Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIFTA DİKKAT EKSİKLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIFTA DİKKAT EKSİKLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 SINIFTA DİKKAT EKSİKLİĞİ

2 SINIFTA DİKKAT EKSİKLİĞİNİN NEDENLERİ
Dikkat toplama probleminin iki tipi vardır. Bunlar; 1.Tip: Bu çocuklar sürekli hareket halindedirler, iç tepiseldirler, acelecidirler, çevredeki uyarıcılara açıktırlar ve ilgileri kolayca dağılır. Uzun bir süre herhangi bir nesneyle ilgilenemezler, etrafta sürekli gürültü yaparlar. Çevrelerindeki insanlar sürekli olarak onlardan şikayet ederler. Bu çocuklar kendilerinden istenen çalışmalara yönelemezler ve bu nedenle bir çalışmada devamlılık sağlayamazlar. 2.Tip: Bu çocuklar çok sessizdirler, isteklendirmeleri düşüktür, kendi kendilerine hayallere dalarlar, isteksiz ve ilgisizdirler. Bir iş üzerinde özensiz, gelişigüzel çalışırlar.

3 OKULDA YAŞANAN DİKKAT SORUNU
Dikkat toplama problemleri yaşayan öğrencilerin ders sırasında amaçsız olma, sessiz oturamama, ders sırasında oyun oynama, yanındaki arkadaşına zarar verme, sürekli bir nesne ile oynama (örn. silgi, cetvel gibi), sürekli hareket etme, çok konuşma, hızlı düşünme ve birlikte çalıştığı arkadaşlarının dikkatlerini dağıtma gibi davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Ayrıca, bu öğrencilerin, unutkanlık gösterdikleri, ev ödevlerini, kitaplarını, defterlerini unuttukları ya da henüz üzerinde konuşulmuş bir şey hakkında soru sordukları, çalışma tempolarının süreklilik göstermediği, çok hata yaptıkları ve bir iş üzerinde sürekli çalışamadıkları belirtilmiştir.

4 OKULDA YAŞANAN DİKKAT SORUNU
Dikkatini toplayamama, temel eğitim okulu öğrencisinin en büyük sorunudur. İlköğretim çağındaki çocukların bir kısmı genellikle hareketlidirler ve hareketli oyunları tercih etmektedirler. Çocukların bu davranışları çevreleri tarafından engellenmekte ve böyle davranmamaları söylenmektedir. Bu durum, ailede, okulda ve arkadaş gruplarında olumsuz yaşantılara neden olmaktadır. Evde anne babalar çocuğa yönelik eğitim etkinliklerinin etkisiz olduğunu görmekte; okulda, öğretmenler çocuğu başarısız olarak nitelendirmektedirler. Ayrıca tüm bunların yanı sıra, bu çocuklar arkadaş gruplarında da devamlı olarak arkadaşları tarafından dışlanmakta ve bu durumla baş etmek zorunda kalmaktadırlar.

5 OKULDA YAŞANAN DİKKAT SORUNU
Dikkat toplama sorunu yaşayan çocukların ufak bir gürültüden dikkatleri dağılır, sınıfta sürekli pencereden dışarıya bakarlar, yanlarındaki arkadaşlarına bir şeyler söylerler, oturdukları sırada sürekli ileri geri kayarlar, ilgilenmeleri gereken işlerle ilgilenmek yerine başka şeylerle ilgilenirler. Bu çocukların isteklerini kaybetmemek ya da uzun süre oturup bir ev ödevini yapabilmek için sürekli güdülenmeye ihtiyaçları vardır. Dikkatini toplayamayan çocuklar, bu problemleri nedeniyle okulda; matematik, okuma-yazma ve dil gelişiminde belirgin sorunlar yaşarlar.

6 Sınıfta dikkat toplamada sorun yaşamanın nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
Bedensel rahatsızlıklar, Çevrede çok ve çeşitli uyaranların var olması, Öğrencinin aile yaşantısındaki sorunlar, Öğrencinin dikkat toplama becerisini kullanmadaki yetersizlikleri, Öğrencinin isteksizliği, Öğrencinin birlikte olduğu arkadaşlarından dolayı dikkatinin dağılması, Öğrencinin ilgisini çekmeyen ders içeriği, Gerginlik yaratan ev ödevleri ve çalışmaları, Aşırı ya da yetersiz güdülenme,

7 Sınıfta dikkat toplamada sorun yaşamanın nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
Uygun bir ödül ve ceza sisteminden yoksunluk, Geri bildirim yetersizliği, Amaç yoksunluğu ya da belirsizliği, Başarısızlık endişesi, Aşırı kaygı ve gerginlik, Öğrencinin, kendi kapasitesinin çok altında ya da üstünde beklenti içerisinde olması, Öğretmenin öğrenciden, kapasitesinin çok üstünde ya da altında bir beklenti içerisine girmesi, Öğretmenin ders işleyiş tarzı (duygusal anlamda yakın olmayan bir iletişim), Öğretmenin dersi öğrencileri motive edici zenginlikte işleyememesi,

8 Dikkat eksikliği gösteren çocuklar için kullanılacak stratejiler:
1. Bir soru sormadan önce duraklayarak ya da etrafınıza göz gezdirerek çocukta merak uyandırın. 2. Öğrencileri rastgele seçerek derse kaldırın. 3. Herhangi bir öğrenci, bir soruyu cevaplarken diğerlerinin dikkatini çekin. 4. Dikkati dağılmaya başlayan öğrenciye ( konuyla alakasız da olabilir) basit bir soru sorun. Yalnız soruyu ceza amaçlı sormamaya dikkat edin. 5. Çocuğun ismini verdiğiniz örneklerde yada konuda örnek kullanın. 6. Çocukla aranızda özel bir espri oluşturun. 7. Dikkati dağınık çocuğa yakın durun ve dersi anlatırken çocukla fiziksel bir temas oluşturun. ( elini omzuna atmak gibi) 8. Ders ilerledikçe sınıf içinde dolaşın ve çocuğun kitabında anlattığınız konunun üzerine hafifçe vurarak onun dikkatini toplamasını sağlayın. 9. Anlatılacak konuları mümkün oldukça kısa tutun.

9 Dikkat eksikliği gösteren çocuklar için kullanılacak stratejiler:
10. Çocuk için zihinsel ve fiziksel alternatifler yaratın. 11. Derste mümkün olduğu kadar görsel ve işitsel malzemeler kullanın. ( renkli kartlar, teyp, harita, resim gb.) 12. Çocuklara hayal kurma vakitleri verin. 13. Talimatlarınız basit ve somut olmalı. 14. Talimatlarınızı yumuşak bir ses tonuyla verin. 15. Çocuğa kendi kendisini kontrol etmeyi öğretin. 16. Sunacağınız konuyu çocuğun ilgileriyle ilişkilendirerek anlatın. 17. Sık sık grup çalışmaları yapın.

10 SINIF İÇİ BAZI DAVRANIŞLAR İÇİN GETİRİLEBİLECEK DÜZENLEMELER:

11 1.-Bir planı ya da işi takip etmekte güçlük çekmek(gerçekçi olmayan uzun süreli amaçlar edinmek, konudan sapmak) Uzun süreli amaçlar edinmiş öğrencinin amaçlarını ulaşılabilir gerçekçi parçalara ayırın. Çocuğa, bu amaca ulaşmak için ne yapması gerektiğini tek tek sorarak amacını ulaşılabilir bir amaca dönene kadar küçültün. Öğrencinin amaçları doğrultusunda ilerlemesini takip edin ve aşılması gereken her bir basamağı dikkatlice zamanlamasına yardımcı olun.

12 İşi çalışılabilir ve elde edilebilir parçalara bölün.
2.Belirli bir işi yaparken basamakları takip etmekte ve işi tamamlamakta güçlük çekmek İşi çalışılabilir ve elde edilebilir parçalara bölün. Her bir basamak için örnek gösterin. Tamamlaması gereken aktivitenin gereklerini belirtin (matematik ödevin bu 8 problemi doğru bir şekilde çözünce bitecek bunları bitirmeden diğer ödevine başlama)

13 3. Zincir halinde verilen komutları, talimatları doğru bir şekilde takip etmekte güçlük.
Talimatı vermeden önce çocuğun dikkatini çekin. Sözel talimatları yazılı talimatlarla birlikte verin. Talimatlarınız açık ve anlaşılır olmalıdır. Bir anda tek bir talimat verin sonra sırayla ötekilere geçin. Bütün sınıfa verilen talimatı çocuğa özel olarak tekrar edin.( bunu yaparken diğer öğrencilere çocuğun durumunu hissettirmemelisiniz) Çocuğun direktifi anlayıp anlamadığını kontrol etmek için, direktifi tekrar ettirin.

14 Ödevleri ve konuları öncelik sırasına göre verin.
4. Konuları ya da yapılacak işleri öncelik sırasına göre düzenlemede güçlük çekmek. Ödevleri ve konuları öncelik sırasına göre verin. Çocuğa yardım için bir örnek hazırlayın ve onu sırasına yapıştırın. Bu örneğe sık sık atıfta bulunun.

15 5. Ödevleri tamamlamada güçlük çekmek.
Her bir ödevi tamamlamak için gereken basamakları açıkça yazın ve sözel olarak belirtin. Ödevleri mümkün olduğu kadar kısa verin Uzun ödevleri parçalara ayırın ve belirlediğiniz tarihlerde her bir parçasının tamamlanmasını sağlayın. Ödevleri sık sık kontrol edin. Çocuğa geri-bildirimde bulunun. Çocuğa her ders için bir çalışma arkadaşı ayarlayın.

16 6. Hafıza gerektiren derslerde güçlük çekmek
Dersi anlatırken mümkün olduğu kadar görsel, işitsel, yazılı, hareketli araçlar kullanın. Çocuğa hafıza tekniklerini öğretin.

17 7. Sınavlarda güçlük çekmek.
Çocuğa sınav için ek süre tanıyın, çocuğa yazılı sınav yerine sözlü sınav verin. Sınav kâğıtları temiz ve okunaklı olmalıdır. Her sorunun altına cevap için boşluk bırakın. Cevap ile soru aynı sayfada olmalı. Çocuğa sessiz bir ortamda ayrı olarak sınav verin.

18 8. Sözel olmayan işaretleri, beden dilini yanlış anlama.
Beden dilinin ne anlattığını çocuğa açıklayın. Beden dilini çocuğa öğretmek için, role-playing yaptırın.

19 Çocuğa vereceğiniz metinde ana fikrin altını çizin.
9. Yazılı metinleri anlamada güçlük çekmek. Ana fikri, yardımcı fikirleri ayırt edememe, önemsiz ayrıntılara takılma). Çocuğa vereceğiniz metinde ana fikrin altını çizin. Metindeki önemli noktaları gösteren bir metin taslağı verin. Çocuğa ana fikri ve yardımcı fikirleri bulmayı öğretin. Eğer imkânınız varsa metnin kasetini sağlayın.

20 10. Sözel sunumları anlamakta güçlük çekmek.
Anlattığınız konunun yazılı kopyasına çocuğa verin. Öğrencilerin not alırken birbirlerine bakmalarına izin verin. Çocuğu kendi notları ile arkadaşlarının notlarını karşılaştırması için teşvik edin. Çocuğu kayıt cihazı kullanmaya teşvik edin. Konunun anahtar kelimelerini tahtaya yazın ve onlara vurgu yapın.

21 11. Dikkati korumada güçlük çekmek.
Çocuğun dikkatini ödüllendirin. Çalışmayı küçük parçalara bölün. Çocukla fiziksel yakınlık sağlayın. Çocuğu duvar tarafında bir yere oturtun ve sırasında dikkat dağıtıcı bir şey bulundurmayın.( Çocuğa bunu cezalandırma amaçlı yapmadığınızı anlatın)

22 12. Dağınıklık ve eşyaları kaybetme.
Çocuğa organizasyon tekniklerini öğretin. Haftalık, aylık ödev kâğıtlarını bir dosyada toplattırın ve eksik olup olmadığını kontrol edin. Günlük çalışma materyallerini listeleyin ve ödev ya da konu için gerekli sayfa düzenini gösterin. Ödevlerdeki hatalarını düzelterek çocuğa geri bildirimde bulunun.

23 Bilgisayarda yazılmış ödevleri kabul edin.
13. El yazısının bozuk olması.(kelimeleri bitişik yazma, büyük harf küçük harf ayrımını yapamama, akıcılığın olmaması, harflerin doğru yazılmaması). Bilgisayarda yazılmış ödevleri kabul edin. Öğrencinin isteği doğrultusunda alternatif metotları kabul edin.(Ödevin sözel verilmesi, daktilo ile yazılması gb.) Çocuğu bozuk yazısından dolayı asla yargılamayın. Kısa ödevlere izin verin. Önemli olanın ödevin uzun olmasının değil kaliteli olmasının olduğunu vurgulayın.

24 14.Verimli ders çalışamama.
Verimli ders çalışma yöntemlerini çocuğa öğretin.

25 Çocuğun derse aktif bir şekilde katılmasını sağlayın.
15. Hayale dalmak. Çocuğun derse aktif bir şekilde katılmasını sağlayın. Çocuklar için özel hayal kurma vakitleri ayırın.

26 Çocuğun uygun davranışlarını ödüllendirin.
16.Dikkat çekmeye çalışmak, sınıfta dolaşmak, bağırmak, arkadaşlarına sataşmak vs. Çocuğa başkalarının dikkatini uygun davranışlarla nasıl çekebileceklerini öğretin. Çocuğun uygun davranışlarını ödüllendirin. Çocukla sessiz durduğu zaman ilgileneceğiniz hususunda emin kılın.

27 17. Yerinde duramama, aşırı hareketlilik.
Öğrenciye sık sık ayağa kalkma ve sınıfta dolaşma imkânı verin. Çocuğun küçük şeylerle, silgi, küçük bir top, lastik gibi, oynamasına izin verin.

28 18.Değişikliklerde, yeni bir aktiviteye geçmek, sınıf değiştirmek gb, zorluk çıkarmak, toparlanmayı reddetmek, yeniliklere direnç göstermek. Çocuğu yapacağınız değişiklik için hazırlayın. Program değişikliği için önceden sinyal verin( şimdi bu alıştırmayı bitirince bahçeye çıkacağız ve oyun oynayacağız)

29 19. Rekabet ya da baskı yaratan durumlarda aşırı heyecanlanmak.
Çocuğa rakibinin kendisi olduğunu vurgulayın. Çocuklara rekabete yönelik değil dayanışmaya yönelik oyunlar oynatın.

30 20. Takım çalışmalarında uyumsuz davranmak.
Çocuğa sorumluluk ve liderlik verin. Çocuğu öğretmene yakın tutun.

31 Sorumluluk sahibi çocuklarla eşleştirin.
21. Tehlikeli sonuçlar doğurabilecek davranışlarda bulunma, sonucunu düşünmeme. Çocuğa davranışının ne gibi tehlikeler doğurabileceğini fark ettirmeye çalışın. Sorumluluk sahibi çocuklarla eşleştirin. Çocuğa bir şeyi yapmadan önce durmasını, düşünmesini, sonra yapmasını öğretin.

32 22. Yetişkinlerle zayıf iletişim, otoriteye karşı koyma.
Çocuğa karşı olumlu bir tutum takının. Çocukla istemediğiniz davranışları ve sebepleri üzerine bireysel olarak görüşün.

33 Hiperaktif ve dikkat eksikliği olan bir çocuğa sahip olmak her ana baba için başa çıkılması zor bir durumdur. Fakat hayat, bu çocuklar için sanıldığından daha da zordur. Okulda başarısızlığa uğramak, bir oyunun sonunu getirememek ve arkadaşlarını kaybetmek.

34 Bütün gece dikkatini ödev üzerinde toplamak için verilen mücadele ve sabahında ödevi okula götürmeyi unutmak Her gün gittikçe artan bu hüsranlar çocuk için başa çıkılması daha zor durumlara yol açmaktadır.

35 Bazı çocuklar bu engellenmeleri kuralları çiğneyerek, kavga ederek, uygunsuz davranışlar göstererek gidermeye çalışırken, kimisi de bedensel yakınmalarla endişelerini dışa vururlar.

36 Bir kısım çocuk ise ihtiyaçlarını ve korkularını içine atarak, gerçekte kendilerini ne kadar kötü hissettiklerini örtmeye çalışırlar.

37 BURHAN ŞENOL BAHÇELİEVLER İLKOKULU REHBER ÖĞRETMENİ


"SINIFTA DİKKAT EKSİKLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları