Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çiğdem Özkara İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çiğdem Özkara İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Çiğdem Özkara İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

2 Epilepsi nöbeti anormal aşırı deşarjlara ve senkron nöronal aktiviteye bağlı çeşitli bulgu ve işaretlerin geçici olarak ortaya çıkmasına denir. NÖBET bir semptomdur !

3  Epilepsi beynin nöbet geçirme potansiyeli ile karakterize olan, bu durumun nörobiyolojik, kognitif, psikolojik ve sosyal sonuçları ile birlikte ortaya çıkan bir durumdur.  Epilepsi: Tekrarlayıcı provoke olmamış nöbetlerin olduğu veya nöbetlerin tekrarlama eğilimi olan kronik durum  Epilepsi tanımı için en az bir nöbet olması gerekir

4  I. Parsiyel:  A. Basit (bilinç tutulumu yok)  B. Kompleks (bilinç tutulumu var)  C. Sekonder jeneralizasyon gösteren p.n.  II. Jeneralize:  A. Absans  B. Myoklonik  C. Klonik  D. Tonik  E. Tonik-klonik  F. Atonik  III. Sınıflandırılamayan

5  I. Parsiyel (Lokalizasyonla ilişkili)  II. Jeneralize  III. Fokal yada jeneralize olduğu anlaşılmayan ( Yeni doğan nöbetleri, ESES, Landau-Kleffner )  IV. Özel send. (Febril konvulzyon, izole nöbetler, akut metabolik veya toksik durumlarda olan nöbetler: alkol, eklampsi,vb.. )

6  Genetik yatkınlık (TS, NF, metabolik h...)  Konjenital anomaliler (Sturge-Weber, KD)  Ante, perinatal injury (Enf, kanama, anoksi..)  Travma  Enfeksiyonlar (HSV, abse, menenjit, parasitik enf-sistiserkozis)  Vaskuler nedenler (CVA, AVM, venoz tromboz..)  Serebral tumorler  Toksik (alkol, ilaç, ağır metal..)  Metabolik (Ca, Mg, Na, glukoz..)

7  Nöbetlerin ortadan kalkması  Yan etkilerin en aza inmesi  Yaşam kalitesinin artması Erişkin bir hastada duruma göre tek bir nöbet bile yaşamı zorlaştırabilir

8  Bebek ve çocukluk  Prenatal veya doğum travması  Doğumsal metabolizma hastalıkları  Konjenital malformasyonlar  Çocuk ve ergenlik  Idyopatik/genetik sendrom  SSS infeksiyonu  Travma Ergen ve genç erişkin  Kafa travması  İlaç intoksikasyonu ve kesilme*  Daha yaşlı erişkin  İnme  Beyin tümörü  Akut metabolik bozukluklar*  Nörodejeneratif *akut semptomatik nöbetler, epilepsi değil

9 Uyarıcı/diğer prokonvulsan intoksikasyonlar  Sedatif veya etanol kesilmesi  Uyku deprivasyonu  Antiepileptik ilaç azalması veya yetersiz AEİ tedavisi  Hormonal değişiklikler  Stres  Ateş veya sistemik enfeksiyon  Kontuzyon ve/veya kapalı kafa travması  Refleks Metabolik ve Elektrolit Dengesizliği  Düşük (daha seyrek, yüksek) kan şekeri  Düşük sodyum  Düşük kalsiyum  Düşük magnezyum Uyarıcı/diğer prokonvulsan intoksikasyonlar  IV uyuşturucu  Kokain  Efedrin  Bazı bitkisel tedaviler  İlaç azaltmak

10   Nöbet Insidans: yaklaşık 80/100,000 /yılda Ömürboyu prevalans: 9% (1/3 selim febril nöbetler)   Epilepsi Insidans: yaklaşık 45/100,000 / yılda Nokta prevalans: 0.5-1%

11 Dikotomi : 1. Jeneralize vs parsiyel (fokal, lokal) nöbetler 2. Basit vs kompleks parsiyel : bilincin korunması Sınıflanamayan: yetersiz gözlem veya atipik işaret ve bulgular

12 I)Parsiyel, Fokal A. Basit fokal (bilinç korunmuş) B. Kompleks fokal (bilinç bzulmuş)  Basit fokal başlamış  Başlangıçta bilinç bozulmuş  Motor bulgularla  Somatosensoriyel veya özel duysal semptomlar  Otonomik semptomlar ve işaretler  Psişik semptomlar C. Sekonder jeneralize  Basit parsiyelden  Kompleks parsiyelden  Veya basit sonra kompleks fokal II) Jeneralize nöbet A.1. Absans nöbetleri  Sadece bilinç bozukluğu  Hafif klonik bulgularla  Atonik bulgularla  Tonik bulgularla  otomatizmlerle  Otonomik bulgularla 2. Atipik absans B. Myoklonik nöbet C. Klonik nöbet D. Tonik nöbet E. Tonik-klonik nöbet F. Atonik nöbet III) Sınıflanamayan

13 ILAE Sınıflama Çekirdek Grup Raporu Engel J Jr. Epilepsia 2006, 47(9):1558 B) Status epileptikus

14  A)Self-limited epileptic seizures  I. Generalized onset  A. Seizures with tonic and/or clonic manifestations  B. Absences  C. Myoclonic seizure types  D. Epileptic spasms  E. Atonic seizures

15 Nöbeti oluşturan özellikler:  Aura: görsel, motor, duysal, otonomik, psişik..  Iktal bulgular: otomatizmler, motor hareketler, emosyonel semptomlar.  Postiktal durum: Todd paralizi, bulantı, kusma, ajitasyon Lateralize ve lokalize edici değeri var ! Hasta ve ailesininin sorgulanması uygun durumlar:  Muhtemel risk faktorleri ( travma öyküsü, FS, infeksiyon)  Tetikleyici (menstrasyon, ateş, uyku deprivasyonu, aşırı alkol, refleks durumlar: banyo, şekil, fotik, PC oyunları, orgazm, kompleks kognitif hareketler)  Olayın zamanlaması: uyku, uyanma, uyanık  Süresi

16  Nöbet tipinin belirlenmesinden sonra, hastanın epilepsi sendromu/hastalığının belirlenmesi gelir  Bir epilepsi sendromu bazı belirti ve işaretlerin birlikte ortaya çıkması olarak tanımlanır  Bir epilepsi sendromunun/hastalığının tanımlanması hekimin genetik riski belirlemesini sağlar, uygun tedavi e prognozun belirlenmesine yol açar

17 2.1. Idyopatik, yaşla ilişkili başlangıç (yaşa göre)  A. Selim neonatal ailevi konvulsiyonlar  B. Selim neonatal konvulsiyonlar  C. Selim bebeklik myoklonik epilepsi  D. Çocukluğun absans epilepsisi (pyknolepsy)  E. Juvenil absans epilepsi  F. Juvenil myoklonik epilepsi (impulsive petit mal)  G. Uyanma sırasında grand mal nöbetler 2.2. Idyopatik ve/veya semptomatik (yaşa göre)  A. West sendromu (infantil spasmlar)  B. Lennox-Gastaut sendromu  C. Myoclonic-astatik nöbetli epilepsi  D. Myoclonik absanslı epilepsi 2.3. Semptomatik  A. Nonspesifik etyoloji  a. Erken myoklonik ensefalopati  B. Spesifik etioloji  a. Birçok hastalıkla birlikte epilepsi nöbetleri

18 3. FOKAL VEYA JENERALIZE OLDUĞU BELIRLENEMEYEN EPILEPSILER VEYA NÖBETLER 3.1. jeneralize ve fokal nöbetler beraber  A. Neonatal nöbetler  B. Bebeklikde ağır myoklonik epilepsi  C. Yavaş dalga uykusunda sürekli diken dalgalarla epilepsi  D. Edinilmiş epileptik afazi (Landau-Kleffner sendromu) 3.2.Jeneralize veya fokal özellikleri olmayan 4. ÖZEL SENDROMLAR 4.1. Durumla ilişkili nöbetler  A. Febril konvulsiyonlar  B. Stres, hormonal değişiklikler, ilaçlar, alkol, veya uyku deprivasyonu gibi belirlenebilen nedenlerle olan nöbetler 4.2. Izole, tetiklenmemiş epileptik durumlar 4.3. Özgün durumlarla tetiklenen nöbetler

19 1.1. Idyopatik yaşla ilişkili başlangıç  A. Selim santrotemporal dikenli epilepsi  B. Oksipital paroksizimli epilepsi  C. Primer okuma epilepsisi 1.2. Semptomatik TLE, FLE, PLE, OLE

20 Ç.Özkara, V. Ulusal Epilepsi Kongresi  EPSP  Na ++ içeri  Ca ++ akımları  Paroksizmal depolarizasyon  IPSP  K + dışarı  Cl _ içeri  Pompalar  Düşük pH nöbetkontrol

21 Ç.Özkara, V. Ulusal Epilepsi Kongresi  Nöronlar  İyon kanalları  Reseptörler  Glia  İnhibitör ve eksitatör

22 Ç.Özkara, V. Ulusal Epilepsi Kongresi Nöbet deşarjı için gerekli olan eşiği yükseltmek Nöbet yayılımını engellemek

23 Ç.Özkara, V. Ulusal Epilepsi Kongresi  Sodyum kanal blokörleri  Kalsiyum akım inhibitorleri  GABA arttıranlar  Glutamat blokörleri  Karbonik anhidraz inhibitörleri  Hormonlar  Mekanizması bilinmeyenler

24 ESKİ AEİ  Fenobarbital  Fenitoin  Karbamazepin  Valproat  Benzodiyazepinler YENİ AEİ  Lamotrijin (Lamictal ®)  Vigabatrin (Sabril ®)  Okskarbazepin (Trileptal ®)  Topiramat (Topamax ®)  Gabapentin (Neurontin ®)  Levetirasetam (Keppra ®)  Tiagabin (Gabitril ®)  Felbamat  Zonizamid (Zonegran ®, Exegran)  Pregabalin (Lyrica ®)


"Çiğdem Özkara İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları