Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PEDİATRİK KALP CERRAHİSİNDE HEMŞİRELİK BAKIMI HAZIRLAYAN: AYLİN ÇINAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PEDİATRİK KALP CERRAHİSİNDE HEMŞİRELİK BAKIMI HAZIRLAYAN: AYLİN ÇINAR"— Sunum transkripti:

1 PEDİATRİK KALP CERRAHİSİNDE HEMŞİRELİK BAKIMI HAZIRLAYAN: AYLİN ÇINAR
Sağlık Slaytları

2 AMELİYAT ÖNCESİ BAKIM

3 Ebeveynlerin, çoçuklarını hastaneye getirmeden birkaç gün önce ameliyata hazırlamaları önemlidir. Çocuğun fiziksel ve psikolojik yönden ameliyata hazırlanması için ameliyattan 1-2 gün önce hastaneye yatırılması gereklidir. Çocuğun fiziksel yönden hazırlanması; fizik muayeneyi, laboratuar çalışmalarını (tam kan sayımı, trombosit sayısı, hemoglobin, hemotokrit, kan üre nitrojen, kreatinin, kalsiyum, kan grubunun tipi ve idrar analizi), göğüs filmi çekilmesini, EKG, EKO ve kalp kateterizasyonunun yapılmasını içerir. Sağlık Slaytları <a href=“http://hastaneciyiz.blogspot.com”>sağlık</a>

4 Ameliyattan önce çocuğun hayati belirtileri (kan basıncı, nabız ve solunumu) belirli aralıklarla izlenir. Çocuğun ameliyat öncesi ve sonrası hayati belirtileri karşılaştırılacağı için bu ölçümlerin doğru yapılması önemlidir. Kan basıncı ölçülmeden önce çocuğun 15 dakika dinlenmesi sağlanır ve çocuk yatar pozisyondayken ölçüm yapılır. Nabız ve solunum hızları doğruluğu açısından bir dakika süreyle sayılmalıdır.

5 Kalp-akciğer makinasında kan volümünü ve ilaç dozlarını hesaplamak için boy ve kilonun ölçülmesi gereklidir. Çocuğun kilosunun izlenmesi ameliyattan sonra kan kaybını ve ödemi hesaplamak için de yararlı olur. Dijital olan çocuklarda genellikle ameliyattan 24 saat önce dijital verilmez. Çünkü ameliyat sırasında aritmilere neden olabilir. Ameliyattan önce çocuğa genellikle gece 12 den sonra oral verilmez. Çocuğun yatağının başına oral verilmemesi konusunda uyarı yazısı asılır.

6 Bunlara ek olarak, çocuk ve ebeveynlerin,psikolojik yönden de ameliyata hazırlanmaları sağlanmalıdır. Ameliyat öncesi çocuğun ebeveynleri ile birlikte hastaneyi ve yoğun bakım ünitesini ziyaret etmesi, çevreyi tanıması ve burada çalışan hemşirelerle tanışması önemlidir. Bu dönemde yoğun bakım ünitesinde kullanılacak aletlerin çocuğa ve ebeveynlere tanıtılması yararlı olabilir.

7 Çocuğu ameliyata hazırlarken ebeveynlerin de orada bulunması idealdir
Çocuğu ameliyata hazırlarken ebeveynlerin de orada bulunması idealdir. Bu yaklaşım, ebeveynlerin verilen bilgileri desteklemelerine olanak sağlar ve çocuğa ebeveynlerin bu ameliyatı kabul ettiklerini gösterir. Daha sonra ebeveynlerin, ameliyat yöntemini tartışmak ve çocuğun yanında sormak istemedikleri soruları sormak için ek zamana gereksinimleri olabilir. Ebeveynlerin, çocuğun hastalığına ilişkin duygularını, hastalığın nedenine ve prognoza ilişkin görüşlerini ifade etmelerine izin verilmelidir. Onların, çocuğun hastalığını yorumlamaları gerçek dışı olabilir, tartışmalar bu değerli bilgileri ortaya çıkarır. Bu dönemde ebeveynlerin, çocuğun hastalığına ve ameliyata ilişkin yanlış anlamaları düzeltilmelidir. Ebeveynlerin hastalığa ilişkin kısa ve basit açıklamalara gereksinimleri vardır. Açıklamalar sırasında tıbbi kelimelerin kullanılmamasına özen gösterilmelidir.

8 Bunların yanı sıra ebeveynlerin, çocuğun ameliyat sonrası dönemdeki görüntüsüne hazırlanmaları da çok önemlidir. Çünkü, yoğun bakım ünitesinde çocuğa bağlanan tüpler ve kullanılan araçlar ebeveynleri korkutabilir. Bu aletlerin ve tüplerin ne amaçla kullanıldığı oyuncak bir bebeğin üzerinde açıklanabilir. Ebeveynlere, çocuğun yakından gözleneceği ve ağrısı için ilaç verileceği konusunda güvence verilmelidir. Ayrıca ebeveynler, çocuğun ameliyat sonrası dönemde anestezinin etkisiyle bir süre uyuyacağı konusunda uyarılmalıdır.

9 4 ) İnsizyon yeri steril gazlı bezle kapatılır.
Ameliyat öncesi dönemde ve çocuk yoğun bakım ünitesine alındıktan sonra ebeveynlere yapılacak eğitim şunları içerir: 1 ) Nefes almasına yardım etmek için çocuğun boğazına endotrakeal tüp yerleştirilir. Tüp takılı kaldığı sürece çocuk konuşamaz. 2 ) Sindirim fonksiyonları geri dönünceye kadar çocuğun midesini boş tutmak için burundan mideye NG sonda yerleştirilir. 3 ) Çocuğa kan, sıvı vermek ve kalp içindeki basıncı ölçmek için 3-4 intravenöz set takılmış olabilir 4 ) İnsizyon yeri steril gazlı bezle kapatılır.

10 Ameliyat öncesi dönemde ve çocuk yoğun bakım ünitesine alındıktan sonra ebeveynlere yapılacak eğitim şunları içerir: 5 ) Ameliyat sırasında göğüs boşluğuna giren hava ve kanı boşaltmak için iki ya da daha fazla göğüs tüpü takılır. 6 ) İdrarı toplamak için perine bölgesine küçük plastik torba ya da idrar drenajını sağlamak için mesaneye küçük bir kateter yerleştirilir. 7 ) Çocuğun kalp atım hızını monitörden izlemek için göğüs üzerine, el ve ayaklarına elektrotlar takılır. 8 ) Çocuğun durumu stabilleşinceye kadar hemşire, çocuğu her 15 dakikada bir kontrol eder.

11 AMELİYAT SONRASI BAKIM

12 Açık kalp cerrahisi toraks kavitesinin açılmasını ve kalp akciğer makinesının kullanılmasını gerektirir. Bu ameliyat kardiyo-pulmoner by-pass tekniği ile yapılmaktadır. Kalbe venöz dönüş, sağ atrium ya da inferior ve superior vena cava dan kalp-akciğer makinasına çevrilir. Bu yolla suni olarak oksijenlenme sağlanır. Kalp pompalama görevini yapması bile by-pass sırasında kan, koroner ve pulmoner arterlere gelir. Ameliyat sırasında çocuğun metobolik gereksinimlerini azaltmak için hipotermi uygulanır. (çocuğun vücut ısısı dereceye düşürülür.)

13 Ameliyattan sonra çocuk yoğun bakım ünitesine alınır ve durumu stabilleşinceye kadar saat süreyle burada izlenir. Çocuğun dolaşım ve solunum durumu, bilinç düzeyi, sıvı-elektrolit dengesi gibi hayati fonksiyonları hemşire tarafından sürekli olarak gözlenir. Çocuk yoğun bakım ünitesinden servise döndüğü zaman artık akut bakım gerekli değildir.

14 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HEMŞİRELİK BAKIMI

15 Ameliyattan sonra çocuk yoğun bakım ünitesine alınır
Ameliyattan sonra çocuk yoğun bakım ünitesine alınır. Bu dönemde çocuk çok fazla sedatize edildiği için ilk 24 saat içinde bilinç düzeyi sık sık kontrol edilir. Ameliyat sırasında hipotermi kullanıldığı için belli bir süre vücut ısısı stabil olmayabilir. Hayati belirtiler stabilleşinceye kadar 15 dakikada bir alınır. Ağız, göz çevresi, müköz membranlar ve dil siyanoz yönünden gözlenir. Taşikardi, takipne, retraksiyonlar, stridor, burun deliklerinin genişlemesi, wheezing ve hırıltı gibi belirtiler sık aralıklarla izlenir.

16 Kalp Ameliyatından Sonra Hasta Bakımının Hedefleri Şöyle Olmalıdır;
Solunum fonksiyonunu sürdürmek, Göğüs drenajını sağlamak. Kardiyovasküler fonksiyonları geliştirmek, doku perfüzyonunu ve yaşam bulgularının stabilliğini sağlamak, Sıvı-elektrolit dengesini ve yeterli beslenmeyi sağlamak. Böbrek fonksiyonlarını sürdürmek, Ağrıyı azaltmak, Nörolojik fonksiyonları sürdürmek,

17 Çocuğun fiziksel rahatlığını sağlamak,
Kalp Ameliyatından Sonra Hasta Bakımının Hedefleri Şöyle Olmalıdır; Çocuğun fiziksel rahatlığını sağlamak, Ebeveynleri ve çocuğu duygusal yönden desteklemek. Hareketi sağlamak. Ameliyat sonrası komplikasyonları önlemek.

18 Solunum Fonksiyonlarını Sürdürmek, Göğüs Drenajını Sağlamak :
Solunum fonksiyonlarının ameliyattan sonra yeterli olması; hava yolu açıklığına, pulmoner salgıların aspirasyonuna, akciğerlerin yeterli havalanmasına, kanın yeterli oksijenlenmesine ve göğüs tüplerinin drenajına bağlıdır.

19 Kalp ameliyatından sonra hava yolu açıklığını sağlamak için eğer gerekiyorsa her saat yada daha sık olarak göğse perküsyon uygulanır ve endotrakeal tüpten aspirasyon yapılır. Eğer endotrakeal tüp yoksa suction kateteri farinksin arkasına değdirilerek öksürme refleksi uyarılabilir. Aspirasyonda gelen sekresyonun miktarı, rengi, müköz tıkaçlar kaydedilir. Pulmoner sekresyonun miktarı ve rengi hastanın durumu hakkında bilgi verir. Normalde beyaz ve şeffaf olan pulmoner sekresyonların sarı olması enfeksiyon, yeşil ve kötü kokulu olması ise özellikle pseüdomonas enfeksiyonu belirtisidir. Solunumun hızı ve derinliği ilk 1 saatte her 15 dakikada bir, sonraki 2 saatte her 30 dakikada bir ve saat süreyle de saat başı değerlendirilir.

20 Entübe hastalarda endotrakeal tüpün seviyesinin doğru olduğunu tele ile gösterilmesinden sonra tüpün dişler hizasındaki seviyesi kaydedilmelidir. Böylece hastanın tekrar entübe edilmesi gerekiyorsa aynı miktarda tüp itilir.

21 Çocuğun endotrakeal tüpü çıkarıldıktan sonra yeterli konsantrasyonda oksijen vermek için maske, hood ya da oksijen çadırı kullanılabilir.Solunum yolunda biriken sekresyonlar belirli aralıklarla aspire edilir. Sekresyonları mobilize ederek atılımını kolaylaştırmak için perküsyon, öksürük ve derin nefes alma egzersizleri uygulanır. Koyulaşan sekresyonu yumuşatmak için buhar verilebilir. Böylece akciğerlerde staz oluşması, atalektazi, pnömoni gelişmesi ve dokuların yetersiz oksijenlenmesi önlenebilir.

22 Ameliyat sırasında perikardiyal ve plevral boşluklara göğüs tüpleri yerleştirilir. Göğüs drenaj tüplerinin amacı göğüs cerrahisinde olduğu gibi, akciğerlerin yeniden genişlemesini sağlamak; bu boşluklara biriken hava ve sıvıyı negatif basınç aracılığı ile çekmektir. Ameliyattan sonra saat başı göğüs drenajı ölçülmeli ve kaydedilmelidir. İlk saatlerde koyu kırmızı olarak gelen sıvı daha sonra seröz, pembe bir renk alır.

23 EKG’sinin izlenmesi ve
Kardiyovasküler Fonksiyonları Geliştirmek, Doku Perfüzyonunu ve Yaşam Bulgularının Stabilliğini Sağlamak; Hastanın; kan basıncı, nabzı, venöz basıncı, ateş, EKG’sinin izlenmesi ve anormal durumlarda gerekli önlemlerin alınması bu hedefe ulaşmak için önemlidir.

24 Ameliyat sonrası dönemde kalbin ritmini ve hızını izlemek için bebek monitöre bağlanır. Sık aralıklarla nabzın volümü, ritmi, hızı değerlendirilir,radial ve apikal nabız hızları karşılaştırılır.Kan basıncı sürekli olarak monitörden izlenemiyorsa en az saatte bir ölçülür ve sistolik kan basıncındaki ani değişmeler doktora bildirilir

25 Dolaşımdaki kan volümü ve kardiyopulmoner fonksiyonlar santral venöz basıncın(CVP) ölçülmesi ile değerlendirilir.Bu nedenle, açık kalp ameliyatlarından sonra rutin olarak CVP ölçülür.Normal CVP değeri yaklaşık olarak 3-10 cm su basıncı kadardır. CVP, kan volümü ve kalbin çalışma hızına bağlı olarak sürekli değişebilir. Kan volümü azaldığı zaman CVP’de düşme görülür. Hemşire, hastanın santral venöz basıncını belirli aralıklarla ölçerek değerlendirmelidir. CVP’de ve kan basıncında düşme, nabız ve solunum hızında artma gibi herhangi bir hemoraji belirtisi varsa hemen doktora iletilmelidir.

26 Açık kalp cerrahisinde hipotermi yöntemi kullanıldığı için ameliyat sonrası dönemde normalin altında vücut ısısı beklenir. Aksi istenilmediği sürece genellikle çocuğun ısısının dışarıdan müdahele edilmeksizin normale dönmesi beklenir.Çocuklarda hiçbir zaman direkt temas ile ısıtma soğutma yapılmamalıdır. (ısıtılmış veya soğutulmuş şişeler, eldivenler vs… Yanık veya nekroz tehlikesi) Isıtmak için açık yataklardaki üstten ısıtıcılar, sıcak hava üfleyen ısıtıcılar veya özel lambalar kullanılmalıdır. Soğutmak için çarşafın veya battaniyenin altında soğutucu battaniye kullanılmalıdır. Çocuğun vücut ısısı düzenli olarak kontrol edilir saat içinde vücut ısısı, doku travmasına tepki olarak 37.7 C’ye kadar yükselebilir. Bu dönemden sonra vücut ısısı yükselmeye devam ederse enfeksiyon olasılığı üzerinde durulmalıdır. Yeni doğan ve küçük bebeklerde postop 1. gün bile olsa kan kültürü alınır. Daha büyük çocuklarda kültür için postop 2. güne kadar beklenir.

27 Ameliyat sırasında toraks kavitesinde biriken sıvı ve havayı direne etmek amacıyla konulan göğüs tüplerinden gelen drenajın tipi ve miktarı sürekli olarak izlenir. Aynı zamanda göğüs tüpleri drenaj yönünde sıvazlanarak açık kalmaları sağlanır. Tüplerin göğüsten çıktığı yerden şişeye kadar olan kısmının kıvrılmamasına yada basınç altında kalmamasına dikkat edilir. Gelen drenajın miktarı,rengi ve viskozitesi her saat kaydedilir. Göğüs tüplerinden gelen drenaj, tüm diğer vücut drenajları ile birlikte vücuttan çıkan sıvı olarak dikkate alınır.

28 Sıvı-Elektrolit Dengesini ve Yeterli Beslenmeyi Sağlamak;
Açık kalp ameliyatından sonra böbrek fonksiyonları deprese olabilir. Bebekte veya çocukta beklenen idrar miktarı ml/kg /saat’te olmalıdır. Bundan daha az idrar yapması böbreklerin perfüzyonunun yetersiz olduğunu gösterir. Geçici olarak oligüri görülebilir. Ameliyattan sonra çocuk iki saat süreyle idrar yapmazsa doktora bildirilmelidir. İdrarın rengi, miktarı ve dansitesi her saat ölçülür .

29 Göğüs tüplerinden ve ameliyat yerinden drenajla olan kayıpları yerine koymak için hastaya intravenöz solüsyonlar ve kan verilebilir. Çocuğun aldığı intravenöz sıvının gönderilme hızı sık olarak kontrol edilir,sıvı miktarı ve cinsi her saat kaydedilir.Buna ek olarak, çocuğun 24 saatlik aldığı ve çıkardığı sıvı miktarı izlenir.İnsizyon yerleri kanama ve enfeksiyon belirtileri yönünden sık kontrol edilir. Ayrıca çocuk, bulantı belirtileri yönünden de gözlenir ve eğer kusarsa miktarı ve içeriği kaydedilir.

30 Aldığı: Basınç hatlarının açık kalması için 1-2cc heparinli SF saat başı flaş edilir İdame sıvısı; Günlük ihtiyaç duyulan en az sıvı miktarı. TPN;Miktar olarak idame sıvısına ilave edilmelidir. Beslenme;Çocuklara verilen beslenme sıvılarının miktarının yarısı idame sıvısından düşülmelidir İlaçlar;Miktarları idame sıvısına dahil edilmelidir.Birbirleri ile olan geçinirliklerine dikkat edilmelidir.

31 Çıkardığı: İdrar; Erken postop dönemde sonda ile daha sonra bezler tartılarak. Gaita; Gerekirse gaita gizli kan açısından tetkik edilmelidir. Göğüs Tüpü Drenajı. Drenlerin Ölçümü. Nazogastrik Drenaj

32 NAZOGASTRİK ( NG ) Ameliyat sonrası dönemde tüm hastalara NG yerleştirilmelidir. NG intermittant düşük “suction” a bağlanır.Eğer bu yoksa ½- 1 saatte bir enjektörle aspire edilmelidir. NG, hastalar ekstübe edilirken çıkarılabilir. Çeşitli ilaçlar NG ile verilebilir.Ancak ilaç verildikten sonra NG flaş edilmeli ve bir süre suctiondan ayrılmalıdır.

33 DAMAR YOLLARI VE HATLAR
Damar yollarından kaynaklanan kateter enfeksiyonlarının önlenmesi çok önemlidir. Bu nedenle ateriyal ve santral venöz yollarının ne zaman takıldığı üzerindeki pansumana yazılmalı ve kaçıncı gün olduğu her gün takip formuna kaydedilmelidir. Bu yollar en fazla 2 haftada bir değiştirilmelidir. Aradaki hatlar ortalama 48 saatte bir değiştirilmelidir. Yine enfeksiyonların önlenmesi açısından kullanılan dripler her gün yenilenmelidir.

34 Nörolojik Fonksiyonları Sürdürmek:
Çocuk,yoğun bakım ünitesine geldiği zaman belirli aralıklarla bilinç düzeyi değerlendirilir. Pupillerin eşit olup olmadığı, ışığa reaksiyonu, ekstremite hareketlerinin derecesi kaydedilir. Ekstremite paralizileri, iritabilite, baş ağrısı, baş dönmesi, görme bulanıklığı gibi nörolojik semptomlar hemen doktora iletilmelidir.

35 Hematolojik Çalışmalar:
Vücut sistemlerini yeterli ölçüde değerlendirebilmek için sürekli olarak kan çalışmaları yapılır. Emboli riskini azaltmak amacıyla çocuğa kalp-akciğer makinesine bağlanmadan önce heparin verildiği için özellikle kan pıhtılaşma testlerinin yapılması önemlidir. Serum elektrolitleri, hemoglobin ve hemotokrit düzeyleri yakından değerlendirilir. Bunların önemli ölçüde artması yada azalması direkt olarak kalp fonksiyonlarını etkiler.

36 Çocuğun Fiziksel Rahatlığının ve Pozisyonun Sağlanması:
Ameliyat sonrası dönemde hemşirelik bakımı çocuğun yeterli düzeyde fiziksel rahatlığını sağlamaya yönelik olmalıdır. Dolaşımı ve akciğer ventilasyonunu sağlamak için çocuğun pozisyonu saatte bir değiştirilir.

37 İlk 24 saatten sonra çocuk korkmadan kendi pozisyonunu değiştirmesi için desteklenir. Ameliyat sonrası birinci günde çocuğun yatak içinde oturmasına izin verilebilir. Çocuk dönerken, öksürürken göğüs drenajında artma olabilir, göğüs tüplerinin çıkmamasına dikkat edilmelidir.

38 Çocuğun ağrısı olduğu zaman rahatlığını sağlamak ve anksiyetesini hafifletmek için önerilen şekilde analjezikler verilir.Yapılan tüm işlemler çocuğa basit şekilde açıklanarak anksiyetesi hafifletilmeye çalışılır.

39 Çocuk anestezinin etkisinden uyanıp ventilatörden ayrılınca ve bağırsak hareketleri geri dönünce oral alabilir. Bu çocuklar için oral hijyen önemlidir ve her 4 saatte bir ağız bakımı verilmelidir.

40 Ameliyat sonrası ikinci gün hemşire, kontraktür ve trombüs gelişimini önlemek için çocuğun kol ve bacaklarını hareket ettirmeli ve egzersiz yaptırmalıdır. Çocuğun durumu uygunsa mobilize edilmelidir.

41 Ebeveynlerin Duygusal Yönden Desteklenmesi:
Ameliyat dönemi ve postoperatif dönemin ilk günleri ebeveynler için çok güçtür. İdeal olarak çocuk yoğun bakım ünitesindeyken ebeveynlerin sık ziyaretine izin verilmelidir. Bu dönemde ebeveynlerin kendi duygu ve korkuları ile baş etmeleri ve çocuklarını destekleyecek gücü bulabilmeleri için duygusal yönden daha fazla desteğe gereksinimleri vardır.

42 Hemşire, ebeveynlerin duygularını ifade etmelerine yardım edebilir ve bu stresli dönemde destekleyici bir ortam sağlayabilir. Onların korkularını azaltmak için çocuğa neler yapıldığı açıklanmalı ve çocuğun durumu hakkında bilgi verilmelidir. Ebeveynlerin ve çocuğun gereksinimlerinin ve endişelerinin değerlendirilmesinde ve sağlıklı bir aile ortamının sürdürülmesinde primer hemşirelik önemlidir.

43 Çocuğun Duygusal Yönden Desteklenmesi:
Çocuk ameliyattan önce yoğun bakım ünitesini görmüş olsa bile anestezinin ve sedatiflerin etkisi geçtikten sonra bu ortamı kokutucu bulabilir. Oksijen çadırında olması yada vücudundan bir çok tüplerin çıkıyor olması çocuğu korkutabilir.

44 Çocuk vücut kontrolünü kaybetmesi nedeniyle kendini çaresiz hisseder ve anksiyete duyar.Onun kendisini tehdit eden olaylarla baş etmedeki yetersizliği, regresyona ve içe kapanmasına neden olur. Çocuğun anksiyetesini azaltmak için yapılan her işlemin yaşına ve gelişim düzeyine göre açıklanmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca, çocuğun fiziksel durumu düzeldikçe kendi bakım aktivitelerine katılmasına izin verilmelidir.

45 Ameliyat Sonrası Gelişebilecek Komplikasyonları Önlemek:
Pulmoner by-pass kullanılması nedeniyle kalp cerrahisinden sonra çeşitli komplikasyonlar gelişebilir. HEMORAJİ: Pulmoner by-pass sırasında kanın pıhtılaşmasını önlemek için heparin kullanılması nedeniyle gelişir. Ameliyat sonrası dönemde hemen protamine (heparin antidotu) verilmesine karşın bir miktar heparin dolaşımda kalabilir. Siyanotik kalp hastalığı olan çocuklarda koagülasyon zamanını uzun olması nedeniyle de hemoraji görülebilir.Bu nedenle gögüs tüplerinden gelen drenajın gözlenmesi ve hayati belirtilerinin dikkatle ölçülmesi önemlidir.

46 ŞOK: Hipovolemi yada kardiyak tanponat (kalp kası yada perikart içine olan kanamaya bağlı olarak kalbin sıkışması) nedeniyle şok gelişebilir. Buna bağlı olarak çocukta hipotansiyon, oligüri, asidoz ve siyanoz görülür. Şok tablosu, bireysel gereksinimlere göre tedavi edilir. Kalp dokusundaki ödeme bağlı olarak kalp bloğu yada aritmiler oluşabilir. Bu sorunları düzeltmek için pacemaker takılması gerekebilir. .

47 POSTKARDİYAK AMELİYAT SENDROMU:
Ameliyattan sonra birinci haftanın sonunda gelişebilir.Bu sendrom, cerrahi işleme tepki olarak oluşan perikardit ve plöreziye eşlik eden ateşli bir hastalıktır. Çocuğun salisilat tedavisine ve dinlenmeye gereksinimi vardır. Bu sendromlar ameliyattan aylar sonra yeniden tekrarlayabilir

48 POSTPERFÜZYON SENDROM: Ameliyattan 3-12 hafta sonra oluşabilir
POSTPERFÜZYON SENDROM: Ameliyattan 3-12 hafta sonra oluşabilir. Çocukta ateş, lökosidos, splenomegoli, makülapapüler döküntüler ve hepatomegoli görülebilir. Bu tip reaksiyona genellikle kalp – akciğer makinesinde kullanılan donör kanında yer alan sitomegalovirüs enfeksiyonu neden olur. Hastalık kalıcı etki bırakmaksızın kısa sürede geçer.

49 HEMOLİTİK ANEMİ: Eğer ameliyatta çocuğa suni kapakçık takıldıysa gelişebilir. Hemolitik süreç ısrarla devam ederse aneminin düzeltilmesi gerekir.

50 POSTOPERATİF EPİLEPTİK NÖBET: Özellikle küçük bebeklerde kol ve bacaklarda normal olarak değerlendirilebilecek hareketler aslında nöbet olabilir. Eğer çocuğun bu hareketleri normal ise kol veya bacağı tutulduğunda hareketi durdurur, eğer durdurmuyorsa bu büyük ihtimalle epileptiktir.

51 İNTESTİNAL İSKEMİ VE NEKROTİZAN ENTEROKOLİT (NEC): Özellikle küçük bebeklerde kronik veya akut azalmış sistemik perfüzyona bağlı gelişen intestinal iskemi ile NEC gelişebilir. Özellikle koarktasyon onarımı sonrası bu risk yüksektir. Bu hastalarda tercihen postoperatif 24 saatten önce beslenme başlanmamalıdır. Bu sendrom geliştiğinde değişken ve atipik bulgular verebilir. Hastalarda genellikle defans vb. bir bulgu yoktur. Ancak genellikle batın hassastır.Buna ek olarak en önemli bulgulardan biri olan distansiyon görülür ve bu açıdan şüpheli hastalarda karın çevresinin ölçümü önem taşır.

52 GASTROÖZOFAGİAL REFLÜ ( GER ): Küçük bebeklerde gelişebilecek en ölümcül sorunlardan biridir. Açık kalp cerrahisi sonrası bebekler aspirasyon pnömonisini genellikle tolere edemezler. Bu nedenle GER’nün düşünüldüğü hastalarda NG uzun süre bekletilmeli, beslenme çok dikkatli bir şekilde ve tercihen pompa ile sürekli olarak yapılmalıdır.

53 YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTIKTAN SONRA HEMŞİRELİK BAKIMI

54 Yoğun bakım ünitesinde 2-3 gün kaldıktan sonra çocuk servise geri döner. Çocuk normal günlük aktivitelerini yeniden kazanıncaya kadar 5-7 gün süreyle hastanede tutulur. Bu dönemde sıvı ve yiyecekler azar azar verilir. Kardiyovasküler sistemde aşırı yüklenmeyi önlemek için bazen sıvı kısıtlaması gerekli olabilir. Aldığı çıkardığı sıvı miktarı dikkatle izlenir. Kilosu her gün kaydedilir.

55 Solunum durumu yakından gözlenir
Solunum durumu yakından gözlenir. Her 4 saatte bir perküsyon ve postüral drenaj yapılır.Sekresyonları çıkarmak ve öksürmeyi stimüle etmek için postüral drenajdan sonra nazofaringeal aspirasyon yapılabilir. Bu çocuklarda akciğerlerin tüm loblarının havalanması için derin nefes alma ve öksürme önemlidir.

56 Torakotomi yapılan çocukların kollarının altından tutulup kaldırılmaması gerekir. Çünkü bu durum ameliyat yerine basınç yapar ve ağrıya neden olabilir. Hemşire, çocuğu omuzlarının ve kalçalarının altından tutarak kaldırmalıdır.

57 İnzisyon yeni enfeksiyon belirtileri ( örn: kızarıklık, şişlik, hassasiyet, ısı ve drenajın varlığı) yönünden dikkatle değerlendirilmelidir.

58 Ameliyat sonrası dönemde önerilen ilaçlar, digoxin, diüretik ve antibiyotikleri içerir. Digoxin vermeden önce bir dakika süreyle apikal nabız alınır. Eğer bebekte apikal nabız dakikada 100’ün altında ise doktora haber verilinceye kadar digoxin dozu atlanır. Digoxin kalp atımlarını güçlendirir ve aynı zamanda atım hızını yavaşlatıcı etkisi vardır.

59 Taburcu olmadan önce ebeveynlere,çocuğun kardiyak defektine özel gelişebilecek sorunlarla ilgili uyarıcı belirtiler yazılı olarak verilir. Örneğin; atrioventriküler kanal onarımı geçiren bir çocuk için konjektif kalp yetmezliği belirtilerinin (hızlı solunum, beslenme güçlüğü, göz çevresinde şişlik, iritabilite ve terleme gibi) aileye açıklaması önemlidir.

60 Ebeveynlere 7-10 gün ameliyat yeri kapatılarak dikkatlice banyo yaptırmaları söylenir. Çocuğun ateşinde yüksek ve inzisyon yerinde ayrılma, kızarıklık, şişlik yada drenaj olduğu zaman doktora bildirmeleri konusunda ebeveynler uyarılır. Çocuk hastaneden ayrılmadan önce ebeveynlere ilaçların bir listesi, dozu, veriliş zamanları ve yan etkileri yazılı olarak verilir.Taburcu olmadan önce herhangi bir aktivite kısıtlaması varsa ebeveynlere bildirilir.

61 Bu çocukların yakından izlenmelerinin önemi ve taburcu olduktan iki hafta sonra kardiyoloji polikliniğine kontrole gelmeleri ebeveynlere açıklanır.

62 UZUN SÜRELİ BAKIMDA HEMŞİRENİN ROLÜ

63 Konjenital kalp hastalığı olan çocukların çoğu normal yaşamlarını sürdürebilirler. Ebeveynlerin, çocuğu ailedeki diğer kişiler gibi güçlü ve zayıf yönleri olan üretken bir birey olarak görmeleri önemlidir. Eğer konjenital kalp hastalığı olan çocuk aşırı şekilde kısıtlanırsa çocuğun benlik imajı olumsuz etkilenir. Ailelerin çoğu konjenital kalp hastalığına ilişkin anksiyeteleri nedeniyle çocuğa gereksiz kısıtlamalar koyabilirler.

64 Bu çocuklar hastalıkları nedeniyle çok endişeli olurlar
Bu çocuklar hastalıkları nedeniyle çok endişeli olurlar. Fiziksel aktivitelere katılmaktan korkarlar. Aynı zamanda onlar, hasta oldukları için ebeveynlerine çok bağımlı olabilirler. Bu nedenle onların sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimleri yeterli olmayabilir. Ebeveynlerin, çocuğun yapamayacağı aktivitelerden çok yapabilecek-lerini vurgulamaları desteklemelidir.

65 Olumlu benlik imajını ve başarı duygusunu desteklemek için ebeveynlerin,çocuğun ne kadar özel ve eşsiz biri olduğunu vurgulamaları önemlidir. Eğer konjenital kalp hastalığı nedeniyle çocuğun aktivitelerinin kısıtlanması gerekiyorsa, diğer alanlardaki başarısının vurgulanması yararlı olur. Ebeveynlerin, çocuğun fiziksel aktiviteleri konusunda bir kardiyoloğun rehberliğine gereksinimleri olabilir.

66 Öte yandan çocuk okul çağında ise okul hemşiresinin, çocuğun kalp sorununu ve aldığı ilaçları bilmesi gereklidir. Böylece hemşire,öğretmenleri eğiterek çocuk için daha güvenli bir ortam sağlayabilir. Ebeveynlerin, kardiyolog ve okul arasındaki açık iletişim, çocuğa uygun bir okul ve ev yaşantısı sağlamasında önemlidir.

67 Çocuğun hastalığını ve kullandığı ilaçları bildiren bir kart taşıması, pacemaker kullananların pilin markası ve programı ile ilgili bilgileri üzerinde bulundurmaları gereklidir. Pacemaker’i olan ya da suni kapakçık için antikoagülan tedavi olan çocukları dikkate alması gereken özel gereksinimleri vardır.

68 GENETİK DANIŞMANLIK Konjenital kalp hastalıklarının herediter geçişi çeşitli genetik ve çevresel faktörlere bağlıdır. Çocuklarda hastalık riski kardeşlerde kalp defekti olduğunda %4, annede defekt olduğunda % 17’dir. Aileye bu konuda genetik danışmanlık yapılması önemlidir.

69 YAŞAM BULGULARININ YAŞLARA GÖRE NORMAL DEĞERLERİ
Yaşlara Göre Nabız : Yaş : Uyanık Uyur -Yeni Doğan -İnfant -(6 ay) -Yürüme -Okul Öncesi -Okul Çağı -Adolesan

70 Yaşlara göre kan basıncı Yaş : Sistolik Diastolik
-Doğum -Yenidoğan -İnfant (6 ay) -Yürüme Çağı (2 yıl) -Okul Çağı (7 yıl) -Adolesan (15 yıl)

71 Hemodinamik ölçümler Normal Değer
-RA/CVP (Sağ Atrium/Santral Venöz Basınç) mm Hg -RV (Sağ Ventrikül) /0-5 mm Hg -PA (Pulmoner Arter) /8-15 mm Hg

72 Günlük Enerji İhtiyacı
0-1 yaş kcal/kg/gün 1-7 yaş kcal/kg/gün 7-12 yaş kcal/kg/gün 12-18 yaş kcal/kg/gün Yeni doğanda kalori ihtiyacı 150’ye kadar çıkabilir. Bu değerler ateşi olan hastalarda 37’nin üzerindeki bir derece için % 12, kalp yetmezliği olanlarda %15-25, ciddi sepsiste %40-50 oranında artırılmalıdır.


"PEDİATRİK KALP CERRAHİSİNDE HEMŞİRELİK BAKIMI HAZIRLAYAN: AYLİN ÇINAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları