Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Duyu Organlarımız.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Duyu Organlarımız."— Sunum transkripti:

1 Duyu Organlarımız

2 1.Göz Görme işinde görevli yapılarla,bu yapıları koruyan yardımcı kısımlardan oluşur.Görmede görevli yapılar;kornea,mercek,almaç hücreleri ve sinir hücreleridir. Bunları koruyan yapılar ise göz kapakları,kirpikler,kaşlar,gözyaşı bezleri ve göz kaslarıdır.

3 Gözün Yapısı

4 SERT TABAKA En dışta bulunan tabakadır.Sağlam bağ dokusundan oluşmuş bir tabakadır.Rengi parlak ve beyazdır.Sert tabaka gözü dış etkilerden korur.Gözün yuvarlak şeklinin bozulmasını önler. Gözü çepe çevre saran sert tabaka, gözün önünde saydam ve çıkıntılı bir hal alır.Bu saydam tabaka ışığın gözün iç bölümlerine geçişini sağlar.Saydam tabakanın bir adıda "kornea“dır

5 DAMAR TABAKA Adındanda anlaşılacağı gibi bol kan damarlarının bulunduğu tabakadır.Sert tabaka ile ağ tabakası arasında yer alan bölümdür.Damarlar gözü besleyen ve kanı her tarafa ulaştıran damarlardır.Damarların sıklığı ve pigmentler (renkli maddeler) sebebi ile siyah renklidir. Gözü bir karanlık oda haline getirir.Koyu renkli olduğundan, ışığı soğurur.Damar tabakanın, gözün önündeki kısmı irisi oluşturur.İris, siyah,kahve rengi, mavi, yeşil, ela gibi göze renk veren kısımdır.İris, büzülüp genişleme özelliğine sahiptir.Işıkta büzülerek göz bebeğini daraltır,karanlıkta genişleyerek gözün yeterli ışık almasını sağlar.

6 AĞ TABAKA En içteki tabakadır. Işığa duyarlı hücreler bu tabakadadır.Işığın uyarılarını alarak beyne ileten sinirlerde ağ tabakada bulunur. Ağ tabaka üzerinde , göz bebeğinin tam karşısında çukur bir bölge bulunur.Buraya sarı leke adı verilir.Görüntü sarı lekede meydana gelir. Gözden beyne giden sinirler sarı lekenin alt kısmından çıkar.Burada görüntü oluşmadığı için kör nokta adını alır. Ağ tabakanın ,irisin arkasına rastlayan bölümünde ,yani gözün ön kısındaki bölümünde göz merceği yer alır. Göz merceği ince kenarlı,esnek bir mercektir.Göz merceğinin görevi ,göz bebeğinden gelen ışık ışınlarını kırarak ağ tabaka üzerindeki sarı lekeye düşürmekteydi. Görülen cismin uzaklığını göre göz merceği yassılaşarak veya yuvarlaklaşarak odak uzaklığını ayarlar.Böylece görüntü net olarak retinaya düşer.Fotoğraf makinasında olduğu gibi,gözdede görüntü ters gözükür. Göz merceğinin şişkinliğini (odak uzaklığını) ayarlayan kirpiksi kaslardır. Gözün ,görüntüyü netleştirmek için merceğin odak uzaklığını ayarlamasına "göz uyumu" denir.Mercek kasları (kirpiksi kaslar) görev yapamazsa veya merceğin içindeki sıvı kırıcılığını ve akıcılığını kaybederse göz uyumu sağlanamaz. Mercek gözü iki bölüme ayırır.Kornea ile mercek arasına ön oda ,merceğin arkasındaki bölüme ise camsı cisim denir.göz yuvarlağının içi ışığı kırma özelliği olan göz sıvısıyla doludur. Sarı lekede net ve ters olarak teşekkül eden.Bu sayede göz bebeğinden gelen ışığı kırarak görüntünün sarı benek üzerine düşmesini sağlar.

7 2)GÖZ BOZUKLUKLARI Gözün yapısında meydana gelen değişiklikler göz bozukluklarının oluşmasına neden olur.Göz bozuklukları,miyopluk ,hipermetropluk,astigmatlık ,peresbitliktir. Göz kusurlarından başka kalıtsal olarak oluşan renk körlüğü ve şaşılık durumları da vardır.Şaşıllık göz yuvarını hareket ettiren kasların birini uzun ,diğerinin de kısa olmasıyla oluşur.Şaşılık durumunda iki göz arasındaki paralellik bozulur.Şaşılık ameliyatla veya sağlam gözün kapatılıp şaşı gözün çalıştırılması yöntemleriyle düzeltilebilir. daltonizm de denilen renk körlüğü kalıtsal bir hastalık olarak kabul edilir.Bu nedenle tedavisi yoktur.Renk körlüğünde kırmızı ve yeşil renkler ayırt edilemez.Renk körlüğü hastalığına rekeklerde daha sık raslanılır. Göz kusurları sonradan meydana gelir sonradan oluşan göz kusurları şöyledir:

8 MİYOPLUK Miyop birisi uzaktaki cisimleri net olarak göremez.Miyopluk ya göz yuvarı önden arkaya doğru uzar ya da göz merceği şişkinleşerek ışığı fazla kırar.Her iki durumda da görüntü sarı beneğin önüne düşer. Miyopluk ,kalın kenarlı mercek taşıyan gözlük kullanılarak düzeltilir.Gözlüklerden başka aynı özellikleri taşıyan lenslerde kullanılmaktadır.Ayrıca son yıllarda lazer ışnlarıyla miyopluk tedavi edilmektedir.

9 HİPERMETROPLUK Hipermetrop yakını iyi göremez.Hipermetroplukta ya göz yuvarı önden arkaya doğru basıklaşır yada göz merceği incelerek ışığı az kırar.her iki durumda da görüntü sarı beneğin arkasında oluşur.Bu nedenle görüntü net oluşmaz.Hipermetropluk ince kenarlı mercek taşıyan gözlük ya da lenslerle düzeltilir.

10 ASTİGMATLIK Astigmatlık göz merceği ve saydam tabaka üzerindeki bozulmalarda oluşur.Astigmatlıkta cisimler bulanık olarak görülür.Bu göz kusuru silindirik mercekten yapılmış gözlükler kullanılarak düzeltilebilir.

11 PRESBİTLİK Genellikle yaşlı kişilerde görülür.Bu göz kusurunda göz merceği esnekliğini kaybeder.Diğer ifadeyle göz merceğinin uyum özelliği kaybolur.Dolayısıyla presbit göz kusuru olan bir kişi yaklaşık kırk santimetreden yakını net göremez.İnce kenarlı mercek taşıyan gözlük kullanılarak düzeltilir.

12 forum için hazırlanmıştır
ibrahim gün forum için hazırlanmıştır


"Duyu Organlarımız." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları