Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKULDA STRATEJİK PLAN SÜRECİ. OKUL SP ORGANİZASYONU STRATEJİK PLAN MEVCUT DURUM TARİHİ GELİŞİM YASAL YÜKÜMLÜLÜKL ER ÜRÜN VE HİZMETLER PAYDAŞ ANALİZİ KURUM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKULDA STRATEJİK PLAN SÜRECİ. OKUL SP ORGANİZASYONU STRATEJİK PLAN MEVCUT DURUM TARİHİ GELİŞİM YASAL YÜKÜMLÜLÜKL ER ÜRÜN VE HİZMETLER PAYDAŞ ANALİZİ KURUM."— Sunum transkripti:

1 OKULDA STRATEJİK PLAN SÜRECİ

2 OKUL SP ORGANİZASYONU STRATEJİK PLAN MEVCUT DURUM TARİHİ GELİŞİM YASAL YÜKÜMLÜLÜKL ER ÜRÜN VE HİZMETLER PAYDAŞ ANALİZİ KURUM İÇİ ANALİZ Örgüt Yapısı İnsan Kaynakları Teknoloji Mali Kaynaklar İstatistiki veriler ÇEVRE ANALİZİ PEST Üst Politika Belgeleri GZFT ANALİZİ GELECEĞE BAKIŞ MİSYON VİZYON DEĞERLER TEMALAR AMAÇLAR VE HEDEFLER PERFORMANS GÖSTERGELER İ FAALİYET/PROJ ELER STRATEJİLER İZLEME VE DEĞERLENDİR ME RAPORLAMA

3 3 PAYDAŞ BELİRLEME PAYDAŞLARIN SINIFLANDIRILMASI PAYDAŞLARIN ANALİZİ PAYDAŞ GÖRÜŞMELER İ SWOT (GZFT) ANALİZİ Geniş katılımlı paydaş belirleme Paydaşların sınıflandırılması (İç ve Dış Paydaş) Paydaşların Analizi (Önceliklendirme, ön değerlendirme, Paydaş görev matrisi, Paydaş etki/önem matrisi ve paydaş stratejileri belirlenmesi) Paydaş görüşmeleri KURUM İÇİ ANALİZ DIŞ ÇEVRE ANALİZİ MEVCUT DURUM ANALİZİ PAYDAŞ ANALİZİ

4 1-Paydaşların Belirlenmesi Paydaş: Okulun hizmetleri ile ilgisi olan, okuldan doğrudan veya dolaylı olumlu yada olumsuz yönde etkilenen veya okulu etkileyen kişi, gurup veya kurumlardır. Çalışanlar, Çalışanlar, Yararlanıcılar, Yararlanıcılar, Liderler, Liderler, Stratejik Ortaklar, Stratejik Ortaklar, Temel Ortaklardır. Temel Ortaklardır.

5 2-Paydaşların Sınıflandırılması İç Paydaş (Çalışanlar) İç Paydaş (Çalışanlar) Dış Paydaş (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler) Dış Paydaş (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler) Yararlanıcı, Hedef kitle Yararlanıcı, Hedef kitle

6 A)İç paydaşlar(Çalışanlar) Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. ÖRNEK: Kuruluşun çalışanları yöneticiler ve Bakan ÖRNEK: Kuruluşun çalışanları yöneticiler ve Bakan B)Dış paydaşlar(Temel ortak,Stratejik ortak,Tedarikçiler) Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. ÖRNEK: Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları,kuruluşa girdi sağlayanlar,sendikalar, ilgili sektör birlikleri ÖRNEK: Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları,kuruluşa girdi sağlayanlar,sendikalar, ilgili sektör birlikleri Stratejik ortak Gönüllülük vardır. Gönüllülük vardır. Vizyona ulaşabilmek için onlarla ortaklık yapmak gerekir. Vizyona ulaşabilmek için onlarla ortaklık yapmak gerekir. “Kazan Kazan” yaklaşımı. “Kazan Kazan” yaklaşımı. ÖRNEK: Medya Temel ortak Kanunla bağlı olduğumuz. Hiçbir zaman ayrılamayacağımız. İşbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar. Kanunla bağlı olduğumuz. Hiçbir zaman ayrılamayacağımız. İşbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar. ÖRNEK: Genel müdürlük için MEB, İl milli eğitim müdürlükleri için Valilik C)Müşteriler (Yaralanıcı, Hedef kitle) Kurumun ürettiği hizmetleri ve/veya malları kullanan, alan ve bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlar Kurumun ürettiği hizmetleri ve/veya malları kullanan, alan ve bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlar

7 İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ YARARLANICI Temel OrtakStratejik Ortak Okul MüdürüKaymakamOda BirlikleriÖğrenciler Okul Müdür Yardımcılarıİl Milli Eğitim MüdürlüğüMedyaVeliler Öğretmenlerİlçe Milli Eğitim MüdürlüğüSivil Toplum KuruluşlarıBir Üst Öğrenim Kurumları MemurlarHalk Eğitim MerkezleriEğitim SendikalarıÜniversiteler Yardımcı HizmetlilerRAMÖğrenci Taşıma İşletmeleriİstihdam Eden Kuruluşlar Okul Aile BirliğiMal MüdürlüğüÖğrenci Yemek İşletmeleriDershaneler Emniyet MüdürlüğüBankalar Yerel Yönetimler Jandarma Komutanlığı Okul Kantinleri PAYDA Ş LARIN SINIFLANDIRILMASI

8 Paydaş/Hizmet Matrisi HİZMETPAYDAŞÜ/H1Ü/H2Ü/H3Ü/H4Ü/H5Ü/H6Ü/H7Ü/H8Ü/H9 Paydaş 1 vvov Paydaş 2 ovv Paydaş 3 vvo O: Bazı Paydaşlar, Bir kısmı ile ilişki vardır. V: paydaşların Tamamı

9 Payda ş ların Etki/Önem de ğ erinin saptanmasında Etki/Önem matrisi kullanılır. Bu matriste ETK İ ; payda ş ın, okulun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme, olumlu veya olumsuz etkile yebilme gücünü, ÖNEM ; ise payda ş ın okulun veya okulun paydaşın beklenti ve taleplerine verdi ğ i önceli ğ i ifade eder.

10 Paydaş Etki / Önem Matrisi EtkiÖnemZayıfGüçlü ÖnemsizİzleBilgilendir Önemli Çıkarlarını gözet, çalışmalara dahil et Birlikte çalış

11 11 PAYDAŞ GÜÇLÜ ÖNEMLİ BİRLİKTE ÇALIŞ PAYDAŞ STRATEJİLERİ

12 12 PAYDAŞ ZAYIF ÖNEMLİ KAPASİTEYİ GELİŞTİR, ÇIKARLARINI GÖZET PAYDAŞ STRATEJİLERİ

13 13 PAYDAŞ ÖNEMSİZ GÜÇLÜ ETKİLERİNİ GİDER, KENDİNİ SAVUN PAYDAŞ STRATEJİLERİ

14 14 PAYDAŞ ÖNEMSİZZAYIF İZLE VE YA GÖZARDI ET PAYDAŞ STRATEJİLERİ

15 DURUM ANALİZİ DURUM ANALİZİ 1.Kuruluş İçi Analiz (GZFT 1.Kuruluş İçi Analiz (GZFT ANALİZİ) Okulun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek iç ortamdan kaynaklanan güçlü ve zayıf yönlerin değerlendirilmesidir. Okulun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek iç ortamdan kaynaklanan güçlü ve zayıf yönlerin değerlendirilmesidir. 2. Çevre Analizi (PEST ANALİZİ) Okulun dış ortamından kaynaklanan, kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir. Okulun dış ortamından kaynaklanan, kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir.

16 MEVCUT DURUM ANALİZİ F-T OKUL İÇİ ANALİZ ANALİZ(G-Z) Okulun yapısı Okulun yapısı Beşeri kaynaklar Beşeri kaynaklar Kurum kültürü Kurum kültürü Teknoloji Teknoloji Mali durumu Mali durumu dikkate alınmalıdır. F-T

17 MEVCUT DURUM ANALİZİ ÇEVRE ANALİZİ (PEST) E Ekonomik Faktörler P Politik/Hukuki Faktörler S Sosyal/Kültürel Faktörler T Teknolojik Faktörler OKUL İÇİ ANALİZ(G-Z) Okulun yapısı Okulun yapısı Beşeri kaynaklar Beşeri kaynaklar Kurum kültürü Kurum kültürü Teknoloji Teknoloji Mali durumu Mali durumu dikkate alınmalıdır. F-T

18 Üstünlüklerimiz nelerdir? Neleri iyi yapıyoruz? Başkaları, güçlü yanlarımız olarak neleri görmektedirler? Neleri kötü yapıyoruz? Neleri geliştirmemiz gerekiyor? Neleri geliştirmemiz gerekiyor? Başkaları hangi konularda bizden daha iyidirler? Başkaları hangi konularda bizden daha iyidirler? Başkalarının gözüyle eksik yönlerimiz nelerdir? Başkalarının gözüyle eksik yönlerimiz nelerdir? Karşılaşabileceğimiz engeller nelerdir? Rakiplerimiz ne yapmaktalar? Rakiplerimiz ne yapmaktalar? Beklenen iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi? Beklenen iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi? Değişen teknoloji konumumuzu tehdit ediyor mu? Değişen teknoloji konumumuzu tehdit ediyor mu? Finansal sorunlarımız var mı? Finansal sorunlarımız var mı? Avantajlarımız nelerdir ? Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler yaşanmakta ? Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler yaşanmakta ? Hangi kaynaklara sahibiz?

19 2.BÖLÜM GELECEK YÖNELİMİ Bu bölümde vizyon, misyon, ilke ve değerler, Stratejik Amaçlar, Stratejik Hedefler, performans hedefi/ performans göstergesi, maliyet ve sorumlular belirlenir.

20 OKUL STRATEJİK PLANI TEMA AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1.1 PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET/PROJELE R PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK HEDEF 1.2 STRATEJİK HEDEF 1.3 STRATEJİK HEDEF 1.4 STRATEJİLER AMAÇ 2AMAÇ 3

21 MİSYON İFADESİ Misyon: Okulun neden kurulduğunu ve hangi görevleri yaptığını anlatan bir ifadedir. Neden varız ? Sorusunun cevabıdır. Okulun varlık nedenidir: Okul ne yapar? Nasıl yapar? Kim için yapar? Misyon ifadesi: Kısa ve çarpıcı olmalıdır Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, hizmetin amacını tanımlar Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir Okulun hizmet verdiği kişi ve kuruluşları belirtir Okulun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır

22 VİZYON İFADESİ Vizyon: Okulun uzak gelecekte olmak istediği yerin kavramsal ifadesidir. NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? Vizyon Okulun geleceğini simgeler Okulun uzun erimde neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Okulun istendik geleceğini sembolize eder. İddialı ve aynı zamanda ulaşılabilir bir ifadedir.

23 TEMALAR : Okul/kurum’un temel görev alanlarını belirten bir veya iki kelimelik bölüm başlıklarıdır. Tema; Hizmetlerin ana başlıklar altında verilmesidir.

24 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç (SAM): Stratejik bir alanda yürütülecek çalışmaların gelecekte nasıl bir şekil alacağı veya gelişeceğini, niteliğinin ne olacağını ortaya koyan ifadedir. –mek, mak mastar kipi ile ifade edilmeli, faaliyetleri içermemelidir. Örnek: Eğitim ortamlarının cazibesini artıracak şekilde alt yapı ve donanımda yenileşmeye gitmek.

25 Stratejik amaçların özellikleri Misyonun yerine getirilmesine katkıda bulunmalıdır İddialı ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır Okulun şimdiki durumundan gelecekte arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilecek nitelikte olmalıdır Ulaşılmak istenilen noktayı açıkça ifade etmeli ancak buna nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır Stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamaları için bir çerçeve sunmalıdır. Hedeflerin gerçekleşmesinde yol gösterici olmalıdır. Okulun öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir

26 STRATEJİK HEDEFLER Hedefler, Planın bitiminde amaçta belirtilen stratejik alanda somut olarak hangi sonuca ulaşılacağını belirten ifadelerdir. Stratejik Hedefler SSÖÖGZ kuralına uygun yazılmalıdır. S=Somut S=Spesifik Ö= Önemli Ö= Ölçülebilir G=Gerçekleştirilebilir Z= zamana bağlı demektir. Örnek: 2009 yılında %.. olan disiplin olay sayısını 2012 yılı sonunda %..’ya düşürmek.

27 STRATEJİK HEDEFLER Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır. — Ölçülebilir olmalıdır. — İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır. — Sonuca odaklanmış olmalıdır. — Zaman çerçevesi belli olmalıdır. — Okul için belirlenen hedeflerden herkes aynı şeyi anlamalı, hedeflere ulaşma herkes için istenilir olmalıdır.

28 3. BÖLÜM NASIL ULAŞACAĞIZ her bir stratejik amaç için faaliyetler ve projeler planlanıp yazılır. Bu bölümde strateji ve politikalar belirlenip, her bir stratejik amaç için faaliyetler ve projeler planlanıp yazılır.

29 POLİTİKA ve STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ Strateji ve Politikalar Metni Oluşturma Nedeni;  Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir?  Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz?  Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir?

30 STRATEJİ ve POLİTİKALARIN BELİRLENMESİ  Strateji ve politika ifadeleri TOWS ANALİZİ yapılarak belirlenir.  Belirlenen her bir stratejik amaç için TOWS Matrisi kullanılır.

31 TOWS MATRİSİNİN KULLANIMI  TOWS Matrisine yazılan Stratejik Amaç için GZTF analizi yapılar. Bu analiz sonucunda; G-F stratejileri G-F stratejileri (Kurumun güçlü taraflarını destekleyen fırsatları belirlemek ve değerlendirmek için geliştirilen stratejilerdir) Z-F stratejileri ( zayıf yönlerini kuvvetlendirmek için fırsatları kullanarak geliştirilen stratejilerdir) Z-F stratejileri (Kurumun zayıf yönlerini kuvvetlendirmek için fırsatları kullanarak geliştirilen stratejilerdir) G-T stratejileri ( dış tehditlere karşı hassasiyetini azaltmak için güçlü yanlarının nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koyan stratejilerdir) G-T stratejileri (Kurumun dış tehditlere karşı hassasiyetini azaltmak için güçlü yanlarının nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koyan stratejilerdir) Z-T stratejileri ( zayıf yönlerinin dış tehditlerden kolayca etkilenmesini engelleyecek savunma planlarını hazırlamaya yarayan stratejilerdir) Z-T stratejileri (Kurumun zayıf yönlerinin dış tehditlerden kolayca etkilenmesini engelleyecek savunma planlarını hazırlamaya yarayan stratejilerdir)

32 İÇ FAKTÖRLER VE DIŞ FAKTÖRLER GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR G-F Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin güçlü taraflarını destekleyen fırsatları belirlemek ve değerlendirmek için geliştirilen stratejilerdir) Z-F Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin zayıf yönlerini kuvvetlendirmek için fırsatları kullanarak geliştirilen stratejilerdir) TEHDİTLER G-T Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin dış tehditlere karşı hassasiyetini azaltmak için birimin güçlü yanlarının nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koyan stratejilerdir) Z-T Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin zayıf yönlerinin dış tehditlerden kolayca etkilenmesini engelleyecek savunma planlarını hazırlamaya yarayan stratejilerdir) TOWS MATRİSİ

33 FAALİYETLERİN ve PROJELERİN BELİRLENMESİ Faaliyet veya Proje: Stratejik Amacın gerçekleşmesi için yapılacak tüm faaliyetleri kapsar. Her faaliyet yazılır ve bir sorumluya verilir. Faaliyetlerin maliyetleri hesaplanarak da planın 5 yıllık bütçesi hesap edilir.

34 FAALİYETLERİN ve PROJELERİN BELİRLENMESİ  Her bir stratejik amaç için faaliyetler ve projeler belirlenerek yazılır.  Faaliyetlerden;  İzlenmesinde fayda olanlar,  Gerek maliyeti olanlar gerekse maliyeti olmayanlar stratejik planda yer alır.  Faaliyetler ve projelerden maliyeti olanlar, performans programında yer alır.

35 BÖLÜM IV İZLEME VE DEĞERLENDİRME İzleme: stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme: uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

36 İzleme ve değerlendirme çalışması; Faaliyetleri, bütçeyi, Stratejik hedefleri, performans hedefi ve performans göstergelerini kapsamalıdır. İzleme sonuçları raporlaştırılırken; O yıl yapılması gereken faaliyetler yapılmış mı? Faaliyetlerin geldiği aşama nedir? Faaliyetlerin temel sonuçları neler olmuştur? Faaliyet hangi Stratejik Hedefle ilgili ise o hedefin ne kadarı gerçekleşmiştir? Faaliyetin başarısını ölçmek için önceden belirlenen performans hedefi ve/veya performans göstergesi ne kadar gerçekleşmiştir? Vb. sorular cevaplandırılmalıdır.


"OKULDA STRATEJİK PLAN SÜRECİ. OKUL SP ORGANİZASYONU STRATEJİK PLAN MEVCUT DURUM TARİHİ GELİŞİM YASAL YÜKÜMLÜLÜKL ER ÜRÜN VE HİZMETLER PAYDAŞ ANALİZİ KURUM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları