Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUÇ VE ŞİDDET.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUÇ VE ŞİDDET."— Sunum transkripti:

1 SUÇ VE ŞİDDET

2 ÖĞRENCİ ANKETİ SONUÇLARI:
8.MADDE %31 ( İstediğim her tür TV programını ailemin kısıtlaması olmadan seyredebilirim.) 10.MADDE %29 (Öğretmenlerimizin kırıcı söz ve hareketlerde bulunması olumsuz davranmama neden oluyor.) 7.MADDE %27 (Bilgisayar oyunlarında en çok savaş ve dövüş içeren oyunları tercih ederim.) 16.MADDE %26 (Çevremdeki insanlara karşı öfkemi kontrol edemiyorum, zaman zaman saldırgan davranışlarda bulunuyorum. 14.MADDE %25 (Ailemin beni anlamayacağını düşündüğümden sorunlarımı paylaşmıyorum.)

3 VELİ ANKETİ SONUÇLARI:
3.MADDE %34 (Şiddet içerikli TV dizileri,filmler ve bilgisayar oyunlarının çocuğumun problem davranışlar göstermesinde etkili olduğunu düşünüyorum.) 7.MADDE %19 (Veli olarak okulla yeterli işbirliği içinde olmadığım için çocuğumun olumsuz davranışlar göstermesinin kolaylaştığını düşünüyorum.) 2.MADDE %18 (Ailemizin geçim sıkıntısı içinde olmasının (Yoksul olmamız ve sosyal güvencemizin olmaması çocuğumuzu olumsuz etkilediğini düşünüyorum.) 8.MADDE %16 (Çevremizdeki zararlı madde kullanımı, şiddet, olumsuz arkadaş grupları çocuğumda problem davranışlara neden oluyor.) 1.MADDE %15 (Anne-baba olarak, etkili iletişim kuramamamız çocuğumuzun evden uzaklaşmasına ve zaman zaman olumsuz davranmasına neden oluyor.

4 İDARECİ-ÖĞRETMEN ANKET
İ SONUÇLARI: 20-11.MADDE %51 (Ailelerin çocuklarının fiziksel ve psikolojik gelişimleri hakkında bilgi sahibi olmamaları-- Olumsuz aile tutumları (otoriter, ilgisiz, tutarsız vb.) 3.MADDE %50 (Ailenin ekonomik durumunun düşük olması ve sosyal güvenlik haklarının olmaması ) 6.MADDE %47 (Çocuğun ya da gencin akademik başarısının düşük olması ya da ilgisinin olmaması) 15.MADDE %40 (Çocuğun ya da gencin kendini ifade edebileceği, ilgi ve yeteneklerini gösterebileceği ortamların olmaması) 12.MADDE %32 (Çocuğun ya da gencin okuldan kaçıp internet kafe ve kahvehaneye gitmesi)

5 Dünya Sağlık Örgütü’nün “Şiddet” Tanımı:
Şiddet; bir bireyin yaralanma ve ölümüne neden olan ya da gelişmesini engelleyen fiziksel, psikososyal ve cinsel olarak uygulanan kasıtlı davranışlardır. Fiziksel, psikososyal ve cinsel şiddet uygulaması bir grup ya da topluma yönelik olabilmektedir.

6 Son bir yıl içerisinde fiziksel bir kavga içinde yer alma ;
Dikkat! Son bir yıl içerisinde fiziksel bir kavga içinde yer alma ; yaşamı boyunca bir kez dahi ateşli silah taşıma veya kesici aletler taşımakta şiddet davranışı kapsamında değerlendirilmelidir.

7 Şiddet İçerikli Davranışlar:
Öfke patlamaları Vurmak,tekmelemek,itmek Yaralamak,yaralamaya çalışmak,kavga etmek Başkaları ile ilgili tehditler savurmak Hayvanlara yönelik acımasız davranışlar Yangın çıkarmaya teşebbüs etmek Eşyalara bilerek zarar vermek

8 Şiddet Davranışı İçin Risk Faktörleri-1
Evde veya okulda sosyal olarak aşırı içine kapanık olma Yoğun bir izolasyon içinde olmak Şiddete maruz kalmak Başkaları tarafında çabucak kızdırılabilir olmak Aşırı alınganlık Kendine rahat verilmediği duygusunu sık yaşamak Okul başarısının düşük olması

9 Şiddet Davranışı İçin Risk Faktörleri-2
Öfke kontrolünün yetersiz olması ve sık öfke patlamaları yaşamak Geçmişinde şiddet içeren davranışların bulunması Bireysel farklılıklara toleransın olmaması Madde kullanmak Fevri olmak Çok çabuk hayal kırıklığına uğramak ve bunu tolere edememek

10

11 FİZİKSEL ŞİDDET Tokat atarak, çimdikleyerek, elle, kemerle, sopayla dövmenin sonunda bedenin cezaya uğraması anlamına gelir. Bilerek verilen bir ceza olduğu gibi, bir yetişkin ya da yaşça büyük olan bir çocuk tarafından düşünmeden aniden verilen bir tepki olabilir.

12 DUYGUSAL ŞİDDET Reddetmek, Aşağılamak, Yoksun bırakma, Yıldırma,
Umursamama, Davranış bozuklukları sergilemesine göz yumma.

13 SÖZEL ŞİDDET Laf atma Aşağılama Söylenti yayma
Saldırgan ifadeler kullanma Tehdit etme Ad takma Eşya ve giysilerle alay etme

14 CİNSEL ŞİDDET Çocuğun, bir erişkininin cinsel gereksinim ya da isteklerinin doyumu için cinsel nesne olarak kullanılması ya da kullanılmasına göz yumulmasıdır

15 EKONOMİK ŞİDDET Evsizlik İşsizlik Ekonomik yönden mahrum bırakma

16 ZORBALIK (SİNDİRME) VE AKRAN İSTİSMARI

17 Zorbalık bir ya da daha fazla güçlü öğrencinin zayıf olan öğrenciye zarar verme, rahatsız etme ya da küçük düşürmek için defalarca eziyet etmesi ya da eziyet etme çabası olarak da tanımlanmaktadır (Page & Page 2003, s.269).

18 Zorbalık fiziksel saldırganlıkla sınırlı değildir
Zorbalık fiziksel saldırganlıkla sınırlı değildir. Başkalarının duygularını incitme, başkalarını sözcüklerle, hareketlerle ya da sosyal olarak dışlama yoluyla güven ve özsaygılarını sarsmak da zorbalığa dahil edilebilir (Hazler, 1996; Roffey, 2000).

19 Doğrudan ve fiziksel olarak nitelenen zorbalık vurma, çelme takma, eşyalara zarar verme gibi davranışları; doğrudan ve sözel olan zorbalık ise, isim takma ve alay etme gibi davranışları içerir. Zorbalığın dolaylı biçimi başkalarının arkasından çirkin hikayeler ya da dedikodular çıkarma veya kişiyi gruptan dışlama şeklindeki davranışlardır (Smith & Sharp, 1994).

20 Zorba öğrenciler söz ve eylemleri aracılığıyla diğer öğrencileri korkutmakta, sahip olmaları gereken özgür öğrenme haklarını ellerinden almakta, dolayısıyla çocukların kendilerini okulda güvensiz hissetmelerine ve sıkça devamsızlık yapmalarına sebep olmaktadır (Furniss, 2000).

21 Zorba kişiler tarafından sürekli şiddete maruz kalan çocuklarda:
Fiziksel ve psikolojik sıkıntılar, konsantre olmada güçlükler ve okul korkusu gibi kısa dönemli problemler (Bernstein and Watson 1997), Karşıt cinsle başarılı kişilerarası ilişkiler başlatma ve sürdürmede yetersizlik (Gilmartin, 1987), Özkıyım düşüncesi (Kaltiala-heino ve ark. 1999),

22 Yüksek düzeyde depresyon (Olweus, 1993; Kaltiala-Heino ve Ark
Yüksek düzeyde depresyon (Olweus, 1993; Kaltiala-Heino ve Ark. 1999; Salmon ve Ark., 1998) Benlik kavramlarının daha olumsuz olması (Olweus, 1993; Boulton ve Underwood, 1992) Psikolojik ve psikosomatik belirtiler, altını ıslatma, uyku problemleri, baş ve karın ağrıları gibi problemler görülmektedir (Williams ve Ark. 1996).

23 Şiddete uğrayan kişiler, kısa ve uzun süreli uyumsuzluk tehlikesi ile karşılaşmalarıyla birlikte şiddet uygulayan kişiler de gelecekteki sayısız problemlere karşı savunmasız kalmaktadır. Zorba kişiler son çocukluk döneminde fonksiyonel olmak için sağlıksız anlamda başkaları üzerinde güç kullanmayı öğrenmektedir (Crothers & Levinson, 2004).

24 Hem zorbalık yapan hem de zorbalığa maruz kalan öğrencilerin bu durumdan dolayı gelecekte bir takım problemler yaşamaları muhtemeldir. Bu sebeple okullarda zorbalığın incelenmesi, mevcut durumun tanımlanması önleme çalışmalarının yapılabilmesi için önem taşımaktadır.

25 Araştırmalar Pişkin’e (2002) göre, okulda zorbalık davranışı, ekonomik gelire göre değişmemektedir. Başka bir anlatımla, zengin öğrenci de, yoksul öğrenci de arkadaşlarına zorbalık yapabilmektedir. En zorba davranışlar, teneffüste ve sınıfta uygulanmaktadır. Aynı araştırma, öğrencilerin %44’ünün sözel, %30’unun fiziksel, %9’unun cinsel ve %1’inin de duygusal zorbalığa maruz kaldığını göstermiştir.

26 Araştırmalar Kepenekçi ve Çınkır (2003),
bedensel zorbalık kategorisi içinde itme davranışının; sözel zorbalık kategorisi içinde ad takma ve alay etme davranışlarının; duygusal zorbalık kategorisi içinde eşyalara zarar verme davranışının ve cinsel zorbalık kategorisi içinde de cinsellik içeren sözler söyleme davranışının okullarda çok sık uygulandığı sonucuna varmışlardır.

27 Araştırmalar Kapcı (2004), ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin %40 oranında bedensel, sözel, duygusal ve cinsel zorbalığa maruz kaldıkları ve zorbalığın demografik değişkenlerden çok psikolojik değişkenlerle bağlantılı olduğu sonucuna varmıştır.

28 Zorbalık yapanlar Genellikle hedeflerini fiziksel özellikleri,
Psikolojik özellikleri, nedeniyle seçerler. Zorbalık yapanların bir kısmı saldırgandır, kaba kuvvet kullanırlar. Bir kısmı ise verdikleri eziyette daha baskıcı olabilirler.

29 Her iki durumda da sindiren ( zorbalık yapanlara) duyulan korku ve kaygılar,
bazı çocukların okula gitmekten kaçınmalarına ya da kendilerinin de şiddete başvurmalarına neden olur.

30 Okullarda Lakap takma, İftira atma, Para ya da eşyalarına el koyma
Tehdit etme ya da bir şeyleri zorlama, Fiziksel olarak itme ve saldırma davranışları, Dışlama veya tanımama Cinsel istismar vb..

31 “Taşlar, sopalar bedenimi yaralar,
Pek çok başka şey gibi, Kızgın bir yürekten gelen Sözler de hırpalar. Fakat, sessizlik İşte bu, kalbimi onulmaz kırar.” McGinley,”silahların seçimi”(1954)

32 Zorbalık ve Akran İstismarının Nedenleri
Bireysel nedenler; Akranlarına ve yetişkinlere karşı saldırgan tutum sergilerler. Kaygı düzeyleri düşük,özgüvenleri de normal düzeydedir. Öğrencinin mizacı etkilidir. Dürtüsel,öfkeli özelliklere sahiptirler. Duygusal izolasyon içindedirler.

33 Zorbalık ve Akran İstismarının Nedenleri
Ailesel nedenler; Çocuğa karşı yetersiz ilgi ve sevgi gösterilmesi Saldırgan davranışların model alınması Ailenin çocuğu yeterli düzeyde izleyip denetleyememesi Kardeşler arasında istismar davranışının gözlenmesi

34 Zorbalık ve Akran İstismarının Nedenleri
Okula ait nedenler; Okulun sosyal yapısı Öğrenci davranışlarının denetlenmesine yönelik çalışmaların etkinliği İdareci ve öğretmenlerin öğrenci tutumlarını izleme ve müdahale etme becerileri

35 Zorbalık Ve Akran İstismarına Uğrayan Kişide(mağdur) görülebilecek Sorunlar
Uyku sorunları Psikosomatik yakınmalar Okul fobisi Depresyon İntihar düşünceleri ve girişimi Akademik başarısızlık Ders içi uyumsuzluk

36 Zorbalık Ve Akran İstismarına Uğrayan Öğrencilerin Ortak Özellikleri
 güvensiz, kaygılı,  atılgan olmayan,  düşük benlik saygısına sahip  sık sık arkadaşları tarafından reddedilen,  kendi haklarını aramayan,  sosyal olarak yetersiz davranışlar sergileyen  nadiren girişimci davranışlarda bulunan,  akranları tarafından sürekli yardım arayan kişiler olarak görülen,  beceriksiz olarak algılanan,  itaatkar,  içine kapanık  yalnızlık duygusu yaşayan  depresif

37 Zorbalık Ve Akran İstismarı Davranışı Gösteren Öğrencilerin Ortak Özellikleri
Ailelerinde saldırganlık ve çatışma yoğundur. Suça eğilimlidirler. Empati kurma yetenekleri yoktur. Ailede model alınan istismar davranışları vardır. Sosyal becerilerde ve iletişim kurmada sıkıntılıdırlar. Saldırgan ve dürtüsel mizaca sahiptirler.

38 ÖĞRENCİLER NELER YAPABİLİR?
Maruz kaldıkları ya da gördükleri şiddet olaylarını öğretmenlere,danışmana bildirebilirler, Anlaşmazlıklarını diyalog yoluyla çözümleyebilirler Anlaşmazlılarında arabuluculuk yapacak öğrenci ya da öğretmen seçebilirler, Okula kesici ateşli vb. alet getirmemeyi kabul edebilirler, Yaşça kendilerinden küçük öğrencilere olumlu örnek olmayı kabul edebilirler,

39 ANNE BABALAR Olumlu birer model olabilirler,
Evdeki anlaşmazlıkları öfke ve şiddete başvurmadan çözümleyebilirler, Evde özellikle şiddet konusunda kabul edilebilir ya da edilemez davranışlar konusunda net sınırlar koyabilirler, Çocuğun diğer öğrencilerle ilişkilerinden haberdar olup ne yaptıklarını, nerede olduklarını, arkadaşlarını takip edebilirler, Güvenli okul ortamının oluşturulmasında ve sürdürülmesinde okul kurallarına ve uygulamalarına destek olabilirler.

40 Okula Ve Öğretmenlere Düşen Görevler:
Okulda kabul edilebilir davranışların net olması, Erken belirtilere dikkat etme, Nöbetçi öğretmen, öğrenci Çocuklara yeni beceriler kazandırma, Sindiren ve sindirilen çocuğa benlik saygısı kazandırma, Ebeveynlerin sağlıklı iletişim, problem çözme vb. beceriler konularında bilinçlendirilmesi.

41 OKUL NELER YAPMALIDIR?-1
Aile-okul- çevre arasındaki bağların geliştirilmesi, Aile- okul arası düzenli ve sürekli iletişimin sağlanması, Anne- babalar ve çevreninde işbirliği ile etkinlikler düzenlenmeli, Çocuğun onuruna saygı gösterilmeli, Öğrenciler ve personel için davranış kuralları belirlenmeli, Disiplin özdenetim kazandırmaya yönelik ve gelişim dönemine uygun olmalıdır.

42 OKUL NELER YAPMALIDIR?-2
Şiddet olaylarına karşı net ve tutarlı olmalıdır, Okulda tartışma platformları oluşturulmalıdır, Olumlu davranışlar ödüllendirilmeli ve öğrencini katılımı artırılmalıdır, Öğretmenlere çatışma çözme,arabuluculuk ve olumlu disiplin yöntemleri konularında eğitimler verilmelidir, Aile iletişimine önem verilmelidir. Öğretmen-öğrenci-idareci iletişiminin açık bir şekilde sürdürülmesi. Ders dışı sosyal etkinliklere önem verilmesi.

43 bu nedenle; Erken sınıflardan başlayarak,daha sonraki yıllarda pekiştirme programları ile desteklenen, grup etkileşimli beceri kazandırma çalışmaları ile okulda şiddeti önleme konusunda başarı sağlanacaktır.

44 Şiddet Davranışlarında Erken Uyarı Belirtileri- 1
Sosyal içe kapanma Aşırı izolasyon ve yalnızlık duyguları Aşırı reddedilme duyguları Şiddet mağduru olmak Dalga geçilme ve tacize uğrama duyguları Okula ilginin ve akademik başarının düşük olması

45 Şiddet Davranışlarında Erken Uyarı Belirtileri- 2
Şiddeti yazılar ve resimlerle anlatmak Kontrol edilemeyen öfke Fevrilik ve düzenli/ sürekli olarak vurma,sindirme,zorlayıcı davranışlar gösterme Disiplin öyküsü Önce yaşanmış şiddet ve agresif davranış hikayeleri

46 Şiddet Davranışlarında Erken Uyarı Belirtileri- 3
Farklılıklara toleransın olmaması ve ön yargılı olmak Madde ve alkol kullanımı Çetelere bağlı olmak Silaha yasal olmayan yollardan ulaşma ve kullanma Ciddi şiddet tehdidi

47 SON DAKİKA!!! Fiziksel kavgalar Eşyalara yönelik tahribat
Erken uyarı işaretlerini fark edemediğimiz durumlarda suç veya şiddet olayı gerçekleşmeden müdahale için bir şanstır. Fiziksel kavgalar Eşyalara yönelik tahribat Önemsiz sebeplere öfkelenme Öldürücü tehditler Silah bulundurma veya kullanma Kendine zarar verme ve intihar tehditi Son dakika uyarı işaretleri hemen fark edilip acil olarak müdahale edilmelidir.

48 Şiddetin Sonuçları-1 Kişinin varlığına, benliğine saldırıdır.
Fiziksel,duygusal ve ruhsal gelişimde gecikmeler, Kendine zarar verici davranışlar, Somatik bozukluklar, İntihar riski, Aşırı derecede bağımlı olma, Çalma, Güvenememe, Depresif, kaygılı,aşırı utangaç,itaatkar.

49 Şiddetin Sonuçları-2 Düşük benlik saygısı,
Saldırgan, yıkıcı ve bazen yasal olmayan davranışlar, Öfke ve intikam duyguları, başkalarına güvenme , sevme ve kabul becerisinden yoksun olma, Pasif ya da içe kapanma davranışları, Kaygı, korku, kabuslar, Okul sorunları ve başarısızlık Mutsuzluk depresyon belirtileri, Madde bağımlılığı, Evden kaçma.

50 GÜVENLİ OKUL

51 Güvenli okul uyumlu okuldur.
Çocuklar bekledikleri desteği okullardan göremezlerse,sosyal olarak istenen davranışları da göstermezler.

52 GÜVENLİ OKULUN BİLEŞENLERİ
Öğretmenlerle Öğretmenler arasındaki olumlu ilişkiler Öğretmenlerle Öğrenciler arasındaki olumlu ilişkiler Okul personeli Öğrenciler arasındaki olumlu ilişkiler Öğrencilerle Öğrenciler arasındaki olumlu ilişkiler

53 GÜVENLİ OKULUN ÖZELLİKLERİ
1.Olumlu İletişim 2.Sadece akademik başarı değil,sosyal ve duygusal ihtiyaçların önemini fark eder.

54 3.Pozitif kişisel rol modelleri sunabilme

55 4.Kişisel farklılıklara SAYGI
5. Öğrenciye FIRSAT EŞİTLİĞİ 6. Öğrencilere ilgili bir tutum sergilenir.

56 7.Velinin okula katılımının sağlanır.
Önemi:çocuğunun gelişimine dahil olan anne-babaların çocukları, hem akademik başarı düzeyi daha yüksektir hem de daha az anti-sosyal davranışlar gösterirler.

57 8. Öğrenci ilişkilerini geliştirmek için çalışmalar yapar
8.Öğrenci ilişkilerini geliştirmek için çalışmalar yapar.Bunun için sosyal kulüpler,okul meclisleri ve kurullar iyi bir ortam oluşturmaktadır. 9. Kendilerini rahat ifade edebilecekleri yolları sağlamak gerekir.Bu konuda paylaşımda bulunan öğrenciler okul tarafından korunmalı.

58 10.Güvenli okul ortamı yaratırken ve onu korurken atılacak adımlardan ilki okuldaki öğrenciler arasındaki ilişkinin gözlenmesi. 11.Güvenli okullarda öğrenciler birbirlerinden yardım isteyebilir,birbirine destek olabilirler.

59 12.Güvenli Okullar Problemi iyi bilen ve bu problemi çözmek için bilgiler toplamış ve bunları değerlendirmiş okullardır. 13. Güvenli okullar öğrencilerini geleceğe hazırlayan okullardır. 14. Güvenli okullarda öğrencilere iyi birer vatandaş olmalarını sağlayacak eğitimler verilmelidir.

60 15.Güvenli okullarda aileler,toplum merkezleri,polisler arasında bir bağlantı ağı vardır.
OKULLARDA BULUNMASI GEREKEN ÖNEMLİ TELEFONLAR: Çocuk şube Acil Ambulans Öğrenci velilerinin numaraları En yakın polis merkezi İtfaiye.....gb.

61 16.Şiddet gösteren çocukların aynı zamanda şiddete maruz kalan çocuklar olabileceği unutulmamalı.
17.Şiddet ile ilgili okul içinde araştırmalar yapılmalı önlem almak için çalışmalar yapılmalı.

62 GÜVENLİ OKUL ORTAMINI PLANLAMA VE YARATMA SÜRECİNDE BÜTÜN OKUL BUNA KATILIR.

63 Kavga etmek ve saldırganca davranmak, büyüme gelişmenin doğal bir parçasıdır.
Zorbalığa uğrayanlar belki bir süre acı çekerler ama bunu daha sonra unutacaklardır. Başkalarını kızdırmak bazen eğlencelidir. Bazı öğrenciler zorbalığı hak ederler. Zorbalıktan şikayet eden öğrenciler “ana kuzusu”durlar. Zorbalık yapanları görmezlikten gelirseniz sizi bırakırlar. Zorbalık yapıldığında bunu yetişkinlere anlatmak ispiyonculuktur. Bir zorbayla baş etmenin en iyi yolu onunla kavga etmek ve intikam almaktır. Bu inançların yanlış olduğunun altını çizin.

64 KAYNAKLAR 1-Okullarda suç ve şiddeti önleme Kültegin Ögen Itır Tarı
Ceyda Yılmazçetin Eke 2- Okulda Akran İstismarı MEB Karşıyaka RAM akran istismarı çalışma gurubu 3- Zorlu Yaşam Olayları ve Etkileri MEB UNİCEF 4- Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması strateji ve Eylem Planı MEB Öğretim Yılı Konya İl temel Önleme Anket Sonuçları Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü

65 Okullarda Şiddetin Önlenmesi GENELGE NO: 2006/26
C) Okul/Kurum Müdürlüğü İl Yürütme Kurul kararları doğrultusunda; 1) Okul/kurum çalışma ekibini oluşturarak, çalışmaların aksamaması için ihtiyaç duyulan personeli Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirecektir. 2) Okul/kurum çalışma ekibinin eylem planını hazırlamasını sağlayacaktır. 3) Okul/kurum personelinin konuyla ilgili görev ve sorumluluklarını tanımlayacak ve duyuracaktır. 4) Okul/kurum rehberlik ve psikolojik danışma servisi, şube, branş ve zümre öğretmenleri, yönetim, öğrenci temsilciliği ve okul-aile birliği arasında, eylem planı geliştirme ve uygulamada gerekli koordinasyonu sağlayacaktır. 5) Okul/kurumunda uygulanacak olan eylem planını İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderecektir. 6) İl Millî Eğitim Müdürlüğünün eş güdümünde sağlık, sosyal hizmet, emniyet, üniversite, sivil toplum kuruluşları, eğitim sendikaları gibi birim, kurum ve kuruluşların destekleri sağlanacaktır.

66 7) Okul/kurumda ve dışında güvenliği sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır.
8) İl eylem planları çerçevesinde okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi/rehberlik ve araştırma merkezleri ile koordineli olarak okul/kurumunda programların yürütülmesinde uygun ortamların sağlanması, personelin görevlendirilmesi, toplantıların düzenlenmesi hususlarında her türlü kolaylığı sağlayacaktır. 9) Şiddet, saldırganlık ve zorbalık oluşmasına neden olabilecek risk faktörlerini okuldaki akran ilişkileri ve çevre özelliklerini dikkate alarak belirlemeye çalışacak ve bu faktörleri ve/veya etkilerini en aza indirecek tedbirleri alacaktır. Bu kapsamda; a) Okul/kurumunda, rehberlik ve psikolojik danışma servisi ve/veya rehberlik araştırma merkezinin desteği ile şiddet, zorbalık, saldırganlık ve diğer risklere karşı, öğrencilerin yaşam becerileri ve başa çıkma becerileri kazanmalarını sağlayacak temel önleme programlarının EK 3’deki temel çerçeveye göre geliştirilip uygulanmasını sağlayacaktır. b) Okul/kurumunda şiddet, zorbalık ve saldırganlık içeren davranışların öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci, okul-aile, aile-öğrenci arasında kabul edilmeyeceğini kesin ve temel bir anlayış olarak koyacak ve uygulanmasını sağlayacaktır.

67 c) Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin şiddet, saldırganlık, zorbalıkla ilgili bilgilendirilmesini ve temel önleme, zorlu yaşam şartlarına yaklaşım, stratejiler ve yönlendirme konularında görüş birliği oluşmasını sağlayacaktır. d) Eğitim ekiplerinin desteğiyle okul/kurumlarında görevli öğretmenler için bilgilendirme toplantıları düzenleyecektir. e) Eğitim ekiplerinin desteğiyle öğretmenlere, öğrencilere ve ailelere risk faktörleri, Internet, medya, sosyal, kişisel kaynaklı şiddet eğilimleri, nedenleri ve başetme konularında bilgilendirme toplantıları düzenleyecektir. f) Şiddet, zorbalık ve saldırganlığın sıklıkla ortaya çıktığı; pansiyon, okul/kurum bahçesi, kantin, atölye, laboratuvar, yemekhane, tuvaletler, okul/kurumun eklentileri, okul servis araçlarının bekleme yerlerinde ve yöneticilerin bulunmadığı diğer birimlerde kontrol sağlanacaktır. g) Öğrencilerin birbirlerine isim taktıklarını, kendi aralarında gruplaşıp bazılarını dışladıklarını, birbirlerine kırıcı davrandıklarını, fiziksel olarak incittiklerini, aileden ve sosyal unsurlardan dolayı olumsuz yaşantılarını tespit ettiğinde, ya da sorunu fark ettiğinde, gecikmeden psikososyal ve eğitsel destek almalarını sağlayacaktır.

68 h) Şiddete maruz kalan ve/veya şiddet uygulayan öğrenci, aile ve okul personelinin psikososyal koruma, önleme ve müdahale hizmetlerini almaları için en kısa sürede yönlendirilmelerini sağlayacaktır. i) Okul-aile iş birliğini güçlendirerek ebeveynlerin desteğini ve olumlu baş etme becerileri kazanmaları için gerekli tedbirleri alacaktır. j) Toplam kalite yönetimi kapsamında okul/kurum gelişim ekipleri ile demokrasi eğitimi ve okul meclisleri çalışmalarında risk faktörlerinin de dikkate alınmasını sağlayacaktır. 10) Öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin psikososyal olarak gelişimlerine yönelik hazırlanan rehberlik ve temel önleme programları, diğer rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, sosyal etkinlikler, spor ve serbest zaman etkinliklerini bütünleştirerek okulunda olumlu psikolojik ortam oluşturulmasını sağlayacaktır. 11) Okul/kurum içinde eylem planı kapsamında yapılan çalışmaları değerlendirerek uygulamada karşılaşılan sorunlar ve önerileriyle mayıs ayının son haftasında İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderecektir.

69 E) Öğretmenler 1)Okul/kurum eylem planının oluşturulmasında, uygulanmasında ve raporlaştırılmasında etkin rol alarak okul ekibine gerekli desteği sağlayacaktır. 2) Okul/kurum eylem planları çerçevesinde okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi/rehberlik ve araştırma merkezleri ile koordineli olarak okul/kurumunda yürütülecek programlarda görev alarak, sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirecektir. 3) Okul ve sınıf içinde şiddet, saldırganlık ve zorbalık oluşmasına neden olabilecek risk faktörleriyle ilgili çalışmalarda okul/kurum ekibine yardımcı olacaktır. 4) Sınıfında şiddet, saldırganlık ve zorbalık içeren davranışların öğretmen- öğrenci, öğrenci-öğrenci, okul-aile, aile-öğrenci arasında kabul edilmeyeceğini kesin ve temel bir anlayış olarak koyarak uygulanmasını sağlayacaktır. 5) Öğrencilerinin birbirlerine isim taktıklarını, kendi aralarında gruplaşıp bazılarını dışladıklarını, birbirlerine kırıcı davrandıklarını ya da sözel-fiziksel olarak incittiklerini vb. sorunları tespit ettiğinde, gerekli eğitsel tedbirleri alarak psikososyal destek hizmeti almalarını sağlayacaktır.

70 6) Şiddete maruz kalan ve/veya şiddet uygulayan öğrenci ve ailesinin en kısa sürede psikososyal koruma, önleme ve müdahale hizmetlerini almaları için yönlendirecektir. 7) Ailelerle iş birliğini güçlendirerek çalışmalarda desteğini alacak ve olumlu baş etme becerileri kazanmalarını sağlayacaktır. 8) Öğrencilerin ve ailelerin psikososyal olarak gelişimlerine yönelik hazırlanan programlar, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, sosyal etkinlikler, spor, müzik, çeşitli sanatsal etkinlikler, serbest zaman etkinlikleri, demokrasi eğitimi ve okul meclisleri ile okul gelişim çalışmalarını bütünleştirerek sınıfında olumlu psikolojik ortam oluşturulmasını sağlayacaktır.

71 M. AKİF ERSOY ŞİDDETİ ÖNLEME ÇALIŞMA GRUBU
Kadir ÖZGÜL-Okul Müdürü Cahit ALTIN- Müdür Yardımcısı -Rehber Öğretmen ………………..Branş Öğretmenleri ………………… …………………. Sınıf Rehber Öğretmenleri Yıldız YILDIRIM-Okul Aile Birlğ Bşk. Demet İNAL-Öğrenci Mec Bşk

72


"SUÇ VE ŞİDDET." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları