Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Intel Öğretmen Programı Yeni içerik ve Eğitimlerin Standartlaştırılması Çalıştayı 12 Ocak 2009 - Mersin Kıdemli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Intel Öğretmen Programı Yeni içerik ve Eğitimlerin Standartlaştırılması Çalıştayı 12 Ocak 2009 - Mersin Kıdemli."— Sunum transkripti:

1 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Intel Öğretmen Programı Yeni içerik ve Eğitimlerin Standartlaştırılması Çalıştayı 12 Ocak 2009 - Mersin Kıdemli Uzman Formatör Öğretmenler.............................. –............................. Modül 2 – Ünitemi Planlama

2 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Giriş - Kurs İlerleme Durumlarını doldurmamış olanlar varsa uyarıda bulunarak tamamlamalarını sağlamalıyız. - Modül 1’e ait web günlüklerini tamamlamayanlar için bir hatırlatma yaparak tamamlamalarını istemelisiniz. - Yapmış olduğumuz geri bildirimleri hatırlatarak gün sonunda web günlüklerine bakmaları gerektiğini hatırlatmalısınız. 3. Gün

3 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Giriş Neredeydik Slayt 15 -Birkaç cümle ile oryantasyon döneminde neler yaptığımızdan bahsetmeliyiz. Slayt 16 - Modül 1 için anahtar öğrenmeleri tekrarlamalıyız. Bu aşamada katılımcılardan neler yaptık sorusu ile yaptığımız çalışmaları hatırlamalarını sağlayabiliriz. - Katılımcılarımıza tamamladıkları Modül 1 ile ilgili kafasında soru işareti olup olmadığını sormalıyız. Gerekli takdirde kısa açıklamalarda bulunmamızda fayda var. 3. Gün

4 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 - Ünitemi Planlama Ürünler - Kazanımlar - Öğretim Programı Tasarım Soruları - Taslak Değerlendirme Zaman Çizelgesi - Öğrenci Gereksinimlerini Belirleyecek Bir Değerlendirme Aracı - Ürün Dosyası Tanıtım Sunusu Konu : Öğretim Programı Tasarım Soruları ve Öğrenci Merkezli Değerlendirme Temel Etkinlikler - Üniteniz için kazanımlar belirleyin - Öğretim Programı Tasarım Soruları geliştirin - Etkili değerlendirme stratejilerini araştırın - Deneyimlerinizi Web günlüğünde (Blog) yansıtın PLANLAMAK 3. Gün Neredeyiz

5 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Giriş Nereye Gidiyoruz Slayt 18 -Birkaç cümle ile bundan sonraki modüllerin neler olduğunu ve bu modüllerde neler yapmamız gerektiği hakkında katılımcılarımıza bilgi vermemiz gerekiyor. 3. Gün

6 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 - Ünitemi Planlama Katılımcı Öğretmen Eğitim Dağılımı GünDers SaatiEtkinlik süresi Süre Etkinlik Adı …./…./2009 Çarşamba 1 Modül 2: Ünitemi Planlama 20 2. Gün Yüzyüze Eğitimi Gözden Geçirme 5 E1: Amaçları (Kazanımları) Hedeflemek 15 Adım 1: İçeriği (Konu Başlıklarını) Belirleme 30 Adım 2: Öğrenme Amaçlarını Geliştirme 2 90 5 E2: ÖPTS Geliştirme 40 Adım 1: Temel, Ünite ve İçerik Sorularını Anlama 25 Adım 2: Öğretim Programı Tasarım Sorularını Düşünme 20 Adım 3: Öğretim Programı Tasarım Sorularını Paylaşma 2 90 5 E3: Farklı Değerlendirme Yöntemlerini Düşünmek 45 Adım 1: Ara (Geliştirme Amaçlı) ve Son (Bütüncül) Değerlendirmeyi Keşfetme 20 Adım 2: Değerlendirme Zaman Çizelgesinin Taslağını Hazırlama …./…./2009 Perşembe 1 15 3. Gün Yüzyüze Eğitimi Gözden Geçirme 90 10 E4: Değerlendirme Aracı Hazırlamak 30 Adım 1: Önbilgiyi Uyarma 2 10 Adım 2: Değerlendirme Stratejisini ve Aracını Planlama 40 Adım 3: Değerlendirme Aracını Hazırlama 90 10 E5: Sunum Hazırlamak 20 Adım 1: Sunumu Planlama 15 Adım 2: Ünite Sunumunun Ana Hatlarını Oluşturma 1 15 Adım 3: Sunuma Temel Unsurları Ekleme 15 Adım 4: Sunumu Zenginleştirme (İsteğe Bağlı) 15 Adım 5: Paylaşım Sekmesine Yüklemek 10 E6: Kuramdan Uygulamaya 10 5 E7: Öğrendiklerimi Yansıtmak 5 Adım 1: Deneyimleri Web Günlüğüne (Blog) Yazma 5 5 Tamamlama 10 5 Sonraki Aşamayı Planlama Adım 1: Bir Temel Soru için Proje Fikirleri Oluşturma 5 Adım 2: Öğrenme Amaçlarımı ve İçeriği Gözden Geçirme 3. Gün

7 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Giriş - Siteye girmelerini ve Temel Kurs sekmesi altındaki Modül 2 Ünitemi Planlama sekmesine yönlendirmeliyiz. - Modülü tanıtırken arayüzde sol tarafta bulunan Etkinlikleri gösterebilir ve her etkinlikte neler yapacağımızdan kısaca bahsedebiliriz. - Rehberim Köşesini okumalarını, Modül Amaçları ve Modül sorularını dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatmalıyız. - Modülün tanıtımı sırasında katılımcılara döngüsel tasarım yaklaşımını ve amaçlarını (kazanımları) belirlerken 21. Yüzyıl Becerilerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini hatırlatmalıyız. Rehberin Köşesi 3. Gün

8 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Etkinlik 1 – Amaçları (Kazanımları) Hedeflemek Slayt 19 - Katılımcılarımıza genel bakışı kendi başlarına okumaları için zaman vermeliyiz. Bu etkinlikte ilk önce kazanımlarını ortaya koymalarını (öğretim programındaki) ve bu kazanımları geliştirmelerini beklediğimizi belirtmeliyiz. - Katılımcıların birinci etkinliğin tamamında bağımsız çalışacaklarını, belirtmeli ve gerekmedikçe müdahale etmemeliyiz. Aralarda dolaşarak çalışmalarını takip ederek neler yaptıklarından emin olmalıyız. İçeriği (Konu Başlıklarını) Belirleme - Katılımcılarımıza bu etkinlik sırasında çevrimiçi ortamdan yardımcı olacağınızı söylemeliyiz ve işlemlerini çevrimiçi ortamdan da takip etmeliyiz. 1.Adım Rehberin Köşesi 3. Gün

9 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Etkinlik 1 – Amaçları (Kazanımları) Hedeflemek Slayt 19 İçeriği (Konu Başlıklarını) Belirleme - Katılımcılarımıza içeriği seçerken dikkatli olmaları gerektiğini, seçecekleri her konu başlığına ilişkin ünite boyunca etkinlikler tasarımlayacaklarını ve malzemeler geliştireceklerini, kurs boyunca tamamlayamayacakları kadar geniş bir içerik yerine daha kolay hazırlayabilecekleri ve yeterli deneyimi kazanmalarını sağlayabilecek genişlikte bir içeriği hedeflemelerini söylemeliyiz. - Adımları sırası ile takip etmeleri konusunda tekrar uyarmalıyız. - Öğrenme Amaçları Değerlendirme Tablosuna bakmalarını ve içeriği yazarken tabloda 4 nolu sütundaki değerlere hedeflemeleri söylemeliyiz. - 21. Yüzyıl ve Üst Düzey Düşünme becerilerinin önemini tekrar vurgulamalıyız. 3. Gün 1.Adım

10 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Etkinlik 1 – Amaçları (Kazanımları) Hedeflemek Slayt 19 Öğrenme Amaçlarını Geliştirme - 21. Yüzyıl ve Üst Düzey Düşünme becerilerinin önemini tekrar vurgulamalıyız. - Özellikle tasarımlayacakları üniteler bağlamında bu becerilere yönelik etkinlikler ve değerlendirme araçları hazırlamaları gerektiğini belirtmeliyiz. - Bloom’un taksonomisine vurgu yaparak Etkili Projelerin Tasarımı sitesinden incelemelerini istemeliyiz. - Kazanımların ilk taslağını ortaya koydukları bu kısımda süresi yetmeyen katılımcılara ilerleyen modüllerde yeniden kazanımlarını dönerek düzenleme yapacaklarını söylemeliyiz. - Katılımcılarımızın amaçlarını gözden geçirerek 21. Yüzyıl ve üst düzey becerilerini içerdiklerinden emin olmalıyız. 2.Adım 3. Gün

11 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Etkinlik 2 – Öğrencinin Katılımını Sağlamak için Öğretim Programı Tasarım Soruları Geliştirmek Rehberin Köşesi Slayt 20 -Etkinliği kısaca açıklamalıyız. Bu bölümü okumalarını söylemeliyiz. - Ünite planlama sürecinin ilk iki adımının tamamlanacağını vurgulamalıyız. - ÖPTS geliştirme için ilk önce bireysel başlayan çalışmalarına etkinlik içinde eşli çalışma ile devam edecekler ve birbirlerine yapıcı eleştiride bulunacaklarını belirtmeliyiz. 3. Gün

12 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Etkinlik 2 – Öğrencinin Katılımını Sağlamak için Öğretim Programı Tasarım Soruları Geliştirmek Temel, Ünite ve İçerik Sorularını Anlama - Yüz yüze eğitim modeli uygulamaya başlayın. Bu aşamada rehber öğretmen modelinizden çıkmadan, bilgi veren konumuna geçebilirsiniz. - Öğretim Programı Tasarım Soruları sunusunu açarak sunu üzerinden Tasarım soruları ve özellikleri üzerinden sınıfı da eğitime katarak devam etmeli soruları ve aralarındaki farklı anlamaları için etkileşimli olarak slaytlar üzerinden geçmeliyiz.. - Değerlendirme tablosunu göstererek başlayın ve daha sonra birlikte çalışan katılımcıların değerlendirme tablosu hakkındaki görüşlerini paylaşmaları için bir fırsat oluşturun. Slayt 20 3. Gün 1.Adım

13 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Etkinlik 2 – Öğrencinin Katılımını Sağlamak için Öğretim Programı Tasarım Soruları Geliştirmek Temel, Ünite ve İçerik Sorularını Anlama - Katılımcılarımız ÖPTS geliştirmeye başladıklarında, Temel Soruların tüm konuları kapsayan özelliğini keşfedebilmeleri için onları farklı derslerden oluşan dört yada beşli gruplara ayırın. - Katılımcılarımız genellikle Ana Sayfada yer alan Bağlantılarım kısmına çevrimiçi işbirliği sitesinin bağlantısını eklemeyebiliyor.İlerde bu kısa yolun işlerine yarayacağını belirterek eklemelerini sağlamalıyız. - Etkinliğe işlem tablosunun ilk satırındaki temel tüm katılımcılarımızla inceleyerek başlamalıyız. - Katılımcılarımızın ne ölçüde anladığını saptamaya çalışarak gerekirse başka örnekleri de birlikte incelemeliyiz. Slayt 20 3. Gün 1.Adım

14 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Etkinlik 2 – Öğrencinin Katılımını Sağlamak için Öğretim Programı Tasarım Soruları Geliştirmek Temel, Ünite ve İçerik Sorularını Anlama - Daha Sonra sınıfı küçük gruplara bölmeliyiz. - İlk Olarak her gruba farklı yapıda bir soru seçmelerini ve onu diğer bölümlere bakarak oluşturmalarını istemeliyiz. - Yanıtları alarak sınıfın soru üzerine yorum yapmasını istemeliyiz.Bu aşamada oluşturdukları sorulara bizler yorum yapmamalıyız. - Her grubun farklı soru yapısından 3 adet örneği doldurmalarını istemeliyiz. Aralarda dolaşarak grupların soru oluşturma aşamalarını takip etmeliyiz. - Paylaşmak isteyenlerden çalışmalarını alarak diğer katılımcılarımızın sorulara yorum yapmalarını sağlamalıyız. Slayt 20 3. Gün 1.Adım

15 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Etkinlik 2 – Öğrencinin Katılımını Sağlamak için Öğretim Programı Tasarım Soruları Geliştirmek Temel, Ünite ve İçerik Sorularını Anlama - Temel Sorunun farklı dersleri ya da bir dersin farklı ünitelerini kapsayabilecek nitelikte, ilgi çekici ve tek doğru cevabı olmayan yapıda olması gerektiğini vurgulamalıyız. - Grup etkinliğinden sonra tablodaki diğer soru setlerini bireysel olarak kendilerinin tamamlayabileceklerini söylemeliyiz. - Katılımcılarımıza, Adım 2’de bireysel çalışacaklarını ve Adım 3’de paylaşmak için tekrar bir araya geleceklerini söylemeliyiz. Slayt 20 3. Gün 1.Adım

16 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Öğretim Programı Tasarım Sorularını Düşünme - Kaynaklar sekmesi altında bulunan; Öğretim Programı Tasarım Sorularını Yazmaya İlişkin Öneriler Örnek Öğretim Programı Tasarım Soruları Yaratıcı Fikir Yüklemleri dosyaları incelemeleri gerektiğini belirtmeliyiz. - Kazanımlarını gözden geçirmelerini söylemeliyiz. İlk taslak ÖPTS larını ünite planlarına yazmalarını söylemeliyiz. - Kişisel tercihleri bağlamında katılımcılarımızın ÖPTS’nı geliştirmeye yaratıcı fikirlerden ya da ders içeriğine ilişkin sorulardan başlayabileceklerini belirtmeliyiz. Katılımcılarımızın bu tür bir esnekliğe sahip olduklarından haberdar olmalarını sağlamalıyız. 3. Gün 2.Adım Etkinlik 2 – Öğrencinin Katılımını Sağlamak için Öğretim Programı Tasarım Soruları Geliştirmek

17 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Öğretim Programı Tasarım Sorularını Düşünme - Bu adımda her ne kadar katılımcılarımız bireysel çalışıyor olsalar da, sınıf içinde gezinerek gereksinim duyanlara yardımcı olmalıyız. - Katılımcıların gerekli denetim listelerini kullandıklarından emin olmalı, Denetim listesini kontrol ettikten sonra ÖPTS sorularını değiştirebileceklerini belirtmeliyiz. - Katılımcılara bu etkinlikte çevrimiçi araçları kullanmak yerine doğrudan size sorabileceklerini söyleyin. - Adım 3’e hep beraber geçeceğimizi tekrar hatırlatmalıyız. 3. Gün 2.Adım Etkinlik 2 – Öğrencinin Katılımını Sağlamak için Öğretim Programı Tasarım Soruları Geliştirmek

18 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Öğretim Programı Tasarım Sorularını Paylaşma - Öğretim Programı Tasarım Sorularının diğer katılımcılarla paylaşmak için bir önceki grup çalışmasında birlikte çalıştıkları meslektaşları dışında başka meslektaşlarıyla 3 ya da 4 kişiden oluşan gruplar oluşturmalarını sağlamalıyız. - Yapılacak olan değerlendirmelerde mutlaka katılımcılarınızın ÖPTS Değerlendirme Tablosundaki kriterler doğrultusunda eleştiri yapmaları konusunda uyarılarda bulunmalıyız. - Katılımcılarımıza gelen eleştirileri defter alanlarına yazmalarını aldıkları geri bildirimler doğrultusunda değişiklikler yapabileceklerini hatırlatmalıyız. - Katılımcılarımız Etkinlik 3’te bireysel çalışmalılardır. Ancak gerçekten yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz katılımcılar var ise bir başkasıyla çalışmasına izin verebilirsiniz. 3.Adım Etkinlik 2 – Öğrencinin Katılımını Sağlamak için Öğretim Programı Tasarım Soruları Geliştirmek 3. Gün

19 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Etkinlik 3 – Farklı Değerlendirme Yöntemlerini Düşünme - Etkinlik amacını açıklamalıyız. Süreç değerlendirmesi üzerine odaklanan bir değerlendirme planı üzerinde çalışılacağını hatırlatmalıyız. - Değerlendirme sürecinin proje boyunca devam eden zaman dilimleri içinde farklı amaçlar için gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yapmalıyız. - Adımları takip etmeleri gerekliliği belirtmeliyiz. Tüm katılımcılarımızın Projeleri Değerlendirme kaynağına gitmesini sağlamalı ve Değerlendirme Stratejileri bölümünün yapısını anlatmalıyız. - Değerlendirme amaçlarına ilişkin her değerlendirme stratejisine yönelik çok sayıda örneğin olduğunu vurgulamalıyız. - Defter alanlarını Proje değerlendirme sitesini kaynak olarak kullanıp doldurmalarını söylemeliyiz. 3. Gün Rehberin Köşesi 1.Adım

20 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Etkinlik 3 – Farklı Değerlendirme Yöntemlerini Düşünme - Rehberin Köşesinden başlayarak bu bölümü dikkatli okumalarını hatırlatmalıyız. - Bu aşamada iki farklı olgudan bahsedebilirsiniz. Değerlendirme Araçları ve Değerlendirme Zaman Çizelgesi. - Üniteleri ile ilgili Değerlendirme Zaman Çizelgesi hazırlamaları gerekmektedir Değerlendirmenin beş amacının tümüne yönelik stratejiler ve araçlar kullanmaları gerekliliğini vurgulamalıyız. - Bu etkinlikte sadece araçları seçerek, zaman çizelgesini oluşturacaklarını, Modül 5 de araçlar üzerinde detaylı çalışacaklarını hatırlatmalıyız. 3. Gün 2. Adım

21 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama 3. Gün Gün Sonu - İsimlikleri düzeltmeli ve sınıfı bir sonraki güne hazırlamalıyız. - Kısaca günü katılımcılarla birlikte özetleyip soruları varsa yanıtlamalıyız. - Katılımcılarımızın Kursta İlerleme durumlarını incelemeli ve mesaj göndermeliyiz.

22 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama 4. Gün 4. Gün Eğitim Başlangıcı - Bir önceki günün kısa bir özetini yapmalıyız. - İlerleme Durumlarını Çalışmalarım altındaki Kursta İlerleme Denetim Listesinden de kontrol edebileceklerini hatırlatmalıyız. - Değerlendirme Zaman Çizelgesi ve Değerlendirme Araçları ile ilgili katılımcılarımızın fikirlerini paylaşmalarını isteyip kısa bir tartışma yürütmeliyiz.

23 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Etkinlik 4 – Öğrenci Gereksinimlerini Belirlemek için Değerlendirme Aracı Hazırlamak - Bu etkinlikte katılımcılara, değerlendirmenin amaçlarından biri olan öğrenci gereksinimlerinizi belirlemeye yönelik bir değerlendirme aracı hazırlayacaklarını söylemeliyiz. Önbilgiyi Uyarma Bu etkinliğin iki amacı olduğunu belirtmeliyiz: 1.Kelime işlem yazılımları kullanmanın yararlarını anlamak. 2.Derslerinde kullanabilecekleri bir değerlendirme aracı hazırlamak. - Kaynaklar sekmesinde veya Etkili Proje Tasarımı sitesinde bulunan değişik araçları incelemeleri için gerekli süreyi vermeli ve inceledikleri araçlarda beğendikleri noktaları kendi araçlarını hazırlarlarken yardımcı olması adına defter alanlarına not almalarını söylemeliyiz. 1.Adım Rehberin Köşesi 4. Gün

24 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Etkinlik 4 – Öğrenci Gereksinimlerini Belirlemek için Değerlendirme Aracı Hazırlamak Slayt 21 Değerlendirme Stratejisini ve Aracını Planlama - Rehberin köşesinden yararlanarak bu adımda beklentileri belirtmeliyiz. - Üç ya da dört katılımcıdan oluşan küçük gruplar oluşturarak, sayfadaki soruları gruplarda tartışmalarını ve gerekli notları defter alanlarına yazmaları gerektiğini belirtmeliyiz. - Tartışma esnasında aralarda dolaşarak tartışmaları dinleyebilir, uygun sorularla tartışmayı yönlendirebiliriz. 4. Gün 2. Adım

25 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Etkinlik 4 – Öğrenci Gereksinimlerini Belirlemek için Değerlendirme Aracı Hazırlamak Değerlendirme Aracını Hazırlama - Bireysel olarak bir önceki adımdaki görüşleri de dikkate alarak öğrencilerinizin gereksinimlerini belirlemede kullanacakları bir araç hazırlamaya başlamalarını istemeliyiz. - Katılımcılarımızın yapacakları bu değerlendirme aracının; öğrencilerden daha geçerli bilgiler almak, önbilgilerini öğrenmek ya da daha fazla öğrencinin değerlendirme sürecine etkin katılımını sağlamak amacıyla yapıldığını tekrar vurgulamalıyız. - Katılımcılarımızın hazırladıkları değerlendirme aracını Gereksinimlerini Belirleme Denetim Listesini kullanarak değerlendirmelerini sağlamalıyız. - Gerekiyorsa denetim listesi içinde yer alan kriterlerin aslında bu araçta bulunması gereken özellikler olduğuna vurgulayabiliriz. 3.Adım 4. Gün

26 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Etkinlik 5 – Ünitem İle İlgili Bir Sunuş Hazırlamak - Bu etkinlikte meslektaşlarınızla paylaşmak üzere ünitenizi tanıtan bir sunum hazırlayacaklarını belirterek Adım 1’e geçmelerini söylemeliyiz. - Bir ürün hazırlayacağımız için daha önce de yapmış olduğumuz gibi birçok adımdan oluşacağını ve adımları gerektiği gibi takip etmelerini hatırlatmalıyız. - Yapılan ürünleri Paylaşım sekmesi aracılığı ile diğer katılımcılar ile paylaşacağımızı, ve geribildirim alacağımızı belirtmeliyiz. Rehberin Köşesi 4. Gün

27 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Etkinlik 5 – Ünitem İle İlgili Bir Sunuş Hazırlamak Sunumu Planlama - Kaynaklar sekmesinde bulunan bir örnek sunuyu açarak her slaytta olmazsa olmazları ve Ünite Özetinin bileşenlerini ayrıntılı biçimde anlatmalıyız. Örnek sunumun ilgili olduğu ünitenin ana hatlarını nasıl açık biçimde özetlediğini ve öğretmenin bu ünitedeki beklentilerini nasıl açık biçimde yansıttığını vurgulamalıyız. - Ünite Planlarını açmalarını istemeli ve ünite özetlerini 3-5 gümle ile kısaca yazmalarını söylemeliyiz. Ünite Sunumunun Ana Hatlarını Oluşturma - Ünitelerinin önemli noktalarını açığa çıkaran bir sunum hazırlamaları gerektiğini belirtmeliyiz. Ana hat ile aslında senaryosunu yazdığımızı söyleyebiliriz. - Etkili çoklu ortam sunumlarının sözlü açıklamaları tekrarlayan değil destekleyen ve sözlü açıklamaların hatırlanmasını kolaylaştıran nitelikte olduğunu vurgulamalıyız. 2.Adım 4. Gün 1.Adım

28 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Etkinlik 5 – Ünitem İle İlgili Bir Sunuş Hazırlamak Sunuma Temel Unsurları Ekleme - Sunumunuzun ana hatları tamamlamaları gerektiğini hatırlatmalıyız. Daha sonra, öğrenci gereksinimlerini belirleme değerlendirme aracınızı sunularının içine eklemeli ve içeriği destekler biçimde slaytlarının tasarımına geçebileceklerini söylemeliyiz. - Adımları sırası ile takip etmeleri gerektiği üzerinde durmalıyız. - Yaptıkları sunuyu kurs_kaynakları klasörüne kaydetmelerini hatırlatmalıyız. 4. Gün 3.Adım

29 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Etkinlik 5 – Ünitem İle İlgili Bir Sunuş Hazırlamak Sunumu Zenginleştirme - Katılımcılarımızın sunumlarına hangi tasarım unsurlarını ekleyeceklerine karar vermelerini istemeliyiz. - Çok fazla görselliğe dalmamaları gerektiği konusunda uyarmalıyız. - Katılımcılarımız sunuları ile uğraşırken, aralarda dolaşmalıyız. Sınıf geneline telif hakları kanunlarından kısaca söz etmeliyiz. Bu konu hakkında Modül 3 de gerekli bilgileri edinebileceklerinden bahsetmeliyiz. - Bu aşamada Etkinlik 6 için wiki sayfalarını incelemeliyiz. Eksiklik varsa etkinlik 6’dan önce düzeltmeliyiz - Oluşturduğumuz grup tartışma zincirindeki grup katılımcı bilgilerini duyuru alanına eklemeliyiz. 4. Gün 4.Adım

30 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Etkinlik 5 – Ünitem İle İlgili Bir Sunuş Hazırlamak Paylaşım Sekmesine Yüklemek - Bu etkinliğe başlamadan önce katılımcı gruplarını belirlemeliyiz. - Eşleş ve Paylaş etkinlikleri için aynı ya da benzer dersleri veren dört katılımcının yer aldığı gruplar oluşturmalıyız. - Bu grupların tüm kurs boyunca değişmemesine dikkat etmeliyiz. - Katılımcılarımıza Modül 3 de yapacakları Eşleş ve Paylaş etkinliği için bir tartışma zinciri oluşturulacaktır. Bunun için Paylaşım Sekmesi ile Çalışmak başlığı altındaki adımları takip etmeleri gerektiğini belirtmeliyiz. - Bu aşamada aralarda dolaşarak katılımcılarımıza yardımcı olabiliriz. 4. Gün 5.Adım

31 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Etkinlik 6 – Kuramdan Uygulamaya Öğrenci Merkezli Sınıfta Öğrenme Amaçlarına Ulaşma Slayt 22 - Bu etkinlikte grup çalışması yapacağımızı belirttikten sonra katılımcılarımızı A-B-C isimleri altında üç gruba ayırlmalıyız. - Wiki sekmesinde Modül 2 için oluşturulan sayfadaki grup adları altında belirtilmiş olan soruları, grup üyeleri ile tartışmalarını ve grup yorumunu bir yazıcı seçerek sayfaya yazmalarını söylemeliyiz. - İşlemleri bittikten sonra diğer grupların soruları ve yanıtlarını incelemeleri için kısa bir süre vermeliyiz. Rehberin Köşesi 4. Gün

32 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Etkinlik 7 – Öğrendiklerimi Yansıtma - Modüle ait önemli noktaların üzerinden kısaca geçmeliyiz. - Sonraki Aşamayı Planlama aşamasına kadar bireysel çalışacaklarını söylemeliyiz. Rehberin Köşesi 4. Gün

33 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Etkinlik 7 – Öğrendiklerimi Yansıtma Slayt 23 Deneyimleri Web Günlüğüne (Blog) Yazma - Bu etkinlikte bütün katılımcılarımızın blog erişimi olduğundan emin olmalıyız. - Modül sorusunu yanıtlamalarını istemeliyiz. - Katılımcılarımıza, iletişim kurmak için yüzyüze bir araya gelmenin yanı sıra Öğretmenler Odasındaki tartışma forumları, Sohbet Odası, Anında İleti, ve e-posta gibi araçlara da sahip olduklarını hatırlatmalıyız1.Adım 4. Gün

34 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Tamamlama - Modül sonuna geldiklerini belirterek, Modül Sonu Anketlerini yapmaları için zaman vermeliyiz. - Kursta ilerleme bölümünü kontrol etmelerini istemeliyiz. - Ayrıca katılımcıları Öğretmenler Odasında iletişim kurmaları için teşvik etmeliyiz. Rehberin Köşesi 4. Gün

35 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Sonraki Aşamayı Planlama - ÖPTS ları ile ilgili açıklamayı okumalarını istemeliyiz. - Proje Fikirlerini Geliştirme Tablosunu incelemeleri ve madde 1’deki yönlendirmeleri yapmaları gerektiğini belirtmeliyiz. Bu aşamada aralarda dolaşarak başka proje fikirleri geliştirmeleri için rehberlik yapmalıyız. - Bu aşamada hala ÖPTS larını değiştirebileceklerini hatırlatmalıyız. Rehberin Köşesi 4. Gün

36 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 2 – Ünitemi Planlama Modül ve Gün Sonu - İsimlikleri düzeltmeli ve sınıfı bir sonraki güne hazırlamalıyız. - Katılımcılarımızın Kursta İlerleme durumlarını incelemeli ve mesaj göndermeliyiz. - Kişisel web günlüklerini gözden geçirmeli ve geribildirim vermeliyiz. - Modül Sonu Değerlendirme Anketi sonuçlarını gözden geçirmeliyiz. - Modül 3’ü açmalıyız. - Modül 3’ü ve Rehberlik İpuçlarını gözden geçirmeliyiz. - Modül 3 Etkinlik 6 için Web 2.0 işlem sayfasını hazırlamalıyız. - Rehberlik Kılavuzu'ndaki yönergeyi gözden geçirmeliyiz. 4. Gün


"Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Intel Öğretmen Programı Yeni içerik ve Eğitimlerin Standartlaştırılması Çalıştayı 12 Ocak 2009 - Mersin Kıdemli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları