Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Geriatrik hastalarda sorunlar ve düzenlemeler Dr.Nurettin Karaoğlanoğlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Geriatrik hastalarda sorunlar ve düzenlemeler Dr.Nurettin Karaoğlanoğlu."— Sunum transkripti:

1 Geriatrik hastalarda sorunlar ve düzenlemeler Dr.Nurettin Karaoğlanoğlu

2 Yaşlılık? Eskimektir, gevşemektir, sarkmaktır, solmaktır, Eskimektir, gevşemektir, sarkmaktır, solmaktır, Sık sık hastalanmaktır Sık sık hastalanmaktır Kişinin melekelerini, libidosunu kaybetmeye başlamasıdır Kişinin melekelerini, libidosunu kaybetmeye başlamasıdır Sürekli bir şey (anahtar, gözlük, v.s) aramaktır Sürekli bir şey (anahtar, gözlük, v.s) aramaktır Şarap, keman veya halı gibi, eskidikçe değer kazanmaktır Şarap, keman veya halı gibi, eskidikçe değer kazanmaktır Olgunlaşmaktır,bilgeleşmektir, filozoflaşmaktır, Olgunlaşmaktır,bilgeleşmektir, filozoflaşmaktır, Yılların yüzümüze çizdiği yol haritasından rahatsız olmamaktır Yılların yüzümüze çizdiği yol haritasından rahatsız olmamaktır Gittikçe küçülen bir adada yaşamaktır Gittikçe küçülen bir adada yaşamaktır

3 Kronolojik yaşlanma Kronolojik yaşlanma Biyolojik yaşlanma Biyolojik yaşlanma –kalıtımsal –psikolojik –çevresel –yaşam tarzı

4 Fizyolojik değişiklikler Enflamatuar yanıt artar Enflamatuar yanıt artar Alveol sayısı azalır Alveol sayısı azalır Damarlarda ateroskleroz gelişir Damarlarda ateroskleroz gelişir Böbreklerde fonksiyonel glomerül sayısı azalır Böbreklerde fonksiyonel glomerül sayısı azalır Karaciğer kütlesi küçülür Karaciğer kütlesi küçülür Nörolojik sistemde önemli değişiklikler Nörolojik sistemde önemli değişiklikler

5 Ortalama ömür Eski Roma'da 22 yıl 19. yüzyılda 41 yıl Geçen yüzyıl 50 yıl Günümüzde Gelişmiş ülkelerde 75-80 yıl Afrika ülkelerinde 40-45 yıl *Türkiye'de ortalama ömür 71,4 kadınlarda 73,8 erkeklerde 68,9 *BM Kalkınma Programı (UNDP) 2007 İnsani Kalkınma Raporu

6 Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 190020002030 ABD % 4 %11%20 Türkiye%4,5 % 6 % 6

7 Yaş grubu-insidans ABD’de akciğer kanseri ABD’de akciğer kanseri 75-79 grubunda357/100 000 75-79 grubunda357/100 000 50-54 yaş grubunda 58/100 000 50-54 yaş grubunda 58/100 000 Feinstein MB, Bach PB. Epidemyology of lung cancer Chest Surg Clin N Am 2000;10:653-661 Feinstein MB, Bach PB. Epidemyology of lung cancer Chest Surg Clin N Am 2000;10:653-661

8 1970-2000 Cerrahi teknik Cerrahi teknik Anestezi Anestezi Ağrı tedavisi Ağrı tedavisi Preoperatif değerlendirme Preoperatif değerlendirme Ek hastalıkların etkili tedavisi Ek hastalıkların etkili tedavisi Postoperatif bakım koşullarının gelişmesi Postoperatif bakım koşullarının gelişmesi

9 Son 30 yıl 1974’de Weiss; ‘‘70 yaş üzeri hastalarda torakotomi kontrendikedir’’ 1986’da Romano ve Mark; ‘‘Akciğer rezeksiyonlarında yaş en önemli risk faktörüdür ve yaşla operatif mortalite doğru orantılı olarak artar’’ 1991’de Naunheim; ‘‘80 yaş üzerindeki hastalarda yaş önemli morbidite ve mortalite nedenidir’’ 1993’te Thomas; ‘‘70 yaş ve 70 yaş altı hastalarda postoperatif pulmoner komplikasyon görülme sıklığı açısından bir farklılık bulunmamaktadır’’ 1993’te Thomas; ‘‘70 yaş üstü ve 70 yaş altı hastalarda postoperatif pulmoner komplikasyon görülme sıklığı açısından bir farklılık bulunmamaktadır’’ 70 yaş ve 70 yaş altı hastalar arasında Hastane yatış süreleri, major morbidite ve mortalite oranlarında herhangi bir fark yok” 2006’da Cerfolio ; “70 yaş üstü ve 70 yaş altı hastalar arasında Hastane yatış süreleri, major morbidite ve mortalite oranlarında herhangi bir fark yok”

10 Mortalite-Morbidite mortalite % morbidite % Genel4-620-40 İleri yaş 9-1530-50

11 Morbidite ve Mortaliteyi artıran sebepler İleri yaş İleri yaş Kardiovasküler hastalık Kardiovasküler hastalık KOAH KOAH Düşük postoperatif FEV1 Düşük postoperatif FEV1 Acil operasyon, Uzun operasyon süresi, Ekstended rezeksiyon Acil operasyon, Uzun operasyon süresi, Ekstended rezeksiyon Renal yetmezlik Renal yetmezlik Albumin seviyesi <3.5 g/dL, Anemi (Hb <8.0 g/dL) Albumin seviyesi <3.5 g/dL, Anemi (Hb <8.0 g/dL) Günlük aktivitelerinde yardıma ihtiyaç duyma Günlük aktivitelerinde yardıma ihtiyaç duyma Morbid obezite Morbid obezite Sigara Sigara

12 Preoperatif dönem Preoperatif dönem Peroperatif dönem Peroperatif dönem Postoperatif dönem Postoperatif dönem

13 Preoperatif dönem Kardiopulmoner değerlendirme Kardiopulmoner değerlendirme Diğer organ patolojileri Diğer organ patolojileri Venöz tromboemboli proflaksisi Venöz tromboemboli proflaksisi KOAH KOAH Sigara? Sigara?

14 İnoperabilite kriterleri Hiperkapni (PCO2> 45 mmHg) Hiperkapni (PCO2> 45 mmHg) Hipoksemi (PO2< 50 mmHg) Hipoksemi (PO2< 50 mmHg) Pnömonektomi için FEV1< 2000 mL veya MVV< %50 Pnömonektomi için FEV1< 2000 mL veya MVV< %50 Lobektomi için FEV1< 1500 mL Lobektomi için FEV1< 1500 mL Postoperatif FEV1< 800 mL Postoperatif FEV1< 800 mL

15 Preoperatif değerlendirme FEV1 >2L(%60) DLCO > (%60) Normal arter kan gazı FEV1 < 2L (%60) DLCO < (%60) Anormal arter kan gazı FEV1<(%40) DLCO<(%40) SİNTİGRAFİ Postop FEV1>800 Postop FEV1>800 DLCO>(%40) DLCO>(%40) Postop FEV1< 800 Postop FEV1< 800 DLCO <(%40) DLCO <(%40) Egzersiz testleri Merdiven(< 2 kat) (+) VO2max <15ml/kg/dk >% 2 desaturasyon CERRAHİ (-) (-) CERRAHİ DIŞI TEDAVİ

16 Peroperatif dönem Daha az invaziv cerrahi Daha az invaziv cerrahi Ağrı azaltıcı cerrahi prosedürler Ağrı azaltıcı cerrahi prosedürler Kısa operasyon süresi Kısa operasyon süresi Bronkoskopik aspirasyon Bronkoskopik aspirasyon

17 Daha az invaziv cerrahi VATS VATS Minitorakotomi Minitorakotomi Kas koruyucu torakotomi Kas koruyucu torakotomi Minimal kanama ve doku travmatizasyonu Minimal kanama ve doku travmatizasyonu Parankim koruyucu prosedürler Parankim koruyucu prosedürler

18 Akciğer kanseri-VATS 55 hastaya VATS (stage I) (80+) 55 hastaya VATS (stage I) (80+) Ortalama yaş 82.7 (80- 89 yaş arası) Ortalama yaş 82.7 (80- 89 yaş arası) –lobektomi 37, –bilobektomi 1 –segmentektomi 7 –wedge rezeksiyon 10 Morbidite (%25.6) Morbidite (%25.6) Mortalite (%3.6) Mortalite (%3.6) Ortalama hastane yatışı 8 gün Ortalama hastane yatışı 8 gün 3 yıllık survey %76.4, 5 yıllık survey %65.9 3 yıllık survey %76.4, 5 yıllık survey %65.9 Mun M., Kohno T Video-assisted thoracic surgery for clinical stage I lung cancer in octogenarians. Ann Thorac Surg. 2008 Feb;85(2):406-11

19 Ağrı azaltıcı cerrahi prosedürler VATS VATS Minitorakotomi Minitorakotomi Kas koruyucu torakotomi Kas koruyucu torakotomi Cerrahi teknik Cerrahi teknik –Absorbabl sutür kullanımı –Transkostal kot sutürü –Drene bağlı ağrının engellenmesi

20 Torakotomi-solunum yetmezliği İnterkostal kesi-Postoperatif ağrı İnterkostal kesi-Postoperatif ağrı İlk gün vital kapasite kaybı % 25 İlk gün vital kapasite kaybı % 25 Pulmoner kompliansda azalmaPulmoner kompliansda azalma Derin nefes almada zorlukDerin nefes almada zorluk ÖksürememeÖksürememe Sekresyon retansiyonuSekresyon retansiyonu Hipoventilasyon-CO2 retansiyonuHipoventilasyon-CO2 retansiyonu Atelektazi-pnömoniAtelektazi-pnömoni

21 Postoperatif dönem Erken ekstübasyon Erken ekstübasyon Erken mobilizasyon Erken mobilizasyon Epidural veya hasta kontrollü analjezi, İnterkostal blokaj Epidural veya hasta kontrollü analjezi, İnterkostal blokaj Nazal oksijen desteği Nazal oksijen desteği Göğüs fizyoterapisi Göğüs fizyoterapisi Gerekirse fiberoptik bronkoskopi Gerekirse fiberoptik bronkoskopi

22 Kardiopulmoner komplikasyonlar Morbidite ve mortalitenin en önemli nedenidir Morbidite ve mortalitenin en önemli nedenidir Pulmoner komplikasyon %20-50 Pulmoner komplikasyon %20-50 –Preop. pulmoner fonksiyonlarda bozukluk –Sigara Kardiak komplikasyonlar %3,8- 37 Kardiak komplikasyonlar %3,8- 37 –Mediastinal kayma –Hipoksemi –Anormal kan pH

23 Komorbid hastalık Başka bir hastalık anamnezi %83 Başka bir hastalık anamnezi %83 Kardiak hastalık, diabet, hipertansiyon %39 Kardiak hastalık, diabet, hipertansiyon %39 Duque JL et all. Ann Thorac Surg 1997;63:944-950

24 273 Olgu (70+) (n)Mortalite5 yıllık survey Standart23711 (%4,0)34,30% Ekstended364 (%11,1)24,10% Lobektomi1519 (%5,9)35,20% Bilobektomi492 (%4,7)30,30% Pnömonektomi423 (%7,1)24,50% Sleeve rezeksiyon91 (%11,1)25,70% Wedge rezeksiyon22015,50% Sirbu H, Schreiner W, Dalichau H, et al.. Z Herz- Thorax- Gefäßchir 2005; 19:37–45.

25 273 Olgu (70+) Major komplikasyon 273 Olgu (70+) Mortalite 15(%5.4) BPF61 (6.6) Uzamış hava kaçağı8- Kanama(retorakotomi)51 (6.6) Balgam retansiyonu23- Postoperatif pnömoni8 5 (33.7) ARDS3 2 (13.3) Pulmoner emboli2 2 (13.3) Miyokard infarktüsü21 (6.6) Kardiyak herniasyon11 (6.6) Diğer9 2 (13.3) Toplam59(%21.6) Sirbu H, Schreiner W, Dalichau H, et al. Clinical course and surgical long-term outcome in geriatric patients with non-small cell carcinoma. Z Herz- Thorax- Gefäßchir 2005; 19:37–45.

26 Geriatrik hasta grubu (363) Geriatrik hasta grubu (363) –70-74 yaş:191 hasta –75-79 yaş:121 hasta – >80 yaş: 51 hasta Kontrol grubu 363 hasta (<70 yaş) Kontrol grubu 363 hasta (<70 yaş) Kontrol ve geriatrik grubun stage, pulmoner fonksiyon, performans durumu, rezeksiyon tipi birebir benzer Kontrol ve geriatrik grubun stage, pulmoner fonksiyon, performans durumu, rezeksiyon tipi birebir benzer Hastane yatışı, major morbidite veya mortalite oranlarında herhangi bir fark yok Hastane yatışı, major morbidite veya mortalite oranlarında herhangi bir fark yok Geriatrik grupta stage I’de 5 yıllık survey daha iyi (%78- %69), diğer evrelerde ise benzer Geriatrik grupta stage I’de 5 yıllık survey daha iyi (%78- %69), diğer evrelerde ise benzer Neoadjuan tedavi alan hastalarda major morbidite 3 kat fazla Neoadjuan tedavi alan hastalarda major morbidite 3 kat fazla 726 hastalık çalışma Cerfolio R.J., Bryant A.S. Survival and Outcomes of Pulmonary Resection for Non-Small Cell Lung Cancer in the Elderly: A Nested Case-Control Study. Ann Thorac Surg 2006;82:424-430.

27 Mortalite-Morbidite (80+) (n)MorbiditeMortaliteSurvey (5 yıl) Ginsberg 198337?(%) 8,1? Shirakusa 198931(%) 51(%) 1355% Osaki 199433(%) 67(%) 2132% Naunheim 199437(%) 45(%) 1630% Pagni 199754(%) 45(%) 3,743% Wada 1998225?(%) 2,2? Port 200361(%) 38(%) 1,638%

28 ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH Ocak 2007-mart 2008 70 yaş altı 70 yaş üstü Operasyon1452122 Mortalite23(%1.58)14(%11.4)

29 Pnömonektomi 5 Lobektomi +wedge 3 Sleeve üst lobektomi 1 Bilobektomi sup. 1 Lobekt.+toraks duvarı rez. 1 Lobekt.+toraks duvarı rez. 1 Trakeal rezeksiyon 1 Trakeal rezeksiyon 1 Dekortikasyon 1 Bül ligasyonu 1 ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH 70+ yaş mortalite

30 ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH Ek hastalık-mortalite(%64) ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH Ek hastalık-mortalite(%64) Hipertansiyon 4 Hipertansiyon 4 Diabet+kr.Renal yetmezlik 2 Diabet+kr.Renal yetmezlik 2 Hipertansiyon+kalp yetm.+Diabet Hipertansiyon+kalp yetm.+Diabet + hipotiroidi 1 + hipotiroidi 1 Diabet 1 Diabet 1 Koroner arter hastalığı 1 Koroner arter hastalığı 1

31 Rezeksiyonla sağlanacak yaşam süresi, beklenen cerrahisiz yaşam süresinden uzun olmalı? Rezeksiyonla sağlanacak yaşam süresi, beklenen cerrahisiz yaşam süresinden uzun olmalı? Postoperatif elde edilecek hayat konforu yüksek olmalı Postoperatif elde edilecek hayat konforu yüksek olmalı Ekstended rezeksiyonlar sadece çok iyi seçilmiş hastalarda yapılmalıdır Ekstended rezeksiyonlar sadece çok iyi seçilmiş hastalarda yapılmalıdır Pulmoner fonksiyonları sınırlı olan tümör çapı <2 cm hastalarda wedge rezeksiyon veya segmentektomi lobektominin alternatifi olarak kullanılabilir Pulmoner fonksiyonları sınırlı olan tümör çapı <2 cm hastalarda wedge rezeksiyon veya segmentektomi lobektominin alternatifi olarak kullanılabilir Survey yaştan bağımsız ve tümör evresi ile ilişkilidir Survey yaştan bağımsız ve tümör evresi ile ilişkilidir Cerrahi; Geriatrik hastalardada tek küratif tedavi seçeneğidir Cerrahi; Geriatrik hastalardada tek küratif tedavi seçeneğidir

32 Pablo Picasso, 91 yaşında ölünceye kadar resim yapmayı sürdürdü.


"Geriatrik hastalarda sorunlar ve düzenlemeler Dr.Nurettin Karaoğlanoğlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları