Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 2 Haziran 2015 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 2 Haziran 2015 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 2 Haziran 2015 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk

2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Dr. Kübra Öztürk

3 Olgu  E.S., 8 aylık, erkek  Doğum tarihi: 06.08.2010  Başvuru tarihi: 10.04.2011  Yakınması: Huzursuzluk, ateş ve döküntü

4 Öykü  Şubat 2011:  3 gün süren ateş ve huzursuzluk,  Akut faz belirteçleri (AFB) yüksek saptandığı için gizli bakteriyemi tanısıyla antibiyotik verilmiş.  Mart 2011:  2-3 gün süren ateş ve döküntü,  Önce döküntü sonra ateş ortaya çıkmış.  Nisan 2011:  Ateş, döküntü, AFB’lerinin yüksekliği nedeniyle antibiyotik verilmiş.  İleri tetkik ve tedavi için hastanemize sevk edilmiş.

5 Öykü Özgeçmiş:  30. GH da 1800 gr olarak doğmuş  36 gün YD YBÜ de hipoksi ve intrauterin enfeksiyona bağlı lökoeritroblastozis tanısıyla tedavi edilmiş. Soygeçmiş:  Anne 34 yaşında sağ sağlıklı  Baba 42 yaşında TİP2 DM  Aralarında akrabalık yok  1. çocuk 6 yaş, erkek, sağ sağlıklı  2. çocuk 27 aylık, erkek, sağ sağlıklı  3. çocuk hastamız

6 Fizik Muayene  Ateş: 38.5 C  Nabız 148/dk  TA: 90/60 mm/Hg  SS: 48/dk  VA: 7500 gr (50 p)  Boy: 70 cm (50 p)  Baş çevresi: 43 cm (25-50 p)  Genel durumu iyi  Yaygın makülopapüler, kaşıntısız döküntü  Hepatosplenomegali yok  Lenfadenopati yok

7

8 Laboratuar Tetkikleri  Beyaz küre: 39 x 10 3 u/L  Nötrofil: 31 x 10 3 u/L  Trombosit: 1.027 x 10 3 u/L  Hb: 9.3 g/dl  Hct:29 %  Sedimantasyon: 78 mm/sa  CRP:15 mg/dl

9 İzlem  07. 04. 2011 de servise yatırılan hastanın 21.04.2011 de tedavi başlanıncaya dek ateş ve döküntü yakınmaları aralıklı olarak devam etti.  Ateşsiz dönemlerde de döküntü çıkarıyordu.  Çocuk Hematoloji tarafından periferik yayması ve kemik iliği aspirasyonu değerlendirildi. Atipik hücre görülmedi.  Telekardiyografide kardiyomegali, EKO da fibrinli,septalı perikardiyal effüzyon saptandı.  Viral seroloji, tbc kültürü, kan kültürü negatif saptandı.

10 Klinik İzlem  Hastaya ateş, perikardiyal effüzyon ve tipik olmamakla birlikte döküntü varlığı nedeniyle sbJİA tanısı ile oral prednisolon 2 mg/kg/gün dozunda başlandı.  Yakınmalarının kaybolması ve AFB’ lerinin gerilemesi üzerine steroid 2.ayın sonunda azaltılarak kesildi.

11 Klinik İzlem  İlaç kesildikten 5 gün sonra döküntü, 9 gün sonra da ateş yakınması başladı.  Steroid ve metotreksat (15 mg/m 2 /hafta subkutan) başlandı.  Steroid azaltılmaya çalışılırken döküntüler tekrarladı.  MEFV analizi gönderildi. Mutasyon saptanmadı.

12

13 Klinik İzlem  2. dönem tedavinin 12. haftasında steroid azaltılırken döküntü ve ateş tekrarladı.  Bu sırada Anakinra temin edildi ve başlandı (Temmuz 2012).  İlaç temininde birkaç günlük aksamalar olduğunda döküntüleri tekrarlıyordu.  Anakinra tedavisinin 17. ayında gün aşırı doz denendi. 1 hafta sonra döküntü ve ateş nedeniyle tekrar günlük doza dönüldü.

14 Klinik İzlem  Eylül 2014 te hastanın Quantiferon testi pozitif saptandı. Hasta yatırılarak açlık mide suyu alındı. Bu dönemde Anakinra tedavisine ara verildi.  2. gün hastanın döküntüsü başladı ve ardından ateşi oldu.  3. gün konjonktivit gözlendi. Hastaya INH tedavisi başlanarak Anakinra tedavisine devam edildi.

15

16 Klinik İzlem  Ürtikeryal tarzda döküntü  Döküntüden sonra ortaya çıkan ateş  Konjonktivit TANI???

17 Otoinflamasyon  Görünür bir neden olmaksızın tekrarlayan inflamasyon atakları  Bu ataklar sırasında belirgin bir otoimmunitenin yokluğu

18 Jesus A, Goldbach Mansky R. IL-1 Blockade in Autoinflammatory Syndromes. Annu Rev Med 2014;65:223-44. Tekrarlayıcıİlerleyici

19

20

21

22

23 FCAS ( F amilial C old A utoinflammatory S yndrome)  Bu klinik yelpaze içindeki en hafif formdur.  Soğukla tetiklenen ateş, ürtiker, eklem bulguları ve konjonktivit atakları ile karakterizedir.  1-3 gün sürer.

24 Muckle- Wells Sendromu  Ateş, döküntü, eklem bulguları (artrit), işitme kaybı ve göz bulguları ( konjonktivit, episklerit)  Atakları tetikleyen bir neden her zaman olmayabilir ve süresi daha uzun (hatta devamlı)  Hastaların ¼ ünde amiloidozis gelişmektedir.

25 N eonatal- o nset M ultisystem I nflammatory D isease (NOMID) C hronic I nfantile N eurologic C utaneous A rticular Syndrome (CINCA)  Erken başlangıçlı ve ağır seyirli formudur.  Kronik ve devamlı bir seyri vardır.  Devamlı olan ateş ve döküntü, optik disk ödemi, üveit, anormal kemik büyümesi ve çeşitli derecelerde SSS tutulumu vardır.

26

27

28

29 Hastamız şimdi nasıl?  Canakinumab (IL-1β antagonisti) tedavisine geçildi.  Tam remisyonda takibine devam edilmekte.

30 Ben ne öğrendim?  Hastalıkların ortak belirti ve bulguları olabilir.  Küçük detaylar büyük farkları ortaya çıkarır.  Bize mantıklı gelmeyen durumları kaydetmek ileri de yardımcı olabilir. Özgeçmiş : 36 gün YD YBÜ de hipoksi ve intrauterin enfeksiyona bağlı lökoeritroblastozis tanısıyla tedavi edilmiş (APGAR 7/9, BK 112 x10 3 u/L, CRP 12.6 mg/dl).


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 2 Haziran 2015 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları