Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Gözlem gezisi Görüşme sergi

2 SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Çağdaş eğitim programı, öğrenciye okul içinde ve dışında planlanan etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneği olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, okul dışında da öğrenmelerin olduğu ve bu öğrenmelerin planlı, programlı, yapılması durumunda bazı öğretim tekniklerinin kullanılması söz konusudur. Bu tekniklerden yaygın olarak kullanılanlar ‘’gözlem gezisi’’, ’’görüşme’’, ve ‘’sergi’’ dir.

3 GÖZLEM GEZİSİ Gözlem, gerçek yaşamdaki olayların, nesnelerin, canlıların bir plan dahilinde izlenmesi ile gerçekleşir. Bu geziler eğitsel amaçları gerçekleştirmek için okul tarafından organize edilir. Bu yöntem ile öğrenciler yapay dünyadan gerçek dünyaya adım atarlar. Gözlem gezisi yalnızca bir ziyaret veya gezi değildir. Belli bir amaca hizmet amacıyla yapılan planlı bir faaliyettir. Dolayısıyla gezi yapılacak yer, hedef davranışlara göre önceden belirlenmelidir. Araştırma-inceleme ve bilimsel düşünmeyi geliştirir.

4 KULLANIMI Gezi öncesinde öğrencilere gözlenecek durum ile ilgili bilgi verilir ve nelere dikkat etmeleri gerektiği, amacın ne olduğu bildirilir. Önceden hazırlanıp dağıtılan gözlem formu veya fişi, gözlemi sistematik hale getirir. Öğrencilere eşya olay ve varlıkların doğrudan kendilerinden bilgi edinecekleri söyleyip, araştırma ile ilgili temel becerileri kazanmalarına yardımcı olunur.

5 Gözlem gezisi sırasında öğrencilerin birçok duyu organına hitap edilir
Gözlem gezisi sırasında öğrencilerin birçok duyu organına hitap edilir. Önceki medeniyetlere ait bir müzeyi gezen öğrenci; o dönemlerin kendine ait havasını alır, o insanlar tarafından yapılmış eserlere dokunarak o günün içinde bulunduğu zamanın teknoloji seviyesini anlayabilir. Böylece öğrenme ilk elden ve daha kalıcı olur.

6 Farklı öğrencilerin aynı durum ya da olayları gözlemleyip, sonuçlarını karşılaştırmaları sağlanmalıdır. Gezi sonrası kaydedilen gözlem sonuçları vakit geçirmeden tartışılmalı ve değerlendirilmelidir.

7 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
Öncelikle gözlem gezisinin birçok yasal sorumluluğu vardır. Öğretmenin gözlem amaçlı geziyi planlaması, yönetimden ve aileden izin alması, gezi kurallarını koyması ve öğrencileri kontrol altında tutması gerekir. Organizasyonun iyi yapılması zamanın boşa geçmemesi açısından önemlidir. Gözlem konuları sınıfta işlenen teorik konulara paralel olarak yapılmalıdır. Öğrencilere gözlem yaparken doğal ortamı bozmamaları söylenmelidir.

8 https://www.youtube.com/watch?v=y2bWzVAjNt0

9 GÖRÜŞME Görüşme, belli bir konuda bilgi sahibi olan veya dersin amacına uygun olarak seçilen kişilerle karşılıklı diyalog yoluyla öğrenmeyi sağlar. Bu teknik, öğrencinin konu uzmanlarıyla dışarıda gerçekleşeceği gibi, sınıfa uzman getirerek de gerçekleşebilir. Derslerin zenginleştirilmesi amacıyla kullanılır.

10 Görüşmeler konunun özelliğine göre aileler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim liderleri, iş adamları, sanatçılar ya da akademisyenlerle yapılabilir. Görüşmeler aracılığıyla bilgi toplayan öğrenci iletişim becerilerini de arttırmış olur.

11 KULLANIMI Görüşmeden önce öğrencilerin soru hazırlamaları, görüşülecek kişiden randevu almaları, görüşme sırasında tarafsız olmaları istenmelidir. Görüşme sonucu yazılı olarak sınıfta sunulmalıdır.

12 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
Belli bir konuda uzman olan kişiye sorulacak sorular kısa ve net olmalıdır. Görüşme esnasında saygı ve görgü kurallarına uyulmalıdır. Görüşme yapılacak kişinin fazla zamanı alınmamalıdır.

13 SERGİ Bireylerin gezerek görmeleri ve tanımalarına fırsat vermek için birçok çalışmanın, resim, heykel, deney, maket, proje, sanat eserleri, izleyicilere sunulmasına sergi denir.

14 KULLANIMI Eğitim açısından sergi, bir konunun tanıtılması ya da bir öğretim etkinliğinin başkalarına duyurulması amacıyla düzenlenen ve görme yoluyla öğrenmeyi sağlayan bir öğretim tekniğidir. Sınıflarda veya okullarda dönem veya yıl sonlarında düzenlenen sergiler, bu tekniğin uygulanmasına somut örneklerdir. Bu sergiler öğrencilerin aktif katılımlarının yanı sıra, estetik ve artistik becerilerini de geliştirir. Kendilerine olan özgüvenlerini arttırır.

15 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
Sergi düzenleme kapsamlı bir organizasyon olduğundan, zaman ve emek ister. Bu yüzden iyi bir planlama ve iş bölümü gerektirir. Öğretmen bu konuda rehberlik yapmalı, kendilerine olan güvenlerini geliştirmek için olabildiğince çok öğrencinin eserlerini sergiye koymalıdır.


"SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları