Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA
DOĞUBAYAZIT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2 MEB Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi

3 Okul ve Kurumların Görev ve Sorumlulukları
MADDE 6- (1) Kurumlar, yılda bir kez model kriterlerini esas alarak öz değerlendirme yapar. (2) Kurumlar, öz değerlendirme sonucu ortaya çıkan iyileştirme konularını, stratejik planı da dikkate alarak öncelikli olarak iyileştirir.

4 Okul ve Kurumların Görev ve Sorumlulukları
MADDE 6- (3) Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları, bu Yönerge’de açıklanan rapor formatına uyarak hazırlayacakları kurum ya da ekip başvuru raporu ile en az bir kategoride eğitimde kalite ödülü sürecine katılır. (4) Model değerlendirme kriterleri, gelen talepler ve alınan geri bildirimler doğrultusunda Başkanlıkça güncellenir.

5 Ödül Kategorileri Yılın kaliteli kurumu Yılın kaliteli ekibi
Temel eğitim kurumları Genel ortaöğretim kurumları Mesleki ve teknik eğitim kurumları Öğrencisiz kurumlar

6 ERASMUS + Tek Bir Program: Basitleştirilmiş Yapı
Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Erasmus Leonardo Comenius Gençlik Programı ERASMUS + 3 Ana Eylem 1. Bireylerin Öğrenme Hareketlilikleri 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği 3. Politika Reformlarının Desteklenmesi Spor Jean Monnet Uluslararası Yükseköğretim Programı Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, İkitaraflı Program Özel Eylemler

7 Üç Ana Eylem 1 2 3 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1)
Personel Hareketliliği (Okul eğitimi, mesleki eğitim, yüksek öğretim) Yüksek öğretim/mesleki eğitim öğrencilerinin hareketliliği Ortak Yüksek Lisans Derecesi Yüksek Lisans Öğrencisi Kredi Garantisi Avrupa Gönüllü Hizmeti ve Gençlik Değişimleri Yenilik ve İyi Ugulama Değişimi İçin İşbirliği (KA2) Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel Beceri Ortaklıkları Gençlik alanında Kapasite Geliştirme Politika Reformu Desteği (KA3) Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve karar alıcılar arasında gençlik alanında toplantılar Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi Uluslararası kuruluşlar ile işbirliği 1 2 3

8 Okul Eğitimi Ana Eylem 1: Hareketlilik Projesi
Avrupa Gelişim Planı Okulun kalite geliştirme ve uluslararasılaşma açısından ihtiyaçları Okul öğrencileri, öğretmen ve diğer personel ile okulun bütününde beklenen etki; Personelin kazanacağı yeterliliklerin ve deneyimlerin okul tarafından müfredata ve/veya okul gelişim planına nasıl entegre edileceği, İlgili olması halinde, planlanan hareketlilik faaliyetleri ile bağlantılı olarak eTwinning’in nasıl kullanılacağı

9 Avrupa Gelişim Planı’nda bahsedilen
Görüldüğü gibi, Avrupa Gelişim Planı’nda bahsedilen Okulun kalite geliştirme ve uluslararasılaşma açısından ihtiyaçları, Okul öğrencileri, öğretmen ve diğer personel ile okulun bütününde beklenen etki, Personelin kazanacağı yeterliliklerin ve deneyimlerin okul tarafından müfredata ve/veya okul gelişim planına nasıl entegre edileceği gibi noktalar KA1 projeleri için oldukça önemlidir. Bu noktaları da okullarımızın ve kurumlarımızın SWOT analizleri ve Stratejik Planlarıyla destekleyebilir ve gerekçelendirebilirsiniz.

10 Kurumsal Eylem Planı Eylem Adımlarının Oluşturulması
Eylem Adımı-Zaman Şemasının Oluşturulması Eylem Adımı -Yöntem Boyutunun Hazırlanması Eylem Adımı Sorumlularının Saptanması


"STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları