Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Chapter 14: Files and Streams. 2Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Dosyalar, Dosya Ve dizin Sınıfları Geçici Depolama – Genellikle bilgisayar belleği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Chapter 14: Files and Streams. 2Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Dosyalar, Dosya Ve dizin Sınıfları Geçici Depolama – Genellikle bilgisayar belleği."— Sunum transkripti:

1 Chapter 14: Files and Streams

2 2Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Dosyalar, Dosya Ve dizin Sınıfları Geçici Depolama – Genellikle bilgisayar belleği olarak bilinir veya or rasgele erişim belleği (RAM) – Değişkenler geçici depolamayı kullanır – Geçici ( Volatile) Kalıcı Depolama – Bilgisayar kapansa bile dosya kaybı olmaz – Kalıcı (Nonvolatile) – Program bir diskte kaydedilir.

3 3Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Dosyalar, Dosya Ve dizin Sınıfları Metin dosyaları – ASCII ve Unicode karakterlerinini bilgilerini içerir. Düz metin editörü gibi okunabilir Veri dosyaları veya kaynak kod dosyaları olabilir (örn., C#kaybak kodu) İkili dosya – Yazılımı, müzikleri ve görüntüleri v.b depolar

4 4Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Dosyalar, Dosya Ve dizin Sınıfları Bir dosyanın özellikleri – Saklama cihazının bir bölümü üzerinde yer kaplar – Adı, boyutu, türü, ve oluşturulma zamanı vardır Dosyaya yazma – Kalıcı bir depolama aygıtında bir dosyanın verilerini saklama Dosyadan okuma – Depolama aygıtındaki veriyi RAM’in içine kopyalar. Bilgisayar kullanıcıları dosyalarını into klasörlerin veya dizinlerin içinde düzenler

5 5Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Dosyalar, Dosya Ve dizin Sınıfları Yol ( path) – Disk sürücüsünün bir arada ve dizinlerin tam hiyerarşisinin bulunduğu dosya Örneğin: C:\C#\Chapter.14\Data.txt C# dosya ve dizin adında dahili sınıflar sağlar. – Dosyaları ve kendi dizinlerini değiştirmek için yardımcı metotlar içerir Dosyalara erişim bilgisi Dosya oluştur, sil, veya yürüt

6 6Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Dosya Ve Dizin Sınıflarını Kullanma Dosya sınıfı – Dosyalar hakkında bilgilere erişmek için yöntemler içerir – System.IO uzayadının içindedir Dizin sınıfı – Dizin veya klasörler hakkında bilgi sağlar

7 7Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Dosya Ve Dizin Sınıflarını Kullanma Şekil 12-1 :Seçilen dosya sınıfı metotları

8 8Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 14-1 :FileStatistics programı

9 9Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Dosya Ve Dizin Sınıflarını Kullanma Şekil 14-2 :FileStatistics programının 2 tipik şekilde yürütülmesi

10 10Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Dosya Ve Dizin Sınıflarını Kullanma Şekil 14-2 :Seçilen Dizin sınıfı metotları

11 11Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 14-3 :DirectoryInformation programı

12 12Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Dosya Ve Dizin Sınıflarını Kullanma Şekil 14-4 :DirectoryInformation programının 2 tipik şekilde yürütülmesi

13 13Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Dosya Veri Organizasyonunu Anlama İşletmeler veri hiyerarşisi olarak bilinen bir ilişki içinde veri depolarlar Karakter – Herhangi bir harf, sayı veya verileri oluşturan diğer özel simgelerdir (noktalama işaretleri gibi) – Karakterler 8 bit içeren byte lardan oluşur ASCII karakterleri bir byte içerir. Unicode karakterleri iki byte içerir

14 14Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Dosya Veri Organizasyonunu Anlama Şekil 14-5 :Veri bileeşenlerinin hiyerarşik ilişkileri

15 15Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Alan – Bir karakter veya bir anlamı olan karakter grubu Kayıt – Bir varlıkla ilgili verileri içeren ilgili alanlar topluluğu Veri dosyaları – İlgili kayıtlardan meydana gelir Dosya Veri Organizasyonunu Anlama

16 16Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Bir C# uygulaması bir nesne oluşturup bu nesneyle bayt akışını ilişkilendirerek bir dosyayı açar Bir dosyayı kullanmamızı bitirdikten sonra program dosyayı kapatır – Kapatılmazsa erişilemez hale gelebilir – Bir çıkış dosyası kapatılmazsa veriler dosyaya yazılmayabilir. Dosya Veri Organizasyonunu Anlama

17 17Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Akımları Anlama Akım – Bir giriş cihazı, bir uygulama veya potansiyel olarak bir çıkış aygıtı arasında bir boru hattı ya da kanal olarak görev görür Şekil 14-6 :Dosya akışları

18 18Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Akımları Anlama Çoğu akımlar tek bir yönde akar – StreamReader bir dosyadan metin girişi – StreamWriter bir dosyadan metin çıktısı – FileStream bir dosyadan gelen giriş ve çıkış için

19 19Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Akımları Anlama Tablo 14 - 4:FileMode sayımı

20 20Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Akımları Anlama Tablo 14 - 5:FileAccess sayımı

21 21Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Akımları Anlama Şekil 14-7 :WriteSomeText programı

22 22Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Akımları Anlama Şekil 14-9 :WriteSomeText programı tarafından oluşturulan dosya Şekil 14-8 :WriteSomeText programının yürütülmesi

23 23Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Sınırlayıcı – Bir karakter metin dosyaları kayıtları ve potansiyel alanlar arasındaki sınırı belirlemek için kullanılır Bir metin dosyasına veri yazdığınızda: – Bir sınırlayıcı ile alanları ayırabilirsiniz – Sınırlayıcılara alanların boyutları ve konumu sabit değilken ihtiyaç vardır—alan boyutu değişir – CSV dosyaları (virgülle ayrılmış değer dosyaları) ayrılmış dosyalardır Sıralı Erişimli Metin Dosyasına Veri Yazma

24 24Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Sıralı Erişimli Metin Dosyasına Veri Yazma Şekil 14-10 :Employee sınıfı

25 25Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 14-11: WriteSequentialFile sınıfı

26 26Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Sıralı Erişimli Metin Dosyasına Veri Yazma Şekil 14-12 :WriteSequentialFile programının yürütülmesi

27 27Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Sıralı Erişimli Metin Dosyasına Veri Yazma Şekil 14-13 :WriteSequentialFile Programı tarafından oluşturulan dosyanın içeriği

28 28Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Sıralı Erişimli Metin Dosyadan Okuma Bir metin dosyasından okuma bir metin dosyasına yazmayla benzerdir. Kullanılan Sınıflar: – FileStream – StreamReader

29 29Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition 29 Şekil 14-14 :ReadSequentialFile programı

30 30Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Sıralı Erişimli Metin Dosyadan Okuma Şekil 14-15 :ReadSequentialFile programının çıktısı


"Chapter 14: Files and Streams. 2Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Dosyalar, Dosya Ve dizin Sınıfları Geçici Depolama – Genellikle bilgisayar belleği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları