İSG-2013 Yönetim Sistemleri OHSAS 18001İSG YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9000Kalite Yönetim Sistemi ISO 14001Çevre Yönetim Sistemi ILO OHS 2001ILO İSG Yönetim Sistemi BS 8800 (İngiliz Standardı) İş sağlığı ve güvenliği yönetim rehber standardı

4 Yüksekte Çalışmalarda İSG-2013 YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KİLİT ÖĞELERİ Yetki ve sorumluluklar, Departmanlar arası ilişkiler, Spesifik görevler için prensip ve uygulamalar Performans ölçümleri Kayıt ve raporlama alışkanlıkları Bunların objektif tetkiki

5 Yüksekte Çalışmalarda İSG-2013 YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KİLİT ÖĞELERİ POLİTİKALARI BELİRLE, PLANLA, UYGULA, KONTROL ET, ÖNLEM AL

6 Yüksekte Çalışmalarda İSG-2013 Proses Yaklaşımı Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al, Olarak bilinen (PUKO) metodolojisi, Bütün proseslere uygulanabilir.

7 Yüksekte Çalışmalarda İSG-2013 PLANLA  İş Sağlığı ve Güvenliği açısından amacın belirlenmesi ( neyi başarmak istiyoruz, nerede, ne zaman )  Mevcut durumu analiz etme  Hedeflerin belirlenmesi  Kayıtların analizi  Tehlikelerin Belirlenmesi  Risk değerlendirme metotlarının belirlenmesi  Detaylı plan hazırlaması ( uygulama planı )  İç talimatlar hazırlama

8 Yüksekte Çalışmalarda İSG-2013 UYGULA  Riskleri Değerlendirme  Risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme  Kontrol Önlemlerinin seçimi ve uygulaması  Her bölümdeki İlgili kişileri bilgilendirme, eğitme  Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme  Uygulama sonuçlarını yakın takip etme

9 Yüksekte Çalışmalarda İSG-2013 KONTROL ET  Hedef veya hedeflere ulaşıldı mı?  İç talimatlar ve yönergeleri gözden geçirme  Olası sapmaları tespit etme ve kaydetme  İlgili kişileri bilgilendirme

10 Yüksekte Çalışmalarda İSG-2013 ÖNLEM AL  Kalıcı bir denetleme sistemi kurma  Etkili önlemleri standartlaştırma  Gerekli yönlendirmeleri sağlama

11 Yüksekte Çalışmalarda İSG-2013 YÖNETİM SİSTEMLERİNİN FAYDALARI Anahtar faaliyetlerin düzenliliği ve sürekliliği. Zayıf noktaların sistematik teşhisi. İyileştirmeye yönelik yaklaşım. Gerektiğinde ulaşılabilecek kayıtlar. Değişikliklerde yönetime yardımcı olmak. Sorumluluklar hakkındaki şüpheleri ortadan kaldırmak.

12 Yüksekte Çalışmalarda İSG-2013 AMAÇ; KİŞİLERİN DEĞİL, SİSTEMİN TETKİKİDİR !

13 Yüksekte Çalışmalarda İSG-2013 ISO 9000 Standartlarının Gelişimi  1963’te MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde)  1968’de AQAP (Allied Quality Assurance Publications) Standardları (NATO üyesi ülkelerde)  1979’da BS 5750 (İngiltere’de)  1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından)  1988’de EN 29000 standardları (CEN tarafından)  1994’de ISO tarafından revize edildi.  1996’da EN 29000 serisi, EN-ISO 9000 olarak yayınlandı.  2000’de ISO tarafından revize edildi ve ISO 9000:2000 olarak yayımlandı.  2008’de ISO ve EN tarafından revize edildi ve EN- ISO 9000:2008 olarak yayımlandı. ISO 9000 Standartları

14 Yüksekte Çalışmalarda İSG-2013 EN-ISO 9000:2008 Serisi Üç temel standarttan oluşmaktadır: EN-ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar EN-ISO 9004:2008 Kalite Yönetim Sistemi-Performansın İyileştirilmesi İçin Kılavuz

15 Yüksekte Çalışmalarda İSG-2013 Toplam Kalite Yönetimi Tamamen müşteriye odaklanmış bir işletme kültürünü oluşturan tam bir yönetim sistemidir. Toplam Kalite Yönetimi, bir grup etkinliğidir ve bireysel olarak gerçekleştirilemez. Toplam Kalite Yönetiminde hataları önlemek ve kaliteye ulaşmak, üst yönetimden işçilere, tedarikçilere ve üretim sürecinde görev alan tüm çalışanlara kadar herkesin sorumluluğudur.

16 Yüksekte Çalışmalarda İSG-2013 ÇEVRE POLİTİKASI Üst yönetim, çevre yönetim sisteminde tanımlanan ve bunu politikaları uygulamayı garanti eden bir çevre politikası oluşturmalıdır: ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

17 Yüksekte Çalışmalarda İSG-2013 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKALARI

18 Yüksekte Çalışmalarda İSG-2013

19 OHSAS 18001 STANDARDI OHSAS 18001, BSI (British standarts Institute) tarafından yayınlanmış olan "İş Sağlığı ve Güvenliği" standardıdır. OHSAS 18001; ISO 9000 ve ISO 14000 gibi bir ISO standardı değildir. OHSAS 18001 diğer uluslararası standartlardan farklı olarak bazı ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir. –1996’da BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemleri Rehberi –1997’de Technical Report NPR 5001 –Nisan 1999’da BS tarafından OHSAS 18001 (İngiltere’de) –Kasım1999’da ise OHSAS 18002 yayınlanmıştır. –9 Nisan2001’de TSE tarafından TS 18001 olarak yayınlandı

20 Yüksekte Çalışmalarda İSG-2013 OHSAS 18001-İSG Yönetim Sisteminin Yararları: Tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınması sağlanır, Çalışanlar işyerinin olumsuz etkilerinden korunur, Rahat ve güvenli bir ortamda çalışmaları sağlanır, İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıpları önlenir, oldukça yüksek maliyetleri en aza indirilir. Çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve üretim maliyetlerinde azalma sağlanır. Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmalar ortadan kaldırılır, işletme güvenliği sağlanır. Resmi makamlar önünde, iş güvenliğine karşı duyarlı olduğu kanıtlanır ve yasal ceza riski azaltılır. OHSAS 18001, ISO 9000:2000 ve ISO 14000 ile uyumludur, var olan alt yapı geliştirilir ve daha kapsamlı hale getirilir. Çalışanların sağlık ve güvenliği korunur, dolayısı ile verimlilik ve üretim artar.

21 Yüksekte Çalışmalarda İSG-2013

22

23

24 Yönetimin Gözden Geçirmesi Yönetim, İSG yönetim sistemini gözden geçirirken;  İç tetkik sonuçları ile kuruluşun uymakla yükümlü olduğu yasal ve diğer şartlara uygunluğun değerlendirilmesi,  Kuruluşun İSG performansı,  Hedeflere ulaşma derecesi,  Olayların araştırılmasının, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu,  Önceki YGG’ye ait faaliyetlerin izlenmesi,  İSG ile ilgili yasal ve diğer şartlardaki gelişmeler ve değişen durumlar,  İyileştirme ile ilgili tavsiyeler.

25 Yüksekte Çalışmalarda İSG-2013


"Yrd. Doç. Dr. Veysel Özbulur. Yüksekte Çalışmalarda İSG-2013 Yönetim Sistemi Nedir? Yönetim sistemleri; kuruluşların faaliyetlerinin, genel stratejileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları