Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FOTOĞRAF & TCK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FOTOĞRAF & TCK."— Sunum transkripti:

1 FOTOĞRAF & TCK

2 Bilişim Suçları Bilişim suçları iki şekilde işlenebilir :
          (a) Bilişim Sistemlerine Karşı           (b) Bilişim Sistemleri Aracılığı İle Bilişim suçları takibi şikayete bağlı suçlar olmadığından, kovuşturmaları da re'sen yapılmaktadır.

3 İnternet Suçları Yasası
5651 sayılı yasa İnternet Suçları Yasası Kanunla İçerik sağlayıcı Yer sağlayıcı Erişim sağlayıcı Toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla mücadeleye ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir.

4 İçerik sağlayıcılar İnternet ortamında kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten içerik sağlayıcıları, internet ortamında yayınladıkları her türlü yayından sorumlu olacaklardır.

5 İnternette kişilik haklarına saldırıda bulunanların,
bu nitelikteki içeriğin yayından çıkarılması ve buna karşı cevap hakkının kullanılması, Basın Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda sağlanacaktır.

6 Erişim sağlayıcısı, sağladığı hizmetlere ilişkin her türlü bilgi, veri tabanı ve ulaşım kayıtlarını 2 yıla kadar saklamakla, bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlü olacaktır.

7 TCK 125  Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

8 “Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.” Bu fıkrada bilişim ağları üzerinden işlenebilecek hakaret fiilleri de kastedilmektedir. Örneğin, internet sitesine hırsız, kel, topal, fahişe gibi hakaret içeren bir görüntü gönderilmesi halinde bu madde hükmü uygulanacaktır.

9 “Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.”
Örneğin, hakaret suçu içeren görüntünün herkese açık fotoğraf paylaşım sitelerinde yayınlanması cezayı ağırlaştıran bir durumdur.

10 Kişisel Verilerin Kaydedilmesi
TCK

11 TCK “Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.”

12 “Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.”

13 TCK 136 “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

14 Kişisel veriler ister hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsun, ister hukuka aykırı olarak kaydedilmiş olsun; bu verileri başkasına vermek, yaymak yada ele geçirmek suç olarak öngörülmüştür.

15 TCK-137 a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.”


"FOTOĞRAF & TCK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları