Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Muhasebe ve finansman, pazarlama ve perakende, büro yönetimi ve bilişim teknolojileri alanlarında kamu ve özel sektörde görev alacak veya kendi başına.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Muhasebe ve finansman, pazarlama ve perakende, büro yönetimi ve bilişim teknolojileri alanlarında kamu ve özel sektörde görev alacak veya kendi başına."— Sunum transkripti:

1 Muhasebe ve finansman, pazarlama ve perakende, büro yönetimi ve bilişim teknolojileri alanlarında kamu ve özel sektörde görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek nitelikli insan gücünün yetiştirildiği ilköğretim üzerine dört yıl eğitim-öğretim veren okullardır.

2 Ticaret meslek liselerinin amacı: Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; *Öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek, *Onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanıtmak, çözüm yolları aramak *Yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak,

3 Uygulanan programlar ile öğrencilere,  alanı ve mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak,  yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilen,  çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen,  hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilen,  yaratıcı, gelişime ve eleştiriye açık  mesleki yeterliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

4 MUHASEBE FİNANSMAN ALANI BİLGİSAYARLI MUHASEBE BÖLÜMÜ

5 Okulumuz 2 Kasım 1978 Tarihinde Silifke Lisesi’nin ek binasında eğitim öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını öğretim yılında vermiştir. Okulumuz yılında bu günkü yeni ve modern binasına taşınmış, aynı öğretim yılı bünyesinde Anadolu Ticaret Meslek Lisesi 45 öğrenci ile eğitim öğretime açılmıştır. Okulumuz Anadolu Ticaret Meslek Lisesi ilk mezunlarını öğretim yılında vermiş, 2 9 öğrenciden 8’ i dört yıllık 5’ i iki yıllık olmak üzere üniversite sınavlarında Anadolu Ticaret Meslek Liseleri içerisinde 23. Olmuştur.

6 Metre kare alan üzerinde kurulu olan okulumuzun; Bir Eğitim-Öğretim Binası, Kapalı spor salonu, Bir açık Basketbol Sahası Bir açık Voleybol sahası 17 dershanesi, Bir fen laboratuarı, Üç internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı, 1223 kitaptan oluşan zengin bir kütüphanesi, bulunmaktadır.

7 Okulumuza kayıt yaptıran öğrenciler 9. sınıfta ortak dersleri, 10. sınıfta alan derslerini, ve sınıflarda ise seçtikleri dallara göre dal derslerini takip ederler. Ayrıca 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği 12. sınıflarda 2 gün okul 3 gün beceri eğitimi olarak işletmelerde pratik, uygulama eğitimini tamamlamaktadırlar. Anadolu ticaret meslek ve Ticaret Meslek Liseleri de eğitim ve öğretim alanlarında ihtiyaç duyulan ara eleman ihtiyacını en üstün vasıflarda yetiştirerek ülke kalkınmasına katkı sağlamaktadır.

8 Silifke'de Meslek Liseleri Arasında En Seçkin Ve Rağbet edilen Okul Olmak

9  Yüksek Öğrenime Nitelikli Öğrenci Yetiştirmek  Ticari Kuruluşlara Nitelikli Ara Eleman Yetiştirmek  Toplumsal Kalkınma Ve Refahın Gelişmesine Katkıda Bulunmak Gelişmesine Katkıda Bulunmak  Bilimsel Düşünen ve Sorun Çözen İnsanlar Yetiştirmek İnsanlar Yetiştirmek

10  Bir Müdür,  Bir müdür başyardımcısı,  Üç müdür yardımcısı,  1 Rehberlik Uzmanı öğretmeni,  3 Bilişim Teknolojileri alanı öğretmeni,  5 Muhasebe ve finansman alanı öğretmeni,  2 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı öğretmeni,  4 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni  2 Matematik öğretmeni  2 Fizik öğretmeni  1 Kimya öğretmeni

11  1 Biyoloji öğretmeni  3 İngilizce öğretmeni  1 Tarih öğretmeni  1 Din kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmeni  1 Coğrafya öğretmeni  1 Felsefe öğretmeni  1 Beden eğitimi öğretmeni  2 memur,  5 yardımcı personel ile 361 öğrenciye hizmet vermektedir.

12  MUHASEBE FİNANSMAN ALANI Bilgisayarlı Muhasebe Dalı  BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI  BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Web Programcılığı Dalı Bilgisayarlı Muhasebe Dalı  BÜRO YÖNETİMİ ALANI Hukuk Sekreterliği Dalı

13 Ülkemizde, muhasebecilik yasalarla düzenlenmiş bir meslektir. Muhasebe ile ilgili ilk kanunumuz Mustafa Kemal ATATÜRK zamanında çıkartılmış olan tarih ve 1050 Sayılı Muhasebe- i Umumiye Kanunudur. Okulumuzda alanın altında Bilgisayarlı muhasebe meslek eğitimi verilmektedir.

14  Finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum/kuruluşlar,  Muhasebe, muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlikler,  Şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

15 Tanım: Muhasebecilik mesleğinin gerektirdiği, ticari işletmelerin faaliyetlerine ait belgelerin tasnif, kayıt, dosyalama ve arşivleme işlemlerini bilgisayar ortamında yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Bilgisayarlı muhasebe elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

16 Hesap planı sistemini oluşturan, beyannameye esas teşkil eden bilgi ve belgelerin intikalini sağlayan, beyannameleri düzenleyen bilgisayarı kullanan, defterleri mevzuata göre tutan, firmanın kredi ve cari hesap durumunu takip eden, koordinasyon sağlayan yazışma ve raporları yazan, Sosyal Güvenlik Kurumu işlemleri hakkında bilgi sahibi olan nitelikli kişidir.

17 Bilgisayarlı Muhasebe Elemanının görevleri:  Hesap planı sistemini oluşturmak.  Beyannameye esas teşkil eden bilgi ve belgelerin intikalini sağlamak.  Beyannameleri düzenlemek.  Bilgisayar kullanmak.  Defterleri tutmak.  Firmanın kredi ve cari hesap durumunu kontrol etmek.  Koordinasyon sağlamak.  Yazışma ve raporları yazmak.  Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR bildirgelerini hazırlamak.

18 İŞ BULMA İMKÂNLARI   Finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum/kuruluşlar,  Muhasebe, muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlikler,  Şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

19 İŞ BULMA İMKÂNLARI  M uhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler.  Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Mesleğin oldukça geniş bir çalışma alanı mevcuttur.

20  BANKACILIK BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI MARMARA ÜNV.DEVLETİSTANBULYGS MARMARA ÜNV. (İ.Ö)DEVLETİSTANBULYGS TRAKYA ÜNV.DEVLETEDİRNEYGS TRAKYA ÜNV.(İ.Ö)DEVLETEDİRNEYGS 6354

21  BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI CELAL BAYAR ÜNV.DEVLETMANİSAYGS CELAL BAYAR ÜNV. (İ.Ö)DEVLETMANİSAYGS DUMLUPINAR ÜNV.DEVLETKÜTAHYAYGS DUMLUPINAR ÜNV.(İ.Ö)DEVLETKÜTAHYAYGS

22  BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI TRAKYA ÜNİVERSİTESİDEVLETEDİRNEYGS

23  ULUSLAR ARASI FİNANS BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ VAKIFKKTCYGS

24  SERMAYE PİYASASI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI MARMARA ÜNİVERSİTESİ DEVLETİSTANBULYGS MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) DEVLETİSTANBULYGS

25  SERMAYE PİYASASI DENETİM VE DERECELENDİRME BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ (B) VAKIFİSTANBULYGS

26  SİGORTACILIK BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI MARMARA ÜNİVERSİTESİ DEVLETİSTANBULYGS MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) DEVLETİSTANBULYGS

27  SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DEVLETKÜTAHYAYGS

28  GÜMRÜK İŞLETME BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLETEDİRNEYGS

29  ULUSLAR ARASI TİCARET BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI CELALBAYAR ÜNİVERSİTESİ DEVLETMANİSAYGS MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DEVLETBURDURYGS

30  ULUSLAR ARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ (B) VAKIFİSTANBULYGS DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (B) VAKIFKKTCYGS

31  ULUSLAR ARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ (B) VAKIFİSTANBULYGS 6408

32  SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ  (SİVİL HAVACILIK M.Y.O.) ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEVLETESKİŞEHİRYGS KOCAELİ ÜNİVERSİTESİDEVLETKOCAELİYGS ERCİYES ÜNİVERSİTESİDEVLETKAYSERİYGS MUSTAFA KEMAL ÜNV.DEVLETHATAYYGS ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ DEVLETERZİNCANYGS

33  MUHASEBE BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DEVLETKÜTAHYAYGS DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) DEVLETKÜTAHYAYGS

34  MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (B) VAKIFANKARAYGS LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (B) VAKIFKKTCYGS

35  MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DEVLETBURDURYGS MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) DEVLETBURDURYGS

36 Bilişim Teknolojileri Alanı, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan biridir. Amacı: Web sayfası ve grafik tasarımı yapabilecek mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

37  Bilişim teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeniyle bilişim teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve uygulamaktadır.

38  Bilişim sektörü firmaları, hizmetleriyle ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli katkılar sağlamaktadır.  Okulumuzda bilişim teknolojileri alanı altında web tasarım ve programlama dalı bulunmaktadır.

39 Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, Ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren yada bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında, Kullanıcı arayüzüne sahip uygulama ve veritabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren yada bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında, Web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde yada bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında, Çalışabilirler.

40 Web Programcılığı Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında, web sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlanmasına yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

41 BILIŞIM TEKNOLOJILERI MEZUNLARıNıN K PUANLA GIDEBILECEKLERI 4 YıLLıK BÖLÜMLER  BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI Boğaziçi Üniv.DEVLETİSTANBULYGS Bilkent Ü (burslu)VAKIFANKARAYGS Orta Doğu T. Üniv.DEVLETANKARAYGS Hacettepe Üniv.DEVLETANKARAYGS Marmara Üniv.DEVLETİSTANBULYGS

42 BILIŞIM TEKNOLOJILERI MEZUNLARıNıN K PUANLA GIDEBILECEKLERI 4 YıLLıK BÖLÜMLER  BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI Gazi Üniv.DEVLETANKARAYGS Yıldız Teknik Üniv.DEVLETİSTANBULYGS Ankara Üniv.DEVLETANKARAYGS Ege Üniv.DEVLETİZMİRYGS Dokuz Eylül Üniv.DEVLETİZMİRYGS

43 BILIŞIM TEKNOLOJILERI MEZUNLARıNıN K PUANLA GIDEBILECEKLERI 4 YıLLıK BÖLÜMLER  BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI Anadolu Üniv.DEVLETESKİŞEHİRYGS Uludağ Üniv.DEVLETBURSAYGS Çukurova Üniv.DEVLETADANAYGS E. Osmangazi Üniv.DEVLETESKİŞEHİRYGS Selçuk Üniv.DEVLETKONYAYGS

44 BILIŞIM TEKNOLOJILERI MEZUNLARıNıN K PUANLA GIDEBILECEKLERI 4 YıLLıK BÖLÜMLER  BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI Çanakkale 18 Mart Üniv.DEVLETÇANAKKALEYGS Sakarya Üniv.DEVLETSAKARYAYGS Atatürk Üniv.DEVLETERZURUMYGS Fırat Üniv.DEVLETELAZIĞYGS Çukurova Üniv.(İ.Ö.)DEVLETADANAYGS

45 BILIŞIM TEKNOLOJILERI MEZUNLARıNıN K PUANLA GIDEBILECEKLERI 4 YıLLıK BÖLÜMLER  BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI M. Akif Ersoy Üniv.DEVLETBURDURYGS G.O. Paşa Üniv.DEVLETTOKATYGS Yüzüncü Yıl Üniv. DEVLETVANYGS O. Mayıs Üniv. (İ.Ö.)DEVLETSAMSUNYGS Balıkesir Üniv. (İ.Ö.)DEVLETBALIKESİRYGS

46 BILIŞIM TEKNOLOJILERI MEZUNLARıNıN K PUANLA GIDEBILECEKLERI 4 YıLLıK BÖLÜMLER  BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI Ç. 18 MART Üniv.(İ.Ö.)DEVLETÇANAKKALEYGS SAKARYA ÜNİV. (İ.Ö)DEVLETSAKARYAYGS FIRAT ÜNİV.DEVLETELAZIĞYGS AMASYA ÜNİV.DEVLETAMASYAYGS SİİRT ÜNİV.DEVLETSİİRTYGS

47 BILIŞIM TEKNOLOJILERI MEZUNLARıNıN K PUANLA GIDEBILECEKLERI 4 YıLLıK BÖLÜMLER  BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI KATÜ-2 ÖĞRETİMDEVLETTRABZONYGS KIRIKKALE ÜNİV.DEVLETKIRIKKALEYGS TRAKYA ÜNİV.DEVLETEDİRNEYGS ERZİNCAN ÜNİV.DEVLETERZİNCANYGS ERZİNCAN ÜNİV. (İ.Ö.)DEVLETERZİNCANYGS 1-343

48 BILIŞIM TEKNOLOJILERI MEZUNLARıNıN K PUANLA GIDEBILECEKLERI 4 YıLLıK BÖLÜMLER  BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ - YO ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI TRAKYA ÜNİV.DEVLETEDİRNEYGS

49 BILIŞIM TEKNOLOJILERI MEZUNLARıNıN K PUANLA GIDEBILECEKLERI 4 YıLLıK BÖLÜMLER  YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI BOĞAZİÇİ ÜNİV.DEVLETİSTANBULYGS M. AKİF ERSOY ÜNİV.DEVLETBURDURYGS

50 BILIŞIM TEKNOLOJILERI MEZUNLARıNıN K PUANLA GIDEBILECEKLERI 4 YıLLıK BÖLÜMLER  İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ - YO ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI BİLKENT ÜNİV. (B)VAKIFANKARAYGS 6430 MERSİN ÜNİV. SİLİFKEDEVLETMERSİNYGS MERSİN ÜNV. ERDEMLİDEVLETMERSİN ERDEMLİ YGS TRAKYA ÜNİV.DEVLETEDİRNEYGS

51 BILIŞIM TEKNOLOJILERI MEZUNLARıNıN K PUANLA GIDEBILECEKLERI 4 YıLLıK BÖLÜMLER  SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ ( SİVİL HAVACILIK Y.O.) ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2010 PUANI 2011 PUANI ANADLU ÜNİVERSİTESİDEVLETESKİŞEHİRYGS KOCAELİ ÜNİVERSİTESİDEVLETKOCAELİYGS ERCİYES ÜNİV.DEVLETKAYSERİYGS MUSTAFA KEMAL ÜNİV.DEVLETHATAY İSKENDERUN YGS ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİDEVLETERZİNCANYGS

52 BILIŞIM TEKNOLOJILERI MEZUNLARıNıN K PUANLA GIDEBILECEKLERI 4 YıLLıK BÖLÜMLER  TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ-BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K.) ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2011 PUANI SAKARYA ÜNİVERSİTESİDEVLETSAKARYAMF 4350

53 BILIŞIM TEKNOLOJILERI MEZUNLARıNıN K PUANLA GIDEBILECEKLERI 4 YıLLıK BÖLÜMLER  TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K.) ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2011 PUANI FIRAT ÜNİVERSİTESİDEVLETELAZIĞMF 4311 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö.)DEVLETELAZIĞMF 4295

54 BILIŞIM TEKNOLOJILERI MEZUNLARıNıN K PUANLA GIDEBILECEKLERI 4 YıLLıK BÖLÜMLER  TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K.) ÜNİVERSİTE ADITÜRÜİLİPUAN TÜRÜ 2011 PUANI GAZİ ÜNİVERSİTESİDEVLETANKARAMF 4347 SAKARYA ÜNİVERSİTESİDEVLETSAKAYAMF 4341 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV.DEVLETISPARTAMF 4328 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. (İ.Ö.) DEVLETISPARTAMF 4316

55 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI MEZUNU İÇİN SINAVSIZ GEÇİŞLE GİDEBİLECEĞİ 2 YILLIK MYO. BÖLÜMLER BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİ YÖNETİMİ BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILĞI BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR TEKNLOJİSİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İNTERNET VE AĞ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA

56 TABAN PUANI=255

57 57

58  Büro Yönetimi Alanının altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 58

59  Büro Yönetimi; büro işlerinin planlanması, yöneltilmesi (emir-komuta) ve denetimdir.  İşletmelerde belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için yönetici tarafından planlanmış, koordine edilmiş kaynakların (insan, bilgi, para ve maddi vb.) uygun olarak yönetilmesinde yöneticiye yardımcı olmaktır. 59

60 60 BÜRO YÖNETİMİ ALANININ ALTINDA YER ALAN MESLEKLER  Hukuk Sekreterliği  Ticaret Sekreterliği  Yönetici Sekreterliği

61 61  TİCARET SEKRETERİ  Tanımı  Büro makinelerini kullanarak büro yönetimi, büro içi ve dışı iletişimi sağlama,  Yöneticinin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, dosyalama, bildirimleri ve ödemeleri izleme işlemlerini yürütme,  toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.  Görevleri  İş yerinde iletişimi sağlamak.  Dosyalama ve arşivleme yapmak.  Yazışma yapmak.  İş programı hazırlamak ve uygulamak.  Toplantı organizasyonu yapmak.  Bilgisayarda dosya oluşturmak.  Bilgisayarda yazı hazırlamak.  Bildirimleri ve ödemeleri izlemek

62  HUKUK SEKRETERİ  Tanımı  Büro makinelerini kullanarak büro yönetimi, büro içi ve dışı iletişimi sağlama,  Yöneticinin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, dosyalama, dava dosyaları hazırlama,  Toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.  Görevleri  İş yerinde iletişimi sağlamak.  Dosyalama ve arşivleme yapmak.  Yazışma yapmak.  İş programı hazırlamak ve uygulamak.  Toplantı organizasyonu yapmak.  Bilgisayarda dosya oluşturmak.  Bilgisayarda yazı hazırlamak.  Dava dosyalarının hazırlanmasına yardımcı olmak. 62

63 63 YÖNETİCİ SEKRETERİ Tanımı Büro makinelerini kullanarak büro yönetimi, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, yöneticinin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, dosyalama işlemlerini yürütme, sunum hazırlama, toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Görevleri İşyerinde iletişimi sağlamak. Dosyalama ve arşivleme yapmak. Yazışma yapmak. İş programı hazırlamak ve uygulamak. Toplantı organizasyonu yapmak. Seyahat organizasyonu yapmak. Bilgisayarda dosya oluşturmak. Bilgisayarda yazı hazırlamak.

64 64 Bu alandaki mesleklerde çalışanlar; Türkçeyi iyi konuşan ve yazan, Yabancı dil bilen, Yazışma ve raporlama tekniklerini bilen, Temsil etme becerisine sahip, Dosyalama tekniklerini bilen, Protokol kurallarını bilen, Büro otomasyonlarını tanıyan ve kullanabilen, Büro yönetimi tekniklerini bilen, İnisiyatif sahibi, Mesleğini seven, İş hayatına uyum sağlayan, Planlama ve organizasyon yapabilen, Karar verebilen, Risk alabilen, Zamanı etkin kullanabilen, İş ve meslek etiğine sahip, Sabırlı ve düzenli, Düşüncelerini açık aktarabilen, Güler yüzlü, hoşgörülü, Sorumluluk duygusuna sahip, Soğukkanlı, Sır saklayabilen kimseler olmalıdır. Sözel yeteneği güçlü Görsel ve işitsel belleği kuvvetli,

65 65

66 ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ  Çağımızda bilgisayarın ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi büro otomasyonunu da beraberinde getirmektedir. Büro otomasyonu; büro hizmetlerinde, elektronik makineler ve bilgisayarlarla işlerin yapılması ve yine sonuçlarının bilgisayarlarla denetlenmesi olarak tanımlanmaktadır.  Büro otomasyon araçları başta bilgisayar olmak üzere telefon, faks, teleks gibi iletişim araçlarıyla birlikte fotokopi gibi mekanik araçlar da büro işlerinde yardımcı araçlardır.  Teknolojiyle birlikte arşivleme, dosyalama ya da evrak kayıt gibi işler de bilgisayarlarla yapılıyor. Bu durum bürolardaki evrak trafiğini hafifletiyor.  Günümüzde bürolarda özellikle bilgi işleyici ve bilgi sağlayıcı durumundaki büro çalışanlarının bu ve diğer hizmetlerini yerine getirmede en büyük yardımcısı büro makineleridir. Büro otomasyon sisteminin kullanılması büro çalışanlarının işlerini düzenli ve zamanında yapmasını sağlamaktadır. Ancak bu teknolojiyi kullanmak için mutlaka eğitim almış elemana ihtiyaç duyulmaktadır.  Büro Yönetimi Türkiye’de ve dünyada, önemi giderek artan bir alanıdır. Günümüz iş ortamında, birçok alanda bilgi ve beceriye sahip elemanlar aranmaktadır.  Büro Yönetimi eğitimi, hem örgütlerin istedikleri bilgi ve beceriye sahip nitelikli meslek elemanı yetiştirmekte, hem de profesyonel eleman ve yönetici asistanlığı mesleğinin klasik sekreterlik kavramının dışında yeni boyutlar kazanarak gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu durum bu hizmetleri sunacak çalışanın mesleki eğitimini ön plana çıkarmıştır.  Büro elemanı günümüzde hızla yükselen ve önemli bir konuma gelen mesleklerden biridir. Bu meslek, yönetici asistanlığı kavramıyla özdeşleşmektedir ve artık alt uzmanlık alanlarını da oluşturacak şekilde gelişmektedir. 66

67  Büro Yönetimi Alanı mezunları, özel sektör ve kamu kuruluşlarında, hastane, belediye, dernek, oda, baro gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan görevlerini en iyi şekilde yapabilecek elemanlardır.  İşletmeler hangi işi yaparlarsa yapsınlar işlerini büro ortamında yürütmektedirler. Bürolarda yazışmalardan makine kullanımına kadar birçok iş yapılmaktadır. Ayrıca her ticari kuruluş, dosyalama ve arşivleme yapmak zorunda olduğundan bu işleri de büro elemanı yapmaktadır. 67

68  Meslek eğitimi; Meslek lisesi, Anadolu Meslek lisesi, Anadolu Kız meslek lisesi, Ticaret Meslek lisesi ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Büro Yönetimi Alanında diploma programlarıyla verilmektedir.  Mesleki ortaöğretimden sonra yüksek öğrenime geçiş sınavını başaranlar lisans programlarına devam edebilir ya da Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümüne sınavsız geçiş yapabilirler. Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinde verilmektedir. 68

69 69 Ayrıca öğrenciler “Dikey Geçiş Sınavı”na (DGS) girerek üniversitelerin 4 yıllık eğitim öğretim veren bölümlerine girebilirler. Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programından mezun olan öğrencilerin dikey geçiş sınavına girerek yerleşebilecekleri bölümler:  Halkla İlişkiler  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  Halkla İlişkiler ve Tanıtım  İşletme Bilgi Yönetimi  Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Yönetim Bilişim Sistemleri  Reklamcılık ve Halkla İlişkiler İnsan kaynakları programından mezun olan öğrenciler dikey geçiş sınavındaki başarı durumlarına göre çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, insan kaynakları yönetimi, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerine devam edebilirler. Orta kademe yöneticilik programından mezun olan öğrenciler dikey geçiş sınavındaki başarı durumlarına göre işletme, işletme bilgi yönetimi, işletme enformatiği, işletme-ekonomi, kamu yönetimi, lojistik yönetimi, pazarlama, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası işletme, uluslararası işletmecilik, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümlerine devam edebilirler.

70 İnsan kaynakları yönetimi Sağlık yönetimi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Kurumları Yöneticiliği Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Pazarlama Meslek yüksekokulunu bitirenler, dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına geçebilirler. Büro Yönetimi alanı meslek yüksekokulu mezunları fakültelerin ilgili bölümlerine dikey geçiş sınavlarındaki başarılarına göre, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin ilgili bölümlerine ise doğrudan dikey geçiş yapabilirler. ÖN LİSANS PROGRAMLARI – SINAVSIZ GEÇİŞ- 2 YILLIK Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme Yönetimi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Ağız ve Diş Sağlığı Odyometri Optisyenlik Sağlık Kurumları işletmeciliği Tıbbi Dökümantasyon ve sekreterlik Tıbbi Tanıtım ve pazarlama 70

71  Zabıt Kâtibi, adliyelerde (mahkeme veya savcılıklarda), bölge idare ve iş mahkemelerinde, seçim kurulları veya müdürlüklerinde, icra dairelerinde (icra memuru sıfatı ile), askere alma dairesi başkanlıklarında çalıştırılmak üzere, kadrolu ve sözleşmeli memur statüsünde istihdam edilen; kalem işleri, yazışma, dosyalama vb. işleri yerine getirmekle yükümlü, 657 sayılı kanuna tabi yardımcı yargı personelidir. 71

72  En az lise mezunu olmak,  KPSS sınavından 70 puan almak,  Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak,  F Klavyede 3 dakikada hatasız 90 kelime ve üzeri yazmak. Büro Yönetimi Alanından mezun olan öğrencinin diploması, sertifika yerine geçmektedir. Klavye derslerini düzenli çalışan öğrenciler yıl sonunda kelime yazmaktadır. 72

73 YÖNET I C I SEKRETE RI 73

74 74

75 75

76 76


"Muhasebe ve finansman, pazarlama ve perakende, büro yönetimi ve bilişim teknolojileri alanlarında kamu ve özel sektörde görev alacak veya kendi başına." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları