Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYRULLAH KEFOĞLU ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYRULLAH KEFOĞLU ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI"— Sunum transkripti:

1 HAYRULLAH KEFOĞLU ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
SINIF GEÇME SİSTEMİ HAYRULLAH KEFOĞLU ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2 PUANLA NOTLA DEĞERLENDİRME
Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, not çizelgelerine puan olarak yazılır.

3 PUANLARIN NOT DEĞERİ VE DERECESİ
Puan Not Derece Pekiyi iyi Orta Geçer ———————————————————— Geçmez Etkisiz

4 PUANLA NOTLA DEĞERLENDİRME
Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) puanı 100 üzerinden; Dönem notu, yıl sonu notu ve yıl sonu başarı notu da 5'lik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. 5'lik not sisteminde başarı dört, başarısızlık iki notla değerlendirilir.

5 ÖLÇME-DEĞERLENDİRME Öğrencinin başarısı, öğretim programı esas alınarak dersin özelliğine göre; yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav, ödev ve projeler ile ders içi ve ders dışı eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir.

6 YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR
YAZILI SINAVLAR Haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden az, Haftalık ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz.

7 ORTAK SINAVLAR Bir okulda aynı programı uygulayan öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde yazılı sınavların en az biri birlikte düzenlenir.

8 SÖZLÜ SINAVLAR Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır.

9 SINAVLARA KATILMAYANLAR
Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci; Özrünü, özrün başlangıcından itibaren 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süre okul yönetimince belirlenir.

10 SINAVLARA KATILMAYANLAR
Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır, ödev veya projesi kabul edilir.

11 SINAVLARA KATILMAYANLAR
Özürsüz olarak sınavlara katılmayan, Ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen Sınavlarda kopya çeken öğrenciye; sıfır (0) puan verilir ve durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir.

12 DÖNEM PUANI VE NOTU Bir dersin dönem puanı, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelerden alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Dönem Notu, elde edilen puanın nota çevrilmesiyle tespit edilir.

13 BİR DERSİN AĞIRLIĞI-AĞIRLIKLI PUANI AĞIRLIKLI NOTU
Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır. Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen not, o dersin ağırlıklı notudur.

14 ÖRNEK DURUM Ders Saati Sayısı 1. Yazılı 2. Yazılı Sözlü Ödev
Dönem Puanı Dönem Notu Ağ. Dn. Puanı Ağ. Dn. Notu Dil ve An. 2 45 68 55 70 75 62,6 3 125,2 6 Tarih 25 48 40 50 40,75 1 81,5

15 YIL SONU BAŞARISININ TESPİTİ
Bir dersin yıl sonu puanı; birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Bir dersin yıl sonu notu ise; Birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır.

16 YIL SONU BAŞARISININ TESPİTİ
Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Öğrencinin yıl sonu başarı notu, derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile bulunur. Yıl sonu başarı puanı, diploma defterine de işlenir ve mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.

17 YIL SONU BAŞARI NOTU ÖRNEK: 105 / 34 =3,08
Yıl sonu başarı notu= Yıl sonu ağırlıklı not toplamı Haftalık ders saati ÖRNEK: / 34 =3,08

18 YIL SONU BAŞARI PUANI Başarı puanı= Yıl sonu ağırlıklı puan toplamı Haftalık ders saati

19 DERS YILI SONUNDA HERHANGİ BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA
Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; İkinci dönem notunun, en az "Geçer" , Birinci dönem notu "Etkisiz" ise ikinci dönem notunun en az "Orta“ olması gerekir.

20 1. DÖNEM 2. DÖNEM YIL SONU 2 1 GEÇMEZ GEÇER 3 4

21 Sınıf Geçme Doğrudan Geçme Sorumlu Geçme

22 DOĞRUDAN SINIF GEÇME Ders yılı sonunda ve ortalama yükseltme sınavları sonunda bütün derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer.

23 DOĞRUDAN SINIF GEÇME Yıl sonu başarı ortalamasını (3.00) tutturan öğrenciler zayıflarına bakılmaksızın, doğrudan sınıflarını geçebilirler.

24 ÖRNEK DURUM DERSLER 1.DÖNEM 2. DÖNEM YIL SONU BİYOLOJİ 1 KİMYA 2 FİZİK
1 KİMYA 2 FİZİK YILI SONU ORTALAMASI: 3.03

25 Doğrudan veya yıl sonu notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden ;
SORUMLU SINIF GEÇME Doğrudan veya yıl sonu notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden ; Başarısız olduğu ders sayısı 9. sınıfta en fazla 3, 10 ve 11. sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak alt sınıflar da dahil toplam 5’den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır.

26 ÖRNEK DURUM DERSLER 1.DÖNEM 2. DÖNEM YIL SONU MATEMATİK 1 KİMYA 2
1 KİMYA 2 FİZİK YILI SONU ORTALAMASI: 2,95

27 Dil Anlatım dersi zayıf ise;
SORUMLU SINIF GEÇME Dil Anlatım dersi zayıf ise; Dil ve Anlatım” dersi zayıf ise yıl sonu başarı ortalaması kaç olursa olsun sorumlu geçer dil ve anlatım dersini geçmeden okulu bitiremez. NOT : Yıl sonu başarı ortalamasına rağmen başarılı sayılmayacak tek ders DİL VE ANLATIM dersidir. Çünkü dil ve anlatım dersi baraj derstir.

28 ÖRNEK DURUM DERSLER 1.DÖNEM 2. DÖNEM YIL SONU DİL VE ANLATIM 1 KİMYA
1 KİMYA FİZİK YILI SONU ORTALAMASI: 3,05

29 SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME VE SORUMLULUĞUN KALKMASI
Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde kalkar.

30 SINIF TEKRARI Öğrencilerden;
a) Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı notuyla sınıf geçemeyenler, b) Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler, c) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler.

31 SINIF TEKRARI Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır. Özürlü devamsızlık süresi ise 25 gün ile sınırlıdır. Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince bir defa yapılır.

32 Sınıf Geçme 5’li Sisteme Göre Takdir Teşekkür Mezuniyet 100’lü Sisteme Göre

33 TEŞEKKÜR – TAKDİR Teşekkür = 70 – 84,99 Takdir = 85 – 100

34 Takdir ve teşekkür sadece o dönem puanlarına bakılarak hesaplanır.
Yıl sonu başarı ortalamasına göre de o yıl birincileri belirlenir.

35 9 + 10 + 11 + 12. sınıf yıl sonu ağırlıklı başarı puanları
DİPLOMA PUANI sınıf yıl sonu ağırlıklı başarı puanları 4

36 Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları
Öğrenciler ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları döneminde; a) Devam ettikleri ve öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ve başarısız olunan en fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına, b) Önceki yıllardan sorumlu olunan derslerden sorumluluk sınavına alınırlar.

37 Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları
Bu sınavlar, ders kesiminden bir hafta sonra başlar ve süresi üç haftayı geçmez. Sorumlu ders/dersleri bulunan öğrenciler, eylül ayının ilk haftası ile ikinci dönemin ilk haftasında da sorumluluk sınavlarına alınırlar.

38 SINAVLARA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN TESPİTİ
Ortalama yükseltme sınavına girilecek dersler; Öğrenci, veli ve sınıf rehber öğretmeninin iş birliği ile belirlenir ve öğrenci veya veli tarafından ders kesimini izleyen 5 iş günü içinde, örneğine uygun dilekçe ile okul müdürlüğüne bildirilir. Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına alınacak öğrenciler ve sınavı yapılacak dersler ile ilgili hazırlanan listeler sınavların başlamasından 5 iş günü öncesinde okul müdürlüğünce ilan edilir.

39 ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARINDA BAŞARILI SAYILMA
Sınavlarda bir dersten en az "Geçer" not alan öğrenci, o dersten başarılı sayılır. Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına girilmeyen derslerin yıl sonu puanlarında değişiklik yapılmaz. Öğrencilerin sınavdan aldıkları puanlara göre yıl sonu notları ile yıl sonu başarı puanları yeniden tespit edilir.

40 ÖĞRENİM HAKKI Özürleri nedeniyle okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem notu alamayan öğrenciler ile ikinci dönem okula hiç devam etmeyen öğrenciler, o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Ancak öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hali, orta öğretim süresince iki öğretim yılı ile sınırlıdır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilir.

41 DERS SEÇİMİNİN ÖNEMİ

42 DERS SEÇİMİ SINAVLA İLİŞKİLİ OLDUĞU İÇİN ÖNEMLİ !!!

43 Lise 1. sınıfın sonunda seçilecek dersler, öğrencilerin YGS-LYS’de yapacakları tercihlerde etkili olacaktır. Lisede elde ettikleri başarı puanları Ortaöğretim Başarı Puanı olarak YGS-LYS puanlarına eklenecek ve sınav başarılarına etki edecektir.

44 Seçtiğimiz derslerin üniversite sınavı sonunda tercih etmek istediğimiz meslekleri kapsamasına dikkat edebiliriz. 9.sınıf meslek seçimi için çok erken bir dönem olabilir ama en azından geniş çerçeveyi belirleyebiliriz;MF,TM yada TS gibi.

45 HANGİ MESLEK HANGİ ALANDA VE HANGİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALIYOR ?
MF : Tıp,Diş Hekimliği,Beslenme ve Diyetetik,Endüstri Müh.,Makine/İnşaat Müh. ,Biyomedikal Müh. Matematik, İstatistik, Fizik,Kimya,Fen Bilgisi Öğretmenliği vb. TM :Hukuk,Psikoloji,Sosyoloji,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, İktisat,İşletme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslar arası İşletme ve Lojistik vb. TS :Halkla İliş., Gazetecilik, Radyo-TV-Sinema,Coğrafya, Görsel İletişim,Reklamcılık, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Türkçe Öğretmenliği DİL :İngiliz Dili ve Edebiyatı, Almanca Öğr.,Fransız Dili ve Edebiyatı,Dilbilim(Alm.Fr. İng.), İspanyol Dili ve Ed. , Çeviribilim (Batı Dilleri),Karşılaştırmalı Ed. (Batı Dilleri), Çin Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık,(Doğu Dilleri) Turizm Reh. (Doğu Dilleri)

46 DERS SEÇME NASIL OLMALIDIR?

47 •9.sınıf ders başarıları, •öğretmenlerin görüşleri
Yöneltme veya yönlendirmede öğrencinin; •9.sınıf ders başarıları, •ilgi ve yetenekleri, •öğretmenlerin görüşleri dikkate alınarak bu doğrultuda, gelecekte okumayı planladığı bölüm/meslekler için, gerekli puan türünü temsil eden dersler olmalıdır.

48 LYS DE PUAN TÜRLERİNE KAYNAKLIK EDEN DERSLER NELERDİR?
•MF: Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Geometri •TM: Matematik, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı,Coğrafya, Geometri •TS: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Tarih, Coğrafya,Felsefe Grubu • Yabancı Dil: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Yabancı Dil

49 Okulda bir ders seçimi. sonrasında ders seçen
Okulda bir ders seçimi sonrasında ders seçen öğrenci sayısının 10’dan az olması durumunda Milli Eğitim Müdürlüklerince önlem alınarak,kayıtları okullarında kalmak kaydıyla, öğrencilerin seçtikleri dersi okutan okullarda öğrenim görmeleri sağlanır.

50 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM…
MERAL UYANIK Rehber ve Psikolojik Danışman


"HAYRULLAH KEFOĞLU ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları