Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“KOBİ’lerin Krediye Erişiminde Tek ve Doğru Adres: KGF”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“KOBİ’lerin Krediye Erişiminde Tek ve Doğru Adres: KGF”"— Sunum transkripti:

1 “KOBİ’lerin Krediye Erişiminde Tek ve Doğru Adres: KGF”
KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. “KOBİ’lerin Krediye Erişiminde Tek ve Doğru Adres: KGF” Hikmet KURNAZ 10 Nisan 2015 TOBB – Meclis Üyeleri

2 Kuruluş Amacı KGF, Teminat yetersizliği olan KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla, “Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bir Kredi Garanti Fonu Kurulmasına Yardım”başlıklı 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1993 yılında kurulmuştur. KGF bir kredi kefalet kuruluşudur. Teminat yetersizliği olan KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla, Bakanlar Kurulu Kararıyla 1993 yılında kurulmuştur. İlk kefalet işlemini yaptığı 1994 yılından bu yana onbinlerce KOBİ’ye kefil olarak bu işletmelerin krediye erişmeleri kolaylaştırmış, kimi zaman da mümkün hale getirmiştir. Kar amacı gütmemektedir. Tabii ki, dünyadaki örneklerinden esinlenerek kurulmuştur. Aslında dünyada kredi kefalet kuruluşlarının tarihi 1930’lu yıllara kadar uzanıyor. Ama, bütün dünyada yaygınlaşmaları, KGF’nin de kurulduğu 1990’lı yıllara rastlıyor. Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından soğuk savaş döneminin sona ermesiyle birlikte hızla globalleşen dünyada, malların ve sermayenin serbestçe dolaşımının önü açıldı, kurların ve faizler serbest piyasa şartlarında belirlenmeye başladı. Tabii, KOBİ’ler açısından yıpratıcı bir süreç oldu bu.. Bir yandan rafları dolduran ithal mallar, diğer yandan kurlardaki ve faizlerdeki dalgalanmalar karşısında KOBİ’lerin korunmaları ve desteklenmeleri konusu bütün hükümetler açısından çok önemli bir mesele haline geldi. Böyle zamanlarda hükümetlerin makro ekonomi politikaları yeterince olamadığı için KOBİ’lere doğrudan destek sağlayacak mekanizmalardan biri olarak en az kamusal maliyetle en yüksek faydayı sağlayan kredi kefalet kuruluşları bir çare olarak gündeme geldi ve yaygınlaştı. 1

3 Niteliği Bankacılık Kanunu’na göre finansal kuruluş olarak tanımlanan KGF, AECM (Avrupa Garanti Kuruluşları Birliği) üyesi özgün bir kurumsal“kredi kefalet” kuruluşudur. 2

4 Ortaklık Yapısı 3

5 Toplam Kaynaklar Öz Kaynaklar 262 milyon TL Yabancı Kaynaklar
4

6 Yararlanıcılar KOBİ’ler ve KOBİ vasfına sahip; Esnaf ve Sanatkar
Tarımsal İşletme Çiftçi Serbest Meslek Mensubu Ve Hazine Desteklerinden Şarta Bağlı Olarak; KOBİ Olmayan Seyahat Şirketleri ve Gemi İnşa İşletmeleri 5 6

7 Kefalet Türleri Risk Paylaşımına Dayalı Kefaletler
- Banka Talepli Kefaletler - Portföy Garantisi Sistemi (PGS) Kapsamındaki Kefaletler Doğrudan Verilen Kefaletler KOSGEB Geri Ödemeli Destekleri TÜBİTAK Transfer Ödemeleri TTGV Destekleri EXİMBANK Kredileri Devredilebilir Kefaletler 7

8 Risk Paylaşım Esaslı Sistem Kefalet Limitleri ve Paylaşım Oranları
Öz Kaynaklardan Verilen Kefaletlerde - Bir KOBİ için %80 = TL Bir risk grubu için TL - Eximbank / bir KOBİ için TL Bir risk grubu için TL Kadın Girişimciler için %90 - Tekno Girişimciler için %90 Hazine Desteğinden Verilen Kefaletlerde - Bir KOBİ için % = TL Bir risk grubu için TL - Bir imalatçı KOBİ için % = TL Bir risk grubu için TL - Bir kadın girişimci için %85 = TL Bir risk grubu için TL - Gemi İnşa Sanayiinde KGF payı : %70 - Seyahat Acentelerinde KGF payı : %75 7

9 Kefaletin Fiyatlandırılması
Öz Kaynaklarda; - Kefalet riski üzerinden kaynağına ve kredinin türüne göre yıllık % 0,5 - 2 oranında komisyon tahsil edilir. Hazine Desteğinde; - Kefalet riski üzerinden her yıl peşin olarak %1 komisyon tahsil edilir. (Kadın girişimcilerde %0,3) 8

10 Başvuru Süreci 1- Bankalar Kanalıyla Başvuru
Risk paylaşım esasına göre yapılan başvurular bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. ( ) 2- Doğrudan Başvuru - İlgili kurum ve kuruluşlardan destek almaya hak kazananların yapacakları kefalet başvuruları doğrudan KGF’ye yapılmaktadır. ( ) 9

11 Değerlendirme Kriterleri
Karakter Kapasite Kapital Koşullar Karşılık (Teminat) KGF 10

12 Hazine Desteğine Dayalı KGF Kefaleti Aranılan Genel Şartlar
Vadesi geçmiş vergi ve SGK borcu bulunmaması, İflas,fesih,iflas erteleme ve konkordato sürecinde olmaması, Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca donuk alacak niteliğinde üçüncü, dördüncü ve beşinci grupta izlenen kredileri bulunmaması, Başvuru tarihine göre en az 1 yıl süreyle faaliyet gösteriyor olması şartları aranmaktadır. 11 12

13 Hazine Desteklerinden Yaralanacak Seyahat Acenteleri İçin;
Özel Şartlar Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan Seyahat Acentası İşletme Belgesi sahibi olmak, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Üyesi olmak Türkiye’ye (Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu Ukrayna, Özbekistan,ve Türkmenistan’dan) en az 400 bin turist getirmiş olmak Kefalet Limiti ve Koşulları Kefalet tutarı; Yararlanıcı başına 100 Milyon TL (Bir risk grubuna 120 Milyon TL) Kefalet Oranı; En fazla %75 Vade; En az 6 ay, en fazla 8 yıl Yılda bir faiz ödemeli olmak üzere en fazla 2 yıl ödemesiz dönemli 12

14 Hazine Desteklerinden Yaralanacak İmalat Sanayii Yatırımcıları İçin;
Özel Şartlar TÜİK tarafından yayımlanan “NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, 2013” belgesinde “Kısım C-İmalat” bölümündeki alanlarda faaliyet gösteriyor olmak Limit ve Koşullar Kefalet tutarı; Yararlanıcı başına 2,5 Milyon TL. (Bir Risk grubuna 3 Milyon TL) Kefalet Oranı; En fazla %80 Vade; En az 1 yıl, en fazla 10 yıl Yılda bir faiz ödemeli olmak üzere en fazla 3 yıl ödemesiz dönemli 13

15 Hazine Desteklerinden Yaralanacak Kadın Girişimciler İçin
Özel Şartlar Kadın girişimcinin en az ilkokul mezunu olması Faaliyet süresi 2 yılı geçmemiş olmak Gerçek şirketlerde 55 yaşı aşmamış olması Tüzel kişi işletmelerde en az %50 hisseye sahip olmak, Limit ve Koşullar Kefalet tutarı; Yararlanıcı başına 85 Bin TL. (Bir Risk grubuna 130 Bin TL.) Kefalet Oranı; En fazla %85 Vade; En az 6 ay, en fazla 5 yıl Ödemesiz dönem sonunda tahsil edilmek üzere en fazla 2 yıl ödemesiz dönemli 14

16 Hazine Desteklerinden Yaralanacak Gemi İnşa Sanayii İşletmeleri İçin;
Özel Şartlar Alıcı finansmanı ile ihraç kayıtlı gemi inşası için alıcı ile sözleşme yapmış olmak İnşa edilecek her türlü deniz aracının 1000 DWT veya 500 GT’den az kapasiteye sahip olmaması Krediye konu tersanenin gemi inşası için yeterli olduğuna ilişkin Bakanlık görüşü alınması Limit ve Koşullar (Alıcının sağladığı finansman, Banka tarafından klas kuruluş uygunluğu ile tedarikçi firma hesaplarına aktarılır.) Kefalet tutarı; Yararlanıcı başına 70 Milyon USD. (Bir Risk grubuna 200 Milyon USD.) Kefalet Oranı; En fazla %70 Vade; En az 6 ay, en fazla 3 yıl (+ 6 ay garanti süresi) 15

17 Tablo 13 16

18 Şubelerimiz KGF Şubesi Bulunan İller 17

19 Saygılarımızla


"“KOBİ’lerin Krediye Erişiminde Tek ve Doğru Adres: KGF”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları