Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK TESİSLERİNDEKİ KALİTE UYGULAMALARI DOĞRULTUSUNDA KURUMLARINDA YAPILAN UYGULAMALAR İLE İLGİLİ; ÇALIŞAN PERSONELİN BİLGİ, ALGI VE DÜŞÜNCELERİ Emre.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK TESİSLERİNDEKİ KALİTE UYGULAMALARI DOĞRULTUSUNDA KURUMLARINDA YAPILAN UYGULAMALAR İLE İLGİLİ; ÇALIŞAN PERSONELİN BİLGİ, ALGI VE DÜŞÜNCELERİ Emre."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK TESİSLERİNDEKİ KALİTE UYGULAMALARI DOĞRULTUSUNDA KURUMLARINDA YAPILAN UYGULAMALAR İLE İLGİLİ; ÇALIŞAN PERSONELİN BİLGİ, ALGI VE DÜŞÜNCELERİ Emre EREN - Meltem YILMAZ – Şebnem BAĞRIYANIK Yerköy Devlet Hastanesi -Yozgat KHB –Yozgat Devlet Hastanesi

2 Sunum Planı Çalışma Bilgileri Veriler Sonuç

3 Çalışma Bilgilerimiz Yozgat Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı 11 sağlık tesisinde sağlık çalışanları ile yapıldı. 572 kişi ile yüz yüze anket yapılarak bu bulgulara ulaşıldı Anket iki bölümden oluşmaktadır birincisi demografik özellikler kalite çalışmaları ile alakalı bilgiler (10 adet) ve 23 soruluk kalite algı sorusundan oluşmuştur.

4 Çalışma Bilgilerimiz Veriler SPPS 16.0 değerlendirildi
P<0,01istatistiksel anlamlı kabul edildi, veriler %95 güven aralığında değerlendirildi. Katılımcılarımız; Hemşire 294 , Sağlık Teknisyeni 44 , Sağlık Teknikeri 53 , Paramedik 6 , Sağlık Memuru 67 , Diğer 108

5 Çalışma Bilgilerimiz Sonuçların tamamını paylaşmak zaman açısından mümkün olmadığından sadece önemli ve farkındalık yaratacak sonuçları sizlerle paylaşacağım tam meyin ve sonuçlarla alakalı olarak mail ortamında paylaşım için mail yollamanız yeterli olacaktır. Bizlerin yaptığı bilimsel çalışma araştırmasında bu kadar büyük bir evrenle Türkiye’de yapılmış bir çalışma yok Çalışmada kesinlikle evet, evet, hayır, kesinlikle hayır cevaplarını kullandık

6 VERİLER… Çalışanların unvanları öğrenim düzeylerine göre değerlendirildiğinde ise %37,4 ön lisans mezunu, %37,4 lisans mezunu, %27,3lise mezunu, %1,2 ilköğretim mezunu olduğu saptandı “Kalite kavramı sizce neyi ifade ediyor” sorusuna, 50 kişi mükemmellik, kişi aşırı maliyet, 172 kişi standartlara uyma, kişi gereksinimleri karşılama, 17 kişi lüks, kişi tüm süreçlerin sürekli iyileştirilmesi cevabını vermiştir Çalışanlardan 138 kişi kalite ekibi içerisinde yer aldıklarını belirtmişleridir

7 VERİLER… Çalışmaya katılanlardan 372 kişi (%65,0) Kalite ile ilgili eğitim aldıklarını ifade etmişlerdir Çalışan personelin Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda kurumlarında yapılan uygulamalar ile ilgili bilgi, algı ve görüşleri değerlendirildiğinde; 346 kişi (%60,5)kalite uygulamalarından haberdar olduğunu, 326 kişi (%57,0) kurumlarındaki Kalite uygulamalarının etkin bir şekilde uygulandığını ifade etmektedir. 228 kişi (%50,5) kalite uygulamalarının kalite biriminin değil herkesin sorumluluğunda olduğunu, 334 kişi (%58,4) ise hastanede çalışan tüm personelin yaptığı işin kalitesinden kendi sorumlu olduğu için daha katılımcı ve üretken olduğunu belirtmektedir.

8 VERİLER… 364 kişi (%63,6) S.B. Sağlıkta Kalite Standartlarının hastanelerin kendi yetersizliklerini tanıma ve tanımlamasını sağladığını ifade etmektedir. 253 kişi (%44,2 )hizmet kalitesi standartlarını uygulamak için ekstra enerji ve zaman harcadığını belirtse de, 353 kişi (%61,7) tüm zorluklara rağmen sağlık hizmetlerinde kalite standartlarının uygulanması gerektiğini, 376 kişi (%65,7) kalite uygulamaları ile hatalar oluşmadan önlemler alınabileceğini ifade etmektedir.

9 VERİLER… 278 kişi (%48,6) kurumlarında yapılan kalite çalışmaları ile ilgili olarak yöneticilerinin kendilerinin görüşlerini dikkate aldıklarını belirmektedir. 363 kişi (% 63,5) kalite çalışmalarında periyodik durum değerlendirmeleri yapılarak kurumlarında iyileştirmeler sağlandığını ifade etmektedir. Ayrıca 289 kişi (%50,5) hastane çalışanlarının Kalite uygulamaları konusunda bilgi eksikliği olduğunu belirtti

10 VERİLER… Yozgat Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı 11 sağlık tesisinde çalışan personellerin Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda kurumlarında yapılan uygulamalar ile ilgili görüşlerini ortaya koymak amacıylayapılan bu araştırma sonucunda, tüm zorluklara rağmen sağlık hizmetlerinde kalite standartlarının uygulanması gerekliliğine inanmakta, Kalitenin yalnızca kalite biriminin değil herkesin sorumluluğunda olduğunu kabul etmektedir. Hizmet Kalite Standartları (HKS) uygulamalarında yönetimden yeterli desteği alabiliyormusunuz sorusuna çalışmamızda ise bu aran belirgin bir şekilde %63.3 çıkmıştır. Yozgat ilindeki hastanelerin yatak sayılrının az olması ve yöneticilerie daha kolay ulaşılabilir olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz

11 VERİLER… Çalışanlar hizmet kalitesi standartlarını uygulamak için ekstra enerji ve zaman harcadığını belirtse de, %90,5 tüm zorluklara rağmen sağlık hizmetlerinde kalite standartlarının uygulanması gerektiğini ifade etmektedir. Hastanenizde HSK uygulamalarında kişiler arası iletişimi yeterli buluyormusunuz sorusuna %66.6 çıkmıştır. Burda da nispeten yatak sayıları küçük olan hastanelere göre büyük hastanedeki iletişim eksikliği nedeni ile bu sonuca varılmıştır.

12 SONUÇLAR Kalite uygulamalarında yüksek performans gösteren kişilerin ödüllendirilmesi konusunda çalışanların beklentisi söz konusudur. Hastane yönetimi, çeşitli ödüllendirme politikaları izleyerek çalışanları motive edebilir ve kalite uygulamalarına katılımı arttırabilir. Ayrıca Sağlıkta Kalite Standartlarını uygulamak için ekstra enerji ve zaman harcadıklarını ifade eden çalışanlarında motivasyonunu olumlu etkileyecektir

13 SONUÇLAR Araştırmadan elde edilen bulgular da, birlik sağlık tesislerinin kaliteye önem verdiğini, bu doğrultuda bir takım çalışmalar gerçekleştirdiğini göstermiştir.Kuşkusuz, sağlık sistemimizde önemli bir yere sahip olan hastanelerin, sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılabilmesi için kaliteye önem verilmesi sevindirici olmakla birlikte, dileğimiz bu çalışmaların sürekli ve gelişerek devam etmesidir.

14 BURADA OLAMAYAN EKİP ARKADAŞLARIMA GENEL SEKRETERİME VE SABRINIZ İÇİN SİZLERE…..


"SAĞLIK TESİSLERİNDEKİ KALİTE UYGULAMALARI DOĞRULTUSUNDA KURUMLARINDA YAPILAN UYGULAMALAR İLE İLGİLİ; ÇALIŞAN PERSONELİN BİLGİ, ALGI VE DÜŞÜNCELERİ Emre." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları