Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LİSE TANITIMLARI Fatma Nur İSPENOĞLU Psikolojik danışman

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LİSE TANITIMLARI Fatma Nur İSPENOĞLU Psikolojik danışman"— Sunum transkripti:

1 LİSE TANITIMLARI Fatma Nur İSPENOĞLU Psikolojik danışman
HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2 FEN LİSELERİ Fen liseleri zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, fen ve matematik alanlarında yüksek öğrenime hazırlar. Bu bilim alanlarında gereksinim duyulan nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder. Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortam ve koşulları hazırlar.

3 FEN LİSELERİ Teknolojiyi kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirir. Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına,bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlar. Fen liselerinde eğitim-öğretim 4 yıl olup yatılı ve karma okullardır. Yabancı dil olarak İngilizce okutulmaktadır.

4 FEN LİSELERİ Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgesi ve öğretim programı uygulanır, matematik ve fen bilimleri dersleri ağırlıktadır. Fen liselerini tercih etmek isteyen öğrencilerin fen bilimleri ve matematik alanlarında ilgili ve yetenekli olmaları gerekmektedir. Merkezi olarak yapılan sınavlarda elde edilen puan ile ortaokul yıl sonu başarı puanının belirli oranlarda hesaplanmasıyla elde edilen orta öğretime geçiş puanı ile bu okullara yerleşilebilir. Fen liseleri,lise türleri arasında üniversiteyi kazandırma oranı en yüksek olan liselerdendir. Bu oran %90’ ın üzerindedir.

5 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
Anadolu öğretmen liseleri, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlar. Öğrencilere; öğretmenlik mesleğini sevdirmek, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek, ülke kalkınmasına sosyal, kültürel, ekonomik yönden katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, dünyadaki gelişme ve değişmeleri inceleyebilecek şekilde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak. Anadolu öğretmen liselerinde eğitim-öğretim 4 yıl, yabancı dil ağırlıklı, gündüzlü veya yatılı öğrenime imkan veren orta öğretim kurumlarıdır.

6 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
Merkezi olarak yapılan sınavlarda elde edilen puan ile ortaokul yıl sonu başarı puanının belirli oranlarda hesaplanmasıyla elde edilen orta öğretime geçiş puanı ile bu okullara yerleşilebilir. Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgesi ve öğretim programı uygulanır. Öğretim programları, ortak genel kültür derslerinden, öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini tanıyıp geliştirmelerine imkan tanıyan derslerden, öğretmenlik mesleği ile ilgili derslerden oluşur. Anadolu öğretmen lisesi mezunlarına; bakanlığımızca kontenjan ayrılan öğretmen yetiştiren yüksek öğrenim programlarını; ilk beş tercihinde kazanan öğrencilere karşılıksız burs verilmektedir.

7 ANADOLU LİSELERİ Anadolu liselerinin amacı öğrencilerin; ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını sağlamaktır. Anadolu liselerinde eğitim-öğretim 4 yıldır. Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgesi ve öğretim programı uygulanır. Bu liselerde öğrenciler; Fen bilimleri, Sosyal bilgiler, Matematik, Türkçe ve Yabancı dil ağırlıklı öğrenim görmektedirler. Merkezi olarak yapılan sınavlarda elde edilen puan ile ortaokul yıl sonu başarı puanının belirli oranlarda hesaplanmasıyla elde edilen orta öğretime geçiş puanı ile bu okullara yerleşilebilir.

8 SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yükseköğretime hazırlar. Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üreten bireyler yetiştiren okullardır. Sosyal Bilimler Liseleri’ nde 1 yıl hazırlık + 4 yıl olmak üzere öğrenim süresi 5 yıldır.

9 ADALET MESLEK LİSELERİ
Adalet meslek liseleri Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına eleman yetiştirmek ve öğrencileri yüksek öğrenime hazırlamak amacıyla kurulmuş ortaöğretim kurumlarıdır. Adalet meslek liselerinde; meslek dersleri ağırlıklı fakat kültür dersleri ile desteklenmiş bir lisedir. Birinci sınıfta sadece iki hukuk dersi, Daktilografi ve bilgisayar dersinin yanı sıra tamamen kültür dersleri okutulmaktadır. İkinci ve üçüncü sınıflarda meslek dersleri ağırlıktadır.

10 ADALET MESLEK LİSELERİ
Adalet meslek lisesi mezunları KPSS sınavında başarılı olmaları halinde Kamu Kurumlarında çalışabilirler. Ayrıca Adalet Bakanlığınca yapılan sınavlara Adalet Meslek Lisesi mezunu olanlar da katılabilirler. Adalet Meslek Lisesinden mezun olan öğrenciler, Adalet ve Adalet Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarının uyguladığı meslek yüksek okullarına sınavsız olarak devam etme haklarına sahiptirler.

11 SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
Sağlık meslek liseleri; öğrencileri sağlık mesleklerine hazırlayan ortaöğretim kurumlarıdır. Tam gün eğitim verilmektedir.

12 SAĞLIK MESLEK LİSESİ BÖLÜMLERİ
RADYOLOJİ TEKNİSYENİ BÖLÜMÜ: Sağlık kurumlarında hastaların teşhis ve tedavisi için röntgen filmi çeken, filmin banyosunu yapan, ışın tedavisi planı uygulayan, film raporlarını hazırlayan ve arşivleme işlevlerini yöneten bölümdür. İLK YARDIM VE ACİL TEKNİSYENİ BÖLÜMÜ: Bireyi, aileyi, toplumu kazalardan koruyarak toplumun her kesimindeki kişilerin beden, ruh ve sosyal yönden kazaya uğraması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle onlara ilk yardım bakımını planlayan, uygulayan ve kazazedeyi acil bakım ünitesine taşıyarak acil bakımını sağlayan sağlık personelidir.

13 SAĞLIK MESLEK LİSESİ BÖLÜMLERİ
LABORATUAR TEKNİSYENİ BÖLÜMÜ: Sağlık kurumları bünyesinde çeşitli laboratuarlarda,halkın sağlığını korumak ve teşhis ile tedavisine ışık tutmak amacıyla her çeşit araç-gereç ve cihazları kullanarak teknik seviyedeki laboratuar tetkik ve analizlerini yapan, bu amaçla numune alan, analizler için solüsyon ve kültür vasatları hazırlayan, yaptığı bu analizlerle hastalıklar arasında ilişkiyi kuran,sonuçları rapor eden sağlık personelidir. DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ BÖLÜMÜ: Ağız ve diş konularında, diş hekiminin kontrolü altında kendisine gönderilen ağız ölçüleri üzerinde hastanın eksik olan hastanın diş ve ağız dokularını tamamlayan ve düzenleyen,protez ve apareyleri tekniğine uygun olarak yapan sağlık personelidir.

14 SAĞLIK MESLEK LİSESİ BÖLÜMLERİ
ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ BÖLÜMÜ: Her türlü yerleşim yerinde birey, aile ve toplumun sağlığına zarar veren veya verebilecek çevre faktörlerini inceleyen, kontrol altına alan, iyileştirme çalışmalarının uygulayan ve uygulanmasını sağlayan bu amaçla atıklar, kemiriciler, vektörler, su, hava, gıda, konut, endüstri ve toplu yaşanan yerlerin sağlık kontrollerini yapan, ruhsatlandırma işlemleriyle zararlaştırma tekniklerini uygulayan, sağlık eğitimi, istatistik ve gerektiğinde ilk yardım hizmetlerini yapan sağlık personelidir. ANESTEZİ TEKNİSYENİ BÖLÜMÜ: Bir hekim kontrolü altında hastaları, cerrahi müdahaleler sırasında anestetik maddeleri tekniğe göre uygulayarak hastaları uyutan sağlık personelidir.

15 SAĞLIK MESLEK LİSESİ BÖLÜMLERİ
TIBBI SEKRETER BÖLÜMÜ: Tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleyen, derlediği istatistiki bilgileri bilimsel metotlarla analiz ederek ilgili birimlere rapor edebilen, tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma işlerini yürüten, ihtiyaç duyulan bilgileri toplayıp belgeye dönüştürebilen sağlık personelidir. ORTOPEDİK CİHAZ VE PROTEZ TEKNİSYENİ BÖLÜMÜ: Bireyin,ailenin ve toplumun beden, ruh ve sosyal yönden sağlıklı olması amacı ile tıbbın ve teknolojinin gerektirdiği ortopedik cihaz ve protez tekniklerini uygulayan, mesleki tıbbi cihazlarını kullanarak hekim tarafından verilen ölçülere göre protez yapan sağlık personelidir.

16 MEZUNİYET SONRASI İŞ OLANAKLARI
Okulu bitirenler sağlık teknisyeni olarak mezun olurlar. Sınavlarda başarılı olanlar alanları ile ilgili sağlık sektöründe çalışmaya başlarlar. Ayrıca özel kurum ve kuruluşlarda da açılan sınavlara katılabilirler. Kazandıkları takdirde sağlık teknisyeni olarak göreve başlarlar.

17 TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
Endüstri meslek liseleri, ortaokuldan sonra öğrencilere, endüstrinin ihtiyaç duyduğu çeşitli alanlarda mesleki bilgi ve beceriyi kazandırmak suretiyle onları iş alanları ile yüksek öğretime hazırlayan programların uygulandığı endüstriyel teknik öğretim okullarıdır. Bu liselerde eğitim tam gündür. Orta okul mezunu öğrenciler, endüstri meslek lisesine direk kayıt yapma imkanına sahiptirler. 9. sınıf sonunda bölüm/alan/dal seçimi tercihinde bulunmaktadırlar. Ancak seçtikleri bölüme okul kontenjanından fazla başvuru olduğu takdirde öğrencinin, diplomasındaki başarı notu ile 9. sınıftaki yıl sonu başarı puanı dikkate alınır.Başarılı öğrencilerden başlanarak kayıt yapılır.

18 TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
Bu okulların ANADOLU kısmına sınavla öğrenci alınmaktadır. Endüstri meslek liselerinde öğrenciler genel kültür dersleri ile meslek dersleri bir arada okutulmaktadır. Öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Matematik, Tarih, Coğrafya, Yabancı Dil gibi ortak genel kültür derslerini alırlar. Daha sonra okudukları bölüme göre Ölçme Bilgisi, Meslek Teknolojisi, Malzeme Bilgisi, Teknik Resim, Bilgisayar, İşletme Bilgisi, İş Güvenliği, Girişimcilik gibi dersler alırlar. Ayrıca atölye ve laboratuar uygulamaları yaparlar. Endüstri meslek liselerinde, 1. sınıfta eğitim okulda yapılmaktadır. Öğrenciler, 10. sınıftan itibaren atölyelerde uygulamalı derslere girmektedirler. 12. sınıfta staj yapmak üzere pratik eğitimleri için iş yeri ve işletmelere gitmektedirler.

19 TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanuna göre öğrenciler iş yerinde yapılan pratik eğitimde,asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret almaktadırlar. İşletmelerde pratik eğitim gören öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmakta olup, sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenmektedir. Endüstri meslek lisesi mezunları, kamu ve özel iş yerlerinde çalışabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar. Özel sektörde ise eğitim esnasında iş hayatını yakından tanıdıklarından rahatlıkla iş bulabilirler. Endüstri meslek lisesi mezunlarının avantajlı oldukları bir diğer konu da kendi iş yerlerini açabilirler. Endüstri meslek lisesinden mezun olanlar, alan/dal/bölümlerinin devamı niteliğindeki yüksek öğretim programlarını tercih etmeleri durumunda kendilerine ek puan verilmektedir.

20 TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
Endüstri meslek lisesi mezunları, gerekli şartları yerine getirdikleri taktirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okullarının ÖSYM tarafından tespit edilen okulların programlarına sınavsız olarak devam edebilirler. Sınavsız olarak meslek yüksek okulu mezunlarından %10’dan az olmamak üzere ayrılacak kontenjanlara göre alanlarındaki lisans programlarına, ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) kazandıkları takdirde devam ederler. Ayrıca Mesleki Teknik Eğitim Fakültelerinde bulunan 4 yıllık üniversite bölümlerine sadece teknik endüstri meslek lisesi ilgili bölümlerinden mezun öğrenciler ÖSS puanları ile başvuru yapabilirler.(METOK)

21 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
Hizmet sektörü içerisinde en önde gelen ve ülke ekonomisini kalkındıracak döviz girdisinde en büyük paya sahip olan turizm sektörünün; Yiyecek İçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Eğlence Hizmetleri, Gıda Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Denizcilik alanlarında sektörde görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek, yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren, ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren okullardır.

22 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde, Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanıtmak, çözüm yolları aramak ve yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırma amacına yönelik, meslekî ve teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran, öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Uygulanan programlar ile öğrencilere, alanı ve mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, gelişime ve eleştiriye açık ve meslekî yeterliklere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

23 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
Bu okullarımızda 9. sınıf tüm genel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime başlar. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren meslekî yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. Öğrenciler; 10’uncu sınıfın sonunda sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen durumu ve fizikî kapasitesi ile sahip oldukları yeterlikleri de dikkate alarak meslek/dal seçimi yaparlar. Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde mesleklerin bölgesel istihdam imkânları da dikkate alınır.

24 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
Programı tamamlayarak mezun olan öğrenci, alan diploması alarak yüksek öğrenime de devam edebilir. Mezun olan öğrenci öğrenimi sırasında seçtiği dalda/meslekte kazandığı yeterliklerin karşılığında sertifika da almaya hak kazanır. Öğretim programının herhangi bir yılından ayrılan öğrencinin kazandığı yeterlikler sertifika programlarında değerlendirilir.

25 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİNDE UYGULANAN ALAN VE DAL PROGRAMLARI
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ EĞLENCE HİZMETLERİ GIDA TEKNOLOJİSİ HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ DENİZCİLİK

26 ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ
Anadolu güzel sanatlar liseleri öğrencilerin: Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim öğretim görmeleri, özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini, Millî ve milletler arası sanat eserlerini tanımalarını ve yorumlamalarını sağlamaktır.

27 ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ
Anadolu güzel sanatlar liseleri, ilköğretim üzerine 4 yıl öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma okullardır. Okulların resim ve müzik alanlarının her birine bir öğretim yılında alınacak öğrenci sayısı 24’ü geçemez. Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS’yi kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.

28 ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ
Öğrencileri imamlık, hatiplik ve Kur’an kursu öğreticiliği konularında görevli elemanları yetiştirmek üzere yüksek öğretime hazırlayan ortaöğretim kurumlarıdır. Anadolu İmam Hatip Liseleri’ nin öğretim süresi 4 yıldır.

29 POLİS KOLEJİ Öğrencileri, ahlakını benimsemiş, her şartta ve koşulda görev almaya hazır; bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak gelişimini tamamlamış; insan haklarına saygılı; hür ve bilimsel düşünce gücüne ve uluslararası alanda ülkemizi temsil edebilecek seviyede iletişim becerisine sahip şekilde yetiştirerek Polis Akademisine veya Emniyet Teşkilâtının ihtiyaç duyacağı branşlarda fakülte ve yüksekokullara hazırlar. Polis Koleji’ nin öğrenim süresi 4 yıldır.

30 POLİS KOLEJİ Polis Kolejine Giriş şartları ;
Giriş için gerekli özel şartları taşımak ( sağlık, fiziksel özellikler, not ortalaması, temiz sicil vb.) Başvurular OGES başvuru zamanında yapılacak.

31 ASKERİ OKULLAR Askerlik mesleğiyle ilgili yükseköğretim kurumlarına hazırlar. Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istediği alanda yükseköğretim yapabilir. Askeri okullara avantajlı olarak girebilir. Öğrenim hayatı yatılıdır. Askeri Okulların öğrenim süresi 4 yıldır. Askeri Okullar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı parasız yatılı okullardır.

32 ASKERİ OKULLAR Öğrenciler Askeri Okullar Sınavına girerek mülakatlara katılmaya hak kazanırlar. Öğrencilerin mülakatlara katılabilmesi için; Sosyal durum, ahlak ve karakter ile ilgili koşulları Sağlık ile ilgili koşulları Boy ve yaş ile ilgili koşulları sağlıyor olması gerekmektedir. Giriş şartları; İlgili askeri okul türüne göre ( hava, deniz, kara, jandarma, astsubay vb.) giriş şartlarını taşımak ( sağlık, fiziksel özellikler, not ortalaması, temiz sicil vb.). Başvuru sınavını kazanmış olmak ve mülakatta başarılı olmak.

33 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ Bu lise ortaokuldan sonra örgün öğretime devam edemeyenlere, hangi yaşta olursa olsun lise bitirme fırsatı vermektedir. Üniversite sınavını kazandığı takdirde istenilen alanda yüksek öğretim yapabilir. Meslek liselerinin açık lise bölümleri; ilgili okullarda akşam saatlerinde eğitim yapar. Sadece mesleki derslere devam edilir.

34 ÇIRAKLIK EĞİTİM (Mesleki Eğitim Merkezi)
Ortaokulu tamamlamış, yaş arasındaki bireylere, mesleğin türüne göre 3 ya da 4 yıl eğitim uygulanır. Çıraklık eğitimde çıraklar, haftada bir gün çıraklık eğitim merkezinde ders görür, 5 günde beceri eğitimi gördükleri iş yerlerinde çalışarak uygulama yaparlar. Ortaokulu tamamlamış çıraklar, isterlerse Açık Öğretim Lisesine kaydolarak eğitimlerini devam ettirebilirler.

35 ÇIRAKLIK EĞİTİM (Mesleki Eğitim Merkezi)
Çıraklık eğitim süresi sonunda, sınavla kalfalık belgesi, devamında ustalık sınavına girilerek ustalık belgesi alınır. Kalfalık eğitimi almadan da endüstri de 5 yıl çalıştıktan sonra ustalık sınavına girebilirler. Ustalık belgesi alanlar, usta olarak birinin yanında çalışabilirler ya da iş yeri açıp kendi işinde çalışabilir. Meslek kursları, çıraklık, örgün mesleki eğitim sürecine katılamayan gençlerle, bu dönemlerini geçirmiş ve istihdam için gerekli becerilere sahip olmayan yetişkinleri birer meslek sahibi yapmayı hedef alır (Halk Eğitim Merkezi çalışmaları gibi).


"LİSE TANITIMLARI Fatma Nur İSPENOĞLU Psikolojik danışman" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları