Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NANOTEKNOLOJİ KÜBRA İSPENOĞLU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NANOTEKNOLOJİ KÜBRA İSPENOĞLU"— Sunum transkripti:

1 NANOTEKNOLOJİ KÜBRA İSPENOĞLU 12-275-014

2 Nanoteknoloji, maddenin atomik, moleküler ve supramoleküler seviyede kontrolüdür. Nano nano metrik bir sistemin içinde bir ölçü birimi olarak kullanılır ve milyarda bir anlamına gelmektedir."Nano" kelimesi Yunan- cadan ve Latinceden alınmış bir sözcüktür ve anlamı cüce demektir Her bir ölçüde 1 milyar nm vardır. Her bir nm sadece 3 ile 5 atom genişliğindedir yani ortalama bir insan saç kalınlığından yaklaşık 40,000 kez daha küçüktür.

3 Bir milyon nanometre Binlerce nanometre Nanometre

4 Niçin nanoteknoloji? Örnek olarak bilgi depolama
Dünyada her yıl on milyar ‘bit’ bilgi yaratılmaktadır. Bu bilgiyi depolamak için gerekli DVD’ler üstüste konulsa 1000 km’lik bir sütun elde edilir. Aynı bilgiyi nanoteknoloji sayesinde bir kesme küp şeker içinde depolamak mümkündür.

5 Nanoteknolojideki Temel Kavramlar
Nanoteknolojide iki ana yaklaşım kullanılmaktadır. 1) Aşağıdan yukarı yaklaşımı 2) Yukarıdan aşağı yaklaşımı Diğer yaklaşımlar; Fonksiyonel Yaklaşımlar Biyobenzeşimsel Yaklaşımlar Teorik Yaklaşımlar

6 Nanoteknolojinin Sağlayacağı İmkanlar Kısaca Söyle Sıralanabilir
Her atomu tam istenilen yere yer- leştirme imkanı. Fizik ve kimya kurallarının mümkün kıldığı hemen hemen her şeyi atom seviyesinde üretebilme imkanı. Üretim maliyetlerinin hammadde maliyetlerini geçmediği ekonomik üretim imkanı.

7 Nanoteknolojini Amaçları
*Nanometre ölçekli yapıların analizi, *Nanometre boyutunda yapıların fiziksel özelliklerinin anlaşılması, *Nanometre ölçekli yapıların imalatı * Nano hassasiyetli cihazların geliştirilmesi * Uygun yöntemler bulunarak nanoskopik ve makroskopik dünya arasındaki bağın kurulması. * Canlı ve cansızların bir arada ki işlevsel- liğini arttırmak.

8 Nano teknolojinin faydaları nelerdir?
Nano teknoloji sayesinde daha az yer kaplayan, daha az enerji harcayan ürünler daha az maliyetle daha fazla üretilebilmektedir.

9 Nanoteknolojinin Hammaddeleri
Karbon, Elmas, grafit, karbon siberler, amorf , sıvı karbon, camsı karbon, siyah karbon ve karbolitler. Karbon atomu izotopları

10 Nanoyapılar ve Özellikleri
Nano ölçekli metaryeller külçe metaryellere göre daha farklı ve üstün nitelikli mekanik, elektrik, ısıl, optik ve kimyasal özelliklere sahip olduklarından son yılların en dikkat çekici çalışma alanlarını oluşturmaktadırlar DNA tarafından kontrol edilen nano yapılar, mikroskobik boyut- larda kargo taşımacılığı ve iletişim yapabilecekler.

11 Nanoteknolojinin Kullanım Alanları

12 Otomobilde nanoteknoloji
Nanotıp

13

14 Bayanlar için nano… Kendini temizleyen ve ışığı ayarlayan gözlükler Nanotüpler ile güçlendirilmiş Raket Daha iyi güneş kremi Leke tutmayan ve buruşmayan kumaş Koku gideren çoraplar Eskimeyen ayakkabılar

15 Ve baylar için!! Şoka dayanıklı kask Geçirgenliği ayarlanan Gözlükler Su tutmayan kumaş Vücut Isıtıcı Akıllı yelek Yakıt katkılar Kendini temizleyen yüzeyler

16 Sihirli Metamalzemeler

17 Nanoteknolojinin Gelişmesi
Ekonomistler ve bilim insanları nanoteknolojinin yeni bir sanayi ve bilgi devrimi olarak 21. yy damgasını vuracağına inanıyorlar. Yakın bir gelecekte, bir ülkenin nanoteknolojideki seviyesi o ülkenin gücünün bir göstergesi olabilecek.

18 Türkiye ve Nanoteknoloji
Sanayi devrimine büyük ölçüde uzak kalmış veya bu sürecin içerisine geç girmiş bir ülke olarak gelecekte kilit bir öneme sahip olacak nanoteknoloji alanında bu nispeten başlangıç sürecinde yetkinlik kazanmak ve doğru adımları atmak, Türkiye’de güvenlik ve refah seviyesinin yükseltilmesi, rekabetçi ve sürdürülebilir bir kalkınma hedefi doğrultusunda çok önemli bir adım teşkil edecektir. Ülkemizde sadece Gebze İleri teknoloji Enstitüsü, Sabancı, Bilkent, ODTÜ ve ITÜ ‘de küçük çaplı çalışmalar var.

19 Vizyon 2023 Strateji Belgesi
2000’li yılların başında itibaren çeşitli adımlar atılmaya başlanmıştır. Bunların en önemlilerinden biri ise ortaya koyduğu 2023 yılı Türkiye vizyonu çerçevesinde nanoteknolojiyi bu vizyona ulaşılmasında gerekli ve öncelikli teknolojik faaliyet alanlarından biri olarak tanımlayan “Vizyon Strateji Belgesi’ dir. Bu belge, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yol ayrımına getirdiği Türkiye’yi geleceğin önemli teknolojilerinde egemenlik sağlayarak uluslararası toplumun önemli bir üyesi olmasını sağlayacak ve yarınlarını garantiye alacak teknoloji ve bilim politikaları için stratejik bir yol haritası ortaya koymaktadır.

20 Vizyon 2023 Strateji Belgesine ek olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın katkısıyla Bilkent Üniversitesi tarafından sunulan ve 3 yıla yayılan bir projeyle UNAM Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi kurulmuştur. Sanayi ürünlerimizin katma değerinin yükselip dış pazarda rekabet gücü kazanması için kamu, özel sektör ve diğer üniversitelerle birlikte nanoteknoloji geliştirmeyi ve bu yeni teknolojileri uygulamayı hedeflemektedir

21 Dünyada Nanoteknoloji
ABD’de mevcut teknolojiler doyum noktasına yaklaşırken ve uluslararası rekabet karsısında kâr marjları düşerken, nanoteknolojide oluşabilecek pazar ve elde edilecek kârı çok iyi değerlendirebilen ekonomistler nanoteknolojiyi öncelikli alan olarak ilan ettiler. Günümüzde ABD dışında Japonya, Avrupa Birliği ülkeleri, İsrail, Çin ve Kore’de de nanoteknolojiye önem verilmekte. Çin’de nanoteknoloji konusunda bir milyon uzman ve araştırmacı yetiştirmek üzere yeni bir program başlatılmış durumda. Avrupa Birliği 2010 yılında ABD ve Japonya’yı yakalamak için 6. Çerçeve Programında nanoteknolojiyi öncelikli alan ilan etti. Nanoteknolojide Son Gelişmeler Nanoteknolojinin önümüzdeki yıl içinde yeni bir teknoloji devrimi olarak ortaya çıkacağına inanılıyor

22 Nanoteknoloji pazarı Nanoteknoloji pazarı 2008: $28,7 billion
yıllık %30,6 büyüme hızı 2015: $1 Trilyon 2025: $3 Trilyon

23 Sağlık ve Çevre Endişeleri
Nanofiberler; uçak kanadından tenis raketine kadar değişik ürünlerde ve bazı alanlarda kullanılmaktadır. Uçuşan nanoparçacıkları ve nanofiberleri içine çekmek fibröz gibi birçok akciğer hastalığına sebep olabilir. Araştırmacılar, deney farelerinin nanoparçacıkları içine soluduğunda bu parçacıkların beyine ve akciğere yerleştiğini ve bunun da stres tepkisi ve iltihaplanma için biyo-işaretlerde önemli artışa sebep olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca kanser, kalp rahatsızlığı, nörolojik rahatsızlık ve yaşlanma gibi insan için ölümcül olan durumlara sebep olacak şekilde DNA ve kromozom hasarı görülmüştür.

24 BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"NANOTEKNOLOJİ KÜBRA İSPENOĞLU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları