Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ"— Sunum transkripti:

1 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ
FATİN RÜŞTÜ ZORLU ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

2 YGS-LYS SİSTEMİ

3 YGS ( Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ) LYS ( Lisans Yerleştirme Sınavı )
1. YGS ( Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ) 2. LYS ( Lisans Yerleştirme Sınavı )

4 Birinci Aşama Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS)

5 YGS oturumu: Tek soru kitapçığı ve tek cevap anahtarı ile yapılacaktır. (Bu anlamda LYS’ den farklı çünkü LYS’ de birden fazla soru kitapçığı kullanılacaktır.) Toplamda 160 soru sorulacak ve 160 dakika süre verilecektir. ( *Her soru için bir ( 1 ) dakika )

6 YGS deki Testler ve İçerikleri

7 Türkçe Testi 40 Soru Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Cümle Yorumu, Anlatım Teknikleri, Paragraf Yapısı, Paragraf Yorumu, İsimler, Zamirler, Sıfatlar, Zarflar,   Edat-Bağlaç-Ünlem, Eylem – Ekeylem, Tamlamalar, Eylemsi (Fiilimsi) Sözcük Yapısı ve Ekler, Cümlenin Öğeleri, Eylem Çatısı, Cümle Türleri, Anlatım Bozuklukları,Ses Bilgisi, Yazım,Noktalama…gibi

8 Temel Matematik Testi 40 Soru
( 28 matematik;12 Geometri ) Doğal S. ve Tam S., Basamak ve Taban Aritmetiği., Bölünebilme Kuralları, EBOB-EKOK, Rasyonel ve Ondalık S., 1. Derece Denklemler, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Üslü sayılar, Köklü Sayılar,Çarpanlara Ayırma, Oran-Orantı, Problemler, Geometri…vb.

9 Sosyal Bilimler Testi 40 Soru
TARİH: (17 soru) İlk çağ medeniyetleri ( Hititler, Lidyalılar, Fenikeliler…vb), Eski Türk tarihi (Hunlar, Göktürkler…vb), İslam tarihi, Selçuklular, Osmanlı Devleti, İnkılap Tarihi. COĞRAFYA: (13 soru) Dünyanın şekli hareketleri, Türkiye coğrafyası (Konumu Yeryüzü şekilleri, İklim, Bitki örtüsü, Tarım, Hayvancılık, Turizm…vb) FELSEFE: (10 soru) Temel felsefe kavramları, Felsefe alanları(Ahlak fels. Bilgi fels.,Estetik fels…vb) ile ilgili yorum düzeyinde sorular.

10 Fen Bilimleri Testi 40 Soru
FİZİK: (14 soru) Madde ve özellikleri, Vektör,Kuvvet, Kütle, Isı- Sıcaklık, Moment, Basit makineler, Ağırlık merkezi, Elektrik…vb KİMYA: (13 soru) Bileşikler, Çözeltiler, Çözünürlük, Madde ve özellikleri, Kimyasal bağlar, Periyodik cetvel…vb BİYOLOJİ: (13 soru) Canlıların sınıflaması, Hücre, Üreme ve Gelişme, canlılar ve çevre…vb

11 Puan Türü ve Testlerin Ağırlıkları (% olarak)
Türkçe Matematik Sosyal Fen YGS YGS YGS YGS YGS YGS

12 Öğrenci Alan Programlar
YGS1 ve YGS2 Puan türü ile Öğrenci Alan Programlar YGS 1: Bilgisayar öğr, Gemi makineleri, Mekatronik öğr…gibi lisans ve Bilgisayar prog. Biyomedikal cihaz…vb önlisans programları tercih edilebilir. (matematik ağırlıklı sayısal puanıyla) YGS 2 :Ebelik, FTR, Hemşirelik,Metal öğr…gibi lisans ve Anestezi, radyoloji, iklimlendirme…vb önlisans programları tercih edilebilir. (fen ağırlıklı sayısal puanıyla)

13 Öğrenci Alan Programlar
YGS3 ve YGS4 Puan türü ile Öğrenci Alan Programlar YGS 3: Adalet, Basın yayıncılık, Görsel iletişim, Grafik-Reklam…vb Önlisans programları. (Türkçe ağırlıklı Sözel puanı) YGS 4: Zihin-işitme-görme engelliler ögr Din kült.Öğr. gibi lisans ve Halı kilim des.,Turzim animasyon, Büro yön.sek. Gibi önlisans programları tercih edilebilir. (Sosyal ağırlıklı Sözel puanı)

14 Öğrenci Alan Programlar
YGS5 ve YGS6 Puan türü ile Öğrenci Alan Programlar YGS 5: Okul öncesi öğr.. Giyim end.Öğr. Sosyal hizm… Gibi lisans ve Basın yayın tekn. Grafik tas. İnsan kayn.yön…gibi önlisans programları tercih edilebilir. (Türkçe ağırlıklı Eşit Ağırlık puanı) YGS 6: Uluslar arası ticaret, finans, Turizm- otelcilik,bankacılık sigortacılık… Gibi lisans ve İşletme yönetimi, muhasebe, bankacılık gibi önlisans programları tercih edilebilir (Matematik ağırlıklı Eşit Ağırlık puanı)

15 Ön lisans ve Açık Öğretim programlarına giriş için gerekli taban puan 140,
Lisans programlarına giriş için ise taban puan 180’dir

16 YGS Ne İşe Yarar? Ön lisans programları, tüm Açık Öğretim programlarını tercih etmek için; LYS sınavlarına katılmak için alınacak bir taban puan için; YGS puanlarıyla da öğrenci alan lisans programlarını tercih etmek için; Buradan alınacak puan LYS puanına eklenerek nihai puan oluşur.

17 YGS'DE HANGİ TESTTEN KAÇ SORU ÇIKACAK? Türkçe Temel Mat. ( 40 Soru )
Sosyal Bil. ( 40 Soru ) Fen Bil. ( 40 Soru ) Matematik Geometri Tarih Coğrafya Felsefe Fizik Kimya Biyoloji 40 28 12 17 13 10 14 Toplam 160 Soru Sorulacak. / 160 Dakika YGS'DE PUANLAR VE TESTLERİN AĞIRLIKLARI Puan Türü Türkçe Mat Sosyal Fen Bölüm Örnekleri YGS-1 20% 40% 10% 30% Bilgisayar prog-öğremenliği., makine, optisyenlik… YGS-2 Hemşirelik, FTR, Otopsi yardımc., kağıt teknolojisi, diyaliz, eczane hizmetler,anestezi,radyoloji YGS-3 Adalet, grafik ve reklamcılık, yerel yönetimler… YGS-4 İşitme, görme, zihin eng.öğr.,Turizm animasyonu, çocuk gelişimi, aşçılık… YGS-5 37% 33% Okul öncesi öğr, sosyal hizm, grafik tasarımı, hava lojistiği… YGS-6 Uluslar arası tic., finans,Tıbbi Dök. ve aromatik bitkiler, su ürünleri, dış ticaret…

18 İkinci Aşama Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)

19 LYS-4 (Sosyal Bilimler) LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya)
LYS-5 (Yabancı Dil)  LYS-4 (Sosyal Bilimler) LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) LYS-2 (Fen Bilimleri)  LYS-1(Matematik) Bu sınavların her birinde birden fazla farklı test kitapçığı kullanılacak olup; birinci test bittikten sonra ikinci-üçüncü teste geçilecektir. Bu sınavlarda her soru için 1,5 dakika verilmiş olacaktır.

20 Matematik+Geometri Sınavı
Matematik testi 50 Soru 75 dakika Geometri testi 30 Soru (8’i analitik Geometri) 45 dakika TOPLAM 80 Soru 120 dakika

21 Matematik+Geometri Sınavı
Matematik soruları:(50 soru) Örnek Konular: Fonksiyon, 2. Derece Denklemler, Parabol, 2. Derece Eşitsizlikler, Logaritma, Matris-Determinant, Permütasyon, Kombinasyon, Binom, Olasılık...Vb Geometri-Analitik Geometri soruları:(30 S.) 22 Geometri ve 8 analitik geometri sorusunun daha çok bilgi+yorum ölçen soru olması beklenmektedir. Örnek konular: Üçgende Benzerlik,Çokgenler – Dörtgenler, Paralel ve Eşkenar Dörtgen, Yamuk – Deltoit, Kare ve Dikdörtgen, Çemberde Açılar, Çemberde Uzunluk, Daire, Katı Cisimler, elips, çember denklemi vb. Not: Yukarıda sıralanan konular tüm Matematik ve Geometri sınavı konularını içermemektedir.

22 Fen Bilimleri Sınavı Fizik testi 30 Soru 45 dakika Kimya testi
Biyoloji testi TOPLAM 90 Soru 135 dakika

23 Fen Bilimleri Sınavı FİZİK : Basit Harmonik Har.,İtme ve Momentum, Durgun Elektrik, Elektriksel Kuvvet, Elektrik Alan-Potan En. Kondonsatörler, Elektirk Akımı, Manyetizma, Elektromanyetik İndik, Yay ve Su Dalgaları… KİMYA: Tepkimelerde Hız ve Denge, Çözünürlük Dengeleri, Asit ve Bazlar-2, Elektrokimya, Hidrokarbonlar,Gazlar, Radyoaktifler… BİYOLOJİ : Solunum, Sindirim, Boşaltım, İskelet-Kas-Örtü Sistemleri, Endokrin Sistemler, Sinir Sistemleri ve Duyu Org., Üreme ve Gelişme, Kalıtım, Populasyon Genetiği, Evrim…

24 LYS’de Puanlar - MF(Sayısal) ( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı)
YGS LYS-1 ( Mat + Geo ) LYS-2 ( Fizik + Kimya + Biyoloji ) Türkçe Temel Mat. Sosyal Fen Mat Geo Fizik Kimya Biyo Prog. Sayısı Kont. MF-1 11 16 5 8 26 13 10 6 20 17 438 MF-2 7 12 31 37 521 MF-3 14 15 24 26 514 MF-4 9 22 94 61 739 ORT. 5,8 10,3 19,3 12,3 9,3 169

25 MF1 ile öğrenci alan programlar: (matematik-geometri ağırlıklı) Astronomi,Endüstriyel tasarım,finans matematiği, iç mimarlık,istatistik, mat/öğr…vb MF2 ile öğrenci alan programlar:(fen-matematik ağırlıklı) Biyoloji/öğr., deri müh. fizik/ögr., kimya/öğr/müh, su ürünleri… MF3 ile öğrenci alan programlar:(fen-matematik ağırlıklı-sağlık) Tıp, diş hekimliği,eczacılık… MF4 ile öğrenci alan programlar:(matematik-fizik-geometri ağırlıklı müh.) Bilgisayar, elektrik elektronik,makine, mekatronik… Mühendislikleri,

26 Edebiyat, Coğrafya Sınavı
Türk D. ve Ed. testi 56 Soru 85 dakika Coğrafya-1 testi 24 Soru 35 dakika TOPLAM 80 Soru 120 dakika

27 Edebiyat- Coğrafya1 Sınavı
Edebiyat konuları: İslam Öncesi Türk ed., İslam etkisindeki Türk ed.,Divan ed., Halk ed.batı ed. edebi akımlar, Tanzimat, Servet-i Fünun, Milli ed…vb Cografya1: Türkiye coğrafyası konularının yoğunlukta olması beklenirken, bunun yanında dünyanın iklimi, bitki örtüsü,şekli ve hareketlerinden de soru gelmektedir.

28 ( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı) LYS-3 (Türk Dili + Coğr- 1)
LYS’de Puanlar - TM ( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı) YGS LYS-1 ( Mat + Geo ) LYS-3 (Türk Dili + Coğr- 1) Türkçe Temel Mat Sosyal Fen Mat Geo Türk D. ve Edeb. Coğr-1 Prog Sayısı Kont TM-1 14 16 5 25 10 18 7 75 53 807 TM-2 22 8 33 25 232 TM-3 15 21 16 886 ORT. 14,3 13,3 7,3 21,7 8,3 129 95 925

29 TM1 ile öğrenci alan programlar: (Matematik ağırlıklı) Çalışma Ekonomisi,İktisat,İşletme, Ekonometri. TM2 ile Öğrenci alan programlar. (Matematik-Edebiyat Ağırlıklı) Kamu Yön., Hukuk,Uluslar arası iliş., Siyaset bilimi, Sınıf öğretmenliği, iç mimarlık vb. TM3 ile Öğrenci alan programlar: (Edebiyat-Matematik Ağırlıklı) PDR,Psikoloji,Sosyoloji,Felsefe,Arkeoloji,vb

30 Sosyal Bilimler Sınavı
Tarih testi : 44 Soru 65 dakika Coğrafya-2 testi : 16 Soru 25 dakika Felsefe Grubu testi: 30 Soru 10 psikoloji 10 Sosyoloji 10 Mantık 45 dakika TOPLAM : 90 Soru 135 dakika

31 Sosyal Bilimler Sınavı
Tarih Konuları: İlk çağ uyg., Genel Türk T., İslam T., Türkiye T., Osmanlı T., Kurtuluş T., İnkılap T., Güncel olaylar. Coğrafya 2 Konuları: Türkiye ve dünya coğrafyası Felsefe Grubu: Psikoloji, sosyoloji, mantık derslerinin müfredatından temel düzeydeki lise ders konuları.

32 LYS’de Puanlar - TS ( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı)
YGS LYS-3 (Türk Dili + Coğr- 1) LYS-4 ( Tarih + Fels Grb + Coğr-2) Türkçe Temel Mat. Sosyal Fen Türk D. ve Edeb. Coğr-1 Tarih Coğr-2 Felsefe Grubu Prog. Sayısı Kont TS-1 13 10 12 5 15 8 7 42 23 927 TS-2 18 6 11 25 21 083 ORT. 15,5 11,5 20 6,5 12,5 54 45 010

33 TS Grubu Puan Türleri TS1:(Sosyal Bilimler ağırlıklı:Tarih-Coğrafya-Felsefe Grubu) Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Basın yayın, Coğrafya/öğr., Gazetecilik, Halkla ilişkiler, Halkla ilişkiler ve tanıtım, Radyo, Sinema tv, sosyal bilgiler öğr…vb TS2:(TDE ve Türkçe ağırlıklı) TDE/Türkçe öğrtetmenliği,Halkbilim,Tarih/Öğrt., Sümeroloji,Sanat tar.,Hititoloji…vb

34 ( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı)
LYS’de Puanlar - DİL ( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı) Puan Türleri YGS LYS-5 (Dil) Prog. Sayısı Kont. Türkçe T. Mat. Sosyal Fen DİL-1 15 6 9 5 65 DİL-2 25 7 13 50 2 113 ORT. 20 6,5 11 57,5 40 16 091

35 Yabancı Dil Puan Türleri
Dil1 :Alman Dili Edb. / Öğrt, Amerikan Kül. Ed., İngiliz Dil Edb. / Öğrt., Fransız Dil ve Edb.,Mütercim Ter., Çeviri Bilim, Dilbilim, Turist Rehberliği, Dil2 :Arnavutça, Arap dili, Boşnak, Bulgarca Yunan, Fars, Gürcü, Hırvat, Hungaroloji, İspanyol, Japon, Leh, Latin dilleri, Yunan Dil-Edb. / öğr

36 LYS'DE HANGİ DERSTEN KAÇ SORU SORULACAK?
Matematik Geometri LYS - 2 Fizik Kimya Biyoloji LYS - 3 Türk Dili ve Edeb. Coğrafya-1 LYS - 4 Tarih Coğrafya-2 Felsefe Grb. LYS - 5 Yabancı Dil LYS'DE HANGİ DERSTEN KAÇ SORU SORULACAK? LYS - 1 LYS - 2 LYS - 3 LYS - 4 LYS - 5 Süre Toplam Soru 80 Soru 90 Soru Matematik 50 75 120 Dk. Geometri + Analitik 22+8 45 Fizik 30 135 Dk. Kimya Biyoloji Türk Dili ve Edeb. 56 85 Coğrafya - 1 24 35 Tarih 44 65 Coğrafya - 2 16 25 Felsefe Grb. Yabancı Dil 80 Not: Her testin kitapçığı ayrı ayrı dağıtılacak.

37 YENİ SINAV SİSTEMİNDE 17 PUAN TÜRÜ OLACAK.
YGS LYS 4 Yıllık Bölümler YGS – 1 MF – 1 YGS – 2 MF – 2 YGS – 3 MF – 3 YGS – 4 MF – 4 YGS – 5 TM – 1 YGS – 6 TM – 2 TM – 3 TS – 1 AÖF + MYO + Meslek L. Lisans Böl. ( Okul Öncesi Öğrt, Tesisat Öğrt…) TS – 2 DİL – 1 DİL – 2

38 Hangi Alan Mezunu Hangi Sınava Girerse İyi Olur
Sayısal alan mezunları: YGS, LYS1 (Mat-Geo), LYS2(Fen Bil) Eşit Ağırlık alan Mezunları: YGS, LYS1 (Mat-Geo), LYS3(Ed-Coğ.) Sözel alan mezunları: YGS, LYS3 (Ed-Coğ.), LYS4 (Sosyal Bil) Yabancı Dil alan mezunları: YGS, LYS5 (Yabancı Dil)

39 Psik. Dan. Reh. Bölümü okumak isteyen öğrenci
Mart ayında YGS’ ye girecek. Haziran ayında ayrı günlerde LYS’ye girecek. (TM-3 Puanı) LYS - 1 Süre Toplam Soru 80 Soru Matematik 50 75 120 Dk. Geometri + Analitik 22+8 45 LYS - 3 Süre Toplam Soru 80 Soru Türk Dili ve Edeb. 56 85 120 Dk. Coğrafya - 1 24 35

40 Öğrencilere Öneriler * YGS, LYS’ ye %40 katkı sağlamaktadır
* Soru sayısının fazla olması konuların daha ayrıntılı sorulmasını gerektirebilir. Tüm konuları ayrıntılı çalışmak gerekir. * YGS ve LYS ye çalışırken okul derslerini ihmal etmeyin. Okul derslerini ihmal etmeniz yazılılardan düşük notlar almanıza, bu da OBP‘ nizin( Ortaöğretim Başarı Puanı) düşmesine sebep olacaktır. Yerleştirme puanınızın yüzde 13'ünün OBP‘ den geldiğini unutmayın. * İlk yılınızda üniversite sınavını kazanmayı hedeflemelisiniz.Okul dersleriyle birlikte üniversite sınavına hazırlanmanın zor olduğunu düşünerek hayallerinizi ertelemeyin. 12. sınıfta gördüğünüz konular zaten sınavda karşılaşacağınız konulardır. Okul derslerinize çalışırken aynı zamanda üniversite sınavına da çalışmış oluyorsunuz.

41 FATİN RÜŞTÜ ZORLU ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ


"REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları