Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mühendis Nedir ? Türk Dil Kurumuna göre mühendis, İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı; çeşitli yapılar yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mühendis Nedir ? Türk Dil Kurumuna göre mühendis, İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı; çeşitli yapılar yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi."— Sunum transkripti:

1 Mühendis Nedir ? Türk Dil Kurumuna göre mühendis, İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı; çeşitli yapılar yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi şehircilik ve imar dışı alanların ilkeleri, bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, gemi, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir. Modern anlamda mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir.

2 Mühendis Nedir ? MÜHENDİSLİĞİN TANIMI ;
Mühendislik deneyim ve uygulama yoluyla matematik ve fen bilimlerine ilişkin edinilen bilgilerin, doğanın sunduğu malzeme ve enerjilerin insanlığın yararına ekonomik bir şekilde kullanılması için yöntemler geliştirmek üzere değerlendirmeler yapılmasını ve uygulamaya geçirilmesini sağlayan meslektir. Bu mesleği icra edene de "mühendis" denir.   MÜHENDİS KELİMESİNİN KÖKENİ ; İngilizcedeki engineer kelimesi latince ingenuity kelimesinden türetilmiştir . Bu kelimenin ingilizce karşılığı to create olup, Türkçe karşılığı yaratmaktır. Türkçe mühendis kelimesi ise arapçada geometri anlamına gelen hendese kelimesinden türetilmiştir.

3 AR-GE Nedir ? Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) OECD tarafından, "bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması" olarak tanımlanmıştır.Araştırma ve geliştirmenin üç bölümü vardır: Temel araştırma Uygulamalı araştırma Deneysel geliştirme. Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri kapsamaktadır.

4 ÜR-GE Nedir ? Ürün geliştirme (ÜR-GE), ürünün fiziki yapısını bugünkü görünüşünden ve işlevinden farklı hale getirmek, maliyetini azaltmak, kalitesini yükseltmek demektir. Ürünün kendisini ya da süreçlerini geliştirmek demektir. Yeni ürün geliştirme süreci her şeyden önce, işletme ve pazarlama yönetiminin genel stratejileri ile buna bağlı olarak yeni ürünlerle ilgili stratejik bakış açısına bağlı olarak gelişir. Ürün geliştirme yapabilmek için, araştırma geliştirme sonucunda bir ürüne sahip olmak gereklidir !!

5 İNOVASYON Nedir ? OECD ile Eurostat’ın birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzu‘na göre inovasyon ; yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır. Yaratılan ürünün ya da hizmetin yeni olduğunu da ancak tekniğin bilinen durumuna hakim olmak şartı ile anlaşılabilir. Ar-Ge, İnovasyon, Ür-Ge, Hayat….Başarısızlık en önemli bilgi kaynağıdır.

6 2014 yılı global inovasyon endeksine göre Türkiye 143 ülke arasında 54
2014 yılı global inovasyon endeksine göre Türkiye 143 ülke arasında 54. sıradadır.

7 PATENT-FAYDALI MODEL-MARKA-ENDÜSTRİYEL TASARIM
Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkı olan belgedir. Buluşu yapılan bir ürün ya da sistemin bütün hakları patent sahibine ait olur ve ondan izinsiz kullanılamaz. Faydalı Model, Türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir. Endüstriyel Tasarım, bir ürünün tümünün veya bir parçasının, veya ürün üzerindeki bir süslemenin; çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.

8 TÜRKİYE’NİN DÜNYA’DAKİ KONUMU

9 TÜRKİYE’NİN DÜNYA’DAKİ KONUMU

10 TÜRKİYE’NİN DÜNYA’DAKİ KONUMU

11 TÜRKİYE’NİN DÜNYA’DAKİ KONUMU

12 TÜRKİYE’NİN DÜNYA’DAKİ KONUMU

13 TÜRKİYE’NİN DÜNYA’DAKİ KONUMU

14 TÜRKİYE’NİN DÜNYA’DAKİ KONUMU

15 TÜRKİYE’NİN DÜNYA’DAKİ KONUMU

16 BUSİAD YENİLİKÇİLİK VE YARATICILIK UZMANLIK GRUBU

17 BURSA YENİLEŞİM ÖDÜLÜ Bursa’da faaliyet gösteren işletmelerin yenileşim süreçlerini içselleştirmelerine ve yenileşimi yönetebilmelerine destek olmak amacıyla başlatılmıştı ve 2015 yılında ikinci kez düzenlenecek. Bu bağlamda, ödül süreci, kuruluş içinde daha yaygın bir farkındalık yaratma, kendini değerlendirme ve başka kuruluşlarla kıyaslama için fırsat sağlıyor. Amacına ulaşması için ödül sürecini sahiplenen BUSİAD Yönetim Kurulu ve Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünün, ödül sürecini yöneten BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubunun, eğitim verenlerin, değerlendiricilerin ama en önemlisi, bu yolculuğa çıkmak isteyen katılımcıların desteğine ihtiyaç duyuluyor. Yenileşim süreci içinde yer alan firmalar 5 önemli adımda değerlendirilir. - Liderlik - Strateji -Öğrenme - Kaynak Yönetimi ve İşbirlikleri -Çalışanların Yönetimi -Süreçler

18 ATATÜRK VE İNOVASYON Medeni eser meydana getirmek kabiliyetinden yoksun olan kavimler, hürriyet ve bağımsızlıklarından ayrı tutulmaya mahkumdurlar. İnsanlık tarihi baştanbaşa bu dediğimi doğrulamaktadır. Medeniyet yolunda yürümek ve başarılı olmak, hayatın şartıdır. Bu yol üzerinde duraksayanlar veyahut bu yol üzerinde ileriye değil geriye bakmak cahilliği ve tedbirsizliğinde bulunanlar, medeniyetin coşkun seli altında boğulmaya mahkumdurlar. MEDENİYET YOLUNDA BAŞARI YENİLEŞMEYE BAĞLIDIR. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur(1924).


"Mühendis Nedir ? Türk Dil Kurumuna göre mühendis, İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı; çeşitli yapılar yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları