Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE SOLUNUM SİSTEMİ İNFEKSİYONLARINDAKİ ETKENLER DİRENÇ DURUMU Doç. Dr. Hakan Erdem TTD-13.Yıllık Kongresi, İ stanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE SOLUNUM SİSTEMİ İNFEKSİYONLARINDAKİ ETKENLER DİRENÇ DURUMU Doç. Dr. Hakan Erdem TTD-13.Yıllık Kongresi, İ stanbul."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE SOLUNUM SİSTEMİ İNFEKSİYONLARINDAKİ ETKENLER DİRENÇ DURUMU Doç. Dr. Hakan Erdem TTD-13.Yıllık Kongresi, İ stanbul

2 HE-2 Ayaktan Hastalar ♣ ♣ Trabzon, 2000 yılı, sağlık ocaklarında ♣ ♣ ASYİ, % 2.8 ♣ ♣ ÜSYİ, % 23 Özlü T, Çetinkaya F, Öztuna F, Bülbül Y. Trabzon merkez sağlık ocaklarına başvuran olgularda solunum yolu enfeksiyonlarının değerlendirilmesi. Toraks Dergisi 2002; 3 (Ek 1): 41.

3 HE-3 Ülkemizde Pnömoni ♣ Son iki ayda tanı konulmuş ♣ 20 akut ve kronik hastalık ♣ Pnömoni 15. sırada (%1.15) ♣ % 4.2 mortalite, 5. sırada T.C.S.B, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, Başkent Üniversitesi Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyeti Etkinlik Projesi, 2004 (www.toraks.org.tr).

4 HE-4 Erdem H, et al. War and infection in the preantibiotic era; the third Ottoman army in 1915, (yayınlanmamış bilgi)

5 HE-5TGPn Kültür pozitifler KaynaklarEtkenler% PİYOJEN BAKTERİLER 806 344 (43 %) ( 2-13 ) S. pneumoniae 45 % EGNB 15 % Streptokoklar 10 % S. aureus 9 % H. influenzae 7 % P. aeruginosa 6 % Neisseria spp. 4 % M. catarrhalis 2 % Acinetobacter spp 1 % ATİPİK BAKTERİLER 566 Seroloji (+) ( 2-7, 14, 15 ) M. pneumoniae 50 % 166 TGP hastasında (% 32) 200 seropozitiflik C. pneumoniae 35.5 % L. pneumophila 10 % C. burnetti 4.5 % Erdem H. Infectious etiology of hospitalised CAP in Turkey. Flora Derg (yayında)

6 HKP Çalışmaları HE-6 KAYNAKLAR 123456789n % P. aeruginosa 5243678177715378360 % 28 Acinetobacter spp 2665421512115660350 % 27 S. aureus 55113182991101269316 % 24 Klebsiella spp. 263271543583 % 6.4 Enterobacter spp 75123271064 % 4.9 E.coli 1765367549 % 3.8 KNS 512421 % 1.6 S. maltophilia 144321 % 1.6 S. pneumoniae 434112 % 1 Enterobacteriaceae 55 % 0.4 Proteus spp 134 % 0.3 Candida spp 44 % 0.3 Enterokok spp. 33 % 0.2 Morganella spp. 112 % 0.1 Serratia spp. 11 % 0.1 Aspergillus spp 11 % 0.1 1296

7 HE-7 1.Şafak B, Çiftçi İH, Kıyıldı N, Aktepe OC, Çetinkaya Z, Altındiş M. Ventilatör ilişkili pnömoni tanısında endotrakeal aspirat kültürleri: 2004-2006 yılları sonuçları. Ankem Derg 2007;21(2):81-5. 2.Çakır-Edis E, Çağlar T, Oktun M, Gürcan Ş, Hatipoğlu ON, Erkan T. Hastane kökenli pnömonilerde sorumlu etkenler ve antimikrobiyal direnç değişimi. İnfeks Derg 2006 20(2):107-10. 3.Sevinç C, Şahbaz S, Uysal Ü, et al. Hastane kökenli pnömoni olgularında etken dağılımı ve prognoza etkili faktörler. Tüberk Toraks Derg 2007;55(2):153-9. 4.Kaynar H, Yılmaz N, Sağlam L, et al. Hastane kökenli pnömoni olgularında etkenler ve antibiyotik duyarlılıkları. Tüberk Toraks Derg 2004 52(4):333-40. 5.Karacan Ö, Şimşek A, Ulubay G, Akçay Ş, Ergin F, Eyüboğlu FÖ. Seksen Yaş ve Üzeri Olgularda Hastane Kökenli Pnömoninin Seyri. Toraks Derg 2005;6(2):109-14. 6.Erdem I, Ozgultekin A, Sengoz Inan A, et al. Incidence, etiology, and antibiotic resistance patterns of gram-negative microorganisms isolated from patients with ventilator- associated pneumonia in a medical-surgical intensive care unit of a teaching hospital in istanbul, Turkey (2004-2006). Japanese journal of infectious diseases 2008 Sep;61(5):339- 42. 7.Aybar Turkoglu M, Topeli Iskit A. Ventilator-associated pneumonia caused by high risk microorganisms: a matched case-control study. Tuberkuloz ve toraks 2008;56(2):139-49. 8.Ertugrul BM, Yildirim A, Ay P, et al. Ventilator-associated pneumonia in surgical emergency intensive care unit. Saudi medical journal 2006 Jan;27(1):52-7. 9.Namiduru M, Gungor G, Karaoglan I, Dikensoy O. Antibiotic resistance of bacterial ventilator-associated pneumonia in surgical intensive care units. The Journal of international medical research 2004 Jan-Feb;32(1):78-83.

8 Akciğer Apsesi ♣ Ulusal veri  ♣ Polimikrobiyal ♣ En sık oral anaeroplar ♣ S. aureus, ♣ P. aeruginosa ♣ EGNB ♣ Pasteurella, Burkholderia ♣ H. influenzae ♣ Legionella spp ♣ Grup A streptokok ♣ S. pneumoniae HE-8 Lorber B. Lung Abscess. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases: Churchıll- Lıvıngstone Co, 2005:853-7.

9 Aspirasyon Pnömonisi ♣ Ulusal veri  ♣ Orofarengeal aspirasyon ♣ Polimikrobiyal ♣ Oral anaeroplar ♣ EGNB ♣ Gazi UTF ♣ 236 pnömoni hastası ♣ 7’si (% 3) AP tanısı ♣ Üçünde etken ♣ S. aureus ♣ Koagülaz negatif stafilokok ♣ Acinetobacter sp ♣ P. aeruginosa’dır HE-9 Ulukavak-Çiftçi T, Mollarecep ER, Ekim N. Aspirasyon Pnömonisi (7 Olgu ve Literatür İncelemesi). Toraks Derg 2004;5(2):100-5.

10 Bronşiektazi ♣ P. aeruginosa ♣ Akciğer fonksiyonları  ♣ H. influenzae ♣ Moraxella catarrhalis ♣ S. pneumoniae ♣ S. aureus ♣ M. tuberculosis dışı mikobakteriler ♣ Ulusal veri  ♣ İzmir, 50 olgu ♣ % 32 P. aeruginosa ♣ % 4 H. influenzae ♣ % 2 S. pneumoniae ♣ % 2 P. mirabilis HE-10 Kömüs N, et al. Bronşektazi olgularında Pseudomonas aeruginosa kolonizasyonu ve klinik yansımaları. Tuberkuloz ve Toraks 2006 54(4):355-62.

11 Kistik Fibrozis ♣ S. aureus ♣ H. influenzae ♣ P. aeruginosa ♣ Pek çok m.o. ♣ Hacettepe UTF ♣ S. aureus (% 62) ♣ P. aeruginosa (% 43) ♣ K. pneumoniae (% 35) ♣ H. influenzae (% 27) ♣ B. cepacia (% 4) HE-11 Şener B, Günalp A, Özçelik U, Göçmen A. Kistik fibrozis olgularının 5 yıllık mikrobiyolojik değerlendirimi Mikrobiyoloji bulteni 1996;30(4):343-51.

12 HE-12 Aspirasyon Pnömonisi Bronşiektazi Akciğer Apsesi Kistik Fibrosis S. pneumoniae++ EGNB+++ S. aureus++ H. influenzae+++ M. catarrhalis+ P. aeruginosa+++ Burkholderia+ Oral anaeroplar++ Legionella spp.+ NTM+

13 TK Akciğer Patojenleri TK Akciğer Patojenleri Ulusal veri  ♣ Pnömokoklar ♣ H.influenzae ♣ M. catarrhalis Ulusal veri  ♣ TK-S. aureus ♣ Oral anaeroplar ♣ Atipik Patojenler HE-13

14 Türkiye’de Pnömokoklarda Penisilin Direnci HE-14 DuyarlıODDDirençli Parenteral penisilin (menenjit dışı) < 2 μg/ml4 μg/ml> 8 μg/ml % 98.31.7 %(-) Penisilin (Oral penisilin V) < 0.06 μg/ml0.12-1.0 μg/ml> 2 μg/ml % 65.528 % 6.6 1.Erdem H, Pahsa A. Antibiotic resistance in pathogenic Streptococcus pneumoniae isolates in Turkey. J Chemother. 2005 Feb;17(1):25-30. 2.Erdem H. An update on invasive pneumococcal antibiotic resistance in Turkey, 2008. J Chemother. 2008 Dec;20(6):697-701.

15 Pnömokoklarda Kinolon Direnci HE-15

16 Pnömokoklarda Makrolid Direnci HE-16

17 Pnömokoklar-Diğer Antibiyotikler HE-17

18 H. influenzae, M. catarrhalis HE-18

19 HE-19 1.Gazi H. Alt Solunum yolu enfeksiyonu etkeni olarak izole edilen Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrhalis suşlarının in-vitro antibiyotik duyarlılıkları In: 12th National Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, P01- 26. Belek-Antalya, 2005. 2.Aktepe OC. Kistik fibrosis olgularında Haemophilus influenzae: Bir alt solunum yolu infeksiyonu etkeni. Flora Derg 2000;5:44. 3.Berkiten R. Solunum yolu infeksiyonlarından izole edilen Haemophilus influenzae suşları ve çeşitli antimikrobik maddelere direnç. Ankem Derg 2001;15:718. 4.Mamal-Torun M. Haemophilus influenzae’de antimikrobik maddelere direnç frekansı In: The 2nd symposium of Hinfluenzae infections. İstanbul Türk Mikrobiyol Cem, 2001:80. 5.Gürol Y. Erişkin hastaların alt solunum yolu örneklerinin Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae ve Moraxella catarrhalis yönünden değerlendirilmesi. In: 30th National Congress of Microbiology, P19-02. Antalya, 2002. 6.Yıldız D. Kreşe devam eden çocukların boğaz florasında Haemophilus influenzae kolonizasyon sıklığı ve direnç oranları. Ankem Derg 2003;17:97. 7.Eşel D. Klinik örneklerden izole edilen Haemophilus kökenlerinde antibiyotiklere duyarlılık. Ankem Derg 2000;14:555. 8.Şenol G, Erer OF, Aktoğu-Özkan S. Garenoksasinin alt solunum yolu patojenlerine in-vitro etkinliği. Klimik Derg 2006;19(1):28-31. 9.Zarakolu P. Antimicrobial resistance patterns of respiratory pathogens: a local report from Turkey. Clin Microbiol Infect 2003 Dec;9(12):1257-8. 10.Uraz G. beta-Lactamase activities and resistance to antibiotics of Haemophilus influenzae, H. parainfluenzae and H. aphrophilus strains identified in throat cultures from children. Drug Metabol Drug Interact 2000;16(3):217-28. 11.Gur D. Prevalence of antimicrobial resistance in Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis and Streptococcus pyogenes: results of a multicentre study in Turkey. Int J Antimicrob Agents 2002 Mar;19(3):207-11. 12.Baysallar M. Haemophilus influenzae’de in vitro makrolid direncinin araştırılması ve yorumlama kriterlerinin değerlendirilmesi. İnfeks Derg 2002;16:43-7. 13.Ozyilmaz E. Major bacteria of community-acquired respiratory tract infections in Turkey. Jpn J Infect Dis 2005 Feb;58(1):50-2. 14.Harding I, Felmingham D. PROTEKT years 1-3 (1999-2002): study design and methodology. Journal of chemotherapy (Florence, Italy) 2004 Dec;16 Suppl 6:9-18. 15.Gazi H. Antimicrobial susceptibility of bacterial pathogens in the oropharynx of healthy school children in Turkey. Indian J Med Res 2004 Nov;120(5):489-94. 16.Altun B. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesinde klinik örneklerden izole edilen Haemophilus influenzae suşlarının antibiyotiklere direnç durumu (2002-2007) Çocuk Enfeksiyon Dergisi 2008;2(2):50-4. 17.Özerol İH. Sağlıklı kişilerde, Moraxella catarrhalis'in nazofaringial taşıyıcılığı ve antimikrobiyallere duyarlılığı İnönü Üniv Tıp Fak Derg 2001;8(2):80-3. 18.Şenol G. Akciğer enfeksiyonlarında Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis ve Streptococcus pneumoniae suşlarının izolasyon oranları ve antibiyotiklere direnci. Toraks Derg 2000;1(1):46-9. 19.Akgün DB. Alt solunum yolu enfeksiyonlarından izole edilen S. pneumoniae, H. influenza, M. catarrhalis suşları ve antibiyotiklere direnç, 2002-05. In: 17th Turkish National Congress of Microbiology, P30. Kremlin Palace, Antalya, 2006.

20 TK-EGNB HE-20

21 HE-21 TK-EGNB

22 HE-22 TK-P. aeruginosa

23 HE-23 HK-Gram Negatif Patojenler Gur D, Gulay Z, Akan OA, et al. [Resistance to newer beta-lactams and related ESBL types in gram-negative nosocomial isolates in Turkish hospitals: results of the multicentre HITIT study]. Mikrobiyoloji bulteni 2008 Oct;42(4):537-44.

24 HE-24 HK-Gram Negatif Patojenler Eraksoy H, Basustaoglu A, Korten V, et al. Susceptibility of bacterial isolates from Turkey--a report from the Meropenem Yearly Susceptibility Test Information Collection (MYSTIC) Program. Journal of chemotherapy (Florence, Italy) 2007 Dec;19(6):650-7.

25 HK-S. aureus HE-25

26 HK-S. aureus HE-26

27 HE-27 1.Abut Lİ, Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen stafilokokların farklı antibiyotiklere direnç. İnönü Üniv Tıp Fak Derg 2003;10(4):173-75. 2.Surucuoglu S. Bacteriology of surgical wound infections in a tertiary care hospital in Turkey. East Afr Med J 2005 82(7):331-6. 3.Özkalp B. Klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının çeşitli antibiyotiklere in vitro duyarlılıkları Gen Tıp Derg 2003;13(2):65-8. 4.Öncül O. Hastane personelinde nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığı [Nasal S. aureus carriage in hospital personnel]. Klimik Derg 2002;15(3):74-7. 5.Demirdağ K. Mekanik ventilasyon desteği alan hastaların trakeal aspirat örneklerinden izole edilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları. Klimik Derg 2003;16(2):68-72. 6.Çıtak S. Hastane ve toplum kaynaklı metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılığı CUTF Derg 2004;26(1):13-7. 7.Gonlugur U. Antibiotic susceptibility patterns of respiratory isolates of Staphylococcus aureus in a Turkish university hospital. Acta Microbiol Pol 2003;52(2):143-8. 8.Namıduru M. Cerrahi yoğun bakım ünitesinde hastane infeksiyonu etkeni olan bakteriler ve antibiyotiklere direnç durumları. İnfeks Derg 2003;17(1):39- 44. 9.Ertem-Tuncer G. Klinik örneklerden izole edilen Stafilokok suşlarının vankomisin ve teikoplanine karşı in-vitro duyarlılıkları. İnfeks Derg 2003;17(2):185-8. 10.Şencan İ. Hemodiyaliz hastalarında burunda metisiline dirençli Staphylococcus aureus taşıyıcılığı. İnfeks Derg 2003;17(1):31-4. 11.Ekşi F. Klinik örneklerden soyutlanan S.aureus suşlarının metisilin direncinin belirlenmesi ve antimikrobiyal ajanlara duyarlılığının değerlendirilmesi. XIIth Turkish National Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases P [01-06]. Antalya, 2005. 12.Kökoğlu ÖF. Dicle Üniversitesi Hastanesi çalışanları ve diyaliz hastalarında Staphylococcus aureus burun taşıyıcılığı ve antibiyotik duyarlığının araştırılması. İnfeks Derg 2003;17(4):443-6. 13.Yakupoğulları Y. Staphylococcus aureus suşlarının siprofloksasin, ofloksasin, levofloksasin ve moksifloksasin duyarlılıkları. Fırat Tıp Derg 2006;11(1):45-7. 14.Yavuz MT. Klinik örneklerden soyutlanan Stafilokok kökenlerinin bazı kiolon ve aminoglikozid grubu antibiyotiklere in-vitro duyarlılığının araştırılması. XIIth Turkish National Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases P [01-35], 2005. 15.Altoparlak Ü, Özbek A, Aktaş F. Üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen bakterilerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları Türk Mikrobiyol Cem Derg 2002;32(3-4):167-73. 16.Tosun I. Emergence of rifampicin resistance in methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolated at a Turkish university hospital. Microb Drug Resist 2005;11(1):48-52. 17.Baysal B. Klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının fusidik asit ve bazı antibiyotiklere duyarlılıkları. İnfeks Derg 2003;17(1):27- 30. 18.Kuzucu Ç. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus ve Koagülaz Negatif Stafilokoklarda fusidik asit duyarlılığı Ankem Derg 2003;17(1):7-9. 19.Çelen MK. Klinik örneklerden izole edilen S.aureus suşlarının fusidik asit direnci XIIth Turkish National Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases P [01-01]. Antalya, 2005. 20.Baysallar M. Linezolid and quinupristin/dalfopristin resistance in vancomycin-resistant enterococci and methicillin-resistant Staphylococcus aureus prior to clinical use in Turkey. Int J Antimicrob Agents 2004;25(1):93. 21.Yavuz MT. S.aureus suşlarının kinupristin-dalfopristine in vitro duyarlılıkları. XIIth Turkish National Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases P [01-32]. Antalya, 2005. 22.Sancak B. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus heterogeneously resistant to vancomycin in a Turkish university hospital. J Antimicrob Chemother 2005;56:519-23. 23.Torun MM. Two heterogeneously vancomycin-intermediate clinical isolates of methicillin-sensitive and methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a Turkish university hospital: brief report of a surveillance study. Int J Antimicrob Agents 2005;26(6):508-10. 24.Nakipoglu Y. Investigation of Staphylococcus strains with heterogeneous resistance to glycopeptides in a Turkish university hospital. BMJ Infect Dis 2005;5(5(1)):31.

28 Pnömokoksik ASY ♣ Kristalize penisilin 6x2 MU ♣ Amoksisilin 3x1 gr ♣ Levo, moksi, gemi  ♣ Makrolidler, tetrasiklinler !!! ♣ Pnemo 23, % 79 kapsam HE-28 1.Erdem H, Sener B. Pneumococcal seroepidemiology in Turkey: implications for vaccine coverage. Vaccine 2008 Mar 4;26(10):1271-3. 2.Oncu S, Erdem H, Pahsa A. Therapeutic options for pneumococcal pneumonia in Turkey. Clin Ther. 2005 Jun;27(6):674-83.

29 H. influenzae, M. catarrhalis ♣ Ampisilin, SXT  ♣ Makrolidler  ♣ Tetrasiklinler  ♣ Yeni kuşak kinolonlar  ♣ BL/BLI  ♣ 2-3 kuşak sefalo  HE-29

30 Atipik Pnömoniler ♣ Doksisiklin ♣ Makrolidler ♣ Levo, moksi, gemi ♣ Kritik hastalarda rifampisinle kombinasyon HE-30 Erdem H, Unal S. Türkiye'de bağışıklığı yeterli erişkinlerde toplum kökenli pnömoni tedavisi. Flora Derg 2007;12(2):67-79.

31 Oral Anaeroplar ♣ Amoks-klav, Amp-sülb ♣ Pip-tazo ♣ Metronidazol ♣ Karbapenemler HE-31 Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, et al. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society Consensus Guidelines on the Management of Community-Acquired Pneumonia in Adults. Clin Infect Dis 2007(44):S000–

32 TK-EGNB Pnömonileri ♣ SXT, ampisilin  ♣ 1-2 kuşak sefalo  ♣ Amoks-klav, Amp-sülb  ♣ Levo, moksi, gemi !!! ♣ 3-4 kuşak sefalospo  ♣ Pip-tazo, sef-sülb  ♣ Ertapenem  HE-32

33 HK-EGNB Pnömonileri ♣ Ülkemizde % 16 HKP etkeni ♣ Kurumsal yaklaşım ♣ Mikrobiyolojik tanı HE-33

34 P. aeruginosa ♣ Hiçbir antibiyotik güvenilir değil ♣ Pip-tazo, sef-sülb ♣ Seftazidim, sefepim ♣ Aztreonam ♣ Karbapenemler (ertapenem hariç) ♣ Kombinasyon ♣ Aminoglikozid ve/veya kinolon ♣ Başka seçenek yoksa kolistin HE-34

35 S. aureus ♣ Vankomisin ♣ Teikoplanin ♣ Linezolid ♣ Quinopristin-dalfopristin ♣ Daptomisin  HE-35 Erdem H, Oncul O. A rewiev of the current place of glycopeptides in Turkish medical practice. Curr Ther Res 2007;68(1):49-66.

36 HE-36  hakanerdem1969@yahoo.com Teşekkürler…


"TÜRKİYE’DE SOLUNUM SİSTEMİ İNFEKSİYONLARINDAKİ ETKENLER DİRENÇ DURUMU Doç. Dr. Hakan Erdem TTD-13.Yıllık Kongresi, İ stanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları