Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS KİTAPLARINDA İNSAN HAKLARI PROJESİ TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ TARİH VAKFI İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ 10 YILI ULUSAL KOMİTESİ TÜ RKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS KİTAPLARINDA İNSAN HAKLARI PROJESİ TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ TARİH VAKFI İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ 10 YILI ULUSAL KOMİTESİ TÜ RKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI."— Sunum transkripti:

1

2 DERS KİTAPLARINDA İNSAN HAKLARI PROJESİ

3 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ TARİH VAKFI İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ 10 YILI ULUSAL KOMİTESİ TÜ RKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI AVRUPA KOMİSYONU AÇIK TOPLUM ENSTİTÜSÜ PROJE ORTAKLARI, DESTEKÇİLERİ

4 PROJE AMAÇLARI ► Ders kitapları ve müfredat ile ilişkili tüm aktörlerin (karar vericiler, öğretmenler, ders kitabı hazırlayan yazarlar, redaktörler, yayın evleri, öğrenciler, veliler, sivil toplum kuruluşları ve basın) ilgisini, bu önemli konuya çekmek. ► Ders kitaplarının, insan hakları ve demokrasi kültürünün ana kriterleri çerçevesinde biçim, içerik ve pedagojik yöntemler açısından var olan durumunu saptamak. ► Var olandan yola çıkarak olması gerekene ulaşmak konusunda uygulanabilir somut öneriler geliştirmek.

5 şimdiye kadar.... şimdiye kadar........ ders kitaplarının metin analizi ve taramasına rehber olacak kriterler, uluslar arası insan hakları belgeleri temel alınarak, konunun uzmanı öğretim üyeleri, hukukçular ve eğitimciler tarafından Ekim-Aralık 2001 tarihleri arasında hazırlandı........ ilk ve ortaöğretimde her branştan toplam 190 ders kitabı metin analizleri ve taramaları Eğitim- Sen’in kurumsal desteği ve 287 gönüllü öğretmen, öğrenci ve velinin katkılarıyla Haziran 2002-Mart 2003 tarihleri arasında yapıldı........tarama sonuçları ve metin analizlerinden yola çıkarak üç kitap hazırlandı......

6 İNSAN HAKLARINA DUYARLI DERS KİTAPLARI İÇİN !EDİTÖRLER Melike Türkan BAĞLI Yasemin ESEN YAZARLAR Melike Türkan BAĞLI Hümanur BAĞLI Kenan ÇAYIR Yasemin ESEN Şebnem TİMUR

7 ! İNSAN HAKLARINA SAYGILI BİR EĞİTİM ORTAMINA DOĞRU YAZARLAR Fatma GÖK Alper ŞAHİN ÇİZER Cemal EKER

8 DERS KİTAPLARINDA İNSAN HAKLARI:TARAMA SONUÇLARI ! EDİTÖRLER Betul ÇOTUKSÖKEN, Ayşe ERZAN, Orhan SİLİER YAZARLAR Bülent AKDAĞ, Ayşe Gül ALTINAY, Tanıl BORA, Recep BOZTEMUR Deniz TARBA CEYLAN, Kenan ÇAYIR, Betül ÇOTUKSÖKEN, Semih GEMALMAZ, Fatma GÖK, Gürol IRZIK, Tülay KABADERE, Dilara KAHYAOĞLU, Hülya U. TANRIÖVER

9 .... hazırlanan rehber kitapların tanıtımını amaçlayan ilk atölye çalışması, 27-28 Eylül 2003 tarihinde yazar, redaktör, öğretmen ve talim terbiye komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.....

10 şimdiden sonra.... şimdiden sonra........ MEB işbirliği içinde 15 ilde, 600 öğretmen ve 2500 öğrencinin ders kitaplarında insan haklarına yönelik tutum ve davranışlarının niteliksel, niceliksel olarak saptanmasına yönelik bir araştırma anket ve odak grup çalışmaları aracılığı ile yürütülecektir..... ders kitapları ve müfredatın, insan hakları ve demokrasi kültürünün ana kriterleri çerçevesinde biçim, içerik, pedagojik yöntemler açısından iyileştirilmesini, karar alıcıların, kamuoyunun, ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve basının gündemine girmesini sağlayacak bir dizi toplantı, Ankara, İstanbul ve altı bölge merkezinde yapılacaktır.

11 .... ders kitaplarının insan hakları açısından değerlendirilmesiyle ilgili dünya, Avrupa ve Türkiye deneyimlerinin, bilgilerinin paylaşımını, ilgili sektörlere yönelik önerilerin geliştirilmesini ve sunulmasını amaçlayan uluslararası bir sempozyum, UNESCO, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Uluslararası Ders Kitapları Araştırma Enstitüsü’nün katılımıyla Nisan 2004’te gerçekleştirilecektir.....2004 yılı başında eğitimcilerin eğitilmesi için bir dizi başka atölye çalışması daha örgütlenecektir.


"DERS KİTAPLARINDA İNSAN HAKLARI PROJESİ TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ TARİH VAKFI İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ 10 YILI ULUSAL KOMİTESİ TÜ RKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları